Ga direct naar de inhoud.

Logbook 2020

 

Wat een klapper  (dec 29th).

De jaarlijkse verkoop van een ronde zomerjongen van W de Bruijn door sprtblad de Duif moest nu om begrijpelijke redenen online plaats vinden. Het is een ongelooflijk succes geworden. Liefst ruim 500.000 euro werd betaald voor 73 zomerjongen. Duiven zonder prestaties dus. De referenties van Willem zullen er zeker mee te maken hebben en ook het goede imago van deze duivenkrant, gerund door de familie Hermans.  Denk wel dat met deze verkoop online de zaalverkopingen van weleer, behoudens een heel enkele uitzondering, naar de geschiedenis worden verwezen.

English  (dec 28th)

This month also 3 articles were inserted in English. See articles > English.

Winterkweek moet dat? (28 dec)

 A P mailde dat hij ongerust was. Door omstandigheden waren de duiven nog niet gekoppeld. Hij had zich niet voor gesteld, daarom vroeg ik hem of hij Belg was of  Nederlander. Omdat men in België een zestal weken eerder met jongen speelt maakt dat een wezenlijk verschil. In Nederland heb je nog tijd genoeg. Maarten Huijsmans, een jeugdige landelijke topper, koppelt niet eerder dan half januari. En die begint nu ook met jongen enorm te spelen.  

Voordelen van winterkweek:

- Als je wilt gaan koppelen, einde november, is het meestal veel gunstiger weer dan hartje winter.

- Je kan veel eerder beginnen met spelen. Vooral belangrijk voor Belgen waar het jonge duivenspel dus veel eerder begint.

- Uit je betere duiven kan je meer vroege (!) jongen kweken en je hebt ook de tijd om van partner te wisselen (Met de duiven dan) en alsnog vroege jongen krijgen.

Nadelen:

- Jongen groeien vaak op met erg slecht weer.

- Als jongen een zestal weken oud zijn, of ouder, is het weer ook vaak langdurig ongeschikt om ze vrij te laten. Soms neem je risico met de kans op verliezen in een onverwacht opkomende sneeuwbui.

- Als grootste nadeel wordt door velen de roofvogel ervaren. Zes weken later koppelen is zes weken later jongen en zes weken minder kans gepakt te worden.  

- Meer werk met verzorgen winterjongen, vaak in bar slecht weer.

- Dat je later kweekt heeft voor Belgen als nadeel dat ze zich buiten spel zetten voor de eerste vitesse vluchten. Voor de HaFovluchten later in het jaar en zeker de Nationals zijn het vaak de jongen van de tweede ronde die uitblinken. Met dezelfde jonge duiven uitblinken van mei tot en met september is haast onmogelijk. Mannen die hun eerste ronde verkopen weten wel wat ze doen. Ofwel: In Nederland zeker geen man over boord als je nog moet gaan koppelen.  Belgische vitessers zijn te laat. 

 Hollander in Belgie (27 dec)

Iedereen heeft van die momenten dat het hem niet goed gaat. Maar als zo'n moment lang duurt wordt dat vervelend. Kun je het geloven dat ik er door heb leren liegen? 'Prima' zei ik als mensen me (overigens goedbe­doeld) vroegen hoe ik het maakte. Meer zei ik niet, dan hoorden ze me ook niet liegen. Toen werd het 10 mei, het weer was goed, de pijnen minder en ik greep de fiets.

 MAZZEL
En als het ergens tof fietsen is het in de streek waar ik woon met langs mijn huis het gekende Bels lijntje. Door bossen, langs moerassen door dorpjes waar de tijd is stil blijven staan kun langs ‘de vaart’ tot in Antwerpen komen. Ik hield halt toen ik ergens een tiental mensen zag zitten en staan. Het kunnen er ook een twaalftal geweest zijn maar dat doet er niet toe. De leeftijd varieerde van ik schat 18 tot 85, ze waren in opperbeste stemming en keken met een oog naar het luchtruim en met het andere naar een duivenhok. Daarvoor liep iemand met een stofjas zenuwachtig heen en weer. Ik keek op mijn horloge: Half tien. De duiven in Quie­vrain waren om 8.00 uur gelost dus dat kon niet missen. Dat was hier 'duiven letten'. Ik zeg altijd 'alles gebeurt op straat'. Soms zeg ik ook 'op straat gebeurt er niets'. Het hangt van mijn stemming af. En van de straat natuurlijk. Maar hier gebeurde het op straat. Tot ik arriveerde. De ambiance verdween als sneeuw voor de zon. Er werd niet meer gelachen, er werd niet eens meer gepraat. ‘Hollanders in België?’ Even geliefd als Anderlecht in Luik lijkt het soms.

 

 Zulke cafe's waar ooit een duivenclub thuis was zie je in de Belgische Kempen nog talloze tijdens je fietstochten.

S?
Een van die lui meende ik vaag te kennen. Jarenlang kroeg­lopen had hem het uiterlijk gegeven van een haring die te lang in de zon gelegen had. Een gast met een ongelooflijk belachelijk gezicht ook. Niet dat ik iets heb tegen gasten met belachelij­ke gezichten maar er zijn grenzen. En een gezicht om thuis voor alle spiegels doeken te hangen en waarvoor vissen in de vijver naar de bodem duiken gaat mij net iets te ver. Ik nam hem altijd zoals hij is, een volslagen idioot dus, maar voor de rest valt hij mee. Hij is ook best intelligent maar dat kan je hem niet aan zijn verstand brengen. Ik stapte de bosjes in en ging een plasje doen. Maar mijn tragiek is dat er dan meestal snel iemand naast me staat en als de zaak ge­klaard is, het gezeik pas begint. Het was dat haringmens. 'Ben jij S?' vroeg hij. Ik kon daar geen enkel tegenargu­ment bij verzinnen. 'Is dat waar van je knie?' Wat was me dat voor een rund? Waarom zou dat niet waar zijn? Waarom zou ik een beetje gaan liegen over mijn eigen knie? 'Je moet je bewegen, je wat meer verplaatsen' zei hij. En jij zou je minder moeten verplaatsen dacht ik (de man kwam namelijk van ver).

 VERBAZINGWEKKEND
'Hoeveul hedder mee Sooi?' hoorde ik iemand vragen. 'Vier' zei de voor zijn hok op en neer lopende stofjas. 'Amai, gai het ginne schrik.' 'Ja maar as diee Malie weer mist kan em naar de fond.’ 'Spelen jullie nu al fond?' durfde ik de man naast me vragen. 'Hij bedoelt Noyon' zei die zonder een spier van zijn gezicht te vertrekken. Ik was sprakeloos, maar bij hem leek het ijs toch een beetje gebroken. 'Zijn er veel duiven weg?' 'Da geleuf ik met zo'n weer. Efkes kaike. De Guy drie, Schele Peer twee, De Sois twee, Dikke Gust zunne Graize, ik denk da ze allemaal inge­keefd heb­ben. Da kunne alles bij mekaar toch wel tachtig duiven zijn.' 'Door hoeveel man zijn die ingekorfd?' 'Ik peins zo'n goei dertig.' Ik zei niets maar dacht er het mijne van.  

PARKER
'Dat is S' hoorde ik iemand zeggen. Niemand reageerde. Ik leek hen aan te trekken als een magneet meikevers. Nu wendde 'de haring' zich tot mij. 'Die Andre schrijft pas goed, lees jij zijn stukjes?' Dat was een steek onder water. 'Soms' zei ik. 'Hij heeft een goede pen. Zelf heb ik een Parker en die is beter. De beste zeg maar. En weet je wat jij eens moest doen?' Nieuwsgierig keek hij me aan. 'Doodvallen' zei ik en keek op mijn horloge. Kwart voor tien. Er kwam iemand aangefietst. ' 'Op wat uur motte ze valle?' 'Vijftig.'
Even later komen er duiven over, niemand reageert. Dan eentje alleen, laag en veel snediger dan die andere. 'De Sus zunne goeie Blauwe' riepen vier man tegelijk. Dan stuikt een duif het hok van de stofjas in. Vijftig. Er blijven duiven overkomen. Ik begreep het niet goed. Dat moesten Nederlandse duiven zijn maar die waren er alleen in St Ghislain gelost, ook om acht uur maar dat is wat korter dus die moesten weg zijn.

 AARDIGER
Nu deed de man naast me zijn mond open. Of ik Koopman ooit in levende lijve had ontmoet. 'Ja' zei ik. 'Dan moet je hem de groeten doen'. 'Doe ik', beloofde ik. (Het is niet waar ging het door me heen. Koopman in levende lijve gezien? So what? Ik heb ook mijn grootvader in levende lijve gezien toen hij zo dronken als drie Zwitsers van zijn fiets donderde. Dat zijn toch volstrekt onbelangrijke zaken.) 'Ken je mij?' vroeg de man. 'Nee, waarom?' 'Moet je niet weten hoe ik heet om Koopman de groeten te doen?'
'Hoe heet je?'
‘Sjef'.
'Okay Sjef maar dan moet jij eens zeggen waarom jullie dachten dat die duif van 'Sus' was terwijl er zo veel vlogen? Hoe kan die de Nederlandse duiven hebben inge­haald?'

PRULLEN
Hij schudde het hoofd. ‘Simpel. Gellie in Holland korft alles in wat beweegt. Prul! Ge zag toch hoe die Quievrainduiven er door kwamen? Dat was me inderdaad niet ontgaan. Elke grensbewoner weet dat de Quievrain duiven in Belgie meer meters maken dan de Nederlandse als die dezelfde dag Quievrain vliegen. Een man komt aanrijden met een constateur op een fiets waar Napoleon nog op gezeten kon hebben. 'De Sus' zei de man naast me. 'Uwen Blauwen op negenenveertig, Sus?' 'Feftig mee tien. Hij maokte ne toer en dan bende al gauw un halve minuut kwait he mannekes.' Iedereen knikte instemmend. Bij Sjef was het ijs echt gebroken.
'Jonge hier ist nog plezant mee doive spelen. Volgende week is het foor en daer motte bij zijn. Voor de melkers zijn er gratis mosselen en er komt een maske Striptease doen.’ Ik groette hem en pakte mijn fiets.

 BETER OF ANDERS?

Later hoorde ik dat Sus de eerste prijs gewonnen had. En de ouders van zijn winnaar? Had hij gekregen van een vriend vlak over de grens. Een Nederlander. Dezelfde man die niet kon begrijpen waarom de Belgische Quievrainduiven altijd sneller vlogen. En toen wist ik het zeker.

Je duiven wekelijks ongeveer dezelfde afstand of liefst dezelfde vlucht laten vliegen maakt ze ‘sneller’.

Of ik naar dat feest ga met gratis mossels en 'dat maske dat striptease doet?' Ik twijfel. Want mossels? Lang geleden.

 

 

Update (26-12)

Aan de mails kan je zien dat mensen nu veel tijd hebben en thuis zitten. De 843 duiven die Clicque verkocht na een quasi ‘totale verkoop’ in 2017 leidt bij velen tot  ergernis, zo blijkt. Zelfs bij liefhebbers die ook jaarlijks verkopen. De verkoop organisatie hamert steeds weer op de kwaliteit die haar onderscheidt van anderen. Dat vindt men moeilijk te rijmen met die meer dan 800 duiven zo snel na de vorige verkoop. Zoals men ook schrok van de meer dan 800 duiven bij Vandenabeele. Dat was toch een ‘man van de kleine korf?’ ‘En hoe presteerde die nog?’ Anderzijds zijn natuurlijk ontzettend veel mensen gelukt met zijn duiven. Zoals je ook Gino na moet geven dat het erg knap is hoe presteert, zo kort na zijn ‘totale’ verkoop.

EIGEN VOET
Het gaat, zo proef je toch, vooral om die grote aantallen duiven waarmee mensen uitpakken. Een hoog opgeleide sportgenoot schreef: ‘Zo’n verkoop betekent heel wat imago verlies. Men neemt zaken niet meer serieus en daarmee schiet men op termijn in eigen voet.’ Sommigen hebben ook moeite met mensen die van duiven hun beroep maken. Ik zie niet in waarom. Is dat niet hun volste recht?  Niets mis mee hoor, zolang men elke 2 jaar maar niet uit pakt met 500 of meer uiterst geselekteerde duiven voor de verkoop. Je moet ook niet jammeren over die hoge prijzen. Die worden gemaakt door de kopers. Zoals destijds bij de Janssens. Dat topduiven weg gaan voor weinig geld en men fortuinen over heeft voor duiven die het niet waard zijn is van alle tijden. Hopelijk leidt de kritiek m.b.t. die enorme aantallen te koop aangeboden duiven tot enige zelfreflexie. Al is het maar uit eigen belang.

VOORZICHTIG
‘Everything has a reason’. Ook mijn waakzaamheid in deze tijd. Ik had nog èèn oom over, nu gestorven aan corona. Evenals de partner van mijn enige zus, de buurman van mijn enige broer en streekgenoten als C Boeckx en C v d Pol met wie ik een goede band had.

CIRKEL 
Om in duivensport te slagen moet de cirkel rond zijn. Alles moet kloppen. Vooral ook de verzorging. Zo speelde Roger, deel uitmakend van de  combinatie, al tientallen jaren met duiven, maar successen bleven uit. Nu stapelen die zich op, met regelmatig uitslagen waar een mens alleen maar van kan dromen. Is hij een andere verzorger geworden? Kreeg hij een Eureka moment? Een geheim recept misschien? Een beter hok of andere dierenarts? Welnee, wel andere duiven !!

Wens  (24-12)

Hoewel Kerst en Oud jaar dit jaar anders zullen zijn, iedereen toch fijne feestdagen in de mate van het mogelijke, een gezond en voorspoedig 2021, en vooral, blijf negatief !!

Tip  (22-12)

Vlaming J liet me weten blij te zijn met de tip die ik eerder gaf. Het is nu 4 jaar geleden dat ik hier schreef dat je voor winterkweek alleen de doffers maar hoeft te lichten. Heeft hij afgelopen 3 jaar gedaan en dat is hem buitengewoon goed bevallen. Kweek lukt misschien wel beter dan vroeger toen wel eens sprake was van drifteieren of te vroeg leggen van eieren die nadien onbevrucht bleken. 
Correctie
De week voor die gedenkwaardige Sermaise waar ik naar refereerde werd ook goed gespeeld met 1, 3, 4, 5, 6 enz. De winnaar (ook in Overkoepeling tegen 1.743 duiven) was de 17-6200724. Abusievelijk plaatste ik de stamvader van de vader, een rechtstreekse Scheele. Staat mijn naam bij maar hoe ik ook probeer krijg die HIER niet veranderd.

Zakelijk of verwerpelijk? (21--12)

Jaap Scheele en wijlen vader Adriaan waren vaderlandse top. Jaap is dat nog en daarom voelde ik me gevleid dat hij mijn bon had gekocht. Zoals gewoonlijk ging die weer voor erg veel geld weg, maar daar voelde ik me niet door gevleid. Dat doe ik wel als Nationale toppers in Nederland of Belgie zoals hij duiven van je willen. Enfin, hij kwam zijn bonduif ophalen en al 'melkende' besloten we nog wat te ruilen. Hij bv een jong uit de 006, ik een zus van zijn 'Nationale 'Asduif' in een of andere competitie. Tot daar toe niets aan de hand tot we probeerden elkaar de stambomen door te mailen middels een W50 bestand. En dat ging dus niet omdat ik een oud programma heb en hij een veel nieuwer. Bij hem is sprake van een W60 bestand. Ofwel 'koop maar eens gauw een nieuwere versie'.  Het lijkt Windows wel. Valt me tegen van Compuclub. Ze zouden velen een plezier doen als ze e.e.a. compattible zouden maken. Kom op mannen!

NISHOEK
Over 'gps 2021' en 'Nishoek' is destijds veel gezegd en geschreven. Zin en onzin. In 'Articles' vindt U de versie van iemand die nauw betrokken was !!!  Omdat een medaille altijd twee kanten heeft.

En nog dit (21-12)

Aansluitend op vorige post: De eerste oude duif de 17-721 werd dus geklokt om 15.32 u, 10 minuten later de 1e prijswinnaar bij de jongen en het concours duurde daar tot ongeveer 17.10 u. Zegt genoeg.

Hoogtepunt 2020 (21-12)

Zoals men eerder kon lezen werd op 11 juli 2020 van Sermaise in ZAV ‘gepakt’ zoals nooit iemand eerder had gedaan:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 17 enz tegen 841 duiven met slechts 16 mee. 13 maal 1:10 en 14 prijzen van 16. In de Overkoepeling tegen 2.071 duiven was dat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 22, 26 enz. Ook hier 13 duiven per tiental van 16 en ook een nooit eerder vertoonde uitslag.

OOK JAARLINGEN

Ik verzuimde de jaarlingen aan te halen. Die presteerden nog beter. Met amper 7 duiven mee werd tegen 669 duiven begonnen met 1, 2, 3, 5, 7,11. Dat was aan de 11e prijs dus al 6 op 7. De 7e duif won de 40e prijs, dus nog 1 op 15. Toen stonden 38 van de 52 deelnemers nog op hun eerste duif te wachten.  

 

 Zoals men kan zien had ook deze winnaar een enorme voorsprong. Overigens werd de week voordien (4/7 Melun) ook enorm gespeeld met tegen 718 duiven 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 14, 18, 19, 23 enz (17/24).

Onder de pedigree van de winnaar jaarlingen Sermaise:

 Het was ook de eerste Halve Fondvlucht voor jongen en ongelooflijk, ook daar werd de 1e gewonnen, ook in overkoepeling tegen 1.811 duiven.

Dus de 3 eerste prijzen die vlucht tegen telkens grote deelname met 3 verschillende duiven. Omdat veel mensen van stamkaarten houden hier ook de winnaar bij de 1.811 jongen. Die, de 20-6143168, won het overigens maar nipt.     

Zoals men kan zien zijn de dubbelingen inbegrepen. We begonnen dus op 15.32 u met de oude. Vervolgens bleef het duren voor de eerste jonge duif zich aandiende. 'Waar blijven die toch?' vroegen we ons af. Hehe. Eindelijk. Ik was zelf verbaasd dat die van zoveel duiven toch nog de eerste won. Dat de jongen het dubbel moeilijk hadden kwam ook omdat het hun eerste HaFo vlucht was. Op het einde van het seizoen is het meestal omgekeerd en kunnen de oude de jongen niet meer volgen. Dat de vlucht zwaar was bleek ook uit andere top tien winnaars bij de jongen. Die kwamen uit Halle, Lier (4 maal), Willebroek en Emblem.  Dus allemaal ver in de voorvlucht. In twee winnaars ziet men ook de Bruijn. Toeval dat ik er nu mee kom tijdens zijn verkoop? Natuurlijk niet.   

Hier was iets misgegaan. Stond pedigree van VADER van de Melun winnaar. Hieronder de echte. De vader 15-493 (Three Aces) is van Gebr. Scheele. Krijg dat hier niet veranderd. Op alle andere stamkaarten wel netjes vermeld. 

 

  De prijzen van bovenstaande  winnaar Melun zijn niet spectaculair. En dan toch 3e Asduif? Dat heeft alles met berekenen punten te maken.  Bij de oude hadden we de volgende Asduiven. 1e, 4e, 5e, 6e, 9e, 10e, 11e, 14e. Bij de jaarlingen de 3e, 5e, 6e, 7e, 10e Asduif. Die worden berekend volgens het grootste aantal prijzen per tiental. En dan te weten dat we de laatste vlucht niet mee deden vanwege de zinderende hitte. Achteraf blij toe, de vlucht duurde tot de volgende dag. De man die de duiven zo goed verzorgt, Roger dus, had er geen enkele moeite mee toen ik belde om te passen, vlak voor het inmanden. 'Je kan beter wat bekers verliezen dan een goede duif', zo vond ook hij.  

 Tip (20-12)

Een zeer gekend liefhebber die zijn naam liever niet vermeld ziet: 'Nederlandse duivenliefhebbers hebben geluk met een generatie 70-ers die allemaal hun column hebben zoals U, vd Wiel, Roodhooft, Verbree, de Bruin. Zo kunnen die hun voordeel halen uit de enorme ervaringen die jullie hebben. Dank jullie allemaal namens velen, maar ik heb ook een tip. Misschien is het een vreemde tip, maar als jullie duiven bijeen gaan zetten dwing nooit een koppeling af. Ik speel inmiddels toch ook bijna een halve eeuw als de beste. Maar nog nooit kweekte ik een goede duif uit ouders die het in het begin niet in elkaar zagen zitten. En ik heb een heel goed geheugen.'  

 Deze tip is helemaal niet vreemd. Sterker, ik ben het met hem eens. Eerder schreef ik dat uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat, wat bij vogels uit liefde geboren wordt, vitaler is dan uit gedwongen paringen.

Zo had ik destijds mijn Home Alone. Ik deed al wat ik kon om de ouders uit elkaar te houden, vanwege te veel inteelt. Maar hoe ik ook probeerde, beide weigerden een andere partner tot ik me gewonnen gaf. Ze beloonden me door Home Alone op de wereld te schoppen.  

 Laatjes  (18-12)

25-jarige Simon kreeg dus een 40 laatjes van Ronny. Wat met zulke te doen? Er is amper keus.  Uittesten natuurlijk. Een man als Koopman kweekt elk jaar een ronde van die laatjes. Als jaarling worden die goed opgeleerd en voorzichtig gespeeld, maar prijs vliegen die natuurlijk niet of amper. Als 2-jarige echter heeft hij er elk jaar goede bij. Het is het verhaal Andre Roodhooft, maar met dit verschil dat Andre er in de winter mee reed, door ze mee te nemen naar zijn werk. Verkeerde richting uit maar dat maakt volgens hem niet uit. Ook hij hield er elk jaar goede aan over.

VERKEERD GEZIEN.
Verschillende mensen menen dat de 721 (zie pedigree eerder) onze 3e Nationale Asduif was. Dat is niet zo, dat was de 18-732. In 2020 hadden we in ZAV de Asduif bij de jaarlingen, oude en jongen. Dit waren weer andere duiven.

Interessant  (15-12)

Mededeling dierenartsen IVPA Belgium omtrent de vogelgriep en duiven

door KBDB/RFCB op 15/12/2020

Naar aanleiding van verschillende foutieve berichten op sociale media betreffende de rol van de duif in de verspreiding van het vogelgriepvirus, heeft de KBDB ons gevraagd om meer duidelijkheid te verschaffen hieromtrent.

Vooreerst is het van belang voor de liefhebbers om te weten dat Vogelgriep en Newcastle disease volledig verschillende virussen zijn.

Newcastle disease wordt veroorzaakt door een paramyxovirus waartegen onze duiven verplicht gevaccineerd moeten worden om te kunnen deelnemen aan wedstrijden.

Newcastle disease wordt soms ook pseudovogelgriep genoemd wat dikwijls een naamsverwarring veroorzaakt. Vaccinatie is nodig omdat de duif gevoelig is voor ziekte door paramyxovirussen.

Vogelgriep wordt veroorzaakt door een volledig verschillend virus nl. een influenza virus (zoals de echte griep bij de mens). Tal van verschillende recente wetenschappelijke onderzoeken uit het binnen en buitenland, wijzen erop dat de duif een “dead-end host” is wat de vogelgriep betreft, wat onderschreven wordt door heel wat prominente virologen op gebied van aviaire influenza wereldwijd. Dit wil zeggen dat de rol in de verspreiding van vogelgriep door duiven als nihil wordt beschouwd. Een duif kan het vogelgriepvirus niet doorgeven aan kippen, ganzen, zwanen of ander pluimvee. De duif is reeds van nature bijzonder ongevoelig voor influenzavirussen en als er onder experimentele omstandigheden dan toch uitzonderlijk een infectie kon worden veroorzaakt, dan ging de besmetting niet over naar kippen of ander pluimvee dat samen met deze duiven in dicht contact gehuisvest werd.

De huidige positieve gevallen van vogelgriep in ons land worden vooral veroorzaakt door wilde vogels die bezig zijn aan hun jaarlijkse trektocht tijdens deze periode, zij brengen het virus mee vanuit hun land van herkomst. Maar zoals eerder aangehaald, en gebaseerd op wetenschappelijke bewijzen, zullen de reisduiven niet meehelpen aan de verspreiding hiervan. Het huidig circulerende vogelgriepvirus is ongevaarlijk voor de mens en alle mensen die in contact komen met duiven, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks lopen geen enkel gevaar.

IVPA (International Veterinary of Pigeons Association) Belgium

 Jan, piet en Klaas  (13-12)

Jan: Zeg Piet, jij weet nogal veel over duiven. Heeft die Gino Clicque goede?

Piet: Die heeft HEEL goede.

Jan: Verdorie. Dan had ik er 2 of 3 jaar geleden moeten kopen. Toen heeft hij zowat alles verkocht.

Piet: Nee hoor, je vergist je. Die is NU aan het verkopen.

Jan: Heb jij je pillen niet ingenomen? Ik ben 100% zeker dat hij enkele jaren terug ‘bijna totaal’ verkocht. Wat vind jij Klaas?

Klaas: Jullie hebben beide gelijk. Hij heeft toen inderdaad verkocht en heeft nu weer 834 duiven in de verkoop.

Jan: Dat meen je niet. Dat is evenveel als die Vandenabeele. Moeten we die lui nog serieus nemen?

Klaas: Die Gino speelt enorm zoals ik al zei. In Het Spoor stond weer een stuk over de betreffende verkoop site. Toen andere verkoopsite ter sprake kwamen kon je lezen dat de beheerder liever niet sprak over concurrentie maar over collegae. Wat hen, (de allergrootste verkoopsite) van anderen onderscheidt is de ‘kwaliteit’ die ze aan bieden. Zo stond er toch.  

Jan: Ga nou toch weg. Zo kort na die eerdere verkoop weer meer dan 800 kwaliteitsduiven in de aanbieding? Misschien nog ‘uitgeselecteerd’ ook? Zulke zaken zouden de reputatie van de ‘Belgische reisduif’ in het buitenland wel eens flink kunnen schaden.

Klaas: Dat is de allerlaatste zorg die bepaalde mensen hebben. Maar ben jij niet een beetje jaloers Jan?

Jan: Absoluut niet. Ik behoor tot de overgrote meerderheid, zij het de zwijgende.

   Vooral vorm  (11-12)

Iemand had de post van 6 december gelezen en de uitslagen eens goed bekeken. Die eerste zeven duiven vlogen van die Sermaine inderdaad minuten vooruit tegen bijna 900 duiven waaronder veel grote namen.

Tussen de winnaar (17-721) en onze 7e duif zaten liefst 12 minuten. Zo veel zat die dus los vooruit van de gezamenlijke concurrentie van bijna 900 duiven. In de Overkoepeling tegen 2.071 duiven vloog ze 8 minuten vooruit.

Dat vooruit vliegen lijkt overigens een beetje in de familie te zitten. De vader won op de grootste afstand met tegenwind de 1e Provinciaal van Argenton met 10 minuten voorsprong (Andre Roodhooft was 2e). De week ervoor werd overigens 1, 3, 4, 5, 6 gewonnen. Natuurlijk hebben zulke uitslagen meer met vorm te maken dan met kwaliteit.

IETS GEGEVEN

Meerdere malen werd gevraagd of de duiven een kuurtje gehad hadden en wat. Natuurlijk hadden die NIETS gehad. Als ik iets wist zou ik dat gegeven hebben de week voor de prestigieuze Orleans, waar iedereen op je let. Zelden zo slecht gespeeld als toen. In 2019 was dezelfde Orleans ook de slechtste vlucht van het jaar. Maar die kende een zeer onregelmatig verloop en daar wonnen nog 8 van de 10 duiven prijs.

Overigens was de 7 eerste en de 6 eerste prijzen winnen bij redelijk zwaar weer tegen zo veel duiven dubbel goed omdat met slechts 16 duiven werd gespeeld. Waarom de beste niet aan de kop zaten is ook mij een raadsel.

Already in 2018 I gave 17-721 the name '006 again'. 

  NIET WAAR

Overigens kon je in het NRC,  toch een serieus dagblad, lezen dat New Kim, de duif van 1.6 miljoen naar China was verhuisd. Dat is natuurlijk niet waar. Uitzonderlijk dure duiven blijven steeds hier (in België), de JONGEN er uit gaan naar de kopers in China. Gaston v d Wouwer verklapte me overigens dat anderen waarschijnlijk op zijn hokken mogen gaan spelen. Aldus hoeft hij in de winter niets te verzorgen en kan hij in het vliegseizoen alsnog genieten van de hobby die hem lief is.        

 Update 9 december  (09-12)

In de regio Oss (Nederland) wordt al vanaf oudsher goed gespeeld. Met name in het nabijgelegen Berghem. Daar zitten twee heel grote kampioenen en... zo kon je in Sportblad De Duif lezen, die L van Erp en G van Schaijk zijn elkaars grootste concurrenten, maar ook boezemvrienden. Moet inderdaad kunnen maar zo iets zie je toch niet al te vaak in duivensport. Wat je over die Gerrit van Schayk ook kon lezen was dat die zijn oude duiven zonder een keer te zijn opgeleerd inzette op Vervins (245 km), geen duiven verloor en zelfs 24 prijzen won van 32 duiven. 

Tevens kon je lezen over Robbe Coone, hier eerder vermeld. Bezeten van duiven en  als 23 jarige al  erg succesvol. R Hermans zoekt voor een buitenlandse relatie een  huis met mogelijkheid om duiven te houden. Moet wel zijn in de omgeving van (juist ja) Berlaar, Itegem, Nijlen.

Verder over een week de site van De Duif niet vergeten te bezoeken. W de Bruijn houdt van 18 tot 27 december zijn bijna traditionele verkoop van een ronde jongen. Dit keer online. Het betreft 73 jonge duiven, klaar om te kweken en let wel, van een tophok kunnen de goedkoopste de beste zijn. 

Lectuur  en Goesenaar (8-12)

Aan degenen die zich vervelen en graag lezen ? Onder 'articles' vindt men een reeks toegevoegde artikelen. Hopelijk zorgen ze voor wat leesplezier.

Ongeveer een hallf jaar geleden kreeg ik een mail van iemand uit Goes. Het was een soort tip over zijn ervaringen met dokters, zikenhuizen en onuitstaanbare pijnen. Helaas is die mail verloren gegaan. Wil de Goesenaar zo vriendelijk zijn me nogmaals te mailen?

Een streekgenoot vroeg hoe riskant het was de duiven los te laten. Je riskeert hoegenaamd niets heb ik hem geantwoord en ook 'waarom zou je het doen?'

Mis gelopen  (6-12)

21-11 is er iets mis gegaan. Soms hoor je wel eens discussies wat het belangrijkste is, vorm of goede duiven. Natuurlijk kan je dat niet zo strict stellen omdat beide met elkaar te maken hebben en beide onmisbaar zijn. Daarvoor wil ik verwijzen naar onderstaande uitslagen. Leo, de man van duivenspel zei dat prestaties als deze TE goed zijn, zeer slecht voor de sport. Want met slechts 16 duiven mee de 7 of 6 eerste winnen tegen meer dan 2.000 duiven is te veel van het goede. Overigens is die uitslag met jaarlingen nog beter met 7 duiven mee en 6 aand de 11e prijs. De 7e duif wint nog ruim 1 op 15 en als die thuis is moesten 38 van de 52 deelnemers nog beginnen. Overigens waren ze het hele seizoen al op dreef, de zaterdag voordien 1, 3, 4, 5, 6 enz. En als daar uitslagen als deze op volgen kan je van EEN ding zeker zijn. Dat wordt inleveren.

SLECHTS EEN KEER

Van de 15 jaar dat in Belgie werd gespeeld was er maar een dat de duiven van de eerste tot en met de laatste vlucht sterk vlogen. Dat was in 2019. De laatste vluchten  toen: Melun 1.039 d: 1, 2, 5, 8, 18 en 12/12 waarvan 10 per tiental. Vlucht voordien 1, 2, 3, 5, 15, 19, 21 en 7/7 alles per tiental. In overkoepeling 566 d (enkel kampioenskandidaten deden nog mee: 1, 4, 6, 14 enz 7 mee en alle 7 prijs per tiental. De week voordien 7/8 met jrl en 11/12 met oude te beginnen met 1, 4, 12, 15.  Seizoenen met van begin tot eind bloedvorm bestaan amper.  De jaren voor 2019 was het de laatste vluchten inleveren en dat was ook dit jaar met onderstaande uitslagen die daar nooit behaald zouden zijn. En natuurlijk was de klasse de laatste vluchten nog dezelfde. Wat anders was was de conditie. Dat verklaart waarom met dezelfde duiven zo veel minder werd gepresteerd. Van de eerste tot de laatste wedstrijd super presteren lukt ook geen voetballers, wielrenners of andere sporters. Ik zal nooit vergeten wat W Geerts me ooit zei op de voorbereidende Noyonvluchten destijds in Union. Hij was van drie dingen bang: De wind, Jos Soontjens en Supervorm. Hij speelde graag goed maar goed was goed. Meer moest dat niet zijn want daar zou je later een prijs voor betalen. Zoals wij elk jaar de laatste twee vluchten doen. Behalve 2019 dus.   

 R.I.P. Rienus van Gastel (6-12)

Van P T vernamen we dat Rinus van Gastel is overleden. Hij was een van de meest miskende kampioenen in de vaderlandse duivensport. Heb hem ooit nog op bezoek gehad, hij zinspeelde toen op ruilen of samen kweken maar ik ontweek het. In die tijd was ik even naïef, of is het dom, als streekgenoten die dachten dat nergens betere zaten dan in de eigen regio. Zo zijn er veel. Hoe vaak lees je over een kampioen wel niet dat die speelt in een samenspel waar ‘de concurrentie moordend is’. Veelal kul.   

GOEDE

De onderwijzer uit Roosendaal had goede. Heel goede! Dat ondervond ik aan den lijve rond de eeuwwisseling. Ik kon (en kan) het goed vinden met de Leytens en gaf ze 2 duiven. Uiteraard van de beste en dat hebben we geweten. Uit de ene kwam ‘Lammert’, die werd met volgende prijzen 1e Olympiade duif.

-1e Bohain 4.780 d.

-1e Peronne 4.710 d.

-1e Chantilly 3.353 d.

-1e Bohain 1.972 d.

-1e Etampes 1.373 d.

-2e Peronne 5.429 d.

-2e Bohain 4.799 d. enzovoorts. Dat alles gewonnen door Lammert alleen.

Uit de andere kwam ‘Pentium’, de ‘Wereldkampioen fond’ met een al even indrukwekkend palmares. Maar ‘it takes two to tango’ en ik was nieuwsgierig welke duiven die van mij als partner hadden. Toen ik die zag werd veel duidelijk. Wat een duiven waren me dat! Adembenemend gewoon. Ze kwamen van Rinus van Gastel. Meen ook dat eerder genoemde P T uit H heel goede had van Rinus.

ANEKDOTE

Aan ‘Pentium’, de wereldkampioen fond, kleeft een interessante anekdote. Rond dezelfde tijd had ik Rens v d Zijde een duif gegeven die zeer nauw verwant was aan de vader van ‘de Wereldkampioen fond’ en die kweekte er de Nationale Asduif fond uit. Die kon op de grootste afstand (Den Helder) vele minuten vooruit vliegen bij tegenwind. Helaas hoorde ik dat later en toen was ik al 'zo slim' geweest heel die soort te ruimen. Daarom dat ik Cor vroeg om een jong uit de vader van 'Pentium'. ‘Gaat niet’, zei Cor. Ik schrok. ‘Gaat niet?’ Uit mijn eigen duif nog wel?’

Cor had hem dood gemaakt in zijn tweede levensjaar. Die ‘Schaerlaeckensduif’ was nog te dom om van 5 km thuis te raken. Overal in het dorp liep hij binnen. Toevalligerwijs had hij er wel een jong van. De latere ‘Pentium’ dus. Zo zie je maar. Alles moet op zijn plaats vallen. Die superieure soort van Rinus waren onderdeel van de 'bekende?'cirkel.  

A THIJS

Al gauw is het 2021. Dan zou alles anders worden bezwoer dhr. V d Kruk zijn onderdanen. Er zou weer aanwas van leden komen. Het tegendeel lijkt eerder waar. Door minder leden kwamen er fusies, door fusies weer minder leden. Soms met heel wat gekibbel. Steeds kleiner wordende clubs? Men weet hoe ik daar over denk. Zeeuwse Adri Thijs is er nog zo een: ‘Clubs moeten zo lang mogelijk blijven bestaan. Is een club eenmaal weg dan komt er nooit nog een nieuwe. Mensen komen minder in aanraking met de sport en moeten noodgedwongen te ver gaan rijden. Die worden dat beu en stoppen. Adri heeft het al bij tientallen melkers mis zien gaan. Hij lijkt mij een realistische man van de praktijk, zoals je er afgelopen jaren te weinig zag in overkoepelende bestuursorganen.     

Dan maar ineens goed  (03-12)

 In B N kwam er een liefhebber bij. Lang geleden. Het was een jongeman van 25 en een twintiger erbij was nog langer geleden. Met een paar jongen ging hij van start, natuurlijk kwam hij te kort, maar bewonderenswaardig hoe hij (Simon) zich niet uit het veld liet slaan maar in bleef korven. Dat was ook clubgenoot Ronny van Tilburg op gevallen. Velen zullen die kennen vanwege duivenvoer maar dit jaar heeft hij ook bijzonder goed gespeeld. Simon moest na het seizoen maar eens wat jongen komen halen. Weet niet of die er op voorzien was en hoe groot de mand was waarmee hij de duiven af ging halen maar dat waren er niet minder dan 40. 'Als ik iets doe dan maar meteen goed', moet de voerhandelaar gedacht hebben.' Over beginners opvangen gesproken.

  Niet alles slecht (02-12)

Onderstaande kregen we van een vooraanstaand jongere Belgisch liefhebber. Niet al het nieuws is slecht, zo constateert hij. Het sluit een beetje aan bij een uitzending op tv verleden jaar waarin melding werd gemaakt van het toetreden van meerdere jongeren. Het artikel is een uittreksel van een eerder gepubliceerd. 

 In 2019 telde KBDB-Limburg nog 2.010 leden, 166 minder dan in 2018. In 2020 daalde het aantal voor het eerst onder de 2.000: 1972, een terugloop met 38 leden, heel wat minder dus dan de 166 tussen 2019 en 2018. Het aantal tandemleden steeg zelfs met 7: 236 in 2020 tegenover 229 in 2019. Het lijkt erop dat de daling van het aantal duivenliefhebbers ongeveer ten einde is en dat er na de stagnatie mogelijk een licht stijging zit aan te komen. Ook in de uitreiking van het aantal ringen is die tendens merkbaar: 121.236 in 2020 tegenover 125.647 in 2019, een daling van amper 4.411 ringen. Ook het aantal ringen per hok blijft stabiel: gemiddeld 70 ringen reikte de KBDB uit aan de Limburgse liefhebbers, en dit zowel in 2019 als dit jaar.

 Het mag ook eens positief zijn 😊 Buiten dit lees ik toch regelmatig van nieuwe – vaak jonge – leden die ermee willen starten. Er is dus nog hoop voor onze bijzondere maar fantastische hobby. Veel succes met de kweek!

 De club eerst  (01-12)

Uit doorgaans goed ingelichte bron kreeg ik een interessant mailtje. Er zou bij een flink aantal liefhebbers onderzoek zijn geweest, in welk kampioenschap ze het meest geinteresseerd waren. Club, CC, Afdeling, ZLU, Grootmeester, Gouden Duif, provinciaal Nationaal en weet ik wat al niet meer.  'Nationaal' natuurlijk zullen velen denken. Niets is echter minder waar. Dat interesseert zelfs maar zeer weinigen. De overgrote meerderheid voelt zich het meest aangetrokken tot kampioenschappen in de eigen club of CC. Daarmee stelt zich de vraag of het verantwoord is voor dat nationale kampioenschap nog zo veel geld uit te geven.

En opnieuw blijkt het belang van een goed functionerende club. De KBDB of de NPO zullen niet zorgen voor bloei of zelfs lijfsbehoud. Dat moet komen van de basis, de club dus. Daar moet het goed zitten en daarbij denk ik vooral aan de sfeer. Vroeger had ik elke maand wel een forum ergens in het land. Wat daarbij op viel was de fantastische sfeer in sommige clubs. Dat waren vooral bloeiende clubs waar de sport leeft. Twee jaar terug begon het echtpaar v d Linden uit Hoogstraten met duiven. Ze kregen er zo veel lol in dat ze op maandag al verlangden naar de vrijdag vanwege de sfeer in het clublokaal. Nu staat er al een reeks hokken achter hun woning. 

Gelezen  (29-11)

 Gelezen in een reportage over een redelijk goed liefhebber: ‘Zelf kuren zal ik nooit doen. Ik luister naar de dierenarts. Dat is de man van de wetenschap. Die heeft er voor gestudeerd.’ De man bedoelt het goed, maar…

‘Man van de wetenschap?’

'Er voor gestudeerd?’ Waarvoor dan? In hun studies worden toekomstige dierenartsen niet een minuut onderricht over duiven of duivenziektes. Helemaal niets krijgen ze mee. De conclusie is duidelijk. Die mensen moeten zich zelf bekwamen. Dat verklaart misschien ook dat ze over veel zaken zo verschillend denken. Dus vind je dat je hulp nodig hebt van een dierenarts? Ga niet naar de man die de koeien van je buurman onder zijn hoede heeft, maar naar iemand met ervaring in duivensport. Een dierenarts die zelf (goed) speelt is helemaal een pre.

9 MILJOEN

Kreeg weer een mailtje van iemand die kritiek had op de verkoop v d Wouwer. Hij begreep niet dat ik daarover geen kritiek had. Want 9 miljoen euro, dat leek toch nergens op. Het was 9.551.200 euro (9 miljoen, vijf honderd een en vijftig duizend en twee honderd euro) zo liet ik hem weten.

‘Kijk je zo nauw en let jij zo op details’, reageerde hij. Ik dacht bij mezelf, ja hij heeft gelijk. Een verschil van ruim 550.000 euro? Gewoon een kniesoor die daar op let.

Maar alle gekheid op een stokje, mogelijk was dat ‘geringe verschil’ van 550.000 euro realistischer geweest als totaal opbrengst. Maar is het niet de markt die bepaalt? Zo was het vroeger en zo is het nog. Van de NPO kon je trouwens lezen dat ook de meeste liefhebbers negatief waren over dat vele geld in deze verkoop.      

Het winterverblijf van de duivinnen van Roger Buvens. Foto WdB

Zo kan het dus ook  (26-11)

BUVENS

Roger Buvens is een van de allergrootste kampioenen van Belgie. Een echte natuurmens en een beetje anders. Voer koopt hij als hij toevallig langs een voerhandel rijdt. Het merk is niet belangrijk als het maar goedkoop is. Maakt volgens hem allemaal niet uit.

In bijproducten gelooft hij nog minder dan ik en toch werd hij in 2013 Nationaal Kampioen Grote HaFo, in 2014 tweede en ook in 2015 tweede. Van heel België dus. Hij speelt alleen met duivinnen waarmee ik medelijden kreeg toen ik ze hartje winter zag zitten. In een volière, aan alle kanten open, dus niet het minste afgeschermd. Zelfs het dak niet. Die worden later onder gebracht op het hok van de jongen, trainen met de jongen en worden verduisterd met de jongen. Onderling paren? Hoe meer hoe liever, vindt Roger. Hij zegt dat hij met geluk aan die goede duiven kwam.

Zie je tegenwoordig steeds minder goede duiven met een afwijkende kleur (zwart, rood, schalie, kakelbont) veel van zijn beste duiven zijn zwart of bijna zwart.

 Miskend  (24-11)

Als men het over de snelheidsspecialisten heeft uit de regio Berlaar, Hallaar, Itegem e.o. vallen gewoonlijk de namen van Ceulemans, Heylen, de Lambrechtsen, Dockx, vd Brande, de Marissen, Leys, Cools, van Reeth en weet ik al niet meer, maar mogelijk 'de strafste' wordt nogal eens vergeten, ook door mij: Robin van Leuven!!  

Gezocht  (23-11)

Langs deze weg zochten verleden jaar enkele liefhebbers een goede verzorger en tevens zochten enkele liefhebbers een baan als hokverzorger. Dat kreeg een goed vervolg. 

Nu is er weer een jeugdige Belgische liefhebber die ergens hokverzorger wil worden. In welk land maakt niet uit. Hij zelf heeft, ondanks zijn jeugdige leeftijd (25), al enorme successen geboekt en wist als jeugdlid zelfs de grootste namen te kloppen. Een talentvolle jongeman die het in zich heeft en zeer gemotiveerd is. Geinteresseerden kunnen me een mail sturen.  

Sfeer  (22-11)

Het inmandlokaal in Sint Job is enorm en de parkeerplaats navenant. Men komt er in manden van heinde en ver, zelfs vanuit Ranst en Lier, en voorzitter Roger Geysen en zoon Jurgen willen dat graag zo houden. Ze weten hoe belangrijk een goede sfeer is en daar wordt veel voor gedaan. Ze weten ook dat lang wachten sfeer bedervend is. Liefhebbers er een hekel aan, niet alleen op hun duiven als die weer eens te laat zijn, maar ook bij het inmanden.

Dienaangaande zijn de liefhebbers die in Sint Job in manden tevreden, meerdere ploegen jonge meisjes (!) zorgen er voor dat de duiven in no time in de manden zitten. Op de vluchten zijn veel (gratis) prijzen te winnen en dan is er nog iets.

SFEER

In het stille seizoen elkaar zo lang niet zien of spreken is niet bevorderlijk voor de saamhorigheid weet voorzitter Geysen en daarom is het clublokaal in de winter op de meeste zondagvoormiddagen open. Liefhebbers komen er om een pint te pakken, te kaarten, duiven melken of om thuis even weg te zijn. In deze Corona tijd is daarvan natuurlijk geen sprake, maar ook v oor de nabije toekomst ziet het er niet goed uit. Duivensport lijkt er tot april komend jaar aan de ketting te liggen vrezen vooral vitesse spelers. Onder staand schrijven kregen de liefhebbers.

 Wij ontvingen van het gemeentebestuur Brecht volgende bijgevoegde mail met onderrichtingen, daar de besmettingsgraad een van de hoogste was in de provincie Antwerpen. Zoals nu de voorschriften zijn, zullen er zeker beperkingen zijn tot 31-03-2021 met voorlopig verbod o.a. om bijeenkomsten te houden zoals vergaderingen, kampioenendagen enz. zelfs het uitdelen der ringen zal nog moeten bekeken worden. Daarom ons dringend verzoek houdt U aan de onderrichtingen die wij U nog wel zullen doorsturen en maak het ons niet moeilijker dan het al is,

LEES AANDACHTIG DE REGELS HIERBIJ GEVOEGD VAN HET GEMEENTE BESTUUR BRECHT VOOR DE VERENIGINGEN.

Het bestuur

-----------------

Waren duivensporters afgelopen seizoen al niet genoeg de klos? Laten we toch maar proberen optimistisch te zijn en hopen op een happy end.

Trouwens over ‘club contacten’. Die staan nu begrijpelijkerwijs overal op een zeer laag pitje en dat is niet goed. In veel clubs beseffen ze dat en hebben ze een groepsapp en, naar ik hoor, bevalt dat buitengewoon. Men ‘appt’ grappige filmpjes door die een mens doen lachen. En duivensport kan dat gebruiken.

 Hamvraag  (21-11)

Wat telt het zwaarst?

Mensen vergelijken wel eens en stellen zich de vraag wat het belangrijkste is, goede duiven of vorm. Om te presteren heb je natuurlijk beide nodig, maar toch… Ik zou liever mijn geld zetten op een middelmatige duif in super vorm dan op een goede zonder.  Soms zie je dat ook heel goede spelers een terugval kennen. Of een minder jaar. Hebben die opeens minder goede duiven? Natuurlijk niet. De vorm ontbreekt.

Het omgekeerde gebeurt ook: Matige spelers die plots enkele prima vluchten kennen om dan weer terug te vallen. Weer een kwestie van vorm of geen vorm.

SUPERMAN

Zo leerde ik enkele jaren terug iemand kennen die super speelde op de vitesse. Sommigen vonden hem zelfs de beste van België en hij woonde toch in een streek die gekend was om de goede spelers. Telkens als ik er kwam schrok ik van de manier waarop hij met zijn duiven om ging. Als ware het kinderen. Maar meer nog schrok ik van de ongelooflijke conditie van zijn duiven. De neusdoppen leken wel met kalk geverfd. Ongelooflijk. Ik kocht er een 15 tal jongen uit zijn beste. Er zit èèn goede bij. Die zit nu bij Simon, het jongste lid van de club in B N. En toch betrof het een eerlijke liefhebber die me heel goed behandelde. Wat ik wil zeggen moge duidelijk zijn. Zijn duiven hadden elk jaar zo ongelooflijk veel vorm dat die zichzelf over troffen.

OOK

Ook onze duiven bulken steeds van de vorm. Is het Roger? Het hok? Feit is dat je telkens weer schrikt als je ze los laat. Ze zijn soms tot 2 uur weg. Waarom slechts een van die 15 duiven voldeed is ook mij een raadsel. Wel dient gezegd dat ze alleen in hun geboortejaar gespeeld werden.

Heel mijn leven heb ik niet anders gedaan dan geselecteerd op het resultaat. En dat begint al in hun eerste levensjaar. ‘Verkeerd’ zeggen sommigen.  Kan. Maar mij bevalt het en je moet vooral dingen doen die je bevallen. Uitslagen als onderstaande, met name 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 met slechts 16 duiven mee. Of 1, 2, 3, 4, 5, 6 tegen meer dan 2.000 duiven in overkoepeling met 16 mee,  zouden daar (!) nooit gemaakt zijn.   

 

 

 

 

 

 

 

Geld, mega hokken en ZO wind. (19-11)

Opvallend hoe liefhebbers de laatste jaren steeds meer belang lijken te hechten aan  zuurstof. ‘Onze duiven gaan er zo veel mogelijk uit’, zegt Nationaal kampioen Evert Jan Eyerkamp. Duiven die veel buiten zitten, zelfs in volle seizoen, zie je ook bij P v d Merwe, Willy Daniels, L en E Stabel, Co Verbree, Buvensm vroeger de Leytens, Dirk Donckers, Rik Hermans enzovoorts. Ook bij Verkerk staan de ramen de hele dag open. Omdat het stuk voor stuk grote kampioenen betreft kan het niet verkeerd zijn.

ONEENS

Nog eenmaal over die enorme bedragen die betaald werden voor de v d Wouwer duiven. Ik schreef er geen moeite mee te hebben, integendeel. We halen daarmee de media wat ik letterlijk van levensbelang acht voor de sport. Sommigen denken daar evenwel anders over en dat mag. H zegt dat het uitnodigt tot nog meer diefstallen en daar zit natuurlijk een kern van waarheid in.

B vindt dat het uitnodigt om nog meer duiven te gaan houden. En nog meer mega hokken heeft als gevolg dat nog meer mensen af haken. Dienaangaande is het merkwaardig wat in Antwerpen gebeurt. Elk jaar ‘nieuwe’ megahokken. Momenteel zie je die daar zelfs veel meer dan in Noord Brabant. En dan te weten dat de Antwerpenaren hun noorderburen altijd verweten met veel duiven te spelen. Wat sommigen bedoelden was veel rommel.

Een andere B dan weer zegt niets te geloven van zulke opbrengsten. Dat zou je zien aan de namen van sommige bieders. Denk toch dat die bedragen serieus zijn. Dat veel van die duiven die door Chinezen gekocht worden in België of Nederland blijven is een ander verhaal.

ZUIDOOSTENWIND

Al jaren waarschuw ik voor vluchten met Zuidoostenwind. Ik krijg daarbij steun maar dat is veelal na weer zo’n snertvlucht met veel verliezen. Verder lijkt het of alleen de oudere en betere spelers zich van het gevaar bewust zijn. Of wakkere gasten zoals Florian Hendrikx. Van hem las ik eens dat die bij dergelijke

Wind geen duiven meer speelt, Peter Janssen is er nog zo een en nu kan je dat lezen over Bakker en zoon, mogelijk de beste van Nederland op de eendaagse fond met zijn Koopmanduiven. Ook zij houden hun duiven thuis als Zuidoostenwind wordt voorspeld. Dat gaan er nog wel meer worden als we meer vluchten krijgen met die verafschuwde wind.  

 Aktueel  (18 nov)

Stanislaw Rycombol is de eigenaar van een kweekstation in Polen. Hij koopt hier duiven van de beste koppels van de beste liefhebbers die de gewone liefhebber boven zijn budget gaan en kweekt er jongen van die wel betaalbaar zijn. Hij had het over Kittel en Best Kittel. ‘Om niet goed van te worden. Ze praatten over niets anders meer.’ Het deed denken aan twee mails die ik onlangs kreeg. Beide uit Duitsland en beide met de vraag of ik liefhebbers wist die die lijnen hadden.

Uit Engeland dan weer vroeg iemand of die ‘Kittel duiven’ werkelijk zo veel beter waren dan andere. Uit Bangladesh (of all places) ook een mail. De P v d Merweduiven presteerden daar het best maar nu wilde iedereen Kittel soort. R v Reeth mocht ook. Die Yannick heeft kennelijk goed aan de weg getimmerd.

Nu zoekt de halve wereld Kittels, straks is het weer een andere naam.  

 NEGATIEF

Ik wilde er niets over zeggen, maar krijg te veel mails. De verkoop v d Wouwer heeft heel wat commotie teweeg gebracht, zowel binnen als buiten de duivensport. Velen van binnen de sport waren redelijk negatief. Je vraagt je af waarom.

Vooral het grote aantal duiven wekt verbazing. Hij was toch een liefhebber met ‘de kleine korf?” Hoe kon die op die hokinstallaties 450 duiven bergen? Het is het verhaal van Vandenabeele. Die had er meer dan 800 in de aanbieding. Wat velen kennelijk niet weten is dat die elders zijn gekweekt. Door mensen, makelaars, die het puur zakelijk zien.  

Verbazing ook over de vergelijking met Roodhooft. Velen vinden hem op de kleine fond de beste van België. Dat een enkele duif  dubbel zo veel ‘op brengt’ dan ongeveer 360 duiven van Roodhooft samen, waaronder talrijke supers, wil er bij velen niet in. Een Amerikaan wil weten of v d Wouwer echt zo goed was. Ik heb hem verwezen naar de uitslagen.

POSITIEF    

Dat die hoge prijzen de sport kapot maken, daar geloof ik niets van, eerder integendeel. Dat daardoor ‘de gewone man’ in duivensport niets meer te zoeken heeft is evenzeer onzin. En de ironie van het lot is soms verpletterend: Niemand die dat meer bewijst dan Gaston v d Wouwer zelf. Hij heeft nooit veel geld aan duiven gegeven en zelfs was er een tijd dat hij op Lier markt jongen stond te verkopen om wat ‘voer geld’ bijeen te krijgen. Daar kan je ook heel veel respect voor hebben.

KLEINE FOND

Maar onzin en vooral leugens vertellen achter iemands rug? Heb geleerd dat sommigen dat maar niet kunnen laten. Gaston heeft trouwens heel zijn leven goed gespeeld en bewaart veel trots uitslagen uit zijn vitesse tijd. Gaston: ‘Toen speelde ik misschien wel beter. Het verschil is de kleine fond. Vandaar ook de populariteit van de Nationals in België? En het feit dat al die beroeps zich daar willen doen gelden?

TOT SLOT  

Ook v d Wouwer is een rage, vooral in China.  Zouden er bij die 450 duiven 50 echt goede geweest zijn? En natuurlijk zijn die prijzen helemaal van de pot gerukt. Toen Daniels enkele jaren terug een duif verkocht voor 400.000 euro was er veel ongeloof.

Ook bij mij. Tot Willy er zelf over begon. Maar dit bedrag zou echt wel een record blijven. Dacht men. Moeten die Chinezen trouwens niet zelf weten wat ze met hun geld doen?     

RIP Jo Simons    (14 nov)

Ons bereikte het droevige nieuws dat Jo Simons (geboren 1940) is overleden. Jo raakte bekend als een prima liefhebber maar ook als oprichtger Duivenkweekcentrum Ransdaal. Condoleances aan de familie.

Het kan snel gaan (13 nov)

Vrijdag 13 november 2020. In de Telegraaf staat een stukje over de duif van meer dan 1 miljoen. De informatie kwam van Rutger van Lier, ‘expert op het gebied van duivenvluchten en full prof duivenkweker’. Wacht eens? Rutger van Lier? Die naam kwam me bekend voor. En jawel hoor, al gauw viel mijn euro. Ik had nog over hem geschreven.

HANS EYERKAMP

Het is weer even geleden dat Hans Eyerkamp me belde. ‘Je gaat binnenkort bezoek krijgen, neem me niet kwalijk, maar ik heb iemand naar jou verwezen’. En, zo ging Hans verder, ik denk dat we er, door mijn toedoen, een duivenliefhebber hebben bij gekregen.  

Het zit namelijk zo: ‘Toen ik van de week door de tuin liep zag ik op straat een jongere man met zijn fiets stil staan en hier naar de hokken kijken. Ik naar hem toe. Hij bleek verdwaald en ja, hij vroeg zich af of dat duivenhokken waren. Als je zo veel interesse hebt in duiven, kom dan gerust even dan gaan we samen op de hokken. Zo gebeurde.

GEWONNEN

Hans verder: Je kan niet geloven hoe geïnteresseerd die was. Hij hield maar niet op met vragen stellen. Je moet zelf duiven gaan houden, van ons krijg je er wel om mee te beginnen, aldus Hans.

Enkele weken nadien stond Rutger al op de stoep bij Heremans en andere topspelers. Enkele maanden later stond er een duivenhok achter zijn huis. Een jaar later stond zijn naam al op de uitslaglijsten en nu wordt hij dus omschreven als een expert die naar de Achterhoek verhuisde om daar professioneel de sport te beoefenen. Dat alles als gevolg van met de fiets verloren rijden in de omgeving Brummen. Het kan snel gaan.     

 Hoe 'brainwashed' kan je zijn (13 nov).

Een tijdje terug had ik het over een handelaar in duiven uit het niet al te verre oosten. De man was het beu peperdure duiven in te voeren, hij had kennelijk veel vertrouwen in mij en kocht alleen nog maar van namen die hij hier ergens was tegen gekomen. Nu bericht hij dat hij een klein probleem heeft. Zijn klanten zijn helemaal pedigree gek en als in pedigrees namen staan die ze al niet kennen passen ze. Waarvan ze die (moeten) kennen? Pipa. Hoe vaker ze een naam daar tegen komen hoe beter de duiven wel zullen zijn. Denken ze.

OOK DAAR

Ook daar staat v d Bulck op een voetstuk. De v d Bulck soort is er veruit het meest gewild. En, niet te vergeten, ook die van mensen die v d Bulck soort hebben zoals Stefaan L.

Die Yannick en Co kan je kennelijk om een boodschap sturen als een naam/ras opgehemeld moet worden. En dat zijn nu eens geen Nederlanders met een goede koopmansgeest. Die v d Bulck zal ongetwijfeld goede hebben maar als je dan leest dat de namen Roodhooft, Scheele, Bakker, Wouters, Jos v d Veken, Brugmans, Ouwerkerk, Verbree enzovoorts daar volkomen onbekend zijn stelt een mens zich toch vragen. Wat ik ook terloops las? De mooiste duif die ze hadden ingevoerd was er een van Huijsmans. DE Huijsmans.  

 Voorkomt ongelukken  (12 nov)

Duiven die hartje winter gekoppeld worden moeten worden voor gelicht. Wat velen doen is, een dag of tien voor ze de duiven bij een zetten, bij lichten van pakweg 7.00 u tot 10.00 ’s morgens vroeg en dan 's avonds weer een aantal uren tot pakwegh  23.00 uur. Is dit ook de beste methode?

Mij lijkt dat het beter kan. Veel beter zelfs. Hartje winter heb je immers veel sombere donkere dagen en het effect van ‘lichten’ ’s morgens en ’s avonds valt grotendeels weg als het overdag zo donker is. Er zijn zelfs liefhebbers die in volle  seizoen met donkere dagen overdag de lichten aan doen. Wat je daarom beter zou kunnen doen? Heel de dag licht. Het precieze uur van ‘lampen aan’ en ‘lampen uit’ komt niet zo nauw. Als de hokken maar minimum 12 uur verlicht zijn. De beste methode lijkt mij beginnen te lichten rond 2 uur 's nachts tot rond half vier. Dan wordt het op de hokken niet donker op sombere dagen en het scheelt in kapot gevochten eieren. En die krijg je bijna zeker als pakweg rond 23.00 u de lampen ineens uit gaan. Mogelijk zitten er nog duiven op de bodem, bij het licht worden vliegen die in de verkeerde bak, 'denken' dat het hun eigen bak is en het vervolg kan men raden.Als je rond half vier (15.30 u) de kunstmatige verlichting opheft wordt het 'op natuurlijk wijze geleidelijk donker'. Dat voorkomt verkeerd vliegen. En gedenk: Een enkele duif kan het verschil uit maken tussen eeuwige roem en vergetelheid. Ook 'Harry' zat ooit in een ei...   

Mislukt  (11 nov)

Hoe lang ik al stukjes schrijf? Hmm. Lang. Soms doe ik het graag, andere keren minder. Dat komt niet door kritiek. Die was er wel maar kwam van losers.
Mensen die weinig betekenen omdat ze zich te dik, te oud, te moe, te dom, te verlaten of te ontoereikend vinden willen die wel eens tot last zijn. Of ik iets bereikt heb? Opnieuw Hmm.   

WEEMOED
Met weemoed denk ik soms terug aan de tijd toen ik begon met schrijven. Aan mijn oom (in het dage­lijks leven orgeldraaier in een homobar in Galder Noord Bra­bant) die een oorlogsheld was omdat hij een schrifte­lij­ke cursus 'Duits voor beginners' openlijk ver­brand­de.
Daarvoor heeft hij nog vastgezeten maar toen ik hem wilde opzoeken was hij ontsnapt. 'De klootzak' zei ik tegen de cipier. 'Dan ga je hem opzoeken en neemt hij de benen.' 'Ja, hij is altijd een moeilijk mens geweest’' gaf de bewaker toe. 'Tegen wie zeg je het' zei ik en vroeg of een andere gevangene vrij was voor bezoek. Dat bleek een debuterend serieverkrachter (Een verkrachting tot heden) te zijn maar die zat zo geil naar mijn vriendin te kijken dat we weg waren nu het nog kon.
Verder was ik een fervent natuurlief­hebber. Ik fietste graag door de bossen van Chaam, het liefst naakt in de plenzende regen en de roep van een wiele­waal nabootsend. Ik herinner me ook mijn eerste liefde. Niet onbelangrijk want op sigaretten na is er niets voornamer dan verliefd zijn. Ze was rondborstig, adembenemend mooi en o zo blond. Ik leerde haar lezen zonder uitpuilende ogen, maakte haar zindelijk en verbrak de relatie. Want een meisje èn een glanzende carrière als stukjesschrijver zag ik niet zitten.

VERANDERD
Ik werd ook duivenliefhebber. Hoe zou het leven zijn zonder duiven denk ik soms. Ik  begon, duizenden artike­len geleden, te schrijven. Hoe meer artikelen ik schreef hoe minder zin ik soms kreeg er nòg een te schrijven. Vanwege zinloos dacht ik soms en ik kreeg concentratieproblemen. Dat kwam door mijn hoge IQ zei mijn psychiater. Hij beweert dat ik een IQ heb van 280 maar dat moet je niet al te serieus nemen. Ik denk dat hij 180 bedoelt, psychiaters overdrijven wel meer. Dat komt omdat ze zelf zo onzeker zijn.
Hij zei ook dat ik een genie was maar dat moet je evenmin serieus nemen. Dat zeggen die lui volgens mij tegen ieder­een met een IQ van 180.
Toen hij me vroeg of ik vergeetachtig was zei ik ‘niet dat ik me kan herinneren.’ ‘Flauwer hoor je ze niet’, reageerde hij. Die psychiater was overigens een neef van me. Hij is ook een nicht maar gelukkig niet van mij.
Weet je wat die ook zei?  'Ik kan je beter maken.' 'Ik ken dat' zei ik. 'Dat zei je ook tegen de ouders van Tanja toen die zonder borsten geboren werd.'
'Gaan we schamper doen?' vroeg hij toen. 'Nee' zei ik, 'niet schamper, ik zou niet durven, maar wel agressief' en sloeg hem tegen zijn kanis. Mijn eigenliefde is daarna wel wat geminderd. 

EN TOEN
Ik ging geld ver­dienen (niet zoveel als sommi­gen denken) en begon te drinken (ook niet zo veel als sommi­gen denken). Ik rookte Belin­da, keek veel naar voetbal, luister­de veel naar muziek en las moeilijke boeken. En zo werd ik op eigen kracht narcist, misantroop, hupochrond­isch en cynisch tegelijk. Ik lachte graag maar niet vaak want er was weinig te lachen. Toch zeker niet in duivensport.
De farmaceutische industrie, de verkopers van wondermid­delen om duiven harder te doen vliegen en andere redders van de duivensport hebben daarmee te maken. Ik functioneer niet in de buurt van die mensen. Al die verkopers van flesjes, poeders en pillen, de opstel­lers van schema's waarbij je elke dag je duiven iets moet geven plegen aanslagen op mijn geest, vreten aan mijn hart, vertrap­pelen mijn ziel. Ik haat hun kapsels, hun welbespraaktheid, hun gsm's, hun folders, hun arrogante smoelen. Tientallen jaren heb ik ze bestreden. Helaas nutteloze jaren. IK verkoop je spul dat je kampioen maakt schreeuwen ze nog even hard als vroeger: IK, IK, IK.
Schrap IK uit hun taal­gebruik en al die makelaars in luchtkastelen staan met de mond vol tan­den. De verhalen over hun wondermiddelen bevatten nooit nieuwe waarheden wel oude leugens.

BREINVERWOESTEND
Carnitine, enzymen, snel­heidspil­len, thee tegen stress, ik hoef geen vinger in mijn mond om braakneigingen te krijgen als ik deze woorden hoor. Ik kàn er niet tegen. 
Omdat ze breinverwoestend zijn, mensen op het verkeerde been zetten, mensen van hun centen beroven. En vooral omdat ze mensen de sport uitjagen.
Ik neurotisch, paranoïde of depressief?
Voel me wel als een Don Quichotte die strijdt tegen windmolens want nog nooit was er zoveel troep in de handel als nu. Waarom geloven ze me niet denk ik soms.
Omdat ik geen dure stand heb op Duivenshows, geen gouden tanden, geen folders met adembenemend vrouwelijk scho­on? Gevaarlijk is ook dat die lui zo verschillend zijn. Je hebt er die je een Euro zou geven zodat ze een goedkope kogel zouden kunnen kopen, je hebt er die zo onop­vallend zijn dat ze geen scha­duw hebben, je hebt er die je niet tot buur zou willen al kreeg je er een huis bij. Idioten zijn het, clowns in mensenverpakking, pretbedervers, een gevaar voor de duivensport.

 WAAROM?
Waarom nu zo fel op je toetsenbord heng­sten zult U zich afvragen? Aanleiding was het bezoek van een ex-kampioen. Hij had schema's bij zich. Daarop stond wat hij zijn duiven dagelijks moest geven. Over het voer en in het water. Had hij ook gedaan en nooit zo slecht gespeeld. Nu begon hij te twijfelen of hij wel met zijn tijd mee was gegaan. Of er misschien iets anders was wat hij niet kende en anderen wel.
Als zo'n man al begint te twijfelen kun je nagaan hoe het met beginners, (die zijn er nog) zit. Die lopen ook met die schema's op zak, weten het ook niet meer. En terwijl sommigen jaren op zoek waren naar betere vitamines, betere druppels, betere dieren­artsen was ik 25 jaar op zoek naar betere dui­ven. En als het eens lukte en goed gepresteerd werd, werd me zelden gevraagd wat voor duiven dat waren, des te vaker 'wat ik ge­geven had'. En dat waren nog de fatsoenlijke.

WAAR GEBEURD
Zo stond bij de voerboer een liefhebber af te geven op mij. 'Die vent (ik dus) moesten ze schorsen. Zijn duiven (mijn duiven dus) zijn vliegende apotheken'. 'Dat moet je tegen S zelf zeggen' zei iemand die mijn aanwezigheid niet was ontgaan, 'die staat achter je'. Hij keerde zich om, keek me aan en vroeg: 'Ben jij S?' 'Helemaal' zei ik. 'Ik ken je niet meer kerel. Je hebt een grijze kop gekre­gen.' 'Dat komt door mensen als jij' zei ik en vroeg of ik af kon rekenen.

En nu zit ik weer een artikel te schrijven. Geen toekomst als voetballer, twee linkerhanden, zo cynisch als de neten en zolang mensen weigeren te geloven dat het vooral om de goede duif draait mislukt als stukjesschrij­ver.

 Over liefde en nog wat  (6 nov)

De duif van 1.310.000 euro heeft tongen in beroering gebracht. Dat de totale kolonie van mogelijk de beste liefhebber van België op de kleine fond, inclusief al diens Asduiven en Nationale winnaars) een half miljoen € minder opbracht dan die ene duif roept bij velen vraagtekens op. ‘Is dit nog serieus te nemen’ vragen ze zich af, zeker als ze kijken naar de namen van de ‘op bieders’.  

Dat ‘de commerce’ en zeker zulke bedragen de sport kapot maken, geloof ik dus amper. Ik zou zeggen, laat die lui kopen, zolang zaken serieus blijven.

MAIL 1

En over ‘serieus’ gesproken. V uit het hoge noorden die tot 700.000 euro mee ging in de biedingen is inderdaad dezelfde die ik ooit eerder citeerde, zo mailde me iemand. Die had ook het promofilmpje gezien van vlak voor diens ‘totale verkoop’.  

Daarin zei diens vrouw dat hun leven nooit meer hetzelfde zou zijn, alles werd verkocht, aan vluchten zou niet meer worden deelgenomen. Tegelijkertijd was het zoontje, toen een jaar of acht, serieus aan het bieden op internet en was pa duiven aan het inkopen. ‘En wij pikken het maar’, aldus de ‘mailer’.

Maar kan zo iets niet? Na de verkoop vond het gezin kennelijk dat ze toch niet zonder duiven konden en werd de sport weer omarmd. Zodanig dat de liefde voor een enkele duif 700.000 euro waard was. Want een slechtere investering is er natuurlijk niet. Mensen in die streek zijn trouwens toch menslievend.

MAIL 2

Ene H gaat er ook verkopen. Niks mis mee. Wie doet dat niet of wil dat niet. Maar H is anders. Hij verkoopt goede vliegers en een aantal kwekers. Welke? De beste ! Met de minderen blijft hij zelf aanrommelen. Zeg nu zelf, zulke zie je nog weinig. Wat een menslievendheid.

HET KAN     

Jaap is landelijke top en overal zitten goede van hem. We hadden geruild en geloof me, hij is een van de mannen die er iets van kent. Onderwijl maakte ik de fout aan hem twee topvliegers te laten zien. Dat zijn normaal ook bijzonder mooie duiven die op iedereen indruk maken, maar kennelijk niet op Jaap. En dat was eigen schuld. Duiven volop in de rui, moet je niet laten zien.

Wat later liet Jaap weer van zich horen. Tijdens de rui veranderde een duif van me van kleur. Voor de blauwe en geschelpte pluimpjes kwamen witte in de plaats. ‘Je ben niet de eerste’, zei ik. ‘Dat moet soort zijn van de Leeuw. Of kwaliteiten als kweker of vlieger ook samen vererven met uiterlijke kenmerken? (Linkage noemen sommigen dat) Weet niet. Het is controversieel. (Bedoeld wordt dat alleen duiven van een bepaalde kleur uit een bepaald koppel goede zijn).

TIP

Over goed een week gaan winterkwekers weer voorlichten. Bijvoorbeeld van 15.00 u tot 23.00 u. Dat kan echter anders, beter. Van 8.00 u of 9.00 u tot 23.00 u bijvoorbeeld. Hartje winter kan het overdag heel donker zijn en daarmee doe je het effect van alleen ’s avonds te lichten voor een deel teniet.

 Gek geworden?  (3 nov)

 Dat was schrikken toen ik Outlook opende. Een massa mails, bijna allemaal van duivenliefhebbers, de meeste uit België, en allemaal betrekkend op het laatst geboden bedrag op een enkele duif op een verkoopsite. 310.000 Euro liefst. Wel hadden de meeste er een tikfout in staan. Dacht ik. Een ‘1’ te veel.

Ik klikte de site aan en was stomverbaasd toen bleek dat het geen tikfout betrof. 1.310.000 euro was inderdaad op die duif van v d Wouwer geboden en de veiling was net begonnen. Nederlandse Veenstra bood tot zo'n 700.000 € . Althans, zo stond er. Tegelijkertijd werd het resultaat bekend gemaakt van de totale veiling (minus jongen) van Andre Roofhooft: Bruto 841.000 euro. Ofwel: Het voorlopige bod op die ENE duif van Gaston is zowat een half miljoen (euro!) meer dan AL DIE die 263 duiven van Andre samen.  Het zij Gaston gegund maar dat veel wenkbrauwen de hoogte in gaan moge duidelijk zijn.

DODELIJK?
Dat het grote geld duivensport kapot maakt zoals sommigen beweren geloof ik niet. Kan me niet voorstellen dat iemand gaat stoppen omdat een sportgenoot een duif voor anderhalf miljoen EUROS verkoopt. Mensen die zeggen dat de ‘gewone liefhebber’ op die verkoopsites niets te zoeken hebben daarentegen hebben een punt. ‘Kim’ zo heet de duif is nog een duivin ook. Vanwaar die hausse vraagt een mens zich af. Wedstrijd ver pissen? Kijken wie de langste heeft? Een goede investering lijkt amper denkbaar. Het is een duivin en die verdient een goede doffer. Pakweg een ‘goedkope’ van ‘slechts’ 50.000 euro. Dan moet je er al gauw 180 jongen aan 10.000 euro stuk uit kweken om je geld terug te hebben.

Natuurlijk heeft v d Wouwer goede en hebben mensen veel succes met zijn duiven. Maar bijna anderhalf miljoen € voor een enkele duif? Gekker moet het niet  worden. En misschien komt er nog bij, ik schrik van niets meer. Nogmaals, ik geloof niet dat het de sport schaadt, maar het is wel de waanzin ten top. Algemeen wordt beweerd dat spelletjes gespeeld worden. Maar is dat bij verkopingen niet bijna regel?   

 Veel impact  (1 nov)

 Hoe groot de impact van Corona op een mensenleven kan zijn werd me weer maar eens op pijnlijke wijze duidelijk. Ineens drong het besef tot me door dat 2020 het eerste en denk ook enige jaar was van deze eeuw dat Willem en ik geen uitstapjes hadden gemaakt naar tophokken, veelal in België. En dat had alles met Corona te maken.

 WAAROM
Vanwaar die talloze uitstapjes? Dat had meerdere redenen.

-Om er eens helemaal uit te zijn, want dat ben je als je in een ‘totaal andere wereld’ terecht komt.

-Vanwege de lol die we onderweg hadden.

-Om een totaal andere duivencultuur op te snuiven.

-Om kennis te maken met befaamde liefhebbers, super duiven, andere systemen, andere ‘duivensfeer’ want uitgeleerd ben je natuurlijk nooit.

-En om, indien mogelijk, iets te vinden wat als hokversterking zou kunnen dienen. We maakten kennis met alleen maar toffe mensen, niet een bezoek waar we spijt van hadden, wel zijn bepaalde indrukken onbewust tot in de diepste spelonken  van mijn geheugen opgeslagen.

 SPOOR.

We, Willem dan toch, hebben een spoor nagelaten dat even indrukwekkend als veelbetekenend is. -Luc Sioen kweekte uit een koppel de Bruijnduiven twee duivinnen, zusjes dus, die wonnen samen:

1e Nat. Poitiers’13 tegen 13.135 duiven

1e Nat. Poitiers’14 tegen 14.109 jaarse, snelste van 26.486

1e Nat. La Souterraine’15 tegen 9760, snelste van 12.308

1e Nat. Limoges’19 tegen 9578

1e Nat.Argenton’19 tegen 15.235

-Dierenarts Ally en zoon wonnen een 1e Nationaal 1e Nat. Angouleme tegen 5.030 jaarse, snelste van 9.555 met een onmogelijk geachte voorsprong van maar liefst 17 minuten. Gekweekt uit een de Bruijn duif.

-Van Hertem Schuurmans hadden 2e Nationale Asduif uit een duif van Willem.

-Wijnand de Bruijn won een 1e Nationaal Chateauroux’19 tegen 22.476 jongen, snelste van 33.056 met een halve de Bruijn.

-Bruninckx won 1e Nat. Chateauroux’19 tegen 24,611 jaarse met een halve.

-De beste duif die Vandenabeele had voordat hij er mee kapte was een halve de Bruijn via Joost de Smeyter.

-Jelle de Bock, Kluisbergen won 1e Nat. Bourges’20 tegen 8.585 jongen, snelste van 14.201  25% de Bruijn

- De beste oude duif’20 op de 8 nationale vluchten KBDB  was 50% de Bruijn

Derwa-Luxem won 1e Nat. Argenton’20 tegen 4.606 ouden, snelste van 27.892 50% de Bruijn. Zeg nu zelf, het is nogal wat.  

Foto WdB

 STOMVERBAASD
Ik heb de afstamming eens na gekeken van die duif die volgens Mr Ziggy als kweker niet onderdoet voor Harry. (Noem het in al zijn enthousiasme een dichterlijke overdrijving). Die gaf, gekoppeld aan een andere duif van me, de winnaar gaf van die One Loft Race. De Amerikaan had destijds enkele jongen van me gekocht (heel goedkoop) en dit was de allerlaatste waarvan ik zo iets verwachtte. Een paar weken terug kreeg ik nog zo’n mail. Weer betrof het een super vererver, maar ik was de ouders al lang vergeten.

Het doet denken aan Falco Ebben. Die kwam wat eieren halen. Een koppel had ik in de asbak gelegd, die kon hij maar beter niet kopen, zo adviseerde ik. Daar kwam de 4e Nationale Asduif jong (Pipa) uit. Het doet denken aan wat Jan Grondelaers ooit zei: ‘Als uit je favoriete kweekkoppel ook je beste jongen komen sta je er niet goed voor.’  Men begrijpt wat ik bedoel.

Altijd tof   (25 okt)

 Hier onder een deel van een mail van Mr Ziggy, Amerika. Zulke komen met grote regelmaat binnen. Altijd tof als mensen goed met je presteren, maar het is heus niet zo dat je goede duiven aan de lopende band kan kweken. Zo kocht eind 90-er jaren Klak mijn bon voor veel geld. Ik zo trots als een pauw natuurlijk en schonk hem een duif uit het allerbeste wat ik had. 'Dit kon niet missen.' Van de leervluchten en ook de eerste drie prijsvluchten was hij op tijd, vanaf toen zette Klak hem als eerstgetekende en ook vanaf toen won hij geen platte prijs meer.  Het kostte hem het kampioenschap. Hij had dat jaar ook een bon gekocht van de familie Verhoeven Goirle. Jos en Albert waren redelijk bevriend, vandaar, en dat was wel een goede.Verleden jaar ook enkele jongen geruild met een bevriend kampioen van boven de rivieren. Beide deden we ons best goede te leveren en beide faalden we. Eigenlijk niet eens verwonderlijk. Soms is het gewoon schrikken hoe veel rommel ook je/de allerbeste duiven geven.  Onderstaandde mail van dhr. Ziggy toont hoe onvoorspelbaar het soms is. Die kocht in 2017 enkele goedkope jongen.

Hello Ad, Again the birds from you have been unbeatable.  The super breeder for 2020 is NL 17-1343541 named Albatros.  All of his offspings were at the top of the list and none got lost.  This is the first time I have seen a breeder this amazing.  I would say it is a breeder like Harrie or even better.  Even the grandchildren show top results.
 
At the Windy City Classic this year we won 1st place which came with $20,000. This is Chicagos main race where people from allover the United States send their birds.  This bird was 100% Schaerlaeckens.  We did not expect this kind of result and are truly amazed.  This was a 350 mile race and our bird came home with a 3 minute lead.  Attached is a picture from the auction with me holding the winner and my partner. We were able to buy the bird back but not cheap :) 

  Damocles  (22 okt)

 Ik was amper op de hoogte van het bestaan van duivensport in Bangladesh. Ene M Sangers En C Vredeveld waren vlugger. Die waren er al in 2010 om er publiek te verkopen. Hoewel het aantal liefhebbers er toe neemt is het nog zeer beperkt. Toch was men enkele jaren terug al zo ver dat men een Nationale vlucht in kon richten. Slechts een per jaar, maar die sloeg wel aan.

Helaas is die 'national' opgedoekt vanwege ruzie tussen bestuursleden die het niet eens konden worden over het restaurant waar de viering zou plaats vinden. ‘Dan maar geen nationale vlucht’ was het resultaat. Aldus dhr. Tashkin.

RUZIES

Wat dat betreft niets nieuws onder de zon. Ook in België en Nederland is in deze tijd heel wat gekibbel en dat heeft vooral met kleiner wordende clubs te maken.

Hoe anders was het in mijn jeugdjaren. Ik speelde in het naburige Chaam en elk jaar weer was er gekibbel met eveneens als inzet in welk Café de club zich zou vestigen. Het dorp telde toen een tiental cafés en een duivenclub was kassa, want duiven liefhebbers waren goede ‘verteerders’.

Zo ver kwam het dat een speciale vergadering werd bijeen geroepen door de kapelaan. Die bemiddelde met als gevolg dat de club vanaf dan elk jaar in een ander café onderdak kreeg. Die ruzies van nu? Begrijpen velen dan niet dat dat het laatste is dat ‘we’ in deze tijd kunnen gebruiken. Want geloof me:

Boven duivensport hangt op veel plaatsen een zwaard om Damocles jaloers op te maken.        

Site en ringen (21 oktober)

Er zijn van die liefhebbers die je versteld doen staan omtrent hun kennis van duivensport. Mannen als Wytze Mantel, Eugene Stabel, Andre Leidemann en Amerikaan Dinga met name. En Silvio niet te vergeten. Die speelde in zijn vaderland Roemenie al goed maar zag zijn droom uit komen hier ergens verzorger te worden. Van hem hoorde ik dat erg veel Roemenen bekend zijn met deze site. Die niet zo zeer de artikelen lezen als wel het logbook. Met ‘Google translate’ een fluitje van een cent om dat in een andere taal te lezen. Hij was de tweede die me vertelde dat men in België niet met Nederlandse ringen mag spelen. Het zou me niets verbazen.

KASSA

Daar worden jaarlijks ruim 1 miljoen ringen verkocht, in Nederland iets minder. De kostprijs van zo’n ring is ruim 7 cent plus het maken van eigendomsbewijzen en nog wat verdeelkosten.  De Nederlanders verkopen ringen aan ‘50 cent stuk’ en verdienen daar aan.

Hoe anders is het in België. Ringen kosten daar per stuk 1 euro, of 2 of zelfs 3 afhankelijk van het aantal dat de liefhebbers kopen. En, zo zei een afgevaardigde van de bond eens, ‘daar verdienen we niets aan’. Een man die zo liegt zou ik nog niet geloven als die zittend op een stapel bijbels zou beweren dat de zon opkomt in het oosten.

Enfin, een rekensommetje is gauw gemaakt. Een miljoen ringen aan 0,50 cent stuk of het dubbele of meer? Je komt al gauw aan 500.000 euro of meer dat dat KBDB MEER ‘vangt’ alleen van de ringen dan de NPO. En die is toch al zo vindingrijk als het gaat om inkomsten verwerven. Lokaalhouders, rekenaars, vervoerders, ‘regelaars’, secretarissen, lossers enzovoorts, allemaal moeten ze een bedrag afdragen aan de bond. Problemen met die Nederlandse ringen? Geloof het graag.

ZELFS DAAR  

Kreeg ook een mail van dhr Tashkin uit Bangladesh. Nooit gedacht dat duivensport daar bestond. Hij was de zoveelste die liet blijken dat velen genoeg hebben van de hoge prijzen die worden betaald voor duiven van hier. Sinds enkele jaren kopen hij, zijn oom en vrienden goedkopere duiven en die zijn zeker niet slechter dan de dure duiven die ze voorheen kochten. Ze kopen nu vooral (en sommigen alleen!) van namen die ze op deze site tegen komen en hij mailde wat namen bij wie ze gekocht hadden of met wie ze onderhandelden. Hij neemt me kennelijk serieus en dat doet een mens goed. Wel vrees ik veel met de nodige korrels zout te moeten nemen aangezien Maarten Huijsmans een van die namen zou zijn van wie ze goedkoop kochten. Het is het verhaal van mijn overleden Amerikaanse vriend S M die het kopen van peperdure duiven beu werd en nadien beter ging spelen.

 Op de vraag van meerdere buitenlanders of Andre Roodhooft goede heeft kan natuurlijk alleen maar een bevestigend antwoord volgen.

 17 oktober

Prachtig (duiven)weer vandaag, dus goed nieuws voor de vele liefhebbers die deelnemen aan de Ronde van België in Antwerpen. Helaas. Zojuist is besloten al die vluchten af te gelasten vanwege explosieve toename Corona.

Jammer voor die mensen die hun duiven zo voorbereidden en zich overal keurig hielden aan de protocollen. Ondanks de grote toeloop in de lokalen droeg iedereen een mondkapje en stelde men zich buiten netje op in rijen en op afstand. Maar, zo wordt terechte gesteld, men wil geen enkel risico nemen. Nog wat betreft Corona een mail van een Noorderling.

GELIJK   

Beste A S:

U hebt helemaal gelijk. Nu er voorlopig niet vergaderd kan worden en we ook niet bijeen kunnen komen is het van groot belang tot we contacten onderhouden. In ons dorpje zijn gelukkig nog veel liefhebbers. Elkaar aangestoken zegt mijn vader altijd.

En we blijven dat doen met digitale contacten. Misschien las u ook over dat echtpaar dat niet met de motorclub is blijven rijden maar uit angst alleen ging rijden. Na enkele maanden was de zin over vanwege geen contacten. Heel goed dat u er op wijst en blijf aub schrijven. Want U zal ook wel gehoord hebben dat op 2 jaar bijna 200 clubs zijn op geheven. Mag niet meer erger worden.  

Gr uit het hoge noorden.

P

BAYTRILL

Twee liefhebbers die met Baytril gaan kuren vragen naar de doses. Dat is 2 ml per  liter gedurende 10 dagen, zou houdt men ons voor.

Kanttekening. Bovenstaande betreft Baytril 10%, het meest gebruikte. Maar er is ook 5% en 20%. In geval van 5% geef je natuurlijk het dubbele, bij  20% de helft.   

Contacten en sfeer (16 okt)

Niet iedereen lijkt het te beseffen maar ook deze winter zal anders zijn. Geen tentoonstellingen, geen huldigingen, geen vergaderingen. Liefhebbers gaan elkaar amper zien en dat lijkt een probleem.

Hoe vaak hoor en lees je niet dat het de onderlinge gezelligheid in de club is die duivensport voor velen zo aantrekkelijk maakt. Dat de sfeer in de clubs zelfs bepalend is voor hun voortbestaan? Die ‘velen’ zijn meestal lid van een bloeiende club.

Wat men kan doen en wat ook gedaan wordt is contact houden middels mails en appjes. Vooral appjes met humor zijn meer welkom dan ooit. Ik hoor dat dat in meerdere clubs het geval is. Die zijn goed bezig. Een half jaar geen sportgenoten zien en totaal geen contacten onderhouden kan onmogelijk bevorderlijk zijn voor de sport, de motivatie, laat staan de saamhorigheid die zo belangrijk is om het schip varende te houden. 

15 oktober 

De oosterbuur worstelt al jaren met hetzelfde probleem. ‘Om er gek van te worden’ zegt hij. Elk jaar starten de duiven redelijk goed, dan komt er een terugval, hij naar de dierenarts, die zegt koppen niet zuiver en adviseert een kuur, die lijkt te helpen want de volgende vlucht redelijk tot goed, de week nadien wat minder en dan is hij weer terug bij af en wordt weer zeer slecht gespeeld. En dan begint hetzelfde liedje weer van voor af aan. Is een dag per week kuren, na de vlucht, niet beter wil hij weten.

Zijn verhaal, een kortstondige opflakkering na een kuur om vervolgens nog dieper terug te vallen, is erg bekend. Een dag kuren na of voor elke vlucht heb ik ooit ter sprake gebracht bij een internist. Die vond het verwerpelijk en het zou leiden tot grote problemen op lange termijn.

De praktijk is echter anders. Er zijn grote kampioenen die dit al jaren doen. Wat is wijsheid? Heb hem geadviseerd naar een ervaren dierenarts te gaan en liefst een die zelf goed met duiven speelt. Leidt zijn advies niet direct tot verbetering niet naar een andere dierenarts gaan, maar dezelfde!

RvB.

Ik had het over de zo populaire Ronde van België in deze tijd van het jaar. Vervoort Hallaar won in inmandlokaal Bergom op 11 oktober de 37e en 136e prijs. Die waren goed voor 575 en 231 euro. Hij was ook in Berlaar Heikant in gaan manden, won de 84r prijs en die was goed voor 1.148 euro.   

De bekende Raf Luyckx uit Geel was op 10 oktober ook in Berlaar Heikant gaan spelen (er vlogen liefst 1.015 duiven) en hij nam 3.300 euro mee naar huis. Op 11 oktober dan werd in Bergom ingemand voor een vluchtje uit Wommelgem. Daar werd door Luyckx 1.300 euro opgestreken. Hier 1.027 duiven in concours.  Team Hooymans ging in Sint Job spelen en kuiste daar de boel op voor een vluchtje uit Damme.  Figuurlijk dan want Jan poult niet.

RAAR VOLK

Eigenlijk zijn duivenliefhebbers een raar volkje. In volle seizoen bakent men grenzen af, houdt men duiven thuis als de wind niet gunstig is. In oktober zijn er kennelijk geen afgebakende speelgrenzen en speelt en poult men ongelimiteerd en wordt niet naar de wind gekeken. Raar volkje.    

 Wetenschapper  (10 okt)

Een lezer die weet hoe ik over vitamines en de rui denk stuurde me een artikel uit een oude krant van de duiven minnende wetenschapper dr. J de Bruul. Die schrijft:

‘Het geven van zo maar vitamines in de drinkbak is letterlijk centen in het water gooien. Evenals de mens heeft een duif die amper nodig en die zitten in overvloed in normaal duivenvoer. Voor de rui geldt hetzelfde. Gezonde duiven moeten het met gezond voer kunnen stellen anders horen ze niet op een duivenhok thuis. Nog nooit heeft iemand de noodzaak van vitamines tijdens de rui aan getoond. Daarom zijn die rui en kweek pakketten die worden aangeboden totaal belachelijk. Volledig overbodige producten die ook in gerst zitten worden tegen forse prijzen aangeboden. Gebakken lucht dus.’

En de dokter eindigt met:       

Duiven krijgen evenals mensen via de normale voeding al meer dan genoeg vitamines binnen. Extra toevoegingen en preparaten zijn overbodig en soms zelfs schadelijk. Zolang het tegendeel niet met behoorlijk onderzoek is bewezen is het wijs geen vitamines meer te kopen en te verstrekken.’ Toen ik het gelezen had voelde ik me een stuk minder eenzaam.

 RvB en nog wat  (6 okt).

De term ‘RvB’ zal bij zeer weinig Nederlandse liefhebbers een belletje doen rinkelen. Hoe anders is dat in Antwerpen. Talloze liefhebbers zijn er in de ban van de Ronde van België. Dat betreft een serie vitesse vluchten uit alle richtingen na het officiële vliegseizoen. De losplaats wordt pas na inmanden bekend. Dat daar veel van afhangt moge duidelijk zijn, zodat de geluksfactor een grote rol speelt. Toch weerhoudt dat liefhebbers er niet van enorm te poulen. In Sportblad De Duif schrijft Luc v d Plas een interessant artikel over zo’n RvB weekend.

Plaats van handelen was het inkorflokaal van Heikant, een gehucht bij Berlaar. Het was vrijdag 2 oktober, barslecht weer, maar de opkomst was massaal. Liefst 133 liefhebbers waren op komen dagen om 1.353 duiven in te zetten. Plus sympathisanten als G v d Wouwer en Willy Daniels die voor de sfeer kwamen.

WAAR?

Wat betreft losplaatsen waren er zeven mogelijkheden en daar weet men de spanning op te voeren. Voor deze vlucht zaten 7 plastic eieren in een trommel. Een voor een werd zo’n ei ‘getrokken’ en geopend want daarin zat een briefje met de naam van een losplaats. Van de eerst geopende eieren weet men ‘die plaats wordt het niet’. Begrijpelijk is de spanning te snijden als nog twee eieren over blijven. Want gelost worden in het noorden, onder Brussel, in Limburg, of tegen de kust maakt een wezenlijk verschil m.b.t. wind en massa. Zeker omdat zo veel gepould is. Van den Bruel is een van de specialisten op deze oktober vluchten maar deze werd gewonnen door A Verberck, 93 jaar jong en al zijn leven een RvB fan.

INTERESSANTE GESPREKKEN
Afgelopen dagen interessante gesprekken gehad met Jan ‘Harry’ Hooymans en superman Albert Derwa. Jan is aangenaam gezelschap, een goed zakenman maar wat ik van hem niet wist is dat hij een echte liefhebber is die ook echt van dieren houdt. Vooral duiven uiteraard.

Albert dan weer had gelezen wat ik schreef in De Duif over combi entingen die sinds een jaar in zwang zijn. Ik schreef (vooralsnog) sceptisch te zijn en zo ook hij. Hij had voorbeelden van liefhebbers die nog nooit zo veel problemen hadden met Adeno/Coli als dit jaar en dat was na zo’n ‘combi enting’.

SNAP HET OOK NIET
E
en bekende naam in duivensport vroeg me hoe te verklaren dat bij zomerjongen nooit sprake is van Adeno/coli en waarom roofvogels postduiven pakken maar tortels en houtduiven met rust laten. Tenminste in zijn tuin. Op beide vragen moest ik het antwoord schuldig blijven.  

 Wat nieuwtjes  (3 okt)

1. Over duivensport in Mexico hoor je hier weinig. Gisteren is daar het jonge duivenseizoen begonnen. In de miljoenenstad Guadalajara vlogen op de openingsvlucht (170 km) liefst 49.146 duiven ingezet door 1.164 liefhebbers.  Dus ambitie genoeg daar.

2. Er kwamen enkele reacties binnen m.b.t. controle van winnaars van vluchten als Barcelona, een van een dierenarts. Na aankomst van een vlucht als Barcelona is het perfect mogelijk na te gaan of de duif die afstand werkelijk heeft gevlogen. Zoals ik dus suggereerde. Patrick P gaat het overigens voorleggen aan een Belgische wetenschapper. Een ander begrijpt niet dat niemand eerder op dit idee kwam. Zo'n controle zou men, zo schrijft hij, jaarlijks moeten doen. Ook in het belang van de winnaar. De financiele belangen worden te groot.  

 3. Ook in midden Duitsland gaan jonge duiven massaal verloren. Evenals hier vooral van lapvluchtjes en de allereerste wedvluchten. Een 'mailer': 'Het weer was erg wisselvallig dit jaar. We konden onze jongen drie keer met zeer fraai weer spelen. En juist bij dat mooie weer verloren we de meeste duiven. Ongeveer tweederde is hier toch weg.'

4. Over combi entingen zijn de meningen verdeeld. De een is zeer tevreden en vindt het een uitkomst, bij anderen kregen de duiven toch nog Adeno of pokken na zo'n enting. Meerdere mensen vroegen wat ik er van vond. Heb er geen ervaring mee en kan alleen maar schrijven wat ik heb van horen zeggen. Alleen wat pokken betreft spreek ik uit ervaring. Die kunnen na een enting wel degelijk optreden.   

 Vraagteken  (29 sept)

Het scheelde niet veel of de dag van Barcelona 2020 zou een van de mooiste dagen worden in het duivenleven van fondcrack Jellema. Dat scheelde maar een duif, die van een volslagen onbekende Roemeen ergens in Duitsland, die de zege Internationaal voor zich zou opeisen.   Direct na aankomst circuleerde een filmpje van de winnaar op sociale media en bijna iedereen was het er over eens ‘deze duif kan geen 1.000 km (of was het meer?) gevlogen hebben’. De duif vertoonde te veel vitaliteit en vorm. Toen bekend werd dat daar amper controle was gingen nog meer wenkbrauwen de hoogte in. De (financiële) belangen zijn groot op zo’n vlucht en je vraagt je af of middels bijvoorbeeld bloedonderzoek niet is na te gaan of zo’n duif dergelijke inspanningen recent kan hebben geleverd? En als dat zo is, waarom dat dan niet gebeurde. Naast de man die op zo'n vlucht zilver pakte zou zo'n winnaar zelf er alleen maar mee gebaat zijn als alle twijfels zouden worden ontzenuwd.

LOS OF VAST
Houd je in deze tijd best je duiven vast of ga je beter terug naar de natuur, dus vrijheid blijheid? Jaren terug zag je bij kampioen en dierenarts F Marien heel de winter duiven los, zelfs bij vele graden onder nul. ‘Jaren terug’ omdat de slechtvalk daar een nachtmerrie werd. Ik denk dat, wanneer je niet te maken hebt met roofvogels, het weinig uitmaakt. Als ik kijk wat mensen doen die al jaren goed spelen lijkt iets meer dan de helft voor opsluiten. En kuren tegen paratyfus mag bij ruiende duiven.     

STRAF
Met vreemde duiven hebben sommigen al sterke staaltjes mee gemaakt. Zo ook ik met die duif van Eric Claus uit de Pinte die heen en weer vloog van mij naar hem en omgekeerd. Hemelsbreed toch ruim 100 km. Maar die duif zat al enige tijd hier en weigerde te vertrekken. Verleden week zat weer een vreemde jonge duif binnen, ik zocht op waar die vandaan kwam en omdat ik toevallig in die buurt moest zijn nam ik ze mee. Het was duidelijk een winterjong dus waarschijnlijk ook gespeeld. 'Die 80 km moest kunnen.' Maar, men raadt het al, ze zat zo weer terug op mijn hok. En deze had hier slechts drie dagen gezeten.

Update  (26 sept)

Vandaag zou de laatste duivenvlucht zijn in het gedenkwaardige jaar 2020. Gisteren echter besloten de Afdelingsbesturen van 2 en 3 de vluchten af te gelasten vanwege het te verwachten slechte weer. En, eerlijk gezegd, de meesten, ook ik, vonden het een verstandige beslissing. Want het was bar en boos wat ons allemaal te wachten stond volgens de weermannen. Als ik dit zit te tikken is het middag. Ik heb nog geen wolk gezien. Ook geen windkracht 6 maar bijna windstil.

Meestal sta je verbaasd over de kennis van onze weermannen, maar soms ook over hun onkunde. En als men zelfs slechts een dag vooraf al helemaal mis kan zitten lijkt het wel heel erg voorbarig om dinsdag al vluchten voor het komende weekend af te gelasten zoals de Belgen dit jaar deden. (Het werd overigens een weekend met fraai duivenweer). Hopelijk heeft men een les gehad.

BEWONDERENSWAARDIG

Ik denk dat Falco Ebben nog een tiener was toen hij hier zijn eerste duiven haalde. Hoe oud zou die nu zijn? 40 Misschien? De jongeman speelt al jaren fantastisch met de jonge duiven, maar ontevreden als hij was over de beperkte spelmogelijkheden, ging hij dit jaar op zijn nieuwe adres voor het eerst met oude spelen. Het resultaat was verbluffend. Van de Afdelingen 7, 8, 9, 10 en 11 samen werd hij 2e Kampioen op de fond, na de beste spelers van Nederland in 2020: Het Eyerkamp team. Daarmee bleef hij een hele reeks gerenommeerde namen voor. Verleden week pakte Falco 4 duiven in de eerste 10 tegen 14.634 duiven. ‘De eerste 3 duiven hadden een zeer hoog A S gehalte’, zo mailt Falco, zoals veel van zijn duiven. Wel geeft hij toe dat de wind gunstig was maar hoe vaak was het tegendeel waar dit jaar. 

ANDERE MAIL

In een andere mail schreef hij eens ‘Van elke 4 duiven die ik bij jou haalde zat een bruikbare, goede of zelfs super. Zo iets heb ik nog bij iemand mee gemaakt.’ De beste was overigens zijn nu al legendarische ‘Indy’, (nazaat Home Alone, de zoon van Ace Four) met 6 eerste in groot verband en op NPO vluchten vier keer bij de eerste 13. Uit dankbaarheid bracht Falco ons een zoon van die ‘Indy’, en die werd vader van de 1e Asduif HaFo 2020 in ZAV.

REALITEIT

‘Een goede op vier’ vindt hij dus uitzonderlijk en dat IS HET OOK. Je kan ook geluk hebben. Leytens kregen 2 duiven (inderdaad gratis), uit de ene kwam de Wereldkampioen fond, uit de andere de 1e Olympiade duif vitesse met een ongelooflijk palmares. H Kennes kreeg EEN duif, die gaf Nationale Asduif HaFo, M Wouters kreeg EEN duif, die gaf de beste duif van België (1e Olympiade duif).

Maar dat zijn uitzonderingen. Elk jaar schrik ook ik van het grote aantal slechte dat je kweekt, zelfs uit je beste duiven.

Denk dus niet te gauw dat je slecht behandeld werd als je ergens een duif haalt en er niet mee lukt. Het zou eerder uitzonderlijk zijn als je er WEL mee slaagde. Mij overkwam dat met een duif van Scheele en van Rik Hermans.  Andre Roodhooft: ‘Van elke 12 duiven die ik bij haalde had ik een goede.’

Update  (19 sept)

Marco Toering Deventer haalde hier verleden jaar enkele eitjes. En, zo kan je lezen in het Spoor, dat gaf de kwaliteit van de kolonie een enorme boost. Hij werd daarmee 2e Kampioen kring en won Nanteuil Noord in Afd 8.

Ook in Duifke Lacht een tof bericht. Descheemaecker Pigeon Center kochten bij enkele van de beste liefhebbers van Belgie wat duiven. Ook die van mij/ons vond men goed genoeg. Dit jaar is men er in Zoersel mee gaan spelen.  En wat kon je lezen in de September editie van Duifke Lacht? Fay Aux Loges (vgl Orleans) werd gewonnen door een duif van Ad Schaerlaeckens. De 9e en 18e prijs werden gewonnen door duiven van Dirk van Dijck. Dezelfde dag werd ook Nationaal La Souterraine gevlogen (615 km). En wat kon je hierover lezen? 'Van de 27 jaarlingen zeven vroege duiven.  Daaronder 3 duiven van Ad Schaerlaeckens en 2 van Gaston v d Wouwer.' Ik vond het eervol en tof.  

 SPRONGEN
Gebr J mailden dat ze weer een ervaring rijker waren. Ze hadden ooit van mijn hand gelezen dat je met jongen in conditie best grote sprongen kon maken. Op aandringen van clubgnoten hadden ze 3 jonge duiven ingezet op een vlucht die 200 km verder was dan de vorige. Ze wonnen alle 3 prijs. Kris M uit Rijkevorsel maakte het nog bonter. Hij had 18 duiven ingezet op Chateauroux en daar schrok ik van. Die speelde toch alleen maar vitesse? Maar het was wel degelijk waar. 18 jonge duiven die niet verder geweest waren dan Noyon (230 km) werden ineens ingezet op Chateauroux, 550 km. Nu dus een sprong van ruim 300 km. Hij won 7 prijzen en slechts een jong ging verloren. Food for thought voor de WOWD. Die vond destijds dat men jongen niet verder dan 400 km kon spelen omdat van verdere afstanden onverantwoord veel duiven verloren gingen. Ben daarover nog met hen in discussie gegaan. Ik beweerde dat de meeste jongen verloren gingen van het dak, door de roofvogel of van onnozele lapvluchtjes van soms amper 10 km.Van die wetenschappers kan je toch niet winnen, dus weg Orleans, het grootste concours ter wereld. In Belgie heeft men 5 tot 7 Nationale fondvluchten voor jongen. Verliezen kent men amper. 

CLUB
De club is de basis voor 'gezonde' duivensport. De sfeer daar bepaalt welke richting duivensport uit gaat, vindt ook de NPO. In District 1 CC 2008 vloog men zaterdag uit Rethel, 27 Liefhebbers hadden duiven ingezet. Jan en Leanne v d Pasch wonnen nu niet 1 t/m/ 31 maar aan de 37e prijs hadden vader en dochter wel 32 duiven te beginnen met de 10 eerste. Hoe zou het daar in de club zijn? Liefhebbers die zelfs van 450 km. een klad duiven tegelijk thuis krijgen voor de rest uit lijkt, ik schreef het al, 'het nieuwe normaal' aan het worden. Bij mooi weer de helft van de liefhebbers niet eens op de uitslag valt daar ook onder. De NPO staat er bij en kijkt er naar. Overigens veel respect voor die mannen die hun duiven zo op punt weten te krijgen. 

LACHWEKKEND Vandaag begonnen de Belgen om 8.40 u te lossen in Momignies en om 10.00 u stond men er nog te lossen.  Maar wat wil je. Hoeselt, Heers en Wellen zijn drie Limburgse 'buurdorpen'.  Hun duiven werden dorp voor dorp gelost, om de 10 minuten. Straks straat voor straat?  

Het nieuwe normaal?  (17 sept)

Afgelopen zaterdag werd er dus links en rechts flink gestunt.  Vooral in Nederland. Kas Meyers rolt zelfs met weinig duiven een concours van 15.000 duiven op:  1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (20/20).  Je ziet ook merkwaardige toestanden. Zo won Harrie van Boxmeer de 1e in de club. In groter verband was dat een prijs na de 73e duif van John van Wanrooy en kompanen. 

J v d Pasch stuntte van Chimay: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en zo door tot 31. Ofwel de 31 eerste prijzen in een concours met toch 29 deelnemers. Hier onder twee van de vele reacties op het machtsvertoon van sommigen.

 Een mail van B: Ik zie afgelopen weekend dat massa hokken de vluchtjes op rollen . .Wat ik mij afvraag .Hoe zullen deze liefhebbers zich voelen als ze de uitslag bekijken , en ze met massa"s duiven de kleine hobbysten een pak voor de broek geven . Ik persoonlijk zou een gevoel van onbehagen over mij heen krijgen ,voor zulk een onsportief gedrag !!

Een andere B, nu uit Belgie: Beste A S. Dit is mijn laatste mail. Ik stop met duiven. Heb een vrouw en kinderen die ik moet onderhouden. Als anderen voor de derde keer in een week hun nestduiven lappen zit ik op mijn werk. Ook vertik ik het om met 6 duiven te kampen tegen 160 duiven van mijn concurrent. En later te horen dat die 40 duiven voor mij pakte. U schreef ooit dat dit geen sport was en dat is het zeker en vast ook niet.

Deze mensen kunnen dus weinig waardering opbrengen voor de 'oprollers''. Toch verdienen die respect. Duiven zo naar huis krijgen duidt op vakmanschap. Want natuurlijk heeft v d Pasch geen 31 duiven die beter zijn dan de beste duif van de gezamenlijke 28 concurrenten.

Natuurlijk is er iets goed mis, maar over een inkorfbeperking  moet men niet blijven zeuren. Daar is over gestemd en men is er 50 jaar te laat mee.  Over wat men wel zou kunnen doen om 'de kleine man' er bij te houden schreef ik eerder. Deze ontwikkeling (steeds minder liefhebbers met steeds meer duiven)  voorspelde ik trouwens eerder, maar had niet gedacht dat het zo snel zou gaan. Zo informeerde W me over zijn club in West Brabant. Die verloor op 5 jaar tijd de helft van haar leden. Als we niet snel iets doen verliezen we 'de kleine man' en als we die verliezen verliezen we duivensport. Het is ook geen Nederlands probleem meer, het speelt ook in Belgie. En dat was niet de schuld van Hooymans, die daar furore aan het maken is.   

Voor de goede verstaander nog dit; Rudy van Reeth won verleden week 1e prijs.... 

Update  12 sept

Zaterdag was voor velen de laatste vlucht van het gedenkwaardige vliegjaar 2020. In Belgie werd nog een keer aangezet voor een Nationale vlucht uit Chateauroux.

Over zowat heel de vlieglijn prachtig en windstil weer, maar die nam wel geleidelijk toe uit het zuidwesten, wat je kan zien aan de snelheden. De vlugste in Zuid Holland vliegen op de HaFo 1.500 mpm, in Zuid Nederland was dat 1.400 mpm, de Belgische Chateauroux vliegers haalden net 1.300 mpm. Bijna vanzelfsprekend moest de Nationale winnaar tegen de Nederlandse grens gezocht worden. En dat was ook zo. Daar, in Neerpelt, greep het echtpaar van Hertem Schuurmans goud. Ook De Nederlanders Hooymans en Erik Reynen (met Brian B) deden het geweldig in Belgie.

NEDERLAND

In Nederland zag je een handvol liefhebbers de grenzen nog verder verleggen. Ze klokken hun jongen van 450 km als van een vitesse vluchtje, wel met dien verstande dat ze allemaal veel duiven mee hadden. Of moet je zeggen veel goede?  In Zuid Nederland overdonderen P Theunis en hok Van Wanrooy de toch niet geringe concurrentie. In Zuid Holland vlogen ruim 15.000 duiven van Fontenay. W de Bruijn grijpt nipt naast de zege met zijn 157e getekende. Hij en buurman Bas pakken samen 12 prijzen bij de eerste 15. En dat tegen zo’n massa duiven.

DE STRAFSTE

Maar de ‘strafste’, zoals de Belgen zeggen, was toch weer Eyerkamp. Tegen 7.551 jonge duiven wonnen ze 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 15, 20 enz. Met 45 Prijzen in de eerste 100 en met 109 prijzen van 130 gezette duiven was dat een prijsscore van meer dan 80%. Hans en zoon kochten destijds de beste en tevens duurste duiven van Heremans, maar dat bleek een gouden investering.  Op de natoer speelden ze 23 nestduivinnen die evenals de week voordien alle 23 prijs wonnen. De week daarvoor was minder. Toen was het 22 op 23 !!

CIRKEL

Ik kreeg meerdere vragen over die oprollers in Nederland die allemaal zo wat op hetzelfde neerkwamen. ‘Die mannen zullen wel goede hebben, maar de verschillen kunnen toch niet zo groot zijn? En ook: Hoe kan je bij zo’n massale lossing zo veel duiven tegelijk thuis krijgen? Het antwoord is van een verbluffende eenvoud, en hier komen we weer bij een oud mantra van me: Ze hebben de cirkel rond. 

AUGUSTUS EN SEPTEMBER

Zo pas kwam Sten de eieren van de kwekers halen die over waren en die hij kon leggen. Drie jaar geleden kwam hij voor het eerst.  Het volgende jaar al speelde hij heel de boel aan flarden, zoals ik hem trouwens ook voorspeld had, en dit jaar was er helemaal geen houden aan met een keer zelfs de 20 eerste prijzen. Dat smaakte kennelijk naar meer.      

Geert Eeckhoudt woont in de befaamde ‘Gouden Driekhoek’ in Oost Vlaanderen. Op een kluitje wonen daar meerdere spelers met Internationale faam. Geert en zijn vader haalden hier in 2006 hun eerste eieren, in 2011 werd weer een ronde gehaald en nu opnieuw. Deze keer van de vliegers, tenminste die ze konden leggen. Geert en zijn vader wisten zelfs Internationaal bekende vedetten als de broers Vandenheede, meerdere keren te kloppen op de HaFo. Op de kleine fond kan je die niet kloppen. Augustus en september zijn de maanden waarin je het best versterking zoekt. Omdat de liefhebbers dan jongen en eieren kunnen missen. Ook van hun beste. 

RODDELS OF?

Ze komen om de paar jaar terug. Geruchten omtrent Nationale winnaars bij de oude duiven in augustus en september wat in werkelijkheid jonge duiven zouden zijn. Dus een oude ring om gedaan. Die vermoedens worden vooral sterk als men de ring van de betreffende winnaar niet op andere uitslagen ziet.

Nu zou iemand die de 2e prijs won op een nationaal concours overwegen een zaak aan te spannen tegen de winnaar. Weinig kans. Iemand die met kerstmis 2019 zijn jongen ringen van 2019 om deed zal door geen enkele rechter als oplichter worden aanzien, integendeel, mogelijk krijgt die een compliment omdat die precies handelde volgens het boekje.        

Enkele mails  (7 sept)

Robbe Coone was 18 jaar toen hij van mij twee duiven kreeg. Omdat hij zo succesvol was kreeg hij vertrouwen en kocht er ook nog een in de online verkoop door Pipa van overleden vriend Stanley Meyler (broer 006). In die verkoop zaten duiven van fondkampioen R Bakker, R Engelen en dus van mij. Reclame werd amper gemaakt zodat die wel erg goedkoop weg gingen. Maar dat zal de jeugdige Vlaming niet erg gevonden hebben.

Die won dit jaar inmiddels 14 maal 1e prijs. Enkele weken terug met 2 duiven mee 1 en 2 zonaal van Pontoise tegen liefst 6.819 duiven. (De provincie wordt in 2 zones verdeeld, vandaar Zonaal). Dezelfde 2 duiven wonnen zaterdag 1 en 10 tegen 1.703 duiven. Weer zonaal. Daarmee bleef hij met slechts 9 duiven mee grote namen voor zoals met name het leger van Luc Sioen en ook Catteeuw.

ANDER GELUID

Een totaal ander geluid van die buitenlander een tijdje terug. Hij en een vriend hadden van een wereldberoemde Vlaming die totaal verkocht voor meer dan 40.000 euro duiven gekocht. Daarmee dachten ze de wereld te veroveren. Nu zijn ze met de jongen uit die duiven aan het spelen. Wat een afknapper!  Niet een jong uit die dure slaagt er in om op de uitslag te komen. Wat propaganda al niet met een mens kan doen. Duur leergeld.

BERLAAR
Ik schreef verleden week in de Duif over de regio Berlaar (Berlaar, Heikant, Putte, Nijlen enz). Ruim 15 jaar geleden zei Marcel Wouters me al dat je meestal 5 minuten te kort kwam tegen die mannen. Vanwege betere duiven daar? Er zijn meerdere voorbeelden van liefhebbers die er veel geld lieten maar niets met de duiven konden. Afgelopen zaterdag was de Nationale vlucht uit Argenton. Kreeg daar ook mails over, nu ook van M W himself, die verwezen naar dat artikel. De dominantie van die regio over een heel land is soms bijna gênant.

VREEMD

Albert Derwa won de 1e Nationaal oude uit een De Bruijn duif. Wat overigens hoogst zelden gebeurt is dat diens winnaar een hogere snelheid had dan die van de nationale winnaar bij de jonge duiven. Dat was Wim de Troy. Die won ook nog eens 2e en 3e en U mag raden waar die woont.     

GROTE

Terug naar die Robbe Coone, het moge duidelijk zijn dat deze inmiddels 23-jarige een grote wordt. Want wat ik verzuimde te vermelden? Hij had ook zes oude mee. Daarmee won hij ook de 1e tegen 400 duiven en aan de 32e prijs had hij alles thuis. Ofwel alle ingezette duiven in de eerste 10%.              

Update 6 september

In de provincie Antwerpen krijgen de duivenliefhebbers het de laatste 2 weken wel voor de kiezen. Na een dramatisch verlopen Noyon verleden zondag (concoursduur plaatselijk 3.5 uur) was het gisteren van Melun een herhaling van zetten. De duiven van Brabant 2000 waren gelost in Sens, die moesten dus over Melun waar het op dat moment regende, die kwamen ook slecht maar lang niet zo als de Belgen van Melun. Van Pont in Zuid Holland (ook zo’n 350 km) leek weinig aan de hand en dat leek ook zo in Afdeling 8. Wat Eyerkamp daar overigens aan het klaarmaken is, en dat week na week, is bijna buitenaards.  En gisteren straalden hun sterren opnieuw: 23 Nestduivinnen mee, die wonnen alle 23 prijs met 5 bij de eerste 11 tegen bijna 5.000 duiven. Jonge duiven vlogen er 8.861. Hier beginnen ze met 1, 7, 8, 10, 37 prijzen bij eerste 100 en 80% prijs. Wie in Nederland doet dit jaar beter?

ANTWERPEN
Zogenaamde ‘Mega hokken’ was vele jaren een Nederlands fenomeen. Althans zo meenden vele Belgen. Maar ze hebben de Nederlanders daar in gehaald, sterker nog voorbij gestreefd. Je kan al gauw een tiental namen opnoemen dat op een enkel weekend meer dan 300 duiven speelt.

De meningen van de liefhebbers zijn verdeeld. De meerderheid vindt dat zulks het einde van de sport in luidt, anderen halen de schouders op. Mensen die er geen moeite mee hebben zijn veelal wel de mannen die zelf met weinig duiven kei hard spelen.

En natuurlijk kan je die mega hokken kloppen. Van Melun vlogen gisteren in ZAV en Grensverbond liefhebbers die 141, 121, 89 en 79 jonge duiven mee hadden. Ondanks een bar verloop en een al even bar resultaat (jongen en oude is dit jaar nogal een verschil), klopt onze 1e getekende de 532 jongen in ZAV en de 1.131 jongen in Overkoepeling. Dus ook die grote aantallen duiven van die ‘grote’ liefhebbers. Zou het gaan om een Nationale Asduif dan zouden we enorm bevoordeeld zijn dankzij… die mega hokken. Hun vele duiven zouden bijdragen tot een nog beter coëfficiënt. De winnaar won verleden week overigens de 4e in Overkoepeling van meer dan 1.000 duiven en werd gekweekt uit 728x757, beide prima vliegers die ik hier ooit eerder vernoemde.  

VANDAAG
Nationaal Argenton vandaag kende een fraai verloop. Er waren 23.280 jonge duiven ingezet en dat was nagenoeg even veel als verleden jaar. Winnaar niemand minder dan Albert Derwa, ook dit jaar fenomenaal. Weer een winnaar met ‘Harry bloed?’

In Sint Job waren de 6 eerste plaatsen voor Andre Roodhooft en Marcel Wouters, uitgerekend de mannen die op zulke afstanden moeilijk te kloppen zijn.

COMMENTAAR OVERBODIG
Verleden jaar maakte ik hier melding van een bloeiende ’maatschappij’ die werd opgedoekt. Niet vanwege te weinig liefhebbers, zoals te doen gebruikelijk, maar vanwege geen ‘helpers’. Hebt U goede, wees er zuinig op. Onderstaande kreeg ik toegestuurd van dhr. B.  Commentaar overbodig, al zet hij zich wel wat TE FEL af.

Mail van dhr. B:     

 NIEUW WERELDRECORD

Duivenspel in België is er enkel en alleen voor professionele, of mensen van goede huizen en LOTTO winnaars. Voor alle andere is de boodschap opkrassen! Respect voor de lokale medewerkers is NIHIL! Eventjes het programma meegeven van de laatste weken.

zo 19/07 klok Pau binnenbrengen

ma 20/07 inkorven Agen

di 21/07 inkorven Marseille inkorven midweekprijskamp /

leervlucht

wo 22/07 inkorven Montelimar

do 23/07 inkorven La Souterraine en Sezanne

vr 24/07 inkorven Chimay thuiskomst Agen

za 25/07 thuiskomst Marseille Montelimar La Souterraine Sezanne

Chimay klokken binnenbrengen

zo 26/07 inkorven Barcelona

ma 27/07 inkorven St Vincent

di 28/07 inkorven midweekprijskamp / leervlucht

wo 29/07 inkorven Souillac

do 30/07 inkorven Gueret / Fay aux Loges

vr 31/07 inkorven Trelou

za 01/08 thuiskomst Barcelona / St Vincent / Souillac / Gueret /

Fay aux Loges / Trelou klokken binnenbrengen

zo 02/08 thuiskomst Barcelona / St Vincent

ma 03/08 inkorven Perpignan

di 04/08 inkorven midweekprijskamp / leervlucht

wo 05/08 inkorven Aurillac

do 06/08 inkorven Bourges / Melun

vr 07/08 inkorven Mettet

za 08/08 thuiskomst Aurillac / Bourges / Melun / Mettet

klokken binnenbrengen

zo 09/08 thuiskomst Perpignan / Aurillac

ma 10/08 inkorven Narbonne

di 11/08 inkorven midweekprijskamp / leervlucht

wo 12/08 inkorven Brive Klok binnen midweekprijskamp

do 13/08 inkorven Chateauroux / Sens

vr 14/08 inkorven Chimay

za 15/08 thuiskomst Narbonne / Chimay klokken binnenbrengen

zo 16/08 thuiskomst Narbonne

Is dit niet een beetje overdreven? En dit was het al weken voordien en het blijft maar verder duren.

 Update 1 september

 Denk dat de KBDB nooit meer op dinsdag al vluchten af zal gelasten zoals gebeurde met Argenton. Om de duiven ‘in hun ritme te houden’ hadden meerdere goede spelers hun duiven zondag ingezet op Noyon. Komende zaterdag is er immers weer een Nationaal voor jongen. Nou dat hebben ze geweten. Quievrain verliep al slecht maar Noyon was helemaal een drama met soms een concoursduur van 3,5 uur of langer. Of die duiven donderdag ingemand kunnen worden voor 550 km? Hmm. Weet niet. Maar gezonde jongen kunnen wel veel.

GEZOND 
Zo hadden Gebr. J. hun jongen drie maal gespeeld, tot 200 km. en de volgende vlucht was bijna 400. Te groot verschil vonden ze, maar omdat de clubleden bleven aandringen toch maar voorzichtig drie jongen in gezet. Ook omdat ze hier eens hadden gelezen dat wij enkele jaren terug onze jongen ineens van Quievrain op Melun zetten en enorm presteerden met zelfs de snelste duif in de provincie Antwerpen met bloedheet weer en tegenwind. De broers hadden dat onthouden, vandaar. Ze wonnen 3 op 3. 'Ongelooflijk, het kan dus toch’, zo schreven ze. Inderdaad. Veel draait om gezondheid. Als jongen bloedvorm hebben kan je amper fouten maken. Ontbreekt elke vorm dan kan je amper goed doen.

GOED
Gelukkig was niet alles fout afgelopen weekend. Melun werd uitgesteld naar maandag en hoe groot zou de ramp geweest zijn als dat niet was gebeurd, nu  Noyon al zo’n drama was. De maandagvlucht verliep, ondanks de tegenwind, in een flitsend tempo.

ONVREDE
U hebt de mail van dhr. L kunnen lezen. Hij lijkt de exponent van de overgrote meerderheid, zij het de zwijgende. Kreeg dienaangaande meerdere mails, allemaal over afgelopen weekend waarin liefhebbers in Antwerpen aantallen duiven in zetten als: 75, 98, 77, 87, 118, 120, 155 en een zelfs 173. ‘Het definitieve failliet van de duivensport’ zo mailt er een.

Maar wat opvalt? De ‘kleinere’ liefhebbers met heel goede duiven hebben GEEN moeite met die ‘mega inkorvers’. ‘Hoe meer hoe liever’, schreef er een. Wel hekelen ze de onverdiende aandacht in de media met prestaties die in wezen weinig voorstellen. Zoals een 1e prijs winnen met een 93e getekende maar verder niet eens 20% prijs.

In Nederland wordt nu WEL een inkorfbeperking voor gesteld. Men mag op EEN vlucht nog maximum 400 duiven inzetten. 150 Oude en 250 Jonge. Ik onthoud me maar van commentaar. 

GEEN SELECTIE
Z
eg het vaker, die verliezen met jonge duiven zouden minder erg zijn als het een goede selectie was. F v d M had een aantal voorbeelden van duiven die verloren gingen om nadien tegen enorme aantallen duiven te zegevieren. Het doet denken aan bijna buur Johan G. Haalde een verloren jonge duif op in Belgisch  Limburg waarmee hij later 1e Nationaal Orleans z won.

SUPERMAN
En tot slot: Heel veel respect voor Daniels. Enkele jaren terug mogelijk de beste van België op de kleine fond, verkocht zijn beste duiven en is nu aan een indrukwekkende come back bezig met afgelopen weekend 27/29. Trouwens over ‘indrukwekkend’ gesproken, let eens op ene Eyerkamp. Ook bijna week in week uit fabelachtig.         

  Domme pech  (30 aug).

Zondag middag. We zouden gisteren Melun gespeeld hebben maar dat werd verplaatst naar zondag, vandaag dus. Maar duiven nog niet los. De doorgaans voorzichtige Nederlanders speelden gisteren. Peter, Gwen en Natalie v d Merwe klokten van Roye, en daar vlogen toch 20.172 duiven 10 duiven binnen een minuut (bijna 300 km) en rollen heel de uitslag op met 10 prijzen bij de eerste 13. Heel de familie samen wel een massa duiven mee.  

Van de NPO vlucht uit  Blois, ook gisteren, won Peter 1, 2, 9, 12, 13, 17 enz. Dat tegen 3.211 duiven (528 km).

NOG EEN      
Hoe vlot het gisteren ging van Roye bleek ook uit de constataties van W de Bruijn.

12.47.39

12.47.44

12.47.45

12.47.45

12.47.46

12.47.47

12.47.47

12.47.47

12.47.48         Dat was dus 9 seconden na diens eerste. Verder.

12.47.48

12.47.53

12.47.53

12.47.54

12.47.55

12.47.58

12.48.03

12.48.09

12.48.20       Dit dus allemaal binnen de minuut van bijna 300 km. en dat  terwijl de Belgen hadden uitgesteld vanwege het te verwachten weer. Een miskleun, maar wie had dinsdag ook maar durven denken aan zulk mooi vliegweer op zaterdag? Hopelijk heeft men er van geleerd. Vluchten niet voor donderdag uitstellen of afgelasten.

BOOS
‘Jij bent redelijk bevriend of hebt goede contacten met veel van die mannen met veel duiven. Worden die nooit boos vanwege jouw steun voor een inkorfbeperking?’ G was de zoveelste die dit vroeg. Nee, nog nooit een verkeerd woord gehoord. Maar dat zijn mensen die er geen probleem mee hebben dat een ander anders denkt.     

  Mogelijk?  (29 aug).

Zou vliegangst ook bij duiven bestaan? De 18-826, een zomerjong, verraste van trainingsvluchten van Quievrain als jonge duif.  Drie keer mijn eerste waarvan een keer zo vroeg dat ik het niet durfde zeggen. Men zou het niet geloofd hebben.

Toen werd ze ingezet en won 2 weken achtereen de 1e (club), een keer voor haar nestmaat de 827. Van de totale lossing was dat een 12e plaats tegen 16.345 duiven en een 19e plaats tegen 9.778 duiven. Dat dus in een week tijd waarbij ze de tweede keer eerst nog ging drinken uit de goot.

‘Dat kon niet anders dan een goede zijn’, vooral ook vanwege 1 en 2 van haar en de nestmaat. De daaropvolgende vlucht èèn duif kwijt !! De 826.

Na enkele dagen zat ze terug op het hok, maar ik zag er iets aan, enkele pluimpjes ‘staken’. Toen ik ze vastpakte voelde ik het meteen. Borstbeen op meerdere plaatsen ingedeukt, waarschijnlijk na het lossen op betonnen ondergrond gedrukt.

Verder niets aan te zien, die kon weer gespeeld worden, maar helaas. Ze heeft niet een keer op de uitslag gestaan. Zelfs van lapvluchtjes van 5 km haakte ze af terwijl ze toch normaal mee trainde. Je hoort meer dat duiven die gewond waren de draad nooit meer op pikken. Zou er zo iets bestaan als vliegangst?

BELGIË
Zijn de Nederlanders meestal de voorzichtigen met lossen, vandaag waren het de Belgen. Erger nog, er werd helemaal niet gespeeld. Ze kunnen maar beter niet informeren hoe de vluchten in Nederland verliepen. Toch EEN voorbeeld: De familie v d Merwe pakt op een minuut 12 duiven van bijna 300 km. Toegegeven, toen Nationaal Argenton dinsdag werd afgelast waren de voorspellingen bar en boos. Sommige Nederlanders hoopten ook op zo iets, maar gaandeweg werden de voorspellingen minder slecht met als resultaat veelal vlotte concoursen vandaag.  "Veelal" want Blois in Zuid Holland verliep iets moeizamer. In Nederlands Limburg is het eens op dezelfde wijze mis gegaan. Een vlucht gecancelled terwijl het op de vliegdag stralend weer was. Lossingsverantwoordelijken hebben een zeer ondankbare taak. Dankbaarheid en respect zijn soms ver te zoeken. Dat de westenwind en de daardoor kansloze positie van Vlaanderen er mee te maken heeft geloof ik niet.

Wel zouden de bonden zich voor moeten nemen nooit nog voor donderdag te beslissen over uitstel of afstel. En ook om jonge duiven bij temperaturen boven 25 graden nooit meer te laten vliegen na twee nachten mand.  

VANDAAG
En wat sta je in duivensport soms voor raadsel. Vandaag zo iets ongelooflijks mee gemaakt dat ik het niet durf schrijven omdat geen mens het zou geloven. Misschien een andere keer.

Een veel zeggende mail  (28 aug).

Onderstaande mail van Belgische L zegt genoeg:

 ---------------------------

Goede middag, Ad,
 
Waar gaat het heen ?Waarom krijgen die beroeps- en massa-inkorvers ook van reporters en pers alle pluimen op hun hoed ?
 
Tournelle : Tulle : 1e en 2e nationaal jaarlingen : met 54ste en 59ste afgegeven duiven.
                                Duiven die bij de "kleine man" al lang naar de poelier zijn gebracht.
                    Bourges : 13e met 108ste afgegeven ...
 
Broeckx : Bourges Nat 16e met 59ste afgegeven jonge
Van Oeckel : Bourges Nat 38ste  met 121ste afgegeven  jonge
 
Breng dat maar eens onder ogen van kandidaat - duivenliefhebbers .. en laat ze ook de hokinstallaties van die "groten" maar bewonderen ... OOK onze nationale voorzitter : GEEN inkorfbeperking. 
Het wordt de teloorgang van de sport.  Hoe lang nog ?... 10 jaar ? 
Wat ertegen doen ? 
Een plaatselijke dubbeling met een BEPERKT aantal duiven zou al een aanzet kunnen zijn. De "snelheidsvluchten" zullen het al bij al nog het langst uithouden. 
 Mvg,
L.

Nogmaals Belgie  (27 aug).

Donkere wolken

De KBDB wordt dus steeds flexibeler. Maar draven ze daarin niet wat door? Volgens velen wel.Het is voor de Bond te hopen dat het weer zaterdag, zondag en maandag inderdaad zo slecht is dat men niet zou kunnen vliegen. Het dinsdag al afgelasten van Nationaal Argenton heeft namelijk veel kwaad bloed gezet. Dat was ook gedaan om de volgende national uit La Souterraine te beschermen beweren boze(?) tongen. Die wordt mede georganiseerd en aan Nationale vluchten organiseren is in Belgie heel veel geld te verdienen. Vroeg afgelasten heeft als voordeel dat men op tijd weet waaraan en waaraf, maar, zo beweren sommigen, daarvoor waren de voorspellingen niet slecht genoeg.

Verder zal de onvrede bij velen groot zijn als Nationaal La Souterraine gewonnen gaat worden door pakweg de 87e getekende van een buitenlander zoals met name Jan H. Eric B (overigens toffe gast) met zijn 300 jongen?  B v O (zelf ook 'massa inkorver)', waarschuwde al in een vroeg stadium.  

Belgie  (27 aug)

 De weersvoorspellingen voor het weekend, vooral zaterdag, zijn bar en boos. Kans op veel regen in Belgie en Noord Frankrijk zou 90% zijn. Ik schreef dat de KBDB zo veel meer flexibel is geworden. De Belgen hebben nu besloten de HaFovluchten voor zaterdag uit te stellen naar zondag. In Antwerpen vliegt men uit Melun, wordt dus zaterdag in manden voor lossing op zondag. Brabant 2000 vliegt ook uit Melun dat op zaterdag bijna zeker niet gelost kan worden, donderdag inmanden.      

BEU
Verder zijn veel Belgen die buitenlanders die er met soms honderden duiven komen spelen kotsbeu. Tegenhouden zou niet kunnen, maar er wordt nu wel heel serieus gedacht aan een inkorfbeperking. Ik kan me daar iets bij voorstellen. Zelf zou ik me diep schamen met de 93e getekende een 1e prijs weg te kapen voor de paar duifjes die een beginner inzette.   

 25 augustus

Gisteren, dinsdag, heeft de KBDB de nationale vlucht voor komend weekend uit Argenton al afgelast, vanwege het te verwachten slechte weer. Dat het zo tijdig gebeurt stellen mensen op prijs. Dan weten ze waaraan en waaraf. Het is weer maar eens een blijk van de frisse wind die door de KBDB waait. De flexibiliteit van nu is er in het verleden nooit geweest.

OUD  
Gisterenavond met Roger de zomerjongen een voor een bekeken. Een viertal leek op niets en zijn verwijderd. Nadien de afkomst van die prullen bekeken. Twee er van kwamen uit duivinnen van 2010 waar veel van onze beste duiven van stammen. Kan geen toeval zijn. Vrouwen van in de 40 brengen statistisch minder gezonde kinderen ter wereld, met erg oude duiven lijkt het niet anders. En die mannen die om de zoveel jaar ‘al hun duiven ouder dan’ verkopen weten wel wat ze doen.  Bij afstammingen van superduiven kijk ik vaak naar de ouderdom van de ouders. Heel goede uit stokoude ouders bestaan maar zijn toch uitzonderingen.   

Update  (24 aug)

ZAV, het samenspel waarin we spelen, strekt zich uit van Lier tot de Nederlandse grens, erg omvangrijk dus. Ten Oosten daarvan heb je het Grensverbond waar ook veel duiven komen. Om de kans op een Nationale Asduif te vergroten maakt men  een bijkomende overkoepelende uitslag, die ook Overkoepeling heet. Zoals ook Turnhout en Mechelen doen.   

Afgelopen zaterdag vlogen we Melun. De 11e prijs in ZAV tegen 889 duiven won ook de 11e in Overkoepeling tegen 1.806 duiven. Die zou daar dus van bijna 1.000 duiven de 1e prijs gewonnen hebben.  Veel beter spel in ZAV (of veel meer concurrentie zoals men in ZAV zelf zegt), zien we vaak. ‘Omdat duiven naar het oosten afwijken door vaak zuidwestenwind’, beweert men in het Grensverbond.

BRABANT 2000
Ten noorden van die Overkoepeling (ZAV en Grensverbond) zit je in Nederland, meer bepaald Brabant 2000. Ook afgelopen zaterdag vloog Brabant 2000 uit Pont St Maxence, zelfde afstand, zelfde tijd. Daar domineerde de Oostkant niet, integendeel, die kwam te kort. Omdat duiven afwijken naar het westen menen veel oostelijk wonende liefhebbers. Zegt U het maar.  

VERHEUGEND    
Een tijdje terug hadden we het over het jonge echtpaar v d Linden Smets uit Hoogstraten. Geen duivenliefhebbers in de familie, bij de buren of in hun kennissenkring en toch kregen ze verleden jaar de smaak te maken, sterker nog ze raakten beide helemaal verslingerd aan duiven. Thomas kon geen duif vast houden (kan ook niet anders als je nooit een duif van nabij zag), maar ze hadden nooit gedacht dat het aan zien komen van duiven van een vlucht zo kon fascineren. En dan was er nog iets, de sfeer in de club. Thomas: ’Op maandag kijk ik al uit naar het komende weekend.’

Die sfeer is heel belangrijk. Ik hoor, lang geleden alweer, W Z nog zeggen dat hij zo veel meer plezier in duiven had gekregen nadat hij in Goirle lid werd. Trouwens Goirle, vroeger kwam ik er al vaak want kon goed opschieten met Louis Hermans, Johan Verhoeven, Ad de Volder, Harrieke Verhoeven enzovoorts, hoewel die van een oudere generatie waren. Zaterdag was ik er weer. Maar nu was ik de oudste! Pluk de dag, best mensen want wat gaat het snel.       

Terug naar Thomas en Sally. Die waren dus na een jaar al succesvol maar Noyon van gisteren was de climax. Acht duiven mee en zeven prijzen te beginnen met de 1e van 674 duiven en dat met hun eerstgetekende tegen veel grote namen. Als volslagen outsiders zo snel al zo goed gaan spelen? Pure propaganda voor duivensport. In B N speelt Simon (25) voor het eerste jaar met duiven. Zaterdagt werd zijn geduld beloond en dat werd hem erg gegund.      

NU DE TIJD
Versterking kan je vooral aanschaffen in deze tijd omdat liefhebbers van hun beste kunnen missen. Eieren in het voorjaar kan ook. Nadeel is dat je duiven niet uit kan testen op de vluchten. Voordeel is dat je meer weet over de vliegwaarde, maar dan nog. Ook goede duiven geven rommel waar je dus uit gaat kweken. Hier zijn de eieren in het voorjaar ook weg gegaan.

Met de kennis van nu had ik er enkele van opgeruimd. Maar… er zijn ook die ik nooit weg gedaan zou hebben met de kennis van nu. Vanwege de prestaties van de ouders afgelopen seizoen. Wat je vooral nodig hebt bij de aanschaf van duiven is geluk. En natuurlijk een leverancier die het goed met je voor heeft ook al kan die niets forceren.   

 Update  (19 aug).

Of je jonge duiven ook te veel kan opleren? Daarvan ben ik overtuigd. Ken te veel liefhebbers die, in al hun goede wil, hun jongen 3 of 4 keer per week gingen lappen en dat vele weken lang om dan op de vluchten hopeloos te falen. Toegegeven, ze verloren er amper, maar daarvoor ‘reden’ ze niet. Het lijkt of ‘de schwung’,  de drang naar het thuishok verdwijnt door te veel te rijden. Je leert ze als het ware aan op cruise control te vliegen. ‘Rustig aan, we komen er wel. We zijn er altijd nog gekomen’.

EN ZONDER
Van dhr. P uit Almkerk hoorde ik dat hij zijn jongen helemaal nooit opleerde.  Hetzelfde zei dhr. Mortiz Duitsland. Ook Jos, die hier meer dan 30 jaar kwam letten leerde zijn jongen nooit op toen hij in Belgie nog vitesse speelde. Die mannen verloren wel jongen maar niet meer dan mannen die veel lapten. In Sint Job hoorde ik in september vaak dat liefhebbers piepjonge duiven ineens op Quievrain zetten (ongeveer 120 km) en tot hun verbazing verloren ze er geen. Dezelfde liefhebbers die in juni/juli jongen bij de vleet verloren. Christian v d Wetering lapt niet meer dan 2 keer.

Nu heb ik twee laatjes die ik als vliegduif kan vergeten als die niet wat ervaring op zouden doen. Met 2 duiven gaan rijden zou ik vroeger doen, maar die tijd is voorbij. Zonder ooit een mand gezien te hebben werden ze in de club ingemand voor een vlucht van ruim 70 km. Drie uur na lossing zat er een binnen, enkele uren later de andere. Natuurlijk zijn die met de andere mee gevlogen en het resultaat zou anders zijn geweest als geen van die duiven ervaring had, dus ooit was gelapt.   

VERENIGING 1939
‘Overal zitten goede’, maar natuurlijk is de ene vereniging sterker dan de andere. (Hmmm. Ik zou George Orwell kunnen zijn). Verschil in kwaliteit kan je zien aan de uitslagen, meer bepaald de dubbelingen. Zo is vereniging 1939 in ‘Brabant 2000’ bijzonder sterk op de kleine fond.
Neem dhr. Damen (Dorst). Die won van La Souterraine in de club 5 op 12, in de Afdeling 10 op 12. Voor D de Hoog (Oosterhout) was dat in de club 10 op 18, in de Afdeling 14/18. En zulk beeld is niet eenmalig. Wie van deze vlucht ook bijzonder goed speelden waren John Rockx Zegge met 10/14 en John van Dongen met 14/18.

KOOPMAN
Wat opvalt is dat je in België de naam Koopman zo weinig hoort. En wie, behalve Koen van Roy Asse, speelt daar met Koopmanduiven? In Zuid Nederland dachten ze vele jaren dat hun duiven superieur waren, denken die Belgen dat nog? Dan hebben ze het mis wat betreft Koopman. Als die geen steen goede duiven heeft zouden ze niet zo gewild zijn. Als het wat verder wordt hoort hij wat mij betreft tot de top vijf van West Europa.

Verleden week werd dat nog eens onderstreept in Zimbabwe. De One Loft Race ‘Victoria Falls’ lijkt door schandalen de ‘one million dollar race’ in Zuid Afrika ‘voorbij gestoken’. Er waren ruim 4.200 duiven ingeschreven, nu namen nog 859 duiven deel aan de eindvlucht van 545 km. En de winnaar was?  Koopman met Jellema en Hooymans op een verdienstelijke 4e en 8e plaats. De winnende Koopmanduif was ook 2e Super Asduif, die van Hooymans 4e.  ‘Niet moeilijk omdat die races een ‘onder onsje’ zijn van mega hokken met centen?’ Naar verluidt hadden Pipa en Ganus USA elk meer dan 100 duiven gezet. In de top van de klassementen kom je hun namen niet tegen.  Gerard werd 255.000 USD rijker.  Of dat hem heel veel zal doen? Hmm. Weet niet.

   Weer Zuid Oost   (17 aug)

Een toevallige blik op de windwijzer gisteren toonde dat de wind pal Zuid Oost stond. Een richting dus waar duivenliefhebbers heel slechte herinneringen aan hebben. Nu was ik toch nieuwsgierig en ’s avonds keek ik hoe de Noyonvluchten verlopen waren. Dat varieerde van een prijsduur van anderhalf uur (Berlaar) tot bijna 3 uur voor jongen.  En dat voor een vluchtje van ruim 200 km voor zeer ervaren jongen. Allemaal toeval?

DE BRUYNE

Het lijkt echt dat gekleurde mensen veel atletischer zijn dan blanken. Op de tribunes zie je er amper, op het veld des te meer. Verleden week bij de Europa wedstrijd van Manchester City stonden op een gegeven moment twaalf donkere spelers op een helft.

‘Kijk eens’,  zei ik tegen mijn kleinzoontje ‘Allemaal bruine’.

‘Eentje niet’,  zei hij, “kijk maar eens goed!’  

‘Wie is dan de niet bruine?’ vroeg ik..

‘De Bruyne,’ zei hij. Kevin De Bruiyne.  

Update   (16 aug)

Lossingsverantwoordelijken en bestuurders in duivensport hebben een niet te benijden job. Steun ze in gevallen van overmacht en geef ze de ‘benefit of the doubt’ als er iets is. Maar er zijn grenzen. Bijvoorbeeld als je niet bekwaam bent voor je functie en door jouw schuld duiven de dood in worden gejaagd en liefhebbers een rotweekend hebben. Achteraf praten makkelijk? Misschien weet U nog wat ik donderdag middag schreef over Oost Brabant: ‘Arme duiven, arme liefhebbers. ‘

Dat was dus voor het inmanden, want dit KON niet goed aflopen.  De vlucht op zaterdag werd inderdaad een drama met een concoursduur van 5 uur en zelfs waren er liefhebbers die dezelfde dag niets thuis kregen.  Er was weinig verstand voor nodig om dit te voorzien. Bij bloedheet en bijzonder benauwend weer zet je geen duiven twee nachten in een mand. Onder zulke omstandigheden is het in duivenwagens verstikkend. Aan de smeekbede van talloze liefhebbers om iets te doen (èèn nacht mand, afstand inkorten, verschuiven) had het bestuur geen boodschap. ‘Er wordt niets gewijzigd ondanks al die verzoeken’, aldus dhr. H. Nogmaals: arme liefhebbers als je aan zulke mensen bent over geleverd. Naar verluidt hebben verschillende clubs een schrijven aan de NPO gericht. Zich verschuilen achter het weer gaat niet op. In sommige samenspelen in Brabant 2000, Zeeland en Zuid Holland was sprake van een concoursduur van goed 20 minuten. Toegegeven van een kortere afstand. Daar speelde men ongeveer 350 km. Vlak over de grens werd voor 400 km ingemand op vrijdagavond.

CONDITIE
Kijk je op uitslagen naar iets anders dan de eigen naam dan valt op, vooral met jongen, hoe enkelen heel goed pakken en velen heel slecht. Het heeft natuurlijk alles met conditie te maken en geen conditie hoeft niet aan het mannetje te liggen.

Neem Herman Bevers, iemand die al vele jaren enorm speelt op vitesse. Twee jaar terug echter vroeg hij zich vertwijfeld af wat er met zijn jongen aan de hand was. ‘Ik krijg die niet naar huis’, zo beklaagde hij zich herhaaldelijk. Vandaag won hij van Quievrain 1, 2, 6, 6, 11, 17 enz tegen 1.627 duiven (13/15). Dezelfde soort en hetzelfde begeleidt. ‘Leg het maar eens uit’, zeggen Antwerpenaren.  

 Positief  (14 aug)

Mijn laatste overgebleven oom is niet meer. Geveld door Corona. Nu zijn nog twee tantes in leven. Waar beide op hoge leeftijd nog lol in hebben is kaarten. Maar het moet daarbij wel ergens om gaan, dat verklaart waarom beide een potje hebben met kaartcenten. In duivensport ging het ooit om meer geld. Je kon met vliegen meer verdienen dan met werken als je goede had. Die tijd is voorbij. Nu spelen mensen (sommigen) voor punten, anderen voor het aan zien komen van de duiven. Veel meer om voor te gaan is er niet. Als je geluk hebt zijn er in je club  ‘sponsorprijzen’ te verdienen zijn. In B N is zo’n club. Niet groot meer, maar ongeacht de deelname zijn er elke vlucht meerdere prijzen te verdienen zonder enige inleg. Die prijzen van de eerste tot de laatste vlucht dankt men aan clublid Ronny van Tilburg die handelt indachtig het gezegde ‘eigen volk eerst’. Omdat de bonnenverkoop elk jaar een enorm succes is hoeft ook geen contributie te worden betaald. Weinig kosten en wekelijks kans op mooie prijzen? Wat wil een duivenmelker nog meer.

VOORBEELDIG

In Nederland werd verleden zaterdag (terecht) niet gespeeld, in Belgie niet met jongen. Maar wat betreurden velen dat ze wel met oude hadden mee gedaan. Een concoursduur van 5 uur was kort. Dat komt er op neer dat iemand met 15 duiven mee die normaal pakt (5 prijzen) elk uur een duif zag arriveren. Gezellig is anders, zeker met dit weer. Geen wonder dat velen zich hebben voorgenomen nooit nog met duiven te spelen bij 30 graden of meer.

H, een van de beste van het land op de kleine fond, had ’s avonds van Bourges maar enkele duiven thuis, al zijn beste (een stuk levenswerk) waren nog achter. En wat zei H? ‘Mogelijk loopt dit voor mij helemaal fout maar… Ik klaag niet en blameer niemand. Ook de KBDB of de lossers niet. Ik wist wat voor weer het was en heb met mijn volle verstand ingemand’.      

Zo iets te horen is een verademing in een sport waar sommigen zo graag met het vingertje wijzen of sportgenoten anderszins beschadigen.  

Donderdag 13 aug.

Het was weer bloedheet vandaag en op de koop toe benauwd. In Oost Brabant staat voor de jonge duiven Sezanne op het programma. Heel veel liefhebbers zijn verontrust. Met dit weer zetten ze liever geen duiven in voor een vlucht met twee nachten mand (gelijk hebben ze) maar….  Dan is het jonge duivenseizoen voor hen voorbij. Volgende week is immers geen vlucht ( behalve een navluchtje van 100 km) en dan Orleans. Meerdere goede spelers hebben het bestuur a.h.w. gesmeekt voor een aanpassing, maar zo liet het bestuur bij monde van dhr. H. weten: ‘Er wordt niets gewijzigd.’

Bij 30 graden jonge duiven met zo weinig ervaring inmanden voor een vlucht met twee nachten mand? Dat ze anders de rubriek van W d B in De Duif maar eens lezen. Maar die is misschien te dom? Arme duiven, arme liefhebbers.   

 Update  (12-08-20)

‘In het weekend geen wedvluchten’ besloot de NPO nadat de eerste berichten door sijpelden over het bar slechte verloop van wedstrijden in het noorden. Daar zal niet veel om getreurd zijn. Zaterdag een herhaling van zetten in Belgie. De vitesse vluchten vroeg in de ochtend verliepen ook bar slecht met als gevolg dat alle vluchten ook daar verboden werden. Toen was de Halve Fond echter al los en ook nationaal Bourges

SISSER
Gelukkig had de KBDB besloten dat voor die vluchten geen jonge duiven mochten worden ingemand. Eenmalig in de geschiedenis van duivensport. Zelf hadden we al besloten niet mee te doen. Niet met jongen en niet met oude. Niet op HaFo en niet op Nationaal Bourges. De HaFo verliep bar slecht (concoursduur plaatselijk 5 uur) en Nationaal Bourges nog slechter.

In Vlaanderen viel dat met die vermaledijde ZO wind nog mee, maar elders was het op zondag volop door klokken. Veel gerenommeerde hokken kregen op zaterdag amper duiven thuis.  De vlucht had alle schijn van een catastrofe zonder weerga.  Maar tot grote opluchting van tallozen kwamen de duiven de volgende dag heel goed na. Zo had een gekend speler er op zaterdag maar twee door van meer dan 30 mee, zondagavond was alles thuis. De gevreesde ramp is het dus niet geworden.

UITGEKOMEN
24 Juli schreef ik hier dat duiven van mij online verkocht waren voor belachelijk weinig geld en dat ik er zeker van was dat kopers er enorm mee zouden lukken. Die duiven waren van een goede Amerikaanse vriend die gestorven was en goede vrienden bedien je goed voor weinig geld. Van die overleden vriend werden trouwens ook duiven van Engelen en R Bakker spotgoedkoop verkocht. En wie speelt op de fond beter dan laatstgenoemde?

Zopas dan een mail van Robbe Coone, een 23-jarige Vlaming die al heel jong heel succesvol is. Op 18-jarige leeftijd bekwam hij twee duiven van me en zonder dat ik het wist had hij ook een duif online gekocht van die overleden vriend. Nog wel een broer van de 006 al zegt U dat weinig.

In een opgetogen mail liet hij weten dat hij met hun kinderen ‘zonaal’ (wat dat ook mag betekenen) de 1e en 2e had gewonnen tegen liefst 6.819 duiven. Daarmee werden talloze hokken met wereldnaam geklopt door deze 23 jarige. Al heel jong, zonder veel te besteden en met weinig duiven succesrijk zijn in duivensport kan dus nog wel degelijk!!!

OOK UITGEKOMEN
Meerdere jongen ‘zaten’ met One Eye Cold, sommige zelfs beide ogen. Ik zei tegen Roger: ‘Maak een hok leeg, maak dat zo donker mogelijk (alleen even licht om te voeren) en geef wat medicijnen tegen luchtwegen infecties. Na drie dagen al spectaculaire verbetering al is natuurlijk niet bewezen dat dat een gevolg was van de getroffen maatregelen. Hoewel….  Enkele jaren terug adviseerde ik iemand uit Berlaar hetzelfde. En ook daar waren de oogjes weer snel normaal.       

 Zo simpel is het niet  (07-08-20)

Een Belg vroeg om een koppel eieren van onze beste vliegers en een van onze beste kwekers. Je kan zo’n vraag niet kwalijk nemen. Wie wil er niet van de beste als hij iets aanschaft. Denk dat het een jongere ambitieuze liefhebber is en heb beleefd geantwoord dat dat om meerdere redenen niet kon. Een er van is dat ikzelf niet weet welke de beste zijn.

VOORBEELD
Neem de 721. Die won voorheen 1e van 642 d,  1e van 425 d,  1e van 238 d,  1e van 566 d, 5e van 1.622 d, 7e van 1,270 d, 12e van 1,003 d enzvoorts.

11 Juli dit jaar dan wonnen we 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 in ZAV tegen 841 duiven. Zou daar nog nooit gebeurd zijn. De 721 won de 1e en vloog 12 minuten vooruit tegenover de 8e duif, dus de eerste van andere liefhebbers. In de Overkoepeling met Grensverbond wonnen we die dag 1, 2, 3, 4, 5, 6 enz tegen 2.071 d. Daar vloog de 721 liefst 8 minuten vooruit op de 7e prijs. Een goede dus, maar… vloog als 5e getekende !! Men snapt wat ik bedoel. Toevallig is de vader onze beste kweekdoffer en de moeder de beste kweekduivin. Alleen toen vormden ze dus een koppel. Maar hoe goed sommige jongen uit die duiven ook zijn (ook kl.kinderen waren Nationale Asduiven en wonnen 1e prijzen nationaal), dacht U dat er geen waardeloze duiven uit komen? Was het maar waar!

PETER
Neem ook Peter Fox. Als melkers onder elkaar heeft die geen schrik te zeggen waar het op staat. Peter heeft liefst 12 kinderen van de legendarische ‘Di Caprio’. Daar zijn heel goede bij, hoe kan het anders, maar, aldus Peter, ook rommel. Duiven waar alleen maar goede uitkomen bestaan alleen in onze verbeelding en op verkoopsites.

AFKNAPPER
Gisterenavond de vliegers vast gehad die vandaag vrijdag mee zouden moeten op Sermaise (385 km). De vorm was adembenemend. Warme rode poten, mooi rose vlees, bepoederd, krijtwitte neuzen, ze trilden in je handen. Trainen kon niet beter, ’s morgens meer dan een half uur niet te zien, volgens Roger. ‘We gaan weer enorm spelen’, verzekerde ik hem en ook enkele vrienden. Maar vandaag toch wel geschrokken van de aankomsten in Noord Nederland. Een vluchtje van 250 tot 300 km stond veeeel te lang open. Verliezen viel uiteindelijk mee, maar morgen zal het nog warmer zijn, de wind nog steeds ZO en we vliegen 100 km verder.

Ik had al een aantal duiven opgegeven, maar vooral vanwege die ZO wind passen we voor deze laatste vlucht van het jaar voor oude. En kampioenschappen en Asduiven dan? Die zijn me minder waard dan het verlies van slechts EEN  duif als de 721.

 Verdeeld   (06-08-20)

Met dit weer wel of niet (met jongen) spelen, de meningen zijn verdeeld. Komt voor liefhebbers uit Br 2000 nog eens bij dat de situatie daar enkele dagen wel heel erg verwarrend was, wat men kan zien op de site. Overigens is de ander natuurlijk niet dom als die anders denkt dan U en treft die daarom ook geen verwijt.

NIET DOMMER
E is een jongere liefhebber die samen met zijn vader duivensport beoefent en vaak zijn ze erg succesvol. Soms wat eigenzinnig, misschien moet je dat in duivensport ook wel zijn, anderzijds niet te beroerd om iets te vragen als hij ergens aan twijfelt. Zo vroeg hij wat ik er van vond om in dit weekend zonder concoursen de jonge duiven in clubverband een vluchtje te laten vliegen van ongeveer 40 km. Wel laat inmanden en heel vroeg los. ‘Om ze in hun ritme te houden.’ Ik zei dat jonge duiven daar zeker niet dommer van zouden worden en dat ik het verder ook niet wist. Want liefhebbers die nooit twijfels kennen en op alles een antwoord hebben? Het zijn vaak niet de slimste.

ONE EYE COLD    
Wel wees ik hem op wat een soort adagium is van deze tijd: Besmettingsgevaar. Daarbij doelde ik op One Eye Cold. Het is een virale infectie die in Antwerpen hevig woedt en zich razendsnel kan verspreiden. Slechts enkele besmette duiven in een duivenwagen zijn voldoende om talloze andere te besmetten. En dan ben je er drie weken mee klaar, want met geen zalfje of druppel krijg je het weg. Je wil niet weten wat ik al geprobeerd heb. Daar waren zalfjes bij die me meer dan 30 € per tube kostten. En als het dan nog hielp…

Wat overigens opvalt is dat vooral jonge duiven het hebben die verblijven op lichte hokken met veel 'zoninval' en aansluitend een volière waarin ze overdag toeven. Op donkerder hokken, zoals bij Danny van Dijck en Joost de Smeyter zie je het veel minder. Toeval?  Hmm. Dan was de moord op Kennedy destijds ook toeval.

 Ondankbaar  (05-08-20)

Er was een tijd dat ik in drie besturen zat: Dat van de Fond Union van destijds, in het Afdelingsbestuur (M Brabant) en in het clubbestuur. Eigenlijk zou elke duivenliefhebber eens een tijdje een bestuursfunctie moeten vervullen. Dan leren ze in volle omvang wat dat inhoudt. Want geen ondankbaarder baantje dan dat. Of het moet zijn lid ven een LC (lossingscommissie). Ik ken geen hobby/sport waar het eigen belang zo prevaleert als in duivensport. Van een  'algemeen belang' had men kennelijk nooit gehoord. Wat heb ik veel nutteloze uren vergaderd. De gevolgen van deze instelling kent men.

VAN BELANG
Als bestuurder moet je kunnen luisteren, flexibel zijn, tegen kritiek kunnen, terug kunnen komen op gemaakte fouten en tegelijkertijd niet fungeren als speelbal door met alle winden mee te waaien. Je kan het immers onmogelijk iedereen naar de zin maken. Ook duidelijkheid naar de leden toe is belangrijk. Dienaangaande zijn ze in Belgie goed bezig, iets wat je van Br2000 niet kan zeggen. Niet verwonderlijk dat mensen zich vragen stellen bij het functioneren van de voorzitter. Zo is nu, woensdagavond, de verwarring compleet. Liefhebbers werden geïnformeerd dat in verband met de hitte vrijdag gevlogen gaat worden. Dat kan.

Dus nemen liefhebbers maatregelen, maar wat hoor je later weer? Sommigen binnen het bestuur willen terug komen op hun beslissing en toch op zaterdag spelen. Liefhebbers zijn stomverbaasd en weten het niet ook meer. Terecht, want... over warrig gesproken.   

 Protocol  (05-08-20)

Naast het coronaprotocol heb je nu een hitte protocol. Niet vreemd met voor komende zaterdag 32-35 graden en NO wind. Nu is met kalme NO wind te leven, Oost is voor duiven al ongunstiger en Zuid Oost vaak rampzalig. Ik wees daar vele jaren terug al op met voorbeelden. En nadien werd ik nooit op de vingers getikt. Nooit iemand die zei: ‘We vlogen met ZO wind en de vlucht verliep vlotjes.’   In België werd de Nationale vlucht uit Bourges voor jongen uitgesteld en zelfs mag er op HaFo helemaal niet met jongen gespeeld worden. De liefhebbers hebben begrip. Jongen van vitesse vluchtjes zijn vroeg thuis. Tenminste in Belgie. In Denemarken zijn ALLE vluchten komdend weekend verboden vanwege de warmte, en, daar hoor je hier weinig over, de hoge vochtigheidsgraad. 

NEDERLAND
Nederland is anders. Zelfverklaarde ‘lossingsdeskundigen’ lijken er een gewoonte van te maken om te adviseren steeds later te lossen. Met name vanwege inversie. Ik herinner me van jaren terug dat Nederlanders en Belgen met hun duiven in Quievrain stonden. De KBDB had opgedragen zo vroeg mogelijk te lossen vanwege de verwachte hitte. Toen de ‘convoyeurs’ tot hun verbazing merkten dat de Nederlanders nog geen aanstalten maakten om te lossen vroegen ze naar de reden. ‘We moeten wachten vanwege inversie’, kregen ze te horen. Ze haalden de schouders op. ‘Inversie?’ Nooit van gehoord. En toch waren sommigen al heel lang ‘vergezeller’. En het vervolg? Zeer vlotte concoursen in Belgie, grote verliezen in Nederland.

CONSEQUENT?
Als die deskundigen van het IWB consequent zijn moet ook komende zaterdag later gelost worden, zoals in het verleden, want met zulk weer zal er veel inversie zijn.Dat veel ECHTE ervaringsdeskundigen daar anders over denken moge bekend zijn.

Die zijn bij mooi weer voor VROEG lossen en al helemaal met die hitte. Vroeger was om 7 uur lossen gewoon. Als daar nu sprake van is knipper je met je ogen. Daarmee zij niet gezegd dat vroeger alles beter was, maar bestond toen soms geen inversie? Natuurlijk bestond dat even goed, alleen men kende het niet. En nooit was op hete dagen sprake van veel verliezen vanwege te vroeg gelost. Het zijn juist latere lossingen die op HaFo vaak een slecht verloop tot gevolg hebben.

Nieuwslezeres in Brazilie. Pfff. Wat een hitte.

WEL OF NIET SPELEN?
In Nederland gaan momenteel veel stemmen op om komend weekend NIET MET JONGEN te spelen. Ik denk er ook zo over, vooral vanwege de, zij het kleine, kans dat de wind naar de fatale ZO hoek gaat.  Denk ook aan het imago van de sport. Je zou je toch schamen tegen buren, familie, vrienden en bekenden te moeten zeggen dat die zinderende hitte geen belemmering is om met jonge duiven te spelen. Natuurlijk zullen sommigen willen spelen en zijn het totaal oneens. Geen probleem, maar boos worden (ook op mij) is ongepast. Iedereen mag een mening hebben. Zelfs mensen die columns schrijven.   

 Te heet?   (04-08-20)

Komende zaterdag 30 graden, zo stelt de ene website, tot mogelijk 35 de andere. Jongen spelen of niet? Aanvankelijk wezen de vooruitzichten op Zuidoostenwind. Bij die hitte en die wind hoef je niet lang na te denken. Maar nu voorspelt men wind uit het noorden en dat is al heel wat beter dan oost en zeker zuidoost. Een streekgenoot: 'Als de Belgen met hun ervaren jongen geen HaFo spelen moeten wij dan onze onervaren jongen in de dans gooien', zo vraagt hij zich af.

Een ander is dan weer bang voor een late lossing. Er is gegarandeerd inversie, zo mailt hij. En als het IWB consequent is wordt dat later lossen, zoals eerder gebeurde. Anders verliezen ze hun geloofwaardigheid, vindt hij.

VROEG
Zelf is hij voor vroeg lossen. 'Zoals vroeger.' Laat lossen loopt dikwijls slecht af. Verleden zaterdag losten Zuid Holland en Brabant ook laat. Rotvluchten was het resultaat. Limburg loste pas na 12.00 u en daar veel verliezen. J van de Pasch en dochter  zouden op zaterdagavond nog meer dan 70 duiven missen. Als het de helft overdreven is, is het nog veel. Mij lijkt “Als het mooi weer is los en liefst zo vroeg mogelijk.’  Maar misschien is dat een te revolutionaire gedachte.  Met meer dan 30 graden wel of niet spelen als de mogelijkheid er is moet ieder voor zich zelf uitmaken. Als je het maar niet tegen je zin doet voor wat onnozele punten.

Komend weekend en Belgie (03-08-20).

Voor komend weekend stond 'de vlucht der vluchten' op het programma: Nationaal Bourges. De KBDB echter heeft verboden met jongen te spelen en dat mag op geen enkele 'kleine HaFovlucht.' Dit in verband met de verwachte hitte en oostenwind.  Ik weet niet wat ze in Nederland gaan doen maar als die hitte gepaard gaat met ZO wind zou ik toch maar oppassen. Die wind hoeft maar matig te zijn en een ramp is bijna verzekerd.

Mantra  (03-08-20)

 Altijd tof als mensen je serieus nemen en/of  vertrouwen in je hebben. Zo krijg ik bijna wekelijks mails met vragen van zowel Nederlanders als buitenlanders. Die willen weten waar ze vertrouwd duiven aan kunnen schaffen. En niet aan Pipa prijzen. Ook hebben ze vragen over duiven en liefhebbers bij online verkopingen. Dat je op persoonlijke vragen beter voorzichtige antwoorden geeft spreekt voor zich.

STREEKGENOTEN
In een sport waarin zoveel jaloezie en nijd zou zijn voelt het ook goed als streekgenoten die al heel goede duiven hebben een bon van  je koppen. En uiteraard probeer je dat niet te beschamen en geef je van je beste. Eugene St was al heel goed met een duif van me via een wederzijdse Engelse vriend, kocht eerder een bon en kweekte er een NPO winnaar Gien uit en nog minstens drie TT duiven. Dat hij er weer een kocht is dan niet eens vreemd. We hadden het over een Engelsman. Sinds Eric R Engelse Brian in dienst heeft stootte hij ook door naar de top.

Eric speelde afgelopen weekend met EEN jong van me en dat stond nog redelijk vroeg op de uitslag ook. Hij stuurde me de pedigree en ik schrok een beetje. Het zou in theorie de minste moeten zijn. Datzelfde maakte ik ooit mee met Falco E. Die kocht wat eieren, ik had een koppel in een asbak gelegd, en adviseerde die niet te nemen. 'Die zijn nog niet goed genoeg voor de vuilnisbak.’ Uit een er van kwam de 4e beste jonge duif van Nederland.

MANTRA    
Wat ik wil zeggen is dit (geleerd van een inmiddels overleden Belg):   Iedereen heeft zijn favoriete koppels, maar… Als daaruit later ook je beste jongen komen is dat geen goed teken.’

 Wat mij betreft een waarheid als een koe!  Ik vind het trouwens toch verkeerd (veel) geld uit te geven aan bons of duiven als je nog niets bewezen hebt in de sport. Dus eerst laten zien dat je met duiven om kan gaan, dat je er mee kan spelen en die gezond houden alvorens te investeren.

Of het is allemaal weg gegooid geld. Er zijn er volop die al vele jaren kopen en blijven kopen, maar geen stap verder raken. En dat hoeft echt niet te liggen aan de mensen waar ze duiven haalden, al wordt dat vaak gedacht of zelfs beweerd.  

TE
Kan je je jongen niet genoeg lappen of is het tegendeel waar? Kan je te veel rijden met je jongen? Je ziet dat soms als die vanwege ziekte of om een andere reden een of twee weken niet gespeeld zijn. De liefhebber gaat veelvuldig lappen, begint aan een soort inhaalslag.

Ik ben er van overtuigd dat je inderdaad kan overdrijven en je het tegendeel bereikt van wat wordt beoogd. Ik zou enkele treffende voorbeelden kunnen geven maar daarmee zouden de liefhebbers in kwestie niet vereerd zijn, dus laat maar. Vooral als jongen minder gezond zijn houdt ze thuis. Je duwt ze ‘nog dieper weg’ door met zulke te blijven rijden en beetje bij beetje raakt je hok leeg. Of dat gebeurt ineens.  

 Dit weekend  (02-08-20)

Als anderen slecht pakken heb ik daar nooit lol in, die mensen hebben ook heel de week hun duiven verzorgd. Een heel enkele uitzondering is er wel. Zoals die Belg vlak over de grens. ‘Al kreeg ik ze gratis, ik zou nooit een Nederlandse duif op mijn hok willen, allemaal rommel’, was een sneer die me is bij gebleven.

EN TOEN
Toen ging in zijn club iemand met Nederlandse duiven spelen, nee niet van Hertem Schuurmans, en die degradeerde zijn duiven tot figuranten. Ofwel, waren klassen beter. Ik moest aan die man denken bij het zien van de meldingen van Barcelona. De provinciale winnaar Antwerpen maakte 697 mpm. Jellema alleen (Barcelona is voor hem 1.293 km) heeft 7 duiven aan een hogere snelheid.

Het doet me ook denken aan die provinciale winnaar die ik al eens aanhaalde. Die werd duur naar Japan verkocht, maar zou in Steenbergen, daar zaten toen wel heel goede, geen prijs gewonnen hebben.

MOOIE WINNAAR
Onze jongen voor het eerst naar HaFo (bijna 400 km) kwamen te kort.

Wel werd begonnen met de 2e prijs en in de Overkoepeling tegen 1.134 duiven won die (de eerstgetekende) de 4e prijs. Jo Claeskens was daar niet alleen winnaar maar ook uitblinker. Terecht, want wat hem is aangedaan door hem jaren te schorsen vanwege vermeende doping was mensonterend.    

WIJ VERDER
Ik vond dat we prima gespeeld hebben al denken anderen daar misschien anders over. Vier oude mee en die wonnen in Overkoepeling tegen 949 duiven: 17, 26, 47 en 161. Met andere woorden, 100% prijs en drie van de vier in de eerste 5% (1 op 20). Van de 5 jrl misten er twee.  Dus in totaal 7 op 9. Als je 9 duiven speelt kan een 15e getekende, een 25e of zelfs 50e getekende geen podiumplaats vliegen om matig vliegen van hokgenoten te maskeren. Maar zoals gezegd, ik vond dit zeker niet matig. We hadden dus 4 oude mee. Pak, van welk hok dan ook, de 4 eerstgetekende, bekijk hun plaatsen op de uitslag en U zal het met me eens zijn. Wedereom prima gespeeld!   

CONCURRENTIE
Sten Jensen haalde ik eerder aan. Na het verlies van zijn vrouw besloot hij duiven te gaan houden. Ik kon hem ervan weerhouden dure naamduiven te kopen en adviseerde ergens eieren te halen. Hij heeft er hier wat gekocht en won al de 7 eerste, 10 eerste, 17 eerste en nu maar liefst de 20 eerste tegen 647 duiven. Bij de eerste 12 prijswinnaars zeven uit dezelfde doffer met verschillende duivinnen. De grootouders zitten nu bij een jeugdlid. Wat ik echter wil zeggen is: Zou dat ook gelukt zijn als de man in Berlaar, Nieuwendijk of Gouda woonde? Denk het niet.

KANSRIJKER
Natuurlijk ben je kansrijker met duiven van een befaamd hok. Zo kochten de Eyerkampen er bij Verkerk. Na aanvankelijke twijfels komt het er nu uit. Hun kopduiven van heden op vluchten als Orleans komen uit die Verkerkduiven gekruist met hun oude succeslijnen van Janssens en van Loon.

Maar zonder grote investeringen gaat het dus ook. Dat bewijzen Daniels en talloze anderen. Zo haalde ook Marco Toering hier verleden jaar wat eieren. Hij won gisteren 16e, 17e en 20e tegen 5.547 duiven met jongen er uit.  

Wel raad ik aan in eigen omgeving te blijven als U ergens eieren aanschaft en haal die bij voorkeur uit de vliegers. Bent U al 5 jaar of langer inkopen aan het doen en blijven successen nog altijd uit? Tijd voor bezinning!         

 ALSNOG  (31-07-2020)

Vandaag Hebben nogal wat mensen hun jongen thuis gehouden vanwege de hitte. Zo goed als zeker morgenavond alsnog de gelegenheid in te manden in Goirle en in Kaatsheuvel op de bekende adressen voor Quievrain.  Kleine kans alleen Kaatsheuvel maar dat kan U hier morgen lezen. Zegt het voort !!!

Dwaze wereld  (30-07-20)

Ik had het dus over Belgen die m.b.t. Corona veel strenger zijn dan hun noorderburen. Als je wilt weten ‘hoe veel’ strenger moet je, zoals ik, pal tegen de grens wonen. Ten zuiden er van draagt IEDEREEN een mondkapje. Ook studenten, fietsers, joggers, iedereen. Sommigen zelfs in eigen huis en tuin.

Zie je aan deze kant van de grens iemand met een mondmasker dan is het een dwaas die zich vergist heeft in de datum voor carnaval, een moslima of misschien wel een bankrover. Deze kant heb je ook De Flaasbloem, een enorme camping in Chaam. En druk daar!! Alle parkeerplaatsen ongeveer vol, de talloze caravans en tenten staan ‘hutje mutje’. Voor die tenten en caravans lijkt het wel een groot feest met heel veel BBQ. En je gelooft het niet: Daar NIEMAND maar dan ook niemand met een mondmasker. En dat op enkele minuten van de grens. Duidelijk is dat iemand goed fout zit. OF de Belgen zijn veel te voorzichtig OF de Nederlanders veel te roekeloos. Op die camping staat trouwens een fraai duivenhok van dhr. H Bl. Of beter ‘stond’, want ze zijn het nu aan het afbreken. Weer een die het gilde gaat verlaten.

VRIJDAG EN ZATERDAG
Werden enkele jaren terug jonge duivenvluchten bij 30 graden afgelast, komende dagen zou het 34 kunnen worden. Van afgelasten is nu geen sprake, de WOWD ontdekte immers wat ervaren liefhebbers al lang weten: Duiven kunnen heel goed tegen warmte en koude. Bij zulk weer weten ze meer van de heenreis dan de terugreis. Zet anders maar eens een mand vol jonge duiven in de kofferbak van je auto en steek daar wat later je hand eens in. Die brandt er bijna af.

Zet U die mand altijd op de achterbank? Kijk dan eens naar de ruiten! Niet er door heen want dat gaat je niet lukken, zo aangeslagen zijn die door het enorme vocht verlies van je atleten.

THUIS HOUDEN?
Speelt U uw jongen met zulk weer liever niet? Alle begrip. Maar hopelijk speelt U dan wel in een Afdeling waarvan het vliegprogramma voldoet aan wat ik altijd vind waaraan dat moet voldoen: De liefhebber en zijn duiven ten allen tijde de mogelijkheid bieden een vlucht over te slaan. Met andere woorden, een programma met volgend weekend een vlucht van 200 kilometer verder, zodat U tot wat navluchtjes veroordeeld wordt alleen omdat u vliegen met die hitte niet ziet zitten? Zo'n programma deugt niet.  

 Update   (29 juli)

Belgen voeren m.b.t. Corona een veel strenger beleid dan de noorderburen en dat vinden ze kennelijk best. Ook voorzitter Roger Geysen en zoon Jurgen hebben de boel in inmandlokaal Sint Job prima op orde. In en bij het befaamde lokaal zie je geen mens zonder mondkapje, ook niet op de toch zeer ruime parkeerplaats. In het aanpalende ‘cafe’ staan de stoelen ruimschoots uit elkaar om toch een babbeltje te kunnen maken of een pint te pakken voor en na de vlucht.

Gezellig is anders, maar helaas moeten zaken nog strenger worden aangepakt. Vanwege de zeer verontrustende stijging van het aantal besmettingen in de provincie Antwerpen zal die ruimte, het cafe zeg maar, op slot gaan.  Duivensport wordt zo wel erg onpersoonlijk, maar men heeft begrip. Slechts EEN besmetting zou voldoende kunnen zijn om dit jaar niet meer te kunnen spelen en dat risico nemen voorzitter en zoon niet. Gelijk hebben ze.

FLEXIBEL

Van Limburgers is bekend dat ze makkelijk inspelen op bepaalde situaties, ofwel men is er erg flexibel. De ene keer valt dit goed uit, een andere keer minder. Met het oog op de voorspelde hitte heeft men besloten de volgende jonge duivenvlucht uit Chimay een dag uit te stellen. Zaterdag inmanden, zondag spelen! Aldus hoeft men het hitte protocol ook niet te volgen. Het lijkt een uitstekend initiatief. Verdient het landelijk navolging?

DIERENARTS   
Vertrouw toch alleen op een dierenarts die verstand heeft van duiven, beste mensen. Zo was een beginnend liefhebber, op advies van een dierenarts, al vijf dagen aan het kuren met een antibioticum omdat twee van zijn duiven een licht tranend oog hadden. Het betrof een dierenarts die veel verstand had van koeien en paarden, van duiven had hij amper benul. De beginneling  stuurde me enkele foto’s die aan duidelijkheid niets te wensen over lieten. ‘Kom hier maar enkele tabletjes halen’, mailde ik hem. Aldus gebeurde en de dag nadien al een reactie. Het resultaat was spectaculair. Het waren die kleine ‘Orni DS tabletten’ van Giantel. Ook effectief als duiven licht reutelen.

Let wel, de gevreesde One Eye Cold is een ander verhaal. Voor zover bekend is daar niets tegen te doen. Goed te weten, voor men geld besteedt aan nutteloze druppels of zalven.

KOMAAN
Dhr. v Z voelt zich ernstig benadeeld omdat zijn duiven en die van streekgenoten in trucks worden geladen waarvan de deuren later open gaan. Komaan zeg. Dat kan je toch niet menen, heer v Z.  Zo'n zwakke uitvlucht ondergraaft Uw eigen geloofwaardigheid.   

EN NOG DIT:
Links en rechts worden met jongen weer enorme series neer gezet. Zowel in Nederland als in Belgie. Die mannen vallen op. Met 5 jongen spelen die alle 5 prijs winnen, zoals B Adams uit B N deed, val je niet op. Maar doe het, zo pril in het seizoen, maar eens na.  

Geld   (29 juli)

Je hoort het vaak;  duiven van tophokken worden steeds duurder terwijl op de vluchten nog amper iets te verdienen is. Het klinkt inderdaad tegenstrijdig. Vroeger was het omgekeerd. Dienaangaande wil ik zowel de beginner als de kampioen toch iets adviseren.

Aan de beginner:
Als U nieuw bent, ambitieus en duiven aan gaat schaffen wees voorzichtig. Op Internet zoeken, zoals velen doen, is gevaarlijk omdat de verleidingen groot kunnen zijn. Vraag eerst een ervaren liefhebber wat hij er van vindt als je ergens iets aan wilt schaffen. Van Uw onkunde wordt door sommigen misbruik gemaakt merkte ik ook bij die ‘beginners’ hier vlak over de grens. Leer ook  eerst met duiven spelen voor je geld uit gaat geven. Ik ken er die al vijf jaar of langer kopen en blijven kopen maar desondanks nog amper op de uitslag raken.

De kampioen:
Als U ‘met gemak’ pakweg 750 euro kunt ‘vangen’ van elke jonge duif die U verkoopt dan hebt U iets bereikt en is dat Uw volste recht. Maar… zeg dat nooit als U voelt dat een beginner U benadert om duiven. Zeg dan liever dat U er geen hebt. 750 euro is voor bijna iedereen heel veel geld en daarmee jaag je mensen de sport uit. En… je kan alleen kampioen worden dankzij sportgenoten! Zonder hen ben je als een Koning zonder Koninkrijk. ‘Zonder krabbers geen kampioenen’ is de slogan van Harrie van Boxmeer. Er zijn dommere! 

VERVELEND?
DPC
(kweekstation de Scheemaecker) klopte zaterdag van Faye (440 km) dus niet alleen mij, maar die duif gekweekt uit mijn duiven was de hele concurrentie te snel af. Of ik dat niet vervelend vond geklopt te worden door eigen soort werd me gevraagd. Tuurlijk niet. Die mensen hebben netjes betaald en als je duiven verkoopt doe je toch je best kwaliteit te leveren. Als dat dan lukt is dat niet vervelend, integendeel. Je voelt je goed omdat het vertrouwen dat mensen in je hadden terecht blijkt.      

 En nog dit  (28 juli)

Natuurlijk weet ik ook wel dat de NPO inkorfbeperking heeft aangekaart maar dat het is weg gestemd. Daarom kan je er maar het best over zwijgen, doen voorstanders als Bosua en ik ook. Je vecht tegen windmolens, helaas. Natuurlijk heeft dhr. V Z het volste recht  te blijven vechten, maar steeds weer dezelfde mensen blameren en viseren en niet bij het onderwerp blijven werkt averechts.

COMPLIMENTEN
Ronny kreeg een compliment, maar wie er ook een verdient is Henk v d Velden uit Oisterwijk bij Tilburg. Hij heeft een hokje van 12 weduwnaars maar wist daarmee van Sens wel ongeveer 6.000 duiven van Brabant  2000 te kloppen. En ook daar spelen sommigen heel veel duiven.  

In Sint Job (ZAV) zijn er ook. Dit jaar wenste ik dat er meer waren. Ik wil maar zeggen. Overwinningen als die van Henk zijn propaganda voor de duivensport en bewijzen dat ook de ‘kleinere’ liefhebber niet kansloos is.

ZELF
Volgend compliment is voor mezelf.

Kweekstation Natural was ooit alom bekend maar dat is nu Descheemaecker Pigeon Center gewordern, ofwel DPC.

Aan de naamsbekendheid mag nog gewerkt  worden maar dat terzijde. Bij een aantal tophokken werden jongen gekocht en mij rekenden ze daar ook onder.

Patrick en Frank kwamen ze halen en waren wel heel kieskeurig. Het moesten er van de beste zijn en nog mooi ook.

Ik adviseerde uit mijn duiven niet alleen te kweken voor klanten maar met enkele te gaan vliegen. Ben zeker dat er goede bij zitten, zo zei ik.

Kreeg vandaag een mail van Frank van den Eynde van het kweekstation. Een jonge duif van me had zaterdag van Fay-aux-Loges (Lees Orleans) de 1e gewonnen tegen 1.421 duiven. Of ze er ook gespeeld hebben van die peperdure wereldberoemde hokken heb ik niet gevraagd.   

 Mails   (27  juli)

Ik weet niet of ik alle mails die ik gisteren en vandaag kreeg kan beantwoorden. Omdat het er erg veel zijn en ook omdat ik geen antwoord weet. Ze gingen vooral over drie onderwerpen.

VERLIEZEN JONGE DUIVEN
Mensen snappen het niet goed meer.

-In het ene dorp amper duiven kwijt, in een aangrenzend dorp een massa.

-De ene week verliest een liefhebber niets, de andere week een kwart.

-Meerdere duiven aan de kop pakken en toch aanzienlijke verliezen.

-En bepaalde liefhebbers die alles thuis krijgen.

Had het er toevallig over met P T. Die herinnerde me aan wat ik ooit schreef over jongen in de jaren dat ik me in Nederland zo op dat spel fixeerde.

Hij lapt ze nu soms ook een voor een en speelt enorm. Ik loste ze destijds in groepjes van twee en drie. Of DAT het is? Weet niet. W de Br. begint met zo’n 200 jongen. Zie je hem al langs de kant van de weg staan en om de twee minuten of zelfs elke minuut een duif lossen? En ook hij speelt enorm.

Wat ik wel weet is dat het een aanwijzing is m.b.t. de vorm. Als je pakweg elke minuut een duif lost en je ziet ze na een kwartier met een tiental nog bij elkaar, dan is die vorm er niet. Dat verliezen niets te maken hebben met gezondheid en kwaliteit geloof ik maar voor de helft. Overigens gingen afgelopen zaterdag bij dat vieze weer in Antwerpen van 450 km amper jongen verloren.  

MEGA HOKKEN
Ook dat wordt inmiddels een oud liedje, wederom in gang gezet door dhr van Zon. Ik heb er ook nooit een geheim van gemaakt voor een beperking te zijn. Hij krijgt uiteraard veel mensen achter zich, de meeste verliezers, die vormen immers de meerderheid in elke sport, maar maakt zich ongeloofwaardig door steeds een of twee personen te viseren terwijl er tientallen zijn die met meer dan 100 jongen spelen. Ook dat ‘prof’ komt er wat denigrerend uit, terwijl er inmiddels zo veel zijn. Ook die laat hij ongemoeid.

Overigens over mensen die slecht spelen met veel duiven hoor je niets. Ik schreef al eerder, de grote aantallen zijn niet het probleem, wel de vele goede!

Natuurlijk heeft van Zon recht zo te denken. Maar dan moet hij bij de NPO zijn, een sport(?)organisatie die het toelaat dat de leden desnoods met 500 duiven spelen. Iemand van de NPO zei ooit niet te willen verplichten. Liefhebbers moeten zelf niet  met hun 80e getekende een 1e prijs willen winnen. Zo werkt dat niet beste NPO man.  Ik hoor Rutte al zeggen: ‘Belasting betalen is vanaf heden vrij blijvend maar ik doe wel een beroep op Uw verantwoordelijkheidsgevoel.’

AARDIGE MAILS
Er was ook een aardige mail bij van een streekgenoot. Het ging over afgelopen zaterdag. ‘Je was tegen de oostkant kansloos, kijk maar eens naar Br 2000 en M Huijsmans en clubgenoten. En regende het bij aankomst niet?’ We moesten inderdaad binnen om te letten zo regende het, maar was dat elders nergens?

Hij had ook de provinciale uitslag gezien en wees op heel grote namen met een veelvoud aan duiven mee die na ons begonnen. Aardige kerel (sic). Het werkte zowaar opbeurend. Dat weinigen rouwig zijn of zelfs lol hebben is normaal. Toen hok Vercammen twee of drie jaar geleden zo bombardeerde hoopte ik ook op minder. Menselijk toch?

 Zondag 26 juli

Zondag is in Antwerpen de dag van de vitessers. 32 latere jongen, nooit zo veel gehad, waren mee naar Noyon. De naam van ons samenspel ‘Nieuw Verbond Antwerpse Kempen, Noordhoek en Wugrobraka’, een hele mondvol, suggereert al dat er heel wat fusies aan zijn vooraf gegaan door dalend ledenaantal.

De prijzen waren heel wat evenwichtiger gespreid dan op de HaFo een dag eerder. In de kop van de uitslag liefhebbers uit Gooreind, Rijkevorsel, Westmalle, Halle, Schilde, Brasschaat, Wuustwezel, Hoogstraten enzovoorts. Er vlogen 1.527 jongen, we moesten alleen Guy van den Auwera uit Gooreind voor laten gaan, en begonnen met 2e, 3e, 11e enzovoorts (19-32), elf duiven wonnen in eerste 10%.

GOED
We noemden Hoogstraten. Verleden jaar hadden we het over een jong koppel (goed 30) dat met duiven begon. Geen liefhebbers in de familie of bij de buren, dus absolute leken die niets van duiven kenden. Maar het echtpaar van der Linden Smets had zo veel plezier in hun nieuwe hobby dat er nieuwe hokken bij kwamen. Het feit dat ik 90% uit selecteerde namen ze voor lief. En nu, na een jaar al, doen Thomas en zijn vrouwtje het naar omstandigheden (het is ‘naar’ en niet ‘na’ Hr.van Zon) het ver boven verwachting.  Dat je zo jong en zo snel al ‘onder de mensen kan komen’ met prestaties is pure propaganda voor de sport. Dat is trouwens ook ‘de terugkeer’ van Belgische Willy Daniels. In het verleden met weinig duiven uitzonderlijk, de beste werden, naar verluidt, voor mee dan 1 miljoen verkocht en er zo snel weer staan met zo weinig duiven tegen zo veel profs? Fenomenaal!

ASDUIVEN
In de ZAV werd een tussenstand bekend gemaakt van de Asduiven en die liegt er niet om. Bij de jaarlingen stonden we 1e, 3e, 6e, 7e en 13e.

Bij de oude: 1e, 3e, 5e, 7e, 8e, 10e, 11e, 12e, 18e. De eerste Asduif bij de jaarlingen (3e bij oude) komt uit zoon ‘Indy’ van Falco Ebben.  ‘Indy’ was een fenomeen met 6 eerste in groot verband en 4 maal bij eerste 13 NPO. De inmiddels overbekende fotograaf betaalde er 75 euro voor, hij schonk uit dankbaarheid een jong er uit terug en bingo. Vader van een hele goede!

ONGERUST
In Brabant 2000 heerst enige ongerustheid, zeker aan de oostkant. Men had komend weekend nog een vlucht uit Quievrain verwacht maar het zou Peronne worden en EEN lossing. Vooral ‘alles ineens er uit’ van zo’n enorm brede afdeling verontrust liefhebbers aan de oostkant omdat naast de warmte oostenwind wordt voorspeld. Die zorg lijkt terecht en hopelijk gaan de verantwoordelijken dat ook in zien. Eindigen we met gelukwensen aan sponsor Ronny van Tilburg en zijn team voor zelden gezien resultaat op Sens.   

  Eindelijk   (25 juli)

Hehe. Het is een jaar geleden dat zo slecht gespeeld werd als vandaag en wel op dezelfde vlucht: Orleans. Maar toen waren het nog 8 prijzen op 10, nu 5 van 16. Heel de kop van de uitslag wordt bepaald door de uiterste oostkant, meer bepaald Retie en Oud Turnhout. Dat mag een excuus zijn om minder te spelen maar niet zo.

Jos v d Veken zou 1 en 2 winnen en dat zullen velen hem gunnen. Wat een sportman en dat al meer dan een halve eeuw. We zien ook veel andere namen en dat is goed, want de deelname was wel heel erg gekelderd.

Verder stond ook Nationaal La Souterraine op de agenda.  We zaten in de goal, was de eerlijke ontboezeming van Rik Hermans en dat blijkt uit de uitslag. Het is Kessel, Pulle, Putte, Zandhoven en omgeving dat domineert. Ik schreef een tijdje terug dat Daniels op zijn kousenvoetjes terug aan het komen is. Hij bevestigt dat men een 1e en 9e Nationaal. Danny van Dijck ongelooflijk met 1 oude mee en 12 jaarlingen. Ook Roodhooft, eerder genoemde Rik Hermans, Vereycken Gommers, Rudy vanden Eynde, om er maar enkele te noemen  weer bijzonder knap.

Van Agen viel Bart van Olmen op. Hij rolde in de sport door het onverwachte overlijden van vader Jos en doet het prima. ’s Avonds al alles thuis, 3 op 3.  Van La Souterraine zijn het, ondanks de hoge snelheden, veelal gekende namen die domineren. Geluksvluchten? Komaan.

EN ZELF?
Verleden jaar dus ook niet goed op dezelfde vlucht, maar de week nadien herpakten de duiven zich al. Dit jaar zullen we zien. Overigens waren we het natuurlijk veel te goed gewend. Als we zien welke grote namen met heel veel duiven mee achter onze tweede jonge duif pas beginnen (10e en 14e van 1.127 duiven) en overwegende dat alle beste duiven thuis zijn kan ik er goed mee leven. Ook omdat we door minder te presteren toch redelijk wat mensen een goede dag hebben bezorgd. 

In Nederland dan het zoveelste bombardement van de familie Eyerkamp. Zie ook Internet. De vraag stelt zich wie in Nederland beter doet.      

 Update  24 juli

Morgen dus Fay aux Loges, in feite de klassieker uit Orleans. Er wordt kalme wind mee voorspeld en voor jonge duiven op zo’n afstand mag dat. Heb er wel vertrouwen in. De doffers zijn ok, de duivinnen meer dan ok. Rode warme pootjes zonder schilfertjes. En de Jongen? Hmm. Kon beter.

VOER
Als je aardig speelt verdenkt men je er al gauw van een kenner te zijn, speciaal van  Zelfs grote namen beginnen te twijfelen als ze de conditie bij anderen zien.

Ludo Claessens was een fijne. Voeren vond hij het ‘aller onbelangrijkste’ in duivensport. Andre Roodhooft beweert ook niets te kennen van eiwitten, koolhydraten, vetten enzovoorts. Hij voedt op gevoel.

Ik weet het, de meeste denken daar anders over, maar ik hecht er ook weinig belang aan. Ik geloof niet in ‘zuiveren’,  niet in ‘opvoeren’,  niet in ‘ruimengeling’ niet dat gerst kalmerend werkt, eigenlijk dus in heel weinig. Daarom dat de duiven een heel jaar dezelfde veelzijdige mengeling krijgen.

Zonder andere voersoorten of merken te kort te willen doen, we voeren dus Van Tilburg Vlieg Vital Duo. Dus niet meer naar vragen graag. Natuurlijk hoeft men me/ons helemaal niet na te  volgen en is dit ook geen advies.

AMERIKANEN
Liefhebbers hier die een beetje vertrouwd zijn met Amerikaanse sportgenoten weten hoe naief velen zijn. ‘Velen’ dus. Zo zijn daar nogal wat liefhebbers die claimen de zuivere Wegges of Hyskens van Riel duiven van voor de oorlog te hebben. En dan te weten dat Wegge in 1903 totaal verkocht en HvR furore maakte met duiven die na de oorlog waren gekocht bij van Den Bosch.

Zopas vroeg me iemand of ik hem aan een adres kon helpen waar de zuivere Dr. Linssen duiven zaten. Een ander vroeg dan weer om ingeteelde duiven Mattens x Sissi. Heb die zelf niet eens.

Danny van Dijck, Roger Engelen, Maarten Huijsmans, Ad van Loon,  Mevr. Snellen, Ivo Renders, Sabrina Brugmans, Willy Daniels en zo veel andere hedendaagse toppers? Hebben ze nooit van gehoord.  

Verleden jaar zijn door een Amerikaan jongen online verkocht van 13-006 en 13-264. Voor belachelijk weinig geld. Bijna zeker gaan ze er ENORM mee lukken. Zo gaf de 264 al drie kleinkinderen die een 1e Nationaal wonnen.

Overkill en nog wat (20-07-2020).

Wat een overvloed aan uitslagen van overal. Een overkill zeg maar. Maar twee vitessevluchten op zondag? (In Antwerpen Quievrain en Noyon). Dat kon toen we met 200.000 waren. Ook nog met 100.000. Nu kan het niet meer en ontaardt het in concoursen met een belachelijk kleine deelname. Waarom niet kiezen voor EEN vitesse vlucht, uit pakweg Sint Quentin?

Waarom niet saneren? Het zal wel alles met de traditionele volksaard te maken hebben zeker. Ook op de fond soms dezelfde dag twee vluchten van bijna dezelfde afstand plus soms nog een van 150 km korter. Wat een geldverspilling.

VITESSE
Sommige vitesse spelers zijn zich bewust van het verval en wagen hun kansen op de HaFo. Met wisselend succes. Hoezo? Ik vind altijd (maar kan het natuurlijk mis hebben) dat er twee soorten vitesse duiven zijn. Duiven die de verdere afstanden niet aan kunnen en duiven die daar geen moeite mee hebben. De laatste zijn herkenbaar aan een ‘soepel geraamte’ en vooral ook zacht gevederte. Met de eerste kan je dus in Nederland niets doen hebben al velen moeten ervaren.

ORLEANS
Komende zaterdag in Antwerpen de grote traditionele provinciale Orleans voor oude, jaarlingen en jongen. Mannen als Houben en Van Hove Uytterhoeven wonnen op die vlucht in de 90-er jaren fortuinen. Dat grote geld is weg, maar nog is de vlucht populair. Ik herinner me de laatste twee nog goed. Twee jaar terug werd de afstand terug gebracht vanwege onmenselijke hitte. Niet te doen. Onze twee eerstgetekende kwamen zij aan zij aangevlogen bij 33 graden en tegenwind en wonnen bij de eerst 25 provinciaal op de grootste afstand.

Verleden jaar was anders. Volgens Kris, een van de trouwe letters, onze slechtste vlucht in 2019. Weliswaar een zeer onregelmatig verloop, maar daar had iedereen mee te maken. We hoefden ons met 8 prijzen op 10 niet te schamen maar we begonnen te laat. Veel te laat. Deze Orleans is de voorbereidende vlucht op de tweede klassieker uit Bourges twee weken later en daarom verwacht ik een grote deelname. Van onze jongen verwacht ik niet veel. En de oude? Dat weten we na de vlucht.        

GROENER
Het gras bij de buren groener? Wat Christian v d Wetering en andere fondtoppers in Nederland betreft wel. Die zijn gewoon jaloers op het programma van hun zuiderburen met bijna wekelijks een National. Zoals buitenlanders ooit jaloers waren op de Nederlandse Orleans.   

Hollands glorie  (19-07-2020)

 Eric Reynen, een Nederlandse streekgenoot, is bezig furore te maken in Belgie. Won er verleden jaar de laatste nationale vlucht en gisteren waren hij en zijn team van Issoudun opnieuw primus. En dat tegen liefst 18.176 jaarlingen. Wat een goede verzorger al niet kan betekenen. Eric liet me weten dat in diens winnaar nog mijn soort zat via Berry v d Brandt. Uit de 144, nestzus Ace Four.  Tegelijkertijd kregen we een mail van Johan N uit Belgie. Die laat weten dat de winnaar Nationaal bij de OUDE ook van mijn hok stomt. Nu via Mellemans die hier nogal wat eieren haalde. Johan Noelmans was overigens de kweker van de nationale winnaar van Vanhees. 

 Verleden week dan maakte Jan Hooymans furore. Nu in Belgie. Tegen lieft 42.847 duiven won hij 1e en 2e Nationaal Argenton. Ook in deze winnaar beetje 'bloed' Ace Four via Harrie Kennes. Dat zijn dus 3 Nationale winnaars in een week die van mijn duiven stammen. Het is allemaal wel ver, ik weet het. Maar zonder die duiven van mij hadden die winnaars niet bestaan. 

Maar over die Jan Hooymans zijn we nog niet uitgepraat. Gisteren werd Internationaal Pau gevlogen. De Nationale winnaar in Belgie was B v d Bergh. De duif heeft een Nederlandse ring. Was gekweekt door... Jan Hooymans !! Uiteraard weer lijn Harry. Dat gaat daar in Belgie nog wat worden met die Hooymans, geloof me.  Hij heeft in Gregory en Christian al super verzorgers en ik heb hem aan een derde geholpen: Silvio. Spierings moet het nu in Vlaanderen gaan maken. Waar gaat dit eindigen vraagt een mens zich af.    

Gisteren  18 juli

 Een tijdje terug schreef ik zoiets als: Je speelt pas echt goed als je na een prima uitslag geen complimenten meer krijgt. Zo herinner ik me een vlucht van ik geloof drie jaar terug. We pakten 4 prijzen bij de eerste 10 met de nodige complimenten. Ook van JH weet ik nog. 

Gisteren dan wonnen bij de jaarlingen de 8 eerstgetekende prijs en met de oude wonnen de 1e, 2e, 4e en 5e getekende de 3e, 4e, 9e, 10e en 11e prijs. De 3e getekende dus te laat maar die won nog wel per tiental (593 d). 

De jaarlingen wonnen 9 op 11, de oude 14 op 18. Nee, met de 30e getekende een 1e prijs winnen kunnen we dus niet. We moeten het wekelijks hebben van hetzelfrde groepje duiven. Wat gisteren wel heel opvallend was? Zeven jongen maken een grotere snelheid dan de eerste oude en toch verliep het concours erg traag.  Herman Bevers versloeg met een jong het hele peleton.

 

HAAIEN EN KWALLEN  (19-07-2020)

Na het verlies van zijn vrouw begon Sten met duiven. Hij haalde hier wat eieren met de verzekering dat hij er enorm mee zou lukken terwijl ik toch echt geen grote bek heb. En Sten vloog alles plat. Won de 7 eerste, zelfs de 17 eerste van zo’n 300 a 400 duiven en verleden week dan wat minder vorm. ‘Te benauwd op de hokken’ en plaatste een fan. Zo’n waaier, weet je wel. De duiven kregen terug rose vlees en gisteren won hij van 750 duiven  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Door die waaier? We zullen het nooit weten. Wel hoop ik dat hij niet mee maakt wat wij mee maakten.

NIVEAU?
Dat ik er over begin is omdat ik er voor de derde keer werd over aangesproken. Het gebeurde verleden week, nadat het lokaal deels was leeg gestroomd.

‘De 7 eerste tegen zo veel duiven? Uitgesloten. De 6 eerste tegen meer dan 2.000 duiven? Ook onmogelijk. Al zijn jaarlingen pure kop? Kan niet. Er moet iets gebeurd zijn’ zo brulden de twee in koor. Een toehoorder: ‘En verleden week dan, toen wonnen ze 1, 3, 4, 5, 6 tegen een massa duiven.’ ‘Toen is er ook iets gebeurd. En ook de voorgaande vluchten. Ik zeg en blijf er bij dat het niet bestaat’ aldus een van de roddelaars.

HAAIEN EN KWALLEN

Varende op de boot vol successen voelde ik me aangevallen door haaien en kwallen. Niet langs alle kanten, maar toch aangevallen. Door die te ontwrichten wilden ze boot doen zinken. En dan te weten dat ik ooit lovend schreef over een van hen. Eigenlijk hoor je medelijden te hebben met dergelijke figuren. Het zijn patiënten! 

PATIENT
Roddelen en jaloezie is van alle tijden. Het is geen zucht naar sensatie maar gebeurt in een poging te ontluisteren: de man die (even!) boven de rest staat aan het wankelen te bren­gen. De waarheid is daarbij van geen belang. Wie de waarheid zegt is ook geen roddelaar maar geschiedschrijver. Roddelen gebeurt uit zelfbehoud! Om te nivelleren! Roddel moet minderwaardig­heidsge­voelens camoufleren. Het moet de roddelaar uit de diepe put van machteloos­heid tillen waarin hij verkeert. Want let maar eens op: Roddel richt zich nooit op de mindere!  

- Men roddelt niet over de liefhebber die elke week trouw duiven inmandt en amper prijs wint, wel over de kampi­oen.

- Men roddelt niet over de dakloze, wel over de kas­teelheer.

- Men roddelt niet over de invalide. Wel over de stervoet­baller!

Je moet het zien als een vorm van verweer dat heilzaam werkt op de minderwaardigheidsgevoe­lens van de roddelaar. Als men van iemand niets te vrezen heeft ontbreekt ook de behoefte de poten onder diens stoel uit te zagen.

DAAROM 
Toen ik het voor de derde keer hoorde dacht ik ‘die mensen die toch maar geen duiven zijn gaan houden’ hebben gelijk. Maar al snel werd die gedachte verdrongen door al die mensen die wel respect weten op te brengen, successen waarderen en die ook gunnen. Daarom die lijst hier onder want gelukkig vormen roddelaars een kleine minderheid. Maar ze kunnen wel op je humeur werken. En weet je wat ook vervelend is? Die komt vaak uit onverwachte hoek. 18 Juli trouwens weer schitterend gespeeld en weer de dag verpest voor twee mensen. Of meer?!

 Nog een keer  (16-07-2020)

Komend weekend staat voor de deur, daarom nog een keer over voorgaand, met die  merkwaardige uitslagen. Goed spelen is plezant. Lijkt te werken als dopamine.  En dat is het zeker als geen sneren worden uit gedeeld (dat gebeurt wel eens), maar er respect is. En wat viel dat mee. Schrok er van. Zelfs wezen Antwerpenaren ons op de locatie. Het is al de voorvlucht wat de klok slaat. Plaatsen met de verste afstanden als Turnhout, Ravels, Poppel, Meer, Loenhout, Sint Job, Brasschaat, Wuustwezel enzovoorts kwamen er niet aan te pas. Rijkevorsel was de uitzondering. Een greep uit de vele reacties.

VP
‘Je schrijft dat wie zich ergeren de uitslagen moeten negeren. Ik zou zeggen die moeten een andere hobby kiezen. Petje af.

vM
Hoi Ad,heb het gezien,het is niet normaal. Het wordt elke week beter er zijn geen woorden voor om dit te beschrijven,het doet mij denken aan 2015 bij mij toen ze ook die bloedvorm hadden. Doe Roger ook de groeten ,hij is een echte vakman,wat zijn jullie een goed team.Waar gaat dit nog eindigen,nogmaals een dikke proficiat en bedankt om te laten weten dat er soort van mij in zit.Groeten,Luc.  Verstuurd vanaf mijn iPad

E P:
Hoi Ad  Als ik in reincarnatie zou geloven, dan zou ik jou wel willen zijn op uivengebied. Gr E. P.

S S
Jullie zijn met voorsprong de beste van heel Belgie. Niet aan twijfelen. S

JdL:
Dag Ad, Wat een resultaten! En dat met een beperkte ploeg duiven. Ik schreef vorig jaar al de retorische vraag: ‘wie doet beter in België?’ Het was toen al fenomenaal, maar ja, het kon blijkbaar nog beter! Hartelijke gelukwensen, ook aan Roger, en geniet ervan met volle teugen! Vriendelijke groeten. J

 GS
‘Beter kan nog nauwelijks, maar dat weet je nooit bij jullie. Ongekend, Gefeliciteerd.’ Verder wijst deze fondkampioen op  www.windy.com , dat zou vooral voor5 marathonspelers een goede weersite zijn. Hij vraagt zich af of de LC die wel kent.

 vdB
Beste Ad, Graag wens ik U en Roger proficiat met wat jullie presteren met de duiven op Halve Fond. ZAV en overkoepeling met Grensverbond. Ik heb dit nog nooit gezien in onze streek. Echt fantastisch wat jullie neerzetten, dit is een gespreksonderwerp bij onze liefhebbers te Kalmthout. Door jullie komt onze streek ook meer in de aandacht en is dan ook voor ons positief. Met vriendelijke groeten, vdB

 R
Hallo AD, een dikke proficiat voor jullie STUNT uitslagen. Ik dacht verleden week dat dit  jullie beste uitslag van dit seizoen zou worden maar dat van deze weekend is nog straffer. R

CV
Wow. You are really making lots of friends.

vdP
Jullie jongste stunt is de allerstrafste. De mensen daar worden radeloos Ad :-) Proficiat. L

 E J E      
Ik lees net de Blog vreselijk goed Ad,lijkt ieder jaar of het niet beter kan maar toch nog beter, superieur aan de rest! Weinig duivenvrienden houden jullie zo over in Antwerpen en wijde omgeving! Denken ze misschien hebben we kans met de jonge duiven en dan weer gelijk zo uithalen! Groeten uit B.  E J.

 Y
Hoi Ad, Dat zijn toch geen normale duiven wat jullie hebben...7 bij de eerste 10 van 2071 duiven! Weer super gedaan van jullie proficiat!!!   

 GJB
Goede middag Ad, Van harte gefeliciteerd ,wat ontzettend goed spelen jullie met de duiven. Van jou en Willem zijn de stukje altijd leerzaam en altijd goed onderbouwd. Wens jullie nog heel veel succes en gezondheid. M.vr.gr GJB Verstuurd vanaf mijn iPad

 R
Ik hoor het uw concurrenten al zeggen of roepen "o lieve heer" hij begint weer . Dit is outstanding, superieur, oppermachtig ,duivensport van een andere planeet . Of men gaat en gewoon overheen kijken en bij zich zelf zeggen dat kan niet ! De cirkel is rond dat zal een feit zijn en wat anderen zeggen of denken (zoals die antwerpenaar) trek het u niet aan . Nogmaals proficiat Ad en Roger. Vr Gr, R

 DD
Sjonge. Een ding is zeker. Doe je nooit meer. En dat jaren aaneen zo uitblinken met zo weinig duiven. Pet af. 

KDL
Zo daar kan je mee thuis komen en maar 16 mee.

vdW
Mijn mond valt open van verbazing net als bij de prestaties van L van Erp en Peter vd Merwe. Ongelooflijk. Wij dromen van EEN vroege duif.

dD
Uitsluiten.  Outstanding. De rest gedeklasseerd. Fantastisch. Zijn wij maar sukkelaars.

V R 
Is hier in de streek nog nooit gebeurd. En dan nog wel door een Nederlander (en zijn maat). Ik gun jullie het beste, maar hoop toch dat het wat minder wordt. Heb al dikwijls gehoord hoe je vroeger in Nederland domineerde en nu hier is buitengewoon. Proficiat.   

 Lezen  (14-7-20)

Eigenlijk was onderstaande uitslag nog de beste met slechts 7 duiven mee. De 6e duif wint de 11e prijs. En de 7e duif? Was er ook maar kon net niet op het lijstje. Mensen die zich eventueel ergeren aan deze uitslagen, gewoon negeren!

Grappig  (12-07-2020)

Net lange tijd bezig geweest om complimenten die ik kreeg door te sturen naar Roger. Alleen die van mails. Appjes zou te veel worden. Bijna allemaal van grote namen. Men heeft het over buiten aards, nog nooit vertoond, niet te evenaren enz. Goede pijnstillers ha. Kennen die groten minder afgunst? Daar lijkt het op. Overigens was daar wel een grappige bij uit Belgie:

'7 Bij de 10 eerste van meer dan 2.000 duiven? Dat zijn toch geen normale duiven meer.' Moest er wel mee lachen.

Nauurlijk dank ik die supervorm voor een groot deel aan Roger die er veel voor doet. Daar staan mensen niet bij stil. Neem Eugene en vader Louis: Gistermorgen heel vroeg 170 duiven gepakt en er mee naar Duffel gereden om ze onder de hoop te gooien. Ook de Issoudun duiven mee genomen en gisternamiddag al die 170 duiven opnieuw gepakt voor Olen. 'Niets voor niets' zeggen ze in Belgie. Die Peter Theunis  pakte ze ook enorm en maakt er geen geheim van hoe hij er mee bezig is.

GESCHROKKEN
Normaal stuur ik niet gauw uitslagen door aan 'vrienden en bekenden' zoals dat zo mooi heet. Voor deze werd een uitzondering gemaakt want 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 10 prijzen bij de eerste 17 tegen 841 duiven daar schrok ik zelf van. Om nog maar niet te spreken van de Overkoepeling met de 6 eerste tegen meer dan 2.000 duiven en maar 16 mee.  En in feite was jrl nog beter met slechts 7 mee te beginnen met 1, 2, 3, 5, 7, 11 tegen 669 d en 7/7 per tiental.

Nog maar eens   (12-07-2020)

Terwijl gisteren alles vroeg los was bleef het voor ons in Sermaise wachten tot 10.30 u. Ongeval of zo. Gerust was ik niet na dat telefoontje van Zuid Hollander kort na de middag. ‘Ik was kansloos. Het was in de loop van de dag harder gaan waaien en ik moest later maar eens op compuclub kijken. Alles zit in de voorvlucht. V d Merwe alleen 13 duiven voor iemand anders in heel de provincie. Wij speelden toch ook de verste afstand? Dat was inderdaad zo.

Dan maar wat minder, dacht ik. Verleden week tegen 718 duiven nog 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 14, 18, 19, 23 enz. De 2e snelste van heel de provincie en als eerste van heel Antwerpen 5 duiven wees op vorm en die is niet op een week weg. Dat bleek ook zo.

SCHROK ZELF
Het was inderdaad harder gaan waaien. Kansloos? Daar ziet de uitslag niet naar uit.

JONGEN:
In de Overkoepeling met Grensverbond vlogen 1.811 jongen. Er werd begonnen met 1e, 18e, 20e, 26e enzovoorts. Zeer traag verloop van deze bijna 400 km vlucht.

JAARLINGEN:
We hadden 7 jaarlingen mee: Die wonnen tegen 669 duiven: 1, 2, 3, 5, 7, 11. Dat zijn er zes. En de 7e duif? Die won de 40e.

OUDE:
Ook hier een bescheiden aantal duiven mee, zestien. Die wonnen tegen 841 duiven:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 17, 37, 60 enz. (14/16). De 7 eerste met slechts 16 mee zou in ZAV nog nooit gebeurd zijn kon je horen. Weet niet. Vercammen heeft 2 jaar geleden ook gestunt, zij het met veel meer duiven mee.

In de OVERKOEPELING met Grensverbond was er een respectabel aantal van 2.071 duiven. Zie je nog weinig in Belgie. Tegen die massa werd begonnen met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 22, 26, 36 enz (14/16).

INTERESSANT
En die duiven vliegen los vooruit, zoals men aan de aankomsttijden kan zien. De eerste duif viel om 15.32 u.  De 6e duif om 15.40 u. Daar zat niemand anders tussen. Vedetten als Staf Vermeiren, Bartsoen, van Loveren, Vercammen, Geerinckx, coming man Eric Rooyackers enzovoorts beginnen allemaal na onze 6e duif, ofwel de 1e vloog op alle andere 8 minuten los vooruit. Onze 2e, 3e en 4e duif vlogen 6 minuten vooruit. Tegen dus meer dan 2.000 duiven op de grootste afstand.

‘Waar blijven die jongen toch?’ vroegen we ons af. De eerste viel ‘pas’ 10 minuten na de eerste oude en wint tegen 1.811 jongen nog de 1e !!!

OOK TOF
Willem d
e Bruijn kreeg verleden jaar van ons de ‘534’ (Belgische ring). Die staat momenteel 2e in het Kampioenschap Gouwe IJssel. De jeugdige Sibble Broos wint de 1e in District 2 Friesland. Stond al 1e voor K-duif in Rayon. De vader hier gehaald en ook de moeder is een halfzus van de 3e Nationale Asduif KBDB. Ook de jonge Remco Kok weer heel goed met nakweek uit eieren.  

KENNER? ECHT NIET!
Ik een kenner zoals Hans E zegt? Niet echt. De duif die de 1e won is een super. Maar ik zeg Roger altijd op het trainen te letten. Duiven waaraan je twijfelt in de gaten houden. Als die als laatste naar buiten gaan en na het trainen als 1e op het hok vallen niet op vertrouwen. Dat deed de 17-721 (Die al 2 eerste won in ZAV met een indrukwekkende erelijst). Zonder kwaliteit vlieg je ook geen 8 minuten vooruit tegen ruim 2.000 duiven. Ze komt weer uit de 006. Mijn schuld dus dat die niet bij de getekende stond.

Onze beste, de Halve Jan, die 3 weken na een onze eerste was is ook zo iets. Die wilde vrijdag niet eten en had wat stront aan de poten. Dus thuis blijven. Gistermiddag opgezwollen en mooie rode pootjes. Op een dag tijd totaal veranderd.  Zijn duivin had net gelegd. Vandaar misschien? Als duiven zo abnormaal presteren doe je overigens wel mensenkennis op…….

 Meerdere wegen  (10-07-2020)

B schrijft naar aanleiding van een schrijfsel van mij in De Duif over opleren. 'Met de fiets gaat ook. Doe ik al 62 jaar. Drie maal 9 km en dan ineens naar 100 km. Ging tot nu toe prima. Hoor dat sommigen de jongen al 15 keer weg hadden. Moet dat zo?'

In De Duif had ik geschreven over mijn schoonbroer die in de 90-er jaren in Brussel in een ziekenhuis lag waar hij ook jong gestorven is. Brussel was voor mij 75 km en in de goede riching om jongen op te leren. 's Avonds gingen we hem op zoeken. Ik nam mijn jongen mee en liet die daar  los, werd daarin steeds brutaler en na enkele keren gingen ze er zelfs niet voor 19.30 u uit. Nooit problemen. 

De duiven hebben tot heden elke vlucht weer de wind flink mee. Andere namen aan de top vanwege geluksvluchten? Het tegendeel is waar. Wie in Nederland bijzonder in het oog springt is Eyerkamp. Afgelopen weekend met zijn duivinnen 26/30 en maar liefst 1, 2, 3, 1`2, 13, 15, 16 enz van bijna 10.000 duiven. Ze zijn helemaal los en men mag blij zijn dat die mannen geen 150 duiven (of zo) spelen.   

 Handig  (09-07-2020)

De afstanden van nieuwe losplaatsen zijn heel simpel te vinden, ik weer er eerder op. Gewoon de plaats intikken bij Google maps en de afstand (in vogelvlucht uiteraard) zie je links boven. Trouwens, toch handig te weten hoe ver een bepaalde plaats van je verwijderd is. 

Nederlander v d V vroeg naar een betrouwbaar adres voor goede duiven aan betaalbare prijzen. Zulke vragen krijg ik vaker, vooral ook uit het buitenland. Omdat men er daar achter komt dat duiven van goede liefhebbers hier lang niet zo duur zijn als bepaalde verkoopsites doen vermoeden. Ook mensen die veel geld geven aan duiven vragen soms advies over bepaalde hokken en duiven als er duiven online te koop zijn. Geef ze eens ongelijk. Ik gaf v d V de naam van een Belg en de plaats waar die woonde. Verder niets. Geen adres of telefoonnummer. Amper een dag later had hij er al gekocht. Ik vroeg hoe hij zo snel contact had kunnen leggen. Hij deed hetzelfde als ik altijd doe. Hij zocht op waar de man speelde en dan de ring van een van zijn prijswinnende duiven. Die tikte hij in op de site van de KBDB waar je verdwaalde/opgevangen duiven opgeeft en hij had het telefoon nummer. Inderdaad, moeilijker hoeft het niet te zijn.

'Weet je dat je velen een groot plezier zou doen als je komende vlucht slecht speelt', vroeg een 'duivenmaat'. Natuurlijk besefte ik dat. Is toch normaal zeker. Toen ik in mijn huidige woonplaats kwam wonen, heel lang geleden dus, domineerde Karel S. Week na week was hij veruit de beste. Man man, wat hoopte men en zeker ik, dat het eens wat minder zou zijn. Zo herinner ik me nog dat seizoen met veel tegenwind. Tegen K S was niet te spelen. Toen er voor een bepaalde vlucht flinke 'wind mee' werd voorspeld, haalden we opgelucht adem. Nu zou het met S wel minder zijn en had iedereen kans. We kregen nog meer rammel van S dan we gewend waren....     

Nostalgie   (07-07-2020)

Hier onder een deel van een mail van een niet meer zo jonge Belgische liefhebber. Veel oudere sportgenoten zullen dat gevoel van de schrijver over vroeger wel kennen. 

Dag Ad,
Het gaat bijna "te" goed bij jullie, maar profiteer ervan zo lang de mogelijkheden er zijn.
Dat iemand "te" goed speelt, heeft vaak nadelen voor een club/verbond. De concurrentie gaat mogelijk op de loop. Het spel op de grote halve fond is aantrekkelijker geworden. Het ANons systeem en de vlotte uitmaak draagt daar toe bij. De grote hokken voelen zich bijna verplicht om zich daar te meten met de top. Natuurlijk speelt ook daar ligging, lossing en wind een cruciale rol.
Eerlijke duivensport bestaat niet meer. Vroeger speelde elke gemeente in mijn omgeving met 70 tot ruim 200 leden. In iedere gemeente kon een cafébaas leven van de duivensport. Als ik in 1963 uitmaker werd bij "De Witte Duif"
in Tielen en voetbal speelde in het eerste elftal liep ik voor de aftrap rond met de uitslagen van 's morgens. Ze wilden allemaal zo graag de lijstjes zien. Dat is nog altijd zo. Sommigen kwamen meer voor de uitslagen dan voor de match. Mijn knoken doen pijn als ik eraan terugdenk.

Eentje sneller  (06-07-2020)

 De 17-724 won van Melun dus met 1.859 mpm 1e tegen 718 duiven in ZAV, won ook 1e in Overkoepeling met Grensverbond en in heel de provincie was van alle samenspelen maar een duif sneller. Hadden we verleden week de 4 snelste van de provincie. Nu is dat zelfs de zes snelste.  De foto heeft ze wel verdiend.

 

Vreemde naam voor een duif, maar alles heeft een reden.

Ik kreeg de vraag wat de 18-727 voor een duif was. Een goede natuurlijk, anders was die niet eerstgetekend. Wel, het is een volle zus van de 17-724, dus de 2e snelste van heel de provincie. Vanwege nog een super uit dat koppel de naam. Bij de jaarlingen wonnen de 2e, 3e en 4e getekende in die volgorde de 2e, 3e en 4e prijs. In veel samenspelen zouden dat de 1e, 2e en 3e prijs geweest zijn. Nu was het meerderen opgevallen dat de 1e getekende ontbrak. Inderdaad. Dat was een jaarling die voorgaande drie vluchten drie keer onze eerste duif was. Die is gekweekt uit een enorm goede vlieger van plaatsgenoot J v d Berg. Die duif, een krijgertje van Bols, kon winnen van 140 km maar ook van 500. Geen bekend ras, geen pedigree, geen foto, de enige referentie was zijn palmares. Maar zeg ik niet steeds dat je ze moet kweken uit de vliegers? Daarom op mijn voorstel aan samenkweek gedaan (wat interesseert mij die pedigree) en de 'Halve Jan' was het resultaat. Zijn 'missen' viel kennelijk meer op dan een kopprijs winnen. En zo iets is alleen de goede gegeven.  

Opnieuw   (05-07-2020)

Ik kan me voorstellen dat het gaat vervelen als je bijna wekelijks en dat jaar in jaar uit moet lezen dat weer goed of super gespeeld werd, maar gisteren 4 juli was weer niet anders. Zelfs heel grote namen in het Antwerpse mailen termen als ‘ongeëvenaard’,  ‘buitenaards’,  ‘nooit gezien’, ‘zonder weerga’ enzovoorts.

 MELUN 4 JULI

Het was weliswaar grijs weer met soms wat lichte regen maar er zat beweging in de lucht en dan loopt het meestal goed af. Zeker met ZW wind. ‘Beter dan een staalblauwe lucht’ vond ‘letter’ Kris. En inderdaad, terwijl niet een Nederlandse duif los was verliepen de concoursen uiterst vlot. Ook van Chateauroux en Limoges. De vlieglijn was dan ook prima, al beweert het IWB anders.   

Tegen 504 jaarlingen werd in ZAV begonnen met 2e, 3e en 4e prijs en dat waren, ook in die volgorde, de 2e, 3e en 4e getekende. ‘Straf.’   (7/11). De zege was voor ‘de fietsenmaker’ uit Westmalle die ze ook heel goed had.   

Tegen 718 oude (naar Belgische begrippen erg veel) werd begonnen met: 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 14, 18, 19, 23.  Na onze 11e duif moet de overgrote meerderheid nog beginnen. (17/24).

In de Overkoepeling van ZAV met Grensverbond vlogen 1.743 duiven. Tegen dat aantal werd begonnen met 1, 6, 7, 8, 10, 16, 17, 25, 31, 32 enz.

DE WINNAAR

De overwinnende duif is van 2017, dus een goede, anders zitten die hier niet zo lang. Ze won voorheen 1e, 3e, 4e, 11e, 12e, 12e, 13e enzovoorts tegen gemiddeld zo’n 650 duiven en was 3e Asduif.. Dat ze pas 17e getekende was, is vanwege luxe probleem. Ze werd gekweekt uit twee duiven die ik bijhaalde. De vader komt van Gebr. Scheele uit kweekkoppel 2 (doffer uit ‘Jeroen’ W de Br).  De moeder is een zus van de Diamant van Gebr. v d Brande. Ik kreeg van Carl en co 2 broers en een zuster van die vooruitvlieger. Een doffer geeft goede, de duivin dus ook, de 2e broer was uitgeleend aan Gebr. v d Kooy. Twee kl.kinderen Rossi (via Eyerkamp) ook weer naar de kop. De Diamant zelf werd gekocht door Eyerkamp. Onze jongen hebben nog heel weinig ervaring en vlogen nog maar een of twee keer Quievrain en nog maar een Noyon, maar kwamen ook prima (12/19). Als we er 6 van de 19 hebben heeft er nog niemand 5 terwijl er toch liefhebbers waren met tot 97 duiven mee.

VORM
Dat ‘de Roger’ ze weer in vorm had kon men al lezen in mei. Van de vluchten uit Quievrain (er kon helaas niet gespeeld worden) kwamen ze al ongelooflijk. Nu afwachten wanneer de inzinking komt.  

VLIEGLIJN
Hoe goed de vlieglijn gisteren was bewees ook Roger Engelen. Hij had 7 jongen mee op Melun en het leek of die een straat verder gelost werden. Hij kreeg er 5 tegelijk en won daarmee 2, 2, 4, 5, 6 tegen 1.236 jongen. 

 Topspelers vol onbegrip  (04-07-2020)

‘Ik ken niet een topspeler die dat IWB serieus neemt’, zei ik destijds tegen dhr. v d Kruk. Er aan toevoegend  ‘wel zeer capabele lossers die er mee kapten vanwege dat IWB’.  Hij zei dat meer gehoord te hebben en zweeg.  Dat onbegrip zal er vandaag 4 juli niet beter op zijn geworden.

ONBEGRIP

Tussen 9.00 u en 10.00 u deze morgen veel onbegrip bij zowel Nederlanders als  Belgen die onderling contacten hebben of de lossingen volgden.

ALLE Belgen los. NIET EEN Nederlandse lossing. Waren de Belgen zo dom en de Nederlanders zo slim’, of was het omgekeerd?’ Want zulke uiteenlopende meningen duidde op verschillend denken.   Kort nadien circuleert een rondschrijven van het IWB.  ‘Code rood’, niemand mag lossen en… dan gingen ze nog liegen ook!!!  ‘In het hele vlieggebied regen’,  zo schrijven ze. Ik was niet de enige die dat even nakeek op de site van de KBDB waar men de lossingen kan zien. NERGENS regen behalve heel even in Dizy.  Wel OVERAL optimale zichtbaarheid op ALLE losplaatsen. Wie men moest geloven zou gauw blijken.    

HAGEL

Sjonge weet kreeg ik veel appjes. Je moet weten dat Roger ze weer in vorm heeft en mijn/onze duiven ook dit jaar weer geweldig komen. Ook verleden zaterdag weer 4 duiven bij de 8 eerste van 2.200 duiven en van alle samenspelen in HEEL DE PROVINCIE ANTWERPEN als eerste vier duiven van Sermaises. Dat men dit in geen enkel medium kan lezen heeft natuurlijk zijn reden, maar is wel te zien op www.pitts.be. Daarom waren vooral Nederlanders nieuwsgierig hoe we ze pakten vanwege code rood ‘en over heel de vlieglijn regen’ van dat IWB.

Het was weliswaar een donkere lucht, maar er zat beweging in en niemand van de letters die zich zorgen maakte. Men had enkel medelijden met de Nederlanders. Terecht zo zou blijken. Het hagelde duiven met constataties om 10.59 u (die zou VOORLOPIG wat los vooruit vliegen) en verder 11.01 u, 11.01 u, 11.01 u, 11.01 u, 11.02 u, 11.02 u, 11.04 u, 11.04 u enzovoorts (Melun, 334 km, ook voor jongen). Toegegeven om 13.00 u begon het in Midden Brabant een half uur wat te miezeren. Maar het bleef vanuit het zuidwesten waaien, er bleef beweging in de lucht en dan is nooit sprake van slechte vluchten liet ik ’s morgens al vroeg (!) enkele vooraanstaande liefhebbers weten. Als ik dit typ is Chateauroux aan het vallen. Bij mensen met veel duiven mee alsof ze verder in de straat gelost zijn, mailde iemand. Die man vroeg ook of dat IWB dezelfde mensen zijn die bij helder weer adviseren later te lossen vanwege inversie.

NIET GEWOON

Mensen die deze rubriek wat langer lezen weten dat ik nooit kritiek heb op lossers, behalve als ze inversie aanwenden om niet te lossen. Het is voor die mensen heel moeilijk. Maar als ervaren liefhebbers allemaal anders denken dan dat IWB mag men zich vragen stellen. Want opnieuw is bewezen dat je bij wat donkerder weer best kunt lossen als ‘met beweging in de lucht’. Als dat IWB er voorstander van is alleen bij helder weer te lossen kan je beter stoppen.

De Polen hebben geen IWB. Die begonnen om 6.10 u al met lossen in Breda. Zoals bij ons vroeger toen we om 6.00 u een speciale mis voor duivenmelkers hadden. Hier kan zo iets niet want zo vroeg zijn ze bij dat IWB nog niet paraat om te overleggen, zo hoorde ik uit betrouwbare bron. Hoop dat zulks niet waar is.

Ik weet dat ik met dit schrijven geen vrienden maak. Maar om vrienden te maken schrijf ik niet !!! Ik heb het goed voor met de Nederlandse duivensport  waarin mensen zonder kennis van zaken te veel te zeggen hebben.

     Vervelend (01-07-2020)

 Het verschil met veel 'Hollanders' is dat die maandag al weten welke en hoeveel duiven het weekend dat volgt mee moeten, zei Gust Christiaens altijd. En verder: Wij spelen om geld en hier is het topsport. Als we de duiven in de korf steken kunnen er nog bij komen of afvallen. Kunnen getekende ook nog veranderen. Want er mag geen pluimpje verkeerd zitten. Tenminste in Belgie. Aldus Gust. Ik was nooit anders. Als vrijdag ingemand moest worden moest men me vrijdagmiddag niet vragen hoeveel duiven mee moesten. Ik wist het niet. Niet welke, laat staan hoeveel. Die keuze werd tot het laatste moment uitgesteld.

Maar daar is nu, om logistieke redenen, verandering in gekomen. Zowel in Nederland als Belgie. Je moet vooraf opgeven met hoe veel duiven je aan de inmand tafel verschijnt. Gelukkig hoef je dat in Belgie pas de dag van inmanden op te geven. In Nederland de dag voordien of zelfs twee dagen voordien. Topspelers begrijpen de reden heus wel, maar vinden het op zijn minst vervelend. Misschien een idee voor de bevoegden in Nederland om de deadline van opgeven aantallen duiven zo veel mogelijk te verlaten? Het zou door velen gewaardeerd worden!

  Vreemd  (30-06-2020)

Vreemd toch hoe zeer het vluchtverloop kan verschillen van streek tot streek. In Antwerpen van Sermaises geen verliezen en Bourges liep ook met een sisser af. In Zuid Nederland evenmin klachten. Zuid Holland was echter anders. Meer dan 10% weg, zo verneem ik, en ook de topspelers ontkwamen niet. Dat komt toch neer op meer dan 3.000 duiven en dat waren zeker de slechtste niet.

DE WIND

Was het de wind? Geloof ik niets van. Verleden jaar hebben we in Antwerpen eind april gevlogen bij ongelooflijk bitter ijskoud weer. Zodanig dat we niet mee durfden doen. Tot ieders verbazing een zeer vlot verloop. ‘Ze kunnen dus heel goed tegen de koude’ ondervonden we.  

Dat duiven, zeker oude, heel goed tegen de hitte kunnen weten we al lang en ook de wind hoeft geen spelbreker te zijn. Ook verleden jaar hadden we een vlucht met stormachtige wind. De duiven vlogen meer dan 2.000 mpm en ik zag ze letterlijk van het dak waaien. Al gauw bleek dat we goed gespeeld hadden, maar dat gaat wel goede duiven kosten, zei ik tegen Roger, de man die de duiven zo goed soigneert. ’s Avonds alles thuis. Bij iedereen.

JERUP

Dus lijkt niet aannemelijk dat de wind oorzaak was van de verliezen in Z H. Wat dan wel? Geen idee. Ook W de Br en zijn buurman leden verliezen en dat waren niet hun slechtste duiven. Van Willem liep een jaarling binnen in Jerup. Dat ligt niet in Friesland maar in het noordelijkste puntje van Denemarken. De duif had liefst 1.350 km afgelegd en was uiteraard onmachtig om met die tegenwind op eigen kracht terug naar Reeuwijk te vliegen.

De Denen in de betreffende streek hadden zelf trouwens ook een rampvlucht van formaat uit Bremen, 500 km. De ochtend na lossing was amper 10% terug. Dat zijn dus echte rampen. Later bleek dat duiven geland waren op booreilanden.

De duiven van Z H moeten duidelijk met nog een andere hindernis te maken hebben gehad. ‘Met die hitte te warm in hun wagens’, mailde P. Geloof ik niets van. Wat dan wel? We zullen het nooit weten.  

 DEEN

Nu we het toch over Denemarken hebben, twee jaar geleden kwam Sten J hier. Hij had zijn vrouw verloren en wilde met duiven beginnen. Ik adviseerde gezonde voedsterduiven aan te schaffen en eieren te halen uit de vliegers. 'Niet uit de kwekers?' zo vroeg hij. Omdat ik er een hekel aan heb dingen twee keer te zeggen schudde ik het hoofd. Dit jaar is hij er mee aan het spelen en het is wekelijks bingo met een keer zelfs de 17 eerste bij de jaarlingen (in de club tegen een kleine 300 duiven).  Zowat tegelijk met hem kwam er een Duitser. Die wilde het ineens goed aanpakken. Of ik bewezen  kweekkoppels voor hem had. Die mochten wat kosten. Ik adviseerde ergens eieren te halen. Zo pas nam hij weer contact op. Hij had toch ergens voor veel geld kwekers gekocht, een duif had hem meer gekost dan al die eieren voor die Deen samen, maar het bracht hem niets. Twee verloren jaren. 'Geld zat' kan ook een nadeel zijn. Nu wilde hij wel eieren. Te laat.  Kreeg verder een mailtje van Andy Cosyn, in de buurt van Ninove. Haalde hier een doffer en een jong er van won afgelopen week de 1e in de Overkoepeling tegen 1.803 duiven. Andy is nog jong en fanatiek. Altijd tof zulke mailtjes. Helaas is de doffer gestorven.

Wie heeft de langste?  (29-06-2020).

Limburg wilde komende zaterdag uit Chateauroux spelen. Maar die zullen uit moeten wijken naar  Issoudun. In Chateauroux mogen ze niet lossen omdat de Belgen er ook met duiven staan. Hmm.

Wonderduif (29-06-2020)

Dan denk je ook dat je een goede hebt.

13 Juni opende het seizoen. Er stond een ozo wind en de oostkant werd helemaal weg gevaagd. Voor de 1e prijs in het oostelijk gelegen R4 van Br2000  (ruim 5.000 duiven) klokte Huijsmans, helemaal aan de westkant, alleen 20 duiven.  

Wij 'zitten' ook helemaal oost en Wijnegem, Wommelgem aan de westkant speelde ons helemaal weg. Toch moet gezegd, onze Halve Jan (19-874) handhaafde zich redelijk met een 20e tegen 1.944 duiven.

Een week later, 20 juni dus, won ze 3e tegen 3.125 duiven. (2e bij jrl).

Weer een week later, eergisteren 27-juni dus won hij de 6e tegen 2.274 duiven. Enkele hokgenoten liepen seconden eerder over de antenne. Maar met duiven die zulks 3 weken na elkaar doen denk je toch echt dat je weer een goede onder de pannen hebt. Maar die prestaties verbleken helemaal  bij de 19-088 van Bart an Oeckel. Het was K B die me er op attendeerde, waarvoor dank.

NOG (veel) BETER

Zijn 088, aangeschaft bij Geert Lambregts, won op 13 juni uit Melun 2.150 d - 1e.

De week nadien 20 juni Sermaises 3.137 d - 1e.

Weer een week later, eergisteren 27 juni dus Sermaises: 1.986 d - 1e.

Benieuwd naar de volgende prestatie? Ha, die hebben we al gehad. Toen die wonderduivin goed en wel thuis was van Sermaises op zaterdag werd ze ingekorfd voor Quievrain en won dus gisteren, 28 juni, 686 d - 3e (jrl 2e).

Bart: Weet je, ik stel me in mijn leven altijd doelen. Die van nu is het winnen van de Gouden Duif (Een aartsmoeilijke en populiare all round competitie van Sportblad de Duif). Daarvoor moet je ook presteren op vitesse, vandaar.

Bart en Nance van Oeckel.

Ik schreef enkele keren wat naar mijn mening het beste van alle systemen is: Duivinnen op weduwschap met de partner thuis. En mijn tragiek is dat ik soms gelijk heb. Bart heeft een ploegje van 12 duivinnen die hij zo speelt en daar is momenteel geen houden aan.

WEL EERLIJK

Bart nog: Ik heb enorm veel bewondering hoe jullie jaar in jaar uit bij alle weer met weinig duiven zo enorm weten te presteren. Ook omdat je aan de oostkant zit. Weet je, ben er zeker van dat duiven op hun thuisreis naar het westen afwijken. Dus dan moet je niet oost wonnen zoals jullie in Rijkevorsel en ik in Turnhout. Ik ben full prof geworden en dan kan je je het niet veroorloven dom te zijn. In United Kempen zit ik aan de westkant dus ga ik daar spelen. Moet je eerlijk zeggen dat van die 3 eerste geen sprake was geweest als ik in Turnhout had gespeeld zegt de Turnhoutenaar. En natuurlijk doet hij niets verkeerds met zelf kiezen waar hij gaat spelen. Dat is zijn goed recht.

 BOURGES

 Overigens wordt momenteel flink over de ex-bakker gepraat. En wel over zijn archi slechte prestatie op Bourges met heel veel duiven mee. Van Sermaises speelde hij enorm maar daarover hoorde ik nog niets. Duivenmelkers he? Overigens zitten die duiven die op Bourges faalden op hetzlefde hok als de duiven die op Sermaises zo stuntten en krijgen die dezelfde begeleiding.  

Geert, de kweker van de 088.  (Foto W de Br).

Bart is geen nagemaakte. Van Bourges, eergisteren, dus slecht gespeeld, maar de duiven die faalden nu alweer gelapt om zelfvertrouwen terug te krijgen.

JOS EN LARS VERCAMMEN

Mensen halen graag hun gelijk en ik ben niet anders. Ik schreef al meerdere keren dat de echte goede er met sterke wind mee ook zijn. Maar dan moeten ze wel in supervorm zijn. En wat ik ook schreef? Bij zeer sterke wind mee kom je in de voorvlucht prijzen te kort maar kan je wel winnen. Dat werd in ZAV bewezen door vader en zoon Vercammen met hun zege, helemaal in de voorvlucht.  Ik moet daar net aan denken omdat iemand me wees op de sportiviteit van dit vermaarde duo. Ze zouden tegen de verslaggever van 'duivenspel' gezegd hebben, en dat ou daar te lezen zijn: We winnen wel, maar werden helemaal omver geblazen door Comb Maegh - A S. Het is bekend dat je in duivensport als je presteert het meest waardering krijgt van de grote, soms je concurrenten. De kritiek komt van mensen die jaren vergeefs proberen 'groot' te worden.

Dit weekend   (28-06-2020)

 BOURGES

Gisteren, zaterdag, was de vlucht der vluchten; Nationaal Bourges. Het weer was aanzienlijk beter dan voorspeld en zelfs zou sprake moeten zijn van een zeer vlot verloop met die wind recht ‘in de staart’.  Maar de eerste fondvlucht van het jaar is telkens weer een geval apart met verliezen. Vanwege de eerste massale lossing van duiven vanaf de Noordzee tot de Duitse grens? Ook dit jaar weer verliezen, bij liefhebbers met veel duiven mee, soms tientallen.

Er vlogen 45.696 duiven, waarvan 23.190 oude. In 2019 waren dat er (25 mei) 41.989, dus een aanzienlijke toename. Het centrum van het land en iets ten oosten daarvan domineren met Moors Zonhoven als nationaal winnaar bij de oude en Dirk Bonte Rijmenam bij de jaarlingen.

SEMAISES

De halve fondvlucht uit Sermaises, een kleine 400 km, verliep wel vlot.  Wij hadden er meer mee dan gewend, 26 stuks, 4 arriveerden samen en dat zijn, naar boven afgerond 4 van de zeer weinig duiven die in Antwerpen meer dan 1.900 mpm haalden.  Bij die vier waren de eerstgetekende van de oude en ook de eerstgetekende bij de jaarlingen. Dat resulteerde in 4, 5,  6, 8, 18, 19, 37, 39 enz in Samenspel ZAV tegen 1.052 duiven.

In het Grensverbond (ongeveer 1.200 duiven) kwamen er geen aan 1.900 mpm vandaar ook tegen 2.274 duiven dezelfde kopprijzen: 4, 5, 6, 8 en ook 23, 25 enz. De 1st getekende jrl was opnieuw de ‘Halve Jan’. Die was de eerste week erg vroeg, won verleden week de 2e bij de jrl. en de 3e bij de oude en nu de 6e tegen dus 2.274 duiven na enkele hokgenoten. In de Overkoepeling betekende dat 20 prijzen van 26.  

Volgende week HaFo voor jongen (Melun) en twee nationale eendaagse fondvluchten. Het fondprograma is al even overbelast als in Nederland. Liefhebbers hebben geen zin om 4 of zelfs 5 dagen in de week in het inmandlokaal te zijn, maar daar wordt niet naar geluisterd, want niemand die het sein op rood zet.      

 Kwade wil, dom of zelfingenomen? (25-06-20)

 Er zijn rare snuiters in onze samenleving en het zou eerder vreemd zijn als dat niet was in duivensport. Zo wonen de meeste, als je ze moet geloven, allemaal in een streek ‘waar de concurrentie moordend is’. Er zijn er ook heel wat die het moeilijk hebben als een ander goed speelt. Die Antwerpenaar is er zo een. Ik heb altijd laten doen, maar iemand moet de leugen een halt toe roepen.

ANTWERPEN

In Antwerpen spelen enkele grote samenspelen wekelijks vanaf dezelfde los plaats.  Het bekendste is Union, maar je hebt ook Grensverbond, Mechelen, Turnhout en ZAV. Wij spelen in ZAV. Uitslagen 2019 kon men lezen, vluchten met 75% prijs waren de mindere! Dat werd ook door velen gerespecteerd, maar niet door iedereen. ‘Dat moet hij hier maar eens komen doen’, zei een Unionspeler niet een keer maar tot vervelens toe als men over onze prestaties begon.

Ik heb niet gereageerd, vond het een beetje zielig, maar een jonge sportgenoot had uit nieuwsgierigheid onze prestaties in ZAV vergeleken met Union en hij kwam tot de conclusie dat we daar minstens zo dominant zouden zijn geweest, alleen minder  overwinningen. Ik heb dus niet gereageerd, temeer daar hij rond bazuinde dat ook in Vlaanderen en Limburg rommel zit. Wel vroeg ik me af wat voor lol zo’n kerel er in heeft anderen hun plezier in goed spelen te bederven.

OPNIEUW

Maar nu hij weer bezig is, nu tegen een Nederlander die wees op ons goede spel van afgelopen zaterdag, is de maat vol en kan ik niet langer zwijgen. In ZAV vlogen 1.338 duiven. Aan de 22e prijs hebben we 8 van de 24 ingezette duiven. In de Overkoepeling met Grensverbond vlogen 3.125 duiven. Van dat aantal won onze 8e duif de 35e prijs. (21/24). Toen we die 8 van 24 duiven thuis hadden had Vercammen er 8 van de 99, v d Auwera 2 van de 54, van Gastel er 1 van de 105, andere topspelers moesten nog begonnen. Niets ten nadele van die mannen, die hebben prima duiven, en we zullen beslist ooit nog vele toontjes lager gaan zingen, maar dit verdiende niet weg gezet te worden.

OOK DAAR

Maar hij vergeleek dus met Union. Alsof hij wilde zeggen dat het in ZAV makkelijker ging. Daarmee wilde hij mij/ons voor de zoveelste keer kleineren en ook alle liefhebbers die in ZAV spelen. Alsof de duiven in Union,  maar vooral zijn duiven, superieur zijn.

Nu heb ik Sermaises van afgelopen zaterdag (bijna 400 km) zelf eens vergeleken. Onze 8e duif van 24 (toen was voor ons het concours per drietal gedaan) maakte 1387,9998 mpm.

Aan die snelheid had van Elsacker (en die speelde super) 8 duiven van de 99, Stefaan Lambrechts 5 van de 32, Seiffert 1 van de 41, Andre Roodhooft 1 van de 56, Dirk van Dijck 6 van de 46, Eddy Janssen 3 van de 26, Danny van Dijck 1 van de 30, anderen nog niets. Dit zijn allemaal grote kampioenen in duivensport. Dat kon zo’n man toch ook zien?

Natuurlijk is dit slechts èèn uitslag en hebben alle genoemde namen prima duiven, maar hoe jaloers kan je zijn. Over hem heb ik ooit positief geschreven, hoewel van hem bekend is dat hij een hekel heeft aan Nederlanders. En kennelijk ook aan liefhebbers in Limburg, Vlaanderen, maar vooral die in ZAV spelen.

 

Bourges letten bij Houben in betere tijden

NOG

Zo is het morgen de vlucht der vluchten, Nationaal Bourges. Jaren ben ik op die vlucht gaan letten bij Houben. Een keer begaf ik me onder de talrijke letters op straat. Ik proefde dat minstens een derde het niet erg zou vinden als Jef slecht pakte.

Een streekgenoot die nog niet zo lang duiven heeft had verleden week pech met binnenkomen na de vlucht. In de club had hij er maar niets van gezegd. Want, zo zei hij, dat is precies wat ze willen horen. Sommigen toch. Iemand die snel leert en gelukkig is het een kleine minderheid die zich zo opstelt. Maar irritant zijn ze wel. Tot je besluit die gabber praat niet meer aan te willen horen.  Soms schaamt een mens zich duivenliefhebber te zijn.    

Update  (25-06-2020)

Als ik op Internet 'zit' is dat meestal google om iets op te zoeken. Naar duivensites of uitslagen kijk ik amper. Vandaag was anders. Onder de parasol en met de laptop was het buiten best te pruimen. Vanwege het fraaie weer hadden vooral de vluchten van verleden week mijn aandacht. Fraai weer hield in dat veel eerstgetekende vroeg stonden en formidabele prijspercentages werden gespeeld. Met als vanzelfsprekend gevolg dat te veel liefhebbers amper of geen prijs wonnen. 

- Wat bij de jonge duiven opviel waren de overweldigende uitslagen van sommigen. De 5 of 10 eerste tegen grote deelname was geen uitzondering. Natuurlijk hebben die mannen geen 5 of 10 duiven die beter zijn dan alle andere. Ze hebben hun jongen in vorm. Het doet denken aan vroeger jaren. Toen kreeg ik soms ook te horen 'kan toch niet dat jij een half kot hebt dat beter is dan al onze duiven samen.' Ze hadden even goed kunnen zeggen 'we vertrouwen het helemaal niet met jou. Je drogeert je duiven.' Want dat was wel wat werd bedoeld.

- Wat verder opviel? Een fenomenale duivin van Van Vught Donckers. Vitesse specialist Dirk heeft wat duiven gereserveerd voor de HaFo en hij lijkt nu al een fenomeen onder de pannen te hebben. Een duivin die 2 vluchten op rij zegevierde tegen resp. 3050 en 4.055 duiven in Union. En als je hoort over zo'n witte raaf weet je het bijna op voorhand. Daar zal wel Heremans soort in zitten. Dat geldt ook voor deze duivin. Met name Dir Caprio is een van de voorouders. Dirk is ook een van die mannen die niet te trots is anderen te feliciteren als die goed spelen merkte ik verleden jaar. 

- Wie enkele jaren terug op de kleine fond de beste van Belgie was? Willy Daniels. Met een zeer beperkt aantal duiven wist hij ongelooflijk te stunten. Hij had zowel in 2016 als in 2017 de Nationale Asduif KBDB GHF en dat nog wel met 2 zusjes. Die zijn beide voor onwezenlijk veel geld verkocht. Willy moest sportief enkele stappen terug zetten, maar is op kousenvoeten terug aan het komen. De eerste de beste HaFo vlucht 2020 won hij meteen de 1e in Union tegen meer dan 4.000 duiven. Het betreft een volle zus van zijn 2 Nationale Asduiven! Willy valt niet voor de verleiding om meer duiven te gaan houden en doet het ook dit jaar met 3 oude en 13 jaarling duivinnen. Het doet denken aan Gevaert Lannoo. Ook zij gaan niet mee met de trend van 'meer duiven'.

- Deze avond was het inmanden voor de vlucht der vluchten: Nationaal Bourges. Talloze malen wordt me gevraagd waarom we geen kleine fond spelen. 'Op de nationals valt eer en roem te halen.' Dat boeite me echt niet.  Wanneer je weinig duiven wenst te houden, moet je keuzes maken om top te presteren. Die van mij/ons is HaFo.                                        

 Wanneer doe je goed?  (24-06-2020)

AFDELING 4

Hallo sportvrienden, 

Aangezien de slecht voorspellingen voor het weer aanstaande zaterdag op de losplaats alsook op de vluchtlijn, met hevige regen en onweer wijken we uit naar zondag en manden we in op vrijdag voor Sens. Harry Roks, Secretaris Afdeling Limburg. 

Hebben de Limburgers gelijk met uit te stellen naar zondag? Dat weten we zondagavond.

 AFDELING 9

Programma jonge duiven Afdeling 9. De vermelde afstanden zijn tot Oldenzaal. De verste afstanden zijn ongeveer 15 km verder!  Voor mensen die graag met jongen spelen lijkt het me zeer interessant. En aderen? Die HOEVEN niet mee te doen!! Verschil met Br2000 is inderdaad wel erg groot.

 7 juli   Varsseveld         50 km;

14 juli Kalkar                 73 km;

18 juli Boxmeer          100 km;

25 juli Beek en Donk 123 km;

1 aug  Tilburg              154 km;

8 aug  Bierges             239 km;

15 aug Étroeungt       325 km;

22 aug Morlincourt   409 km;

29 aug Nanteuil-le-H. 458 km;

5 sep   Dizy-le-Gros    363 km;

12 sep Sens                 524 km.

De laatste vier vluchten zijn twee nachten mand. Misschien dat je het kunt verspreiden.

 AFDELING 2 (Brabant 2000)

Aan alle leden en verenigingen van Brabant 2000,

 Zoals jullie op de site van Brabant 2000 hebben kunnen zien heeft de vliegprogramma commissie van Brabant 2000 formeel bezwaar aangetekend tegen het besluit van het afdelingsbestuur om het voorstel van de vliegprogramma commissie zonder enige vorm van overleg volledig naast zich neer te leggen.

 Het bestuur van Brabant 2000 verschuilt zich achter het NPO bestuur en de andere afdelingen maar dat is volledig ongefundeerd.

* Het NPO bestuur heeft duidelijk aangegeven dat buiten de door de NPO aangewezen vluchten de afdelingen volledig vrij zijn om meer vluchten te programmeren.

* Er wordt gewezen naar andere afdelingen maar Afdeling 3 heeft de eerste wedvlucht met jongen al op 12 juli en Afdeling 1 heeft de eerste wedvlucht op 18 juli en ons afdelingsbestuur vindt het nu ineens zonder enige logische reden nodig om de eerste wedvlucht op 18 juli te vervangen door een trainingsvlucht????

 Meerdere hele grote kampioenen hebben de afgelopen jaren hun jongen alleen meegegeven op de natour met enorme verliezen van hun jaarlingen als gevolg en zijn daar allemaal van teruggekomen en hebben hun mening volledig bijgesteld. Jonge duiven moeten enkele keren 2 nachten mand hebben met een afstand van min. 400 km om voldoende ervaring op te doen, dit is in het belang van de duiven en de liefhebbers zelf. De liefhebbers moeten daarom de mogelijkheid geboden worden om hun jonge duiven gedegen op te leiden. Uiteraard kunnen de liefhebbers die dat niet willen kiezen voor de natour.

 De vliegprogramma commissie heeft daarom weloverwogen gekozen voor een start op 18 juli met een heel geleidelijk oplopend programma zodat de liefhebbers indien nodig 1 of meerdere vluchten kunnen overslaan met aan het eind enkele mooie NPO vluchten met 2 nachten mand en voldoende afstand. Dit is volledig in het belang van de duiven en biedt de liefhebbers tevens een mooi wedvluchtprogramma.

 Gelukkig hebben inmiddels heel veel verenigingen ook formeel bezwaar aangetekend bij het bestuur van Brabant 2000 en we roepen hierbij alle verenigingen op ook bezwaar aan te tekenen. Alleen op deze manier kunnen we bij het bestuur van Brabant 2000 afdwingen dat ze het vliegprogramma herzien conform het voorstel van de vliegprogramma commissie.

 Het bestuur van Brabant 2000 zit er voor en namens de leden en als we ons verenigen kunnen we dit afdwingen, dit is ons namelijk enkele jaren geleden ook gelukt.  Dus (bestuurs)leden van alle verenigingen van Brabant 2000 kom in beweging en stuur een formeel bezwaar namens jullie vereniging naar het bestuur van Brabant 2000.

 Groeten, Marc Palinckx

Vrij land  (24-06-2020)

 De ‘commissie vliegprogramma jonge duiven’  heeft als officieel orgaan binnen onze sport het volste recht een eigen mening te hebben, het ergens niet mee eens te zijn en er mee naar buiten te komen. Of een platform te kiezen om collega duivenliefhebbers te bereiken. Daarom heb ik het schrijven van Marc P geplaatst.

Hoewel ik duidelijk geen standpunt in nam was dat kennelijk toch tegen het zere been van ene Gerard de Rooij. Waar hij verwijst naar het indirect aanmelden van opgevangen duiven zie ik de relevantie niet met het schrijven van M P. Die twee zaken hebben helemaal niets met elkaar te maken. De reden waarom deze meneer  persoonlijk wordt is voor de goede verstaander duidelijk. Hij had liever gezien dat het schrijven van Marc P door niemand gelezen zou worden. De doofpot in. Maar dit is een vrij land meneer d R. Ook voor U. En als U ergens op reageert zou het van meer niveau getuigen als U bij de zaak bleef en er geen derden bij betrekt.  

    Beetje vreemd  (23-06-2020)

Het ziet er naar uit dat we enkele bloedhete dagen voor ons hebben. Het is zo. Mocht de wind in kracht winnen en naar het oosten draaien dan lijkt Noyon voor jongen er toch een beetje over. Wat liefhebbers van Brabant 2000 niet begrijpen? Voor Melun moet donderdag worden ingemand. In Antwerpen korft men voor de HaFo, vluchten van net boven de 400 km voor de grootste afstanden, op vrijdag in.

AFDELING 10

Voor Afdeling 10 begint het jonge duivenspel conform NPO op 25 juli. Normaal zijn daar 2 leervluchten voor voorzien waarvoor doorgaans weinig belangstelling is. Het is een vlucht uit Venlo, voor de kortste afstanden 125 km ('perfect' aldus een 'mailer'), voor de grootste afstanden is dat 230 km. Jongen ineens naar 230 km? Lijkt natuurlijk nergens op. Voor iedereen goed doen kan niet, maar dat mensen zich soms vragen stellen is niet anders dan normaal. 

Weer enorm     (21-06-2020)

Hoe fraaier het weer, hoe slechter het is voor de sport. En gisteren 20 juni was het uitermate fraai weer met bijna overal een snel verloop. Waarom ‘slecht voor de sport?’  De mannen met goede duiven in vorm pakken alles maar anderzijds is het bizar hoeveel liefhebbers totaal niet op de uitslag komen. Heb je weken achter elkaar zulk weer en blijven dezelfde liefhebbers weken na elkaar geen of amper prijs winnen, dan kan je die kwijt raken!!!

DUIVENWEER

De Interprovinciale Vierzon vlucht verliep ook verrassend snel voor duiven die dit jaar amper ervaring hebben en daar zien we liefhebbers ook stunten. Danny van Dijck met name die elk jaar beter lijkt te worden. Hij won weliswaar maar een prijs maar dat was wel de 1e in de Kempische fondclub met slechts een duif mee en die vloog maar liefst 10 minuten vooruit. J Donckers wint 1 en 5 met slechts 2 mee en Geerinckx stuntte met 26 op 28.

EIGEN HOK

Ik schreef hier eerder al hoe topverzorger Roger de puntjes weer op de ‘i’ heeft. Op de 3 voorbereidende Quievrainvluchten toonden de duiven evenveel vorm te hebben als in 2019. Helaas kon niet geklokt worden. Gisteren wel van een vlucht van bijna 400 km dat heeft men geweten.

JAARLINGEN

Tegen 822 jaarlingen werd begonnen met 2, 6, 10, 11 enz. Als eerste 4 duiven met slechts 11 mee terwijl grote kampioenen er 70 en 80 mee hadden. (8/11).

OUDE

Er vlogen 1.338 oude. Beduidend minder dan verleden week maar dat kwam natuurlijk door die andere vlucht uit Vierzon. Overigens is 1.338 duiven naar Belgische begrippen nog enorm. We hadden 13 oude duiven mee en die wonnen  alle 13 prijs met heel veel kop. Dus tegen  1.338 duiven: 3, 5, 6, 9, 18, 19, 20, 22 enzovoorts. (21/24).

OVERKOEPELING

In de overkoepeling met Grensverbond een ‘gigantisch’ aantal van 3.125 duiven. Daar werd  begonnen met 3, 9, 10, 13, 28, 30, 32, 35 enz.  (21/24). Ook hier weer als eerste 4 duiven terwijl gekende namen toch 99 en 105 duiven mee hadden. De duif die de 2e won is een product van samenkweek met J v d Berg die straks hoopt op de fond te knallen.

‘Jouw goede tegen die goede van mij en jongen delen?’ Dat zien we in duivensport veel te weinig. En toch werkt het meestal beter dan diep de knip open trekken. En die goede van Jan WAS een goede. Een krijgertje maar dat doet er niets aan af.

EN NOG DIT    

Ondanks het fraaie weer toch enkele samenspelen met een lange concoursduur. Het zijn dezelfde van elke week en dan moet je niet ver zoeken.  In de club in B N een prijsduur van net geen 10 minuten voor 335 km. Maar dat kwam door Ronny.  In Limburg een onverklaarbaar slecht verloop van Melun. In sommige plaatsen duurt het concours een uur.  

 COEFFICIENTEN

Men weet wat coefficienten zijn. Moet je die van onderstaande duif eens berekenen na drie van drie vluchten. 1e van 11.504 d, 2e van 13.510 d en 17e van 33.687 d. Waanzin zouden Duitsers zeggen. Betreft een jaarling van de W de Bruijn. Pedigree plaatsen lukt me helaas niet.  

Vlieg programma Commissie onthutst. (19-6-2020)

 Ons werd verzocht onderstaande te plaatsen.  Omdat het zeker niet afbrekend is bedoeld en ook niet kwetsend voldoen we aan dit verzoek.  Mensen moeten de mogelijkheid krijgen om hun ongenoegen te uiten. Zeker als de indruk wordt gewekt dat veel avonden vergaderwerk en mensen zelf niet serieus worden genomen.

 SCHRIJVEN VAN COMMISSIE LIED: 

Ik wil me even voorstellen, mijn naam is Marc Palinckx en ik ben lid van de vliegprogramma commissie van Brabant 2000 en tevens voorzitter van de Sectie Jonge Duiven en gepassioneerd liefhebber die uitsluitend met jonge duiven vliegt.

 De vliegprogramma commissie van Brabant 2000 bestaat uit een geweldig uitgebalanceerde groep van 10 liefhebbers uit alle 4 de rayons. Er zitten kampioenen en liefhebbers in van alle spelsoorten en maar liefst 4 bestuursleden van de landelijke secties dagfond, marathon, jonge duiven en platform transport. Voor een zo breed mogelijk draagvlak met de leden en ook het bestuur van de afdeling neemt voorzitter Wim Jongh sinds enkele maanden ook zitting in deze vliegprogramma commissie als toehoorder en is bij het laatste overleg aanwezig geweest en krijgt ook alle email communicatie van de vliegprogramma commissie.

 Vanwege de bijzondere omstandigheden door het Covid-19 virus hebben we de afgelopen weken als vliegprogramma commissie met man en macht geprobeerd een zo goed mogelijk opgebouwd en onderbouwd vliegprogramma op te stellen voor de rest van het seizoen en hebben we op 7 juni aan het bestuur van Brabant 2000 een voorstel gestuurd.

 Voor de jonge duiven bestond ons voorstel uit de volgende trainingen en vluchten. We hebben met een aantal aspecten rekening gehouden vanwege o.a. het oude duivenprogramma en dat is later beginnen en ook iets langer doorgaan zodat we toch een geleidelijke opbouw van het programma hebben zoals afgelopen winter besloten tijdens de ALV NPO en op het eind toch enkele mooie NPO vluchten kunnen vliegen zodat de jonge duiven voldoende ervaring op kunnen doen en we de leden een mooi vliegprogramma kunnen bieden.

 Voorstel vliegprogramma commissie d.d. 07.06.2020 aan bestuur Brabant 2000 m.b.t. het jonge duiven programma:

1 juli training

8 juli training

18 juli vlucht Bierges/Duffel

25 juli vlucht Strepy/Bierges

1 aug vlucht Quievrain/Strepy

8 aug vlucht Quievrain

15 aug vlucht Peronne

22 aug vlucht Morlincourt

29 aug vlucht Pt St Maxence

5 sep vlucht Melun

12 sep vlucht Sermaises

19 sep vlucht Lorris

26 sep vlucht Melun

 Nu heeft het bestuur van Brabant 2000 zonder enige vorm van overleg en communicatie volledig eenzijdig ons voorstel naast zich neergelegd en gisteren op de site van Brabant 2000 een volledig uitgekleed jonge duiven programma geplaatst als definitief programma wat er als volgt uitziet:

 Programma jonge duiven wat volledig zonder overleg met de vliegprogramma commissie nu door het bestuur van Brabant 2000 op de site is geplaats:

1 juli training

8 juli training

18 training

25 juli vlucht Strepy/Bierges

1 aug vlucht Quievrain/Strepy

8 aug vlucht Quievrain

15 aug vlucht Peronne

22 aug vlucht Morlincourt

29 aug vlucht Pt St Maxence

5 sep vlucht Nanteuil

12 sep vlucht Melun

 De eerste en de laatste 2 vluchten zijn nu vervallen en bijna alle mooie NPO vluchten zijn eraf.

 Volgens de heer Wim Jongh is de vliegprogramma commissie slechts een adviesorgaan en bepaald hij zelf wel hoe het vliegprogramma eruit ziet.  Dit is volledig onacceptabel en een vorm van onbehoorlijk bestuur we willen via deze weg alle leden van Brabant 2000 hierover informeren.

 We beraden ons nog op verdere stappen.

 Met vriendelijke sportgroeten, Marc Palinckx

  Weer die ZO wind  (15-06-2020)

 We zijn zaterdag dus twee oude verloren. ‘Natuurlijk waren dat goede’ reageerde er een, anders worden ze bij jou niet oud.

Nu schrijft de jeugdige kampioen T dat vooral in de voorvlucht, regio Mechelen, nogal wat duiven verloren gingen. Bij hem 3 van de 12, bij een andere goede speler 3 van de 9. Dat is natuurlijk veel te veel. Een andere grote naam, ook uit die regio mailt dat hij zijn eerstgetekende kwijt is en zijn buurman een driejarige doffer die zelden miste.

DE WIND

Men weet hoe ik over ZO wind denk. Oppassen, die kost duiven. Schreef er ooit een artikel over (‘het mysterie van de ZO wind’). Maar wat me afgelopen zaterdag verbaasde was dat die verliezen zelfs plaats vonden bij dat kleine beetje wind dat er was. Het had eens hard moeten waaien. Duiven thuis houden bij kraakhelder weer is inderdaad moeilijk.

Wat nu merkwaardig is? Er gingen niet veel duiven verloren, maar het waren vaak wel de betere. Van Ronny v T Baarle Hertog werd een redelijk goede aangemeld in Brummen. Overigens hoorde je geen klachten uit Nederland.      

VENTILATOREN
Meerdere vragen over hetzelfde onderwerp. Andre Roodhooft had het in Duifke Lacht over ventilators. Hij schreef dat die enorm voldeden bij warm windstil duf weer. En ook dat hij die voor het eerst bij mij, in Baarle N gezien had. Klopt. Vandenabeele en hij zijn die ook gaan hangen nadat ze die hier zagen. Andre, de dames en ik gingen destijds wel eens met zijn viertjes eten en heeft toen nog een vervolgserie geschreven in Duifke Lacht. Die ging vooral over mijn spel met de jonge duiven destijds. De contacten zijn wat verwaterd maar nog goed. Ik ben namelijk redelijk trouw, waarmee ik bedoel dat, als ik het met iemand goed kan vinden, dat meestal blijvend is. Nu willen mensen weten wat voor ventilatoren dat zijn en hoe duur. Dat zijn heel goedkope dingen die men gebruikt in toiletten en in elke ‘doe het zelf zaak’ verkrijgbaar. Ik meen voor amper 30 euro. Het enige wat je nodig hebt is een stekker niet te ver van waar je hem wilt hangen. Je moet ze wel om de drie jaar (of zo) vervangen omdat ze vol stof komen zitten. ’s Nachts zou ik die niet gebruiken. In Rijkevorsel hebben we ze niet, maar daar is de verluchting zodanig dat de duiven bijna tussen de pannen door naar buiten kunnen. 

Weg gegooid geld vind ik het zeker niet, hoewel, je kan zonder. Maar Andre is er zo een die, al kan hij de prestaties maar 1% verbeteren, 'uit zijn kot komt'. Overigens was die winnende duif van Vervoort een halve de Bruijn.

Luc Vervoort  (14-06-2020)

'Zegt de naam Luc Vervoort je iets', vroeg een zeer bekende Nederlandse topspeler. 'Helemaal niets, nooit van gehoord'[, moest ik deemoedig erkennen. Daarbij dient wel gezegd dat ik hoegenaamd niet op internet zit. Een heel enkele keer kijk ik of C Bosua, M v Zon, P Theunis iets zinnigs te zeggen hebben en een heel enkele keer kijk ik hoe Bas en Willem gepakt hebben. Verder kijk ik nauwelijks naar uitslagen. Soms hoe de mannen die ik ken in Berlaar en omgeving pakten en soms bij uitzonderlijk weer. Daartoe hoort, wat mij betreft, ook ZO winden en wie daar in M Brabant over twijfelden lijken nu ook overtuigd.  Hoe het de andere afdelingen in Nederland zaterdag verging weet ik niet, maar in Antwerpen zien we hetzelfde beeld als in Brabant. Alles 'zat' aan 'de westkant'. Onze duiven, uiterste Noordoostkant hielden goed stand (20/29) maar we verloren al meteen twee goede oude duiven, wat meer is dan in heel 2019 samen. Beide vlogen wekelijks kop en zijn ook winnaars. Geluk dat die ZO wind zo kalm was. Die topspeler over Vervoort: 'Ken je die niet? Dan moet je eens naar de uitslag van dat veelvuldig geroemde Diamantverbond kijken.' Inderdaad. Die Vervoort had enorm gespeeld. En opnieuw drong het tot me door: Wat zijn er in Belgie toch veel goede spelers miskend alleen omdat ze niet verder dan Noyon spelen. Mannen als Patrick Boeckx en Dirk van Dijck zouden wel eens gelijk kunnen hebben. Voor betere duiven moet je in die streek bij vitessers zijn.

Update vandaag   13 juni

Gisteren nog maar eens op de hokken in B N geweest. Dat was lang geleden en dat was schrikken. Trof er liefst 13 vreemden. Volgevreten als ze waren gooide ik ze buiten maar 9 zitten er weer terug. Plus weer enkele op het dak. Binnenlopen van vreemde duiven is hier om een of andere duistere reden rampzalig. Die allemaal opgeven met het risico heel de dag met volk opgescheept te zitten doe ik echt niet. Nu kunnen we die naar Goirle brengen en ook een lid van de club heeft zich aangeboden, maar vraagt zo iets niet om een regeling van boven af? We zijn immers toch zo diervriendelijk? Ik denk daarbij aan mee geven met de vervoerders als die duiven op komen halen en vervolgens verdere opvang.

Overigens hoef je geen rekenwonder te zijn om te beseffen dat wanneer zo veel duiven binnen lopen er ook zo veel verloren gaan. Ja zo ver zijn we inderdaad weer.  

BRABANT 2000

Maarten Huijsmans Hoogerheide speelt in R1 van Br2000 en zit helemaal aan de westkant. Verleden week pakte hij vroeg maar moet wel geschrokken zijn toen hij op Compuclub keek.  Men weet wat Compuclub doet met de 4 Rayons van Br2000. Ofschoon er geen gezamenlijk concours is gooit die alles bij elkaar en maakt een soort uitslag. Ooit zelfs als op verschillende tijden werd gelost. Maarten vond zijn vroege duif verleden week terug op plaats 1.200 of zo. Vandaag was het anders. Geen ‘w’ in de wind maar de ‘o’ van oost. Rayon 4 is in de Afdeling het meest oostelijk gelegen. Een duif van Adams was er winnaar tegen 5.467 duiven. En daar zit Huijsmans, schrik niet, met 20 duiven voor! Ranglijsten publiceren voor vitesse concoursen met een spreiding in de breedte van 50 km of meer haalt niet eens het niveau van de belachelijkheid.

BERLAAR
In Berlaar
vloog men Quievrain. De nog vrij jeugdige superman op vitesse, Gert Heylen, had 6 duiven mee en op goed anderhalve minuut waren die alle zes thuis. Hij begon met de 1e prijs, zijn 6e duif won de laatste. Dus een concoursduur van anderhalve minuut en met jongen was dat weinig langer. Een hele week duiven verzorgen voor 5 minuten lol is in Belgie voor velen maar heel gewoon. In de regio Brussel wonen talloze liefhebbers die heel hun leven niet anders vlogen dan Quievrain, voor hen zo'n 50 kilometer!!!

Respect  (12 juni)

Hoewel je weinig reportages tegen komt met de nodige diepgang zoals liefhebbers die graag lezen is het Spoor heel wat verbeterd vergeleken met een aantal jaren terug. De verdienste van de hoofdredacteur misschien? Vooral de rubriek ‘Grootmeester’ slaat aan, hoewel die nog wel voor verbetering vatbaar is. Want de tien beste prestaties in een concours van 600 duiven of van 30.000 maakt natuurlijk een wezenlijk verschil.

MOEILIJK

Als je er lol in hebt over duivensport te schrijven dan moet je wel je hoofd leeg kunnen maken. Het is niet meer dan natuurlijk dat de ene mens je beter ligt dan de andere. Maar als prestaties beschreven worden en commentaar geleverd op vluchten mag zulks geen rol spelen. Dat lijkt evenwel niet voor iedereen even makkelijk. Misschien was het toeval, misschien ook helemaal niet verkeerd bedoeld maar de duiven van de man die afgelopen weekend mogelijk de meest opvallende prestatie neer zetten kregen de minste aandacht in het eerder genoemde Spoor. Of is de 3 snelste van meer dan 30.000 niet heel speciaal?

In het verslag over deze stunt stond interessante bijkomende informatie, dat wel, maar over de duiven die dat hadden gepresteerd geen woord. Jammer, die hadden beter verdiend. En ook de man die ze had klaar gestoomd.

Nogmaals: Je voorkeur verborgen houden bij het beschrijven van prestaties is moeilijk. Met alles. Een duidelijk voorbeeld  is voetbal. Ik ervaar dat zelf ook, maar doe in ieder geval mijn best. Het is trouwens toch beter de  medemens te beoordelen op diens goede eigenschappen en de slechte negeren. Of er blijft niemand over.

BEETJE TE?
Volgend weekend al Interprovinciaal Vierzon en de week nadien al Nationaal Bourges. Ook fondspelers in Nederland klagen. Je kan het nooit iedereen naar de zin maken maar je ontkomt niet aan de indruk dat men in wil halen. Beetje geforceerd, beetje te snel. Maar mogelijk zie ik dat verkeerd. 

 Toch maar oppassen  (11 juni)

Afgelopen maandag dus zogenaamde invlieg vluchten. Echt lekker verliepen die niet.  Vooral de jaarlingen hadden het op Pont St Max moeilijk, maar gelukkig waren er amper verliezen. Dit weekend  dan de echte start. Zaterdag Melun, zondag Quievrain en Noyon. Noyon ook voor jongen en gezien de voorspellingen, ZO wind, toch maar oppassen. Waait het niet harder dan vandaag dan geeft dat weinig reden tot zorgen. Maar een stevige ZO wind? Staat, ik beweer het al jaren, garant voor moeilijke vluchten en verliezen. Meerdere goede liefhebbers gaven me gelijk toen het voor hen te laat was. Nu zijn er zelfs, en niet de eerste de beste, die met stevige ZO wind niet meer inmanden, zeker niet begin juni. Onze jongen, 26 in totaal, gaan naar Quievrain. Dat waren er 28 maar 2 kwamen zwaar gekwetst terug van een lapvlucht. Bij de oude, zal het er een minder zijn. De 17-738, ging tijdens het trainen aan huis verloren. Het is wel niet zo'n goede als de duif die verleden jaar ook vlak voor het seizoen door de roofvogel werd gepakt, maar hier word een duif geen 3 jaar oud zonder referenties. En die had deze halfbroer 006 zeker. Nu al Noyon voor jongen betekent overigens dat er op de HaFo voor jonge duiven  niets is veranderd met voorgaande jaren. Over twee weken zitten die op Melun, de Nederlanders gaan dan lappen.  

Niet alleen negatief   (9 juni)

 Corona kostte ook duivenliefhebbers het leven, maar niet alles is negatief.

W d B: ‘Het zou me niet verbazen als er door de crisis liefhebbers bij komen. Door de lockdown aan huis gebonden mensen met een tuintje die met hun tijd geen blijf weten en zien hoe duivenliefhebbers in de weer zijn. Positieve geluiden hoorden we meer:

W L en A v L (beide weduwnaar): ‘Na zo veel jaar je partner verliezen is vreselijk. En dan verplicht thuis zitten? Het zijn de duiven die me overeind houden.’

F v R en L de R (beide 80-ers): ‘Ik heb een grote fout gemaakt. Nooit geweten wat een verzet duiven bieden. Ik had er eerder moeten gaan houden. Dat merk ik nu vooral nu ik aan huis gebonden ben.’

J G (met pensioen): Met heel dat Corona gedoe kwam ik er tenminste aan toe de hokken wat op te kalefateren.

J D (succesvol zakenman) ‘Wat een gestress. De duiven hielden me op de been. Op het hok valt alles van je af.’

En hoe het maandag afliep met zulke massale lossingen? Zowat van alles lossingsplaatsen kwamen de duiven slecht tot zeer slecht naar huis, maar de verliezen bleven erg beperkt. Zelfs van jonge duiven. En dat het weer op maandag niet goed was bleek uit de lossingstijden. Van goed 7.00 u tot na de middag. Een 'vergezeller' bleef zelfs over staan.

Update  8 juni

Vandaag vlogen de duiven dus uit Pont als voorbereiding op de eerste HaFovlucht komende zaterdag. Ook kon worden ingemand voor Quievrain en Noyon. Ik heb Roger gebeld om de duiven maar thuis te laten. Ze hebben drie maal Quievrain gehad en dan mag een sprong van ruim 200 km geen probleem zijn. Van Quievrain naar Melun (Noyon overslaan) deden we in het verleden zelfs met jongen. Of het een goede beslissing was de duiven thuis te houden zullen we gauw weten.

NEDERLAND  
In Nederland werden in sommige afdelingen de duiven zonder voorafrichting, tenminste in de goede richting, ineens op 200 of zelfs 240 km. gezet. Dat liep verbazingwekkend goed af, maar hier dient wel vermeld dat ze de wind flink mee hadden. Hopelijk worden mensen die vliegprogramma’s mee helpen opstellen daar niet door misleid wat betreft komende vluchten. Ik zeg altijd dat in een goed vliegprogramma de liefhebber ten allen tijde de kans moet hebben een vlucht over te slaan.

Mij lijkt dat sommigen nu, na die corona ellende, wel heeI hard van stapel lopen. Neem een oplopend programma met vluchten van 200, 300 en 400 km.

Stel je kon niet deelnemen aan die vlucht van 300 km. Of enkele van je duiven konden dat niet, bijvoorbeeld omdat ze natte ogen hadden, een duivin moest leggen of whatever. Als ze op die 400 km vlucht ineens geconfronteerd worden met sterke tegenwind, kan dit wel eens te veel zijn. Vooral omdat mensen tegenwoordig zoveel jaarlingen hebben die soms niet meer gehad hebben dan enkele navluchten. Natuurlijk moet men begrip hebben voor sneller oplopende afstanden dan normaal. Toch een beetje oppassen met grote sprongen als het welzijn van de duiven voorop staat.

 Bizarre tijden (06-06-2020)

 Wat zijn die twee woorden de laatste tijd vaak gebezigd. Waarvoor moge duidelijk zijn. Maar weet je wat ook bizar is? Zondagavond inmanden voor een leervlucht uit Pont St Max op maandag, iets wat in Antwerpen 7 juni gebeurt. Het waarom moge duidelijk zijn. Komend weekend de eerste officiële HaFo vlucht voor duiven die nog niet verder vlogen dan Quievrain. En van pakweg 125 km naar pakweg 330 km, kan dat wel?

TUURLIJK
Wat wij doen, vroegen meerdere liefhebbers me. Ik adviseer in zulke zaken nooit. Evenmin wat betreft het weer. Zeg alleen wat wij doen en dat is vaak afhankelijk van het weer. Nog met Roger overleggen. Maar wat betreft de te overbruggen afstand geen enkel probleem, dat werd vandaag bewezen in Zuid Nederland en Zuid Holland.

SUPERSNEL
Omdat de Belgen zo ‘vriendelijk’ waren geen lossingen op hun grondgebied toe te laten, waren de afdelingen aldaar genoodzaakt met de duivenwagens dwars door België te rijden en de duiven in Frankrijk te lossen. Dat betekende voor de meeste, zonder enige voorafrichting, naar 200 km of verder. . Geen enkel probleem zo bleek, al dient wel te worden vermeld dat de duiven de wind helemaal ‘mee’ hadden. Bij mannen als Verkerk en de Bruijn (220 km) arriveerden ze staart aan staart. Weliswaar met veel duiven mee maar dan nog. Wijzelf, en ook sportgenoten, hebben onze jongen al meerdere malen ineens van Quievrain op Melun gezet, Noyon dus overgeslagen. Dat leverde nooit problemen op. En wat vandaag opnieuw bleek? Met flinke wind mee komt men in de voorvlucht prijzen te kort, soms veel, maar kan men wel vroeg pakken. Winnen zelfs, zo bewees ‘de Ronny’. En dat het een Gotspe is wat Compuclub doet met Brabant 2000 bleek nog maar eens. Zo’n enorm breed gebied op een hoop gooien en daar EEN uitslag van maken kan eigenlijk niet en heeft nog weinig met sport te maken. Helemaal aan de zuidwestkant, Hoogerheide en omstreken, kon men amper een duif bij de eerste 1.000 klokken. Duiven is tof, maar geen SPORT zeg ik soms.

 Back to normal   (04-06-2020)

Nu al gauw weer gespeeld mag worden wordt wel heel snel ingehaald, zowel in Nederland als Belgie.  In Belgie alles vrij vanaf 8 juni. Dat is dus a.s. maandag. Wat doet men met name in Sint Job? Alle vluchten inkorven zondagavond. Men mag plots Frankrijk in, voor Antwerpen wordt dat voor komende maandag Pont, maar dat is nog wel een trainingsvlucht.  Vanaf volgend weekend HaFo en kan ook normaal gepould worden. De grote Nationale Bourges 1 is al gepland voor  de 27e van deze maand. Dat zou wel erg snel zijn. Ook in Nederland terug normale vluchten. Maar was, waar we mee bezig waren, ook geen circus? Hopelijk gaan we in de weekends wel mooi duivenweer treffen. De duivenliefhebbers hebben het meer dan verdiend. 

 

Ineens naar meer dan 200?   (04-06-2020)

Kunnen de (oude) duiven ineens zonder voorafgaande training ingezet worden op vluchten van meer dan 200 km? Veel liefhebbers worstelen met die vraag. Wil niemand beinvloeden, U wel informeren middels onderstaande mail die ik kreeg.  (disclaimer)  

Dear Ad,

 I just would like to let you our experience (Slovakia – we are racing from the west) with first race directly from 220 km. This year our first race was 160, but we kept some birds especially hens at home and they went then directly to the second race which was 220 km and it was no problem at all. All at home and our first was was also hen which had no race before this year and it was a good race as she achieved place 32 from more then 3000 birds. We did it similar also last two years and it was also ok.

So my opinion 220 km should be not a big problem.

 Branislav

  

Vragen  en nog eens vragen  (03-05-2020)

BvdB (Afdeling 3) heeft zijn duiven nog niet mee gehad. Zaterdag ineens naar 220 km? Hij weet het niet. Normaal is het niet maar niet mee doen betekent straks nog grotere problemen.

In Afdeling 2 heb je ook van die liefhebbers. Ze wonen tegen de Belgische grens, konden nog niet opleren, deden niet mee uit het oosten en wat nu? Ineens Niergnies? Zuid Holland is gemiddeld 50 km verder. Daar staat ook Niergnies op het program. Liefhebbers hebben dubbele gevoelens. Zijn blij dat ze Franrkijk in kunnen maar vinden de afstanden er een beetje over. Zouden de Belgen niet wat soepeler worden nu ze zelf kunnen vliegen. Mensen weten niet wat wijsheid is maar zouden allemaal liever Quievrain of zo spelen. Al weet ik niet of dat organisatorisch nog te regelen is. Er staan ook gigantische aantallen Belgen in Quievrain (ook jongen) maar dat is zondag.  Een ding zit voor de Zuid Nederlanders een beetje mee: Het weer. Met krachtige NO wind zou ineens verder dan 200 km helemaal problematisch kunnen zijn. Van 125 km naar 325 km is geen punt. Hebben we zelfs met jongen gedaan al hadden die wel 3 x Quievrain gehad.    

 Pffff eindelijk      (03-06-2020)

 03/06/2020 - Mededeling van de KBDB

Beste Leden, Beste bestuursleden van de verenigingen,

https://photos.app.goo.gl/8XxVDrbzJWvUuY4H9

Als Voorzitter van KBDB ben ik verheugd jullie onderstaande “officieel nieuws” te kunnen melden. We hebben eindelijk de mogelijkheid om onze geliefkoosde sport, DE DUIVENSPORT, opnieuw ten volle uit te oefenen dus weer volop WEDSTRIJDEN MET DUIVEN!

Het Vlaams crisiscentrum heeft ons bevestigd dat:

 • Sportwedstijden met duiven in eigen land toegelaten zijn vanaf 8 juni.
 • Wedstrijden in het buitenland in principe pas vanaf 15/6 (dit tenzij de Franse grens, volgens de website van FOD Buitenlandse Zaken, al open zou zijn, vanaf 8 juni)
 • Namens de leden van de NRBB, De nationale voorzitter, 
 • ------------------------------------------------------------------------------------
 • 03/06/2020 - Mededeling van de KBDBOp deze constructieve vergadering zijn de KBDB en de internationale inrichters overeengekomen dat indien de KBDB weldra het groene licht van de Belgische Overheid krijgt, alle internationale wedvluchten tijdens het seizoen 2020 zullen kunnen plaatsvinden. Ook voor de wedstrijd van Marseille, waarvan de inrichter, Club de Fond Wallonie,  de KBDB schriftelijk op de hoogte heeft gebracht af te zien van deze inrichting, is er een oplossing uit de bus gekomen, zodat deze wedstrijd nog steeds op de kalender zal staan.
 • Voor de leden van de NRBB,Pascal Bodengien. De nationale voorzitter,
 • Zodra we vanwege de Overheid het officiële nieuws ontvangen dat we definitief van start kunnen gaan, zal het nationaal sportcomité en de nationale algemene vergadering van de KBDB zich buigen over de nieuwe Nationale vluchtkalender 2020 en zullen we jullie hierover informeren.
 • Gisteren, 02/06/2020, heeft Dhr. Denis Sapin, voorzitter van het nationaal sportcomité, de Belgische inrichters van de Internationale vluchten ontvangen te Halle. Aanwezig: Entente Belge, Cureghem Centre, Colombe Joyeuse, Indépendante de Liège en Télévie.
 • Pascal Bodengien.
 • Morgen zal er verder worden gecommuniceerd.

 Beetje creatief  (02-06-2020)

 Goede morgen heren, met wie heb ik de eer en waarmee kan ik van dienst zijn?

Wij zijn van de KBDB, meneer de minister. Dat is de duivenbond. Onze liefhebbers zouden graag willen vliegen. Zoals in andere landen.

Ik ken niet veel van duiven, maar heb begrepen dat jullie toch al kunnen vliegen?

We mogen duiven trainen ja, dat is goed voor hun gezondheid, maar dat noemen we niet vliegen?

Wat noemen jullie dan wel vliegen?

Wedstrijden houden!

Oei, wedstrijden houden? Daar zeg je me wat. Wedstrijden zijn evenementen, kijk maar in het woordenboek en die zijn bij wet tot 1 september verboden. En het spijt me voor jullie, ik moet me aan de wet houden.

Tot 1 september? Dat meent U niet.

Kan er ook niets aan doen.

Trainen, eventueel gezamenlijk om kosten te besparen mag dus wel?

Inderdaad, sporters moeten bewegen, duiven ook.

En als we samen trainen zoals we nu doen, mogen we dan ook trainingsresultaten met elkaar vergelijken?

Ik zou niet weten waarom niet.

In Nederland en andere landen doen ze dat digitaal. Gemakkelijk, snel en precies.

Liefhebbers krijgen een soort uitslag maar noemen dat een verlooplijst. Dat zijn geen wedstrijden in de zin van het woord. Er mag niet gepould worden, er mogen geen punten verdiend worden voor kampioenschappen, helemaal niets. Gewoon een weergave van de aankomsten om te kunnen vergelijken.

Waarom doen jullie dat in Belgie dan ook niet?

Zo iets zou dus wel mogen, meneer de minister?

Natuurlijk. Weet je, een minister moet zich aan de regels houden. Nergens staat dat vergelijken niet mag. En nergens staat iets voorgeschreven met welke middelen.

Maar, meneer de minister toch. Had dat eerder gezegd!

Maar, best mensen toch. Had daar eerder mee afgekomen.

 Oost en zuid  (02-06-2020)

Volgens dhr. Van Zon maakt het niet veel uit of je uit het oosten of uit het zuiden vliegt. Ik denk daar anders over, zeker met duiven die vliegen uit een bepaalde richting gewend zijn. Maar dialectisch denken heeft nog nooit mensen dommer gemaakt. Over duiven ineens op 200 km zetten zijn de meningen verdeeld.

PRAKTIJK
Zoals bekend duurde het concours afgelopen zaterdag in Zuid Limburg plaatselijk drie uur. En mooier weer kon je niet hebben. Was de ommezwaai van vliegen uit het oosten naar het zuidwesten oorzaak van dit dramatisch verloop? Want dat was het. Bij een deelname van 16 duiven betekent een prijsduur van drie uur dat (gemiddeld) elke drie kwartier een duif valt!

Komend weekend maken de duiven in sommige afdelingen grote sprongen. Kan dat? We hebben in Antwerpen ook jongen ineens van Quievrain op Melun gezet. Maar die hadden al wel drie keer Quievrain gevlogen!

Voor degenen die komend weekend, hopelijk ook Belgen, hun duiven ineens verder dan 200 km gaan spelen zal veel afhangen van de wind. Een stevige tegenwind voor duiven die nog maar een keer in de mand zaten lijkt me erg ongunstig. Een eventuele lossing van Belgische duiven op HaFo zal normaal vlotter verlopen dan Nederlandse lossingen vanwege drie of meer voorafgaande Quievrains.

MIDDEN BRABANT

Merkwaardig ook wat we afgelopen zaterdag in Midden Brabant zagen. De duiven werden in het oosten, tegen de Duitse grens gelost bij noordoosten wind. Dat zit wel goed, dachten de liefhebbers in het uiterste zuiden, dus tegen de Belgische grens. De duiven zouden door de Noordoostenwind zuidwaarts geduwd worden, Belgie in, en dat was in hun voordeel. De werkelijkheid was anders. Men heeft er geen pluim gezien en veel vroeger duiven vielen ten noorden van Tilburg.

Het lijkt toch dat duiven de drang hebben noordwaarts te vliegen. Een natuurlijke drang of aangeleerd? Mogelijk het laatste. Dat verklaart waarom duiven die verloren gingen aangemeld werden in Noord Nederland.

ERVARING?
Liefhebbers klaagden dat vooral late jongen van 2019 verloren gingen maar ook oudere rakkers met veel ervaring. De laatste vanwege jaren niet anders gewend dan vliegen van zuid naar noord? De stand van de zon ten opzichte van het thuishok zou te maken hebben met oriënteren. En die is natuurlijk anders als duiven in het oosten gelost worden. Zet men punten op de map voor windrichting, losplaats en thuishok dan krijg je als je met de klok mee draait een situatie die te vergelijken is met ZO wind. En wat vliegen met ZO wind betekent is velen bekend.

Tot zover wat gedachtekronkels nadat ik hoorde dat een bewezen goede oude ervaren duif van een streekgenoot was neergestreken in Drenthe. Kan natuurlijk, maar is bij vluchten uit Belgie of Frankrijk met tegenwind toch minder evident.

 Verknipt  (01-06-2020)

Wel een vijftal mails gehad omtrent onderstaande wat iemand op zijn site heeft staan. 'Zelf een verknipt figuur die honderden mensen tilt met zijn rommel' is een van de vriendelijkste. Hoe respectloos kan je zijn. Dat hij regelmatig op mij kat heeft niets met onderstaande te maken.  Dat zie ik eerder als een compliment. 

Maar wat als er een B.O.A komt? Vergeet  niet dat de meeste Boa,s verknipte figuren zijn, die ze een soort melkert baan aanbieden in de vorm van "politie agent spelen", thuis hebben ze niks te vertellen, zijn bijna allemaal geplaagde kindertjes geweest met te grote brilletjes, en nu zijn ze B.O.A. , YES , en we zullen dat wel even laten zien.            Dus gaan ze wraak nemen op mensen die het gezellig hebben en die zo als die twee oudjes die met hun twee kinderen een gebakje eten buiten op ruime afstand van elkaar, 400 euro per persoon. Zo een B.O.A. fluppie glimmend van trots, een stijf plassertje in zijn te grote witte onderbroek gaat op zijn fietsje naar huis na vieren en roept mama, mama ik heb 1600 bekeuring gegeven ben je nu ook trots? Ja jongen, eet je liga op en drink je thee met melk en ga maar even een uurtje met je HI-Man pop spelen voor het eten.

Wat een mogelijkheden  (31-05-2020)

Komende zaterdag dus Frankrijk voor Zuid Nederland en Zuid Holland voor duiven met nog heel weinig ervaring. Ineens Frankrijk vanwege poot stijf houden van bepaalde mensen. In Belgie dan weer zijn de mogelijkheden duiven 'in te vliegen'  legio.

- Vandaag vlogen we dus uit Quievrain en deze avond is het weer inkorven voor Quievrain.

- Dinsdagavond inkorven voor Merchem en ook voor Quievrain.

- Woensdag inkorven voor Brussel.

- Vrijdag HOPELIJK voor HaFo. Mensen worden het wachten zat. 

Zijn Nederlanders dan toch wat slimmer? 31-5

Zo lang Belgen niet kunnen spelen krijgen Nederlanders geen lossingsvergunning aldus de voorzitter van de bond. P, een wetenschapper regio Mechelen, schaamt zich Belg te zijn. ‘Dit is het niveau van sommige melkers, een voorzitter hoort daar ver boven te staan en het voorbeeld te geven’, zo schrijft hij.

WEDSTRIJDEN 
J dan weer: (Duiven)wedstrijden zijn nu eenmaal verboden. Accepteren. Klopt. Zulke evenementen zijn ook in Nederland verboden. Maar duiven moeten wel kunnen trainen voor als ze straks aan wedstrijden deelnemen. Langere tijd niet vliegen gaat ten koste van hun gezondheid. Daarom dat trainen mag. En natuurlijk vergelijken liefhebbers graag de trainingsresultaten en dat kan als je de duiven voor een training over de antenne laat gaan. Ook daar kon de Nederlandse overheid zich in vinden. En dus kwamen er wel geen echte uitslagen, wel een soort van. Dat waren dan uitslaglijsten zonder punten, zonder poules en zonder wat dan ook te verdienen. Ze worden 'verlooplijsten genoemd. Verder zijn die in alles zoals vroeger. De liefhebbers vinden het best.

AMAI AMAI
Vandaag de derde lossing uit Quievrain. Bouillon toch maar laten schieten. Inversie kent men in Belgie niet, dus alle duiven er op tijd uit. Antwerpen om 7.30 u van Quievrain. Ondanks de provinciale lossing en ondanks de pittige tegenwind hagelde het opnieuw duiven. Tenminste bij ons. Bijna de helft thuis voordat de melkers in de straat een duif hadden. In goed 2 minuten.

Buurman Henri, zelf toch een knappe vitesse speler die ook mee gedaan had: ‘Amai, amai, wat was dat hier allemaal.’ Inderdaad nu al ongelooflijk in vorm. We zien wel waar, wanneer en ook OF het schip strandt. Beetje vreemd gedraagt zich wel de 709. Vliegt bijna alleen kop, verleden jaar 2e Asduif in ZAV maar nu wekelijks veeeel te laat. Denk dat het met hem niets meer wordt dit jaar. Nu al afschrijven, denkt U? Inderdaad, veel kans wel. Ik ken dat inmiddels.

KOMEND WEEKEND
Zaterdag gaan meerdere Afdelingen Frankrijk in. Belgie moet noodgedwongen worden over geslagen. Het is te hopen dat de wind gaat draaien. Slechts een vluchtje gehad richting oosten en dan ineens meer dan 200 km met sterke tegenwind? Daar kan men in Zuid Limburg sinds gisteren over mee praten. Daar was men verleden week ook zo blij dat men Frankrijk in kon. Helaas was die blijdschap van korte duur.

 Vandaag 30 mei

Vandaag werd in Nederland weer gevlogen. Officieus. In België nog niet en liefhebbers snappen er niets van. Waarom Nederlanders wel de Franse grens over mogen om duiven te lossen en zij niet? Hoor dat vooral op FB liefhebbers hun ongenoegen kenbaar maken.

Over het tegenhouden van Nederlandse lossingen zijn de meningen verdeeld. Sommigen vinden het ‘net goed’, anderen vinden het ook heel kinderachtig en van geen niveau. Zo kreeg ik onderstaande mail van…. Een Belg!! Hij refereert naar een eerdere post op deze site.

 Inderdaad kinderlijk van de nationale voorzitter ... maar typisch Belgisch zou ik zeggen. Een Belg denkt "mijn huis en mijn tuin" en daar doet hij alles voor ... denken in "wij" verband staat niet in zijn woordenboek. Dit was al mooi te zien in het begin van het coronatijdperk ... er waren er die vochten in de supermarkt voor een rol wc papier ... stel je voor dat er eens een voedsel te kort zou ontstaan !! In hun sportgeschiedenis is dit ook steeds terug te vinden ... ze hebben altijd uitblinkers gehad in individuele sporten maar nooit in teamsporten ... bijvoorbeeld het tennis ... enkelspel uitblinkers maar moesten ze dubbel de baan op lukte het al niet meer !! Daarom zijn ze ook altijd zo goed in duivensport ... konden ze hun eigen gangetje gaan !!

 In België is het ‘mijn huis mijn tuin’ zo schrijft hij. Daar zit veel waars in. Als je vanuit Duitsland België binnen rijdt zie je het meteen. De Belg heeft zijn (eigen) huis en vooral tuin afgebakend. Met een muur, een haag, een schutting of whatever. Alsof hij wil zeggen ‘dit is van mij, blijf er af’.

 VERLOOP
Sommige Afdelingen konden vandaag nog gewoon de ‘juiste richting’ vliegen. De vluchten verliepen normaal.

Bij de afdelingen die naar het oosten uit moesten wijken vanwege gesloten grenzen hoor je verschillende geluiden. Van redelijk vlot tot slecht. Limburg en Zeeland ‘sloegen België over’ en losten in Frankrijk. Een Limburger mailt dat plaatselijk aan 500 mpm nog prijzen zijn te verdienen. De man is zeer betrouwbaar, toch maar even na gekeken en inderdaad. Aan 507 mpm kon men nog prijs winnen. In Maastricht viel de eerste duif op 9.54 u. Om 12.51 u kon men er nog prijs winnen. Een concoursduur van bijna 3 uur en dat nog wel per viertal met zulk fantastisch mooi weer. 

In Zeeland hadden vooral de duiven op de grootste afstanden het wat moeilijk van Niergnies, ongeveer 170 km. Een concoursduur van 40 minuten is veel te lang. Hopelijk gaan ze daar volgende week niet verder. Een vliegprogramma is goed als liefhebbers ten allen tijde een vlucht over kunnen slaan. Stel in dit geval dat iemand om bijzondere redenen niet mee kon doen op Niergnies. Dan INEENS naar 250 of 300 km is er echt een beetje over. Of zelfs veel. 

 Van Tilburg hobbyshop  (30-05-2020)

Goed nieuws? De wereld en ook duivensport kunnen het goed gebruiken. Het goede nieuws voor vandaag is dat van Tilburg Hobbyshop (Zondereigen, Baarle Hertog) vanaf aanstaande maandag, overmorgen dus, weer voor elke Nederlandse duivenliefhebber te bereiken is!! 

Als Trump in het klein  (28-05-2020) 

Trump staat er niet goed voor. Als de peilingen niet bedriegen gaat hij niet herkozen worden, want hij heeft een serieus probleem. En wat doet een politicus in zo’n situatie? De aandacht afleiden, hij naar China. Trump zijn probleem is een falend Corona beleid met in zijn land al meer dan 100.000 doden.

BELGIE
Belgie lijkt het enige land ter wereld waar met duiven spelen nog taboe is. De KBDB en hun voorzitter zijn in menig opzicht goed bezig, maar nu doen ze kennelijk toch iets niet goed. En dat zou voor de Belgische liefhebbers nog pijnlijker duidelijk worden als Nederlandse duiven in Belgie zouden worden gelost. De voorzitter wil de duivenliefhebbers daar absoluut niet mee confronteren en zegt letterlijk dat zolang zij in Belgie niet mogen spelen die Hollanders geen lossingsvergunningen krijgen. Hoe kinderachtig kan je zijn. ‘Ik geen snoepje, dan jij ook geen snoepje.’

Nederlanders zijn met hem in de clinch gegaan. Niet doen, mensen, ook al heb je gelijk. Je maakt zo’n man alleen maar meer volhardend. Nederlanders verbieden hun duiven te lossen  is voor de Belgische voorzitter de aandacht afleiden van het eigen probleem; En dat lijkt te zijn een falend beleid. Zo’n opstelling is een voorzitter ook onwaardig, iets wat zelfs Belgen met een hoger dan gemiddeld IQ vinden.

JE WORDT OUDER PAPA
‘U hebt veel ervaring. Wij gaan ineens naar ongeveer 170 km. Kan dat? Ook met jaarlingen?’ Aldus een mail die ik kreeg. Vond het wel beleefd, want wat de man bedoelde was natuurlijk, ‘U, als oudere liefhebber’. Dienaangaande ga ik zelf ook wel eens in de fout als ik het heb over ‘een oudere liefhebber’, kennelijk niet beseffend dat ook ik tot die categorie ben gaan behoren. Als ik er aan denk hoe snel de tijd gaat denk ik soms ook aan Cees.

Cees een aantal jaren terug: ‘Zo, heb je al Windows XP?’

Zelfde Cees een aantal jaren later: ‘Zo, heb jij nog Windows XP? Maar we wijken af.

VERANTWOORD
Kan je duiven ineens op 170 km zetten? Ik meen dat veel af hangt van het weer en… hier gaan we weer, de conditie van de duiven. Zo herinner ik me een voorval van jaren terug. Zowel Bart Geerinckx als ik wilden onze ongetrainde jongen Quievrain laten vliegen. Edoch: Zowel zijn duiven als die van mij gingen abusievelijk in de manden voor Sint Quentin. Die duiven hadden nog niet ‘in de grote mand’ gezeten. ‘Alles kwijt’ zo vreesden we. Het tegendeel was waar. Niets kwijt, ook bij Bart niet. Dient wel gezegd dat het kalme ZW wind was. Dus nog maar eens: Als duiven in conditie zijn kan je amper fouten maken, hebben ze geen vorm dan kan je amper goed doen. 

Herbots  (27-05-2020)

Op de site van Herbots staan Schaerlaeckens duiven te koop aangeboden. De verkoper is Herbots, die die verleden najaar hier kocht. Als zomerjongen dus en geen opruimers. Dus ook kwalitatief niets mis mee. Ik ben de kweker, hij kocht ze en verkoopt ze. Je weet het nooit, maar mijn favorieten zijn koop 1 en koop 2.  Die 13-235 gaf al bijzonder goede! Vandaar! 

Ze volgen dus NIET  (27-05-2020)

'De jongen volgen de oude wel' is pietpraat van bestuurders (lossingsverantwoordelijken) die zelf niet met duiven spelen, zo beweerde ik enkele weken terug. En gaf enkele voorbeelden. Nu is mijn tragiek dat ik soms ook wel eens gelijk heb. Vandaag in Antwerpen oefenvluchten uit Brussel en Quievrain. De oude waren bijzonder snel thuis, voor de jongen werd het een drama. Tenminste voor velen. Begrijp trouwens niet waarom men niet wat meer geduld heeft en men risico's neemt. Want dat doe je met weer als vandaag.

Nu wel    (27-05-2020)

 Ergens ten onrechte van beschuldigd worden. Vreselijk! Dat overkwam de Limburgse duivensport verleden week. Ze zouden illegaal gelost hebben in Frankrijk. Nu gaan ze wel Frankrijk in en zijn ze erg creatief zoals men hieronder kan lezen. Vandaag vroegen twee mensen me waarom Nederlanders wel in Frankrijk mogen lossen en Belgen niet. Ik wist niet wat ik moest zeggen. Overigens wordt dat snelle optreden door de liefhebbers erg gewaardeerd. Zoals ook de Zeeuwen blij zijn dat ze niet meer uit hoeven te wijken naar het oosten.

 --------------------------------------------   

Sportvrienden,

Wij mogen Frankrijk in. Helaas is de losplaats Charlevilles-Mezieres niet beschikbaar en gaan wij naar Etroeungt. Coördinaten: N 500410.0 E 035541.8 Gezien het grote aantal te verwachten duiven gaan wij in 2 dagen en wel. Zuid inkorven vrijdag 29 mei los zaterdag 30 mei Noord inkorven zaterdag 30 mei los zondag 31 mei Tevens bestaat nu de mogelijkheid om de duiven over de antenne te laten gaan. Dit betekent dat ook de vrachtduiven via het protocol ingekorfd moeten worden en dus enkel de inkorver deze kan inkorven en niet de liefhebber zelf. U dient de Vluchtcode V22 te gebruiken en tevens de d en w bestanden op sturen naar Compuclub. Voor alle duidelijkheid er mogen wel vluchtverlooplijsten gemaakt worden, maar absoluut geen punten en of dergelijke toegekend worden. Wij willen jullie hiervoor waarschuwen.

Namens bestuur Afdeling Limburg Harry Roks Secretaris 

Update   (27-05-2020)

Morgen woensdag twee leervluchten, overmorgen een, zaterdag Bouillon en ook zondag weer twee vluchten, Brussel en Quievrain. Bouillon staat voor een HaFovlucht, de zondagvluchten en doordeweekse vluchten voor vitesse. Dus eigenlijk weinig veranderd behalve het feit dat ‘we’ niet kunnen vliegen. Mensen worden ongeduldig en vreemd is dat niet. De meeste zijn gepensioneerd, veel met de duiven bezig, hadden het al moeilijk en nu dit. Chagrijnig zijn helpt niet beste mensen. Overigens leidt dat gissen naar wanneer we kunnen vliegen alleen maar tot teleurstellingen. Niet doen dus. Of we komend weekend Bouillon gaan vliegen of Quievrain? Dat zal Bouillon worden vanwege de verwachte NO wind. Met zuiden of zuidwestenwind was dat Quievrain geweest.

RODDEL
Overigens leerde navraag dat Limburg verleden zaterdag absoluut geen duiven de Franse grens heeft over gesmokkeld om daar te lossen. Wel kan je op de site van de Duitse Bond zien dat Duitsers meerdere prijsvluchten hadden in Frankrijk.

VERLIEZEN
BvdB heeft maar 5 duiven na gekregen. Of je met zulk weer (Noordoostenwind) duiven beter niet ‘lapt?’ Heeft niks te betekenen, als ze maar conditie hebben. Meerdere liefhebbers lapten gisteren ook en verloren geen pluim. Die jongen van Berry hadden ook conditie, het groepje dat hij later loste was zo thuis. Waarom deze niet? Berry: ‘Snap er niks van. Wat is dat tegenwoordig toch? Als vroeger iemand 5 jongen kwijt was, praatte heel Boxtel. Als je nu een veelvoud kwijt bent hoor je amper iets. Men is dat kennelijk gewoon gaan vinden.' Inderdaad. En hij is niet de enige die er niets van snapt.

ADENO
Links en rechts weer flink wat problemen met jonge duiven. In geval van Adeno is het merkwaardig dat meerdere traditionele middeltjes niet meer effectief zijn. In sommige gevallen zelfs Baytril niet. Je hoort dan weer positieve berichten over Furoxine (met name P T) en Nifuramycine van Rohnfried.

 Mazzel en roddel   (25-05-2020) 

Stanley Meyler was een heel goede vriend maar kwam helaas veel te jong te overlijden. Een vijftiger nog maar en ik mis de contacten nog. De duiven werden verkocht met een minimum aan publiciteit.

En toch waren dat geen gewone duiven. Het beste van R Bakker, Jellema, Engelen en mij. Van Engelen had hij goud. Jongen uit diens beste vliegers en duiven die oneindig veel beter waren dan veel gehypte duiven. Paper tigers die voor waanzinnig veel geld verkocht werden. Voor een schijntje gingen die van Stanley weg. Van mij had hij er van de 006 en de 264. Dat zegt U weinig maar insiders weten dat de kopers daar nog heel veel plezier aan gaan beleven.

HET BEGINT
Berry v d Brandt ging vandaag zijn jongen lappen. Voor de 5e keer op ongeveer 12 km. Tegen de avond had hij er 16 terug van de 105. Om 10.30 u, bij donker, 48 thuis van de 105. Liefhebbers wees sportief. Plaats Uzelf eens in zijn positie.

 EN NOG DIT:
Het gonst in duivensport van geruchten dat Limburg zaterdag in Frankrijk gelost zou hebben. Rethel, via een omweg door Duitsland. Ik geloof het evenmin als die massale lossingen in België door Nederlanders.

 Update 24 mei   (24-05-2020)  

Natuurlijk konden liefhebbers die niet in het zuiden woonden gisteren de normale vliegroute aanhouden en daar ging het snel. Concoursduur van 170 seconden in de regio Gouda tot meer dan een half uur in Afdeling 10. Wel vlogen die eens zo ver maar dan nog. Vanwege veel fondspelers daar? Over een snel verloop gesproken, Verkerk klokte op anderhalve minuut 72 duiven!

QUIEVRAIN
Wij vlogen vandaag weer uit Quievrain, kleine 130 km. We ‘zitten’ met een man of acht in dezelfde straat wat de pret verhoogt als het goed gaat. En het ging goed, ‘de 17-127’, een van onze beste duiven, was zo’n 200  meter voor de rest uit, maar toen hagelde het duiven. Je kreeg ze gewoon niet geteld en zelfs Christ, op vitesse toch heel wat gewend was onder de indruk. Nog nooit mee gemaakt. Nu al bloedvorm?! Waarom ik van zo’n oefenvluchtje melding maak heeft twee redenen. Ten eerste gold het een provinciale lossing, iets wat sommigen niet zagen zitten. Het maakt allemaal niets uit, zo bleek. Jaren terug loste Brabant 2000 (Nederland) in vier groepen. Ook nergens voor nodig zo ondervond men later.

Waarom ik ‘de 127’ vermeld? Dat is niet onze beste maar wel een goede. Vandaag stond er dus een stevige zuidwestenwind. Ik meen dat de goede er dan ook moeten zijn. Anderen zijn het daar niet mee eens, wat hun goed recht is, en noemen het geluksvluchten. Jammer dat deze dochter 006 x onze beste kweekduivin, vandaag niet geklokt werd en ze geen 1e aan onderstaand palmares kon toevoegen.

 Melun 642-1

Melun 425-1

Chevrain 563-5

Melun 1.622-5

Melun (d) 3.414-7

Chevrain 867-9

Ecouen 1.069-10

Ecouen (d) 2.072-11

Noyon 1.271-11

Chevrain 687-11

Melun 616-12

Melun 710-13

Quievrain 1.281-13

Chevrain 1.250-14

Noyon 2.174-20

Gien 218-21

Noyon 548-28

Melun 851-29

Chevrain (d) 1.071-31 ENZOVOORTS

 Woensdag weer Quievrain en ook Merchtem voor zowel jongen als oude. En dan verder? Hmmm. Voorlopig alleen maar hopen zeker?

 Vandaag  (23-05-2020)

 Vandaag kon men weer duiven letten. Velen voor het eerst sinds lange tijd. Liefhebbers tegen de Belgische grens echter waren er niet gerust in. Hun duiven werden in het oosten gelost, het gros had hun thuishok in het noorden en dan was er die pittige ZW wind die de duiven noordwaarts stuwde.

’s Morgens was P Theunis met heel zijn handel naar Reusel gereden en had er vroeg gelost. Hij had geen zin om daar een paar uur langer te staan dan nodig. Ze kwamen vlot. Hoe de vluchten uit Reusel en Weert verder verliepen voor liefhebbers die uiterst zuidelijk woonden hing af van de omstandigheden.

VOORBEELDEN
Enkele voorbeelden om de gedachte te bepalen.

-Een goede speler uit Ossendrecht had zijn duiven zo thuis. Hij had die wel enkele keren in oostelijke richting gelapt.

-Ook anderen die de moeite hadden genomen ze een tweetal keren in oostelijke ligging te lossen hoorde je niet klagen.

-Van twee liefhebbers weet ik dat ze een topduif verloren, terwijl hun duiven toch redelijk af kwamen.

-Duiven die helemaal niet gelapt waren hadden het moeilijk met verliezen.

-Het uiterste was die man die verleden jaar zijn duiven grotendeels verkocht en nu wat laatjes mee had die in 2019 alleen enkele navluchten vlogen. Daarvan was er rond 15.00 u een thuis. (gelost om 11.15 u).

Totaal waren in Br2000 ongeveer 12.000 duiven ingezet, in Zuid Holland, Afdeling 5 dus, ruim 37.000. 12.000 was wel heel erg weinig overigens, overwegende dat men er ooit HAfO speelde met 40.000 duiven of meer. Afdeling 5 kon wel uit de goede richting spelen. NOG wel. Mocht men in België straks genoodzaakt zijn uit Duitsland te spelen dan valt te vrezen voor liefhebbers die hun duiven amper lappen.

RAADSEL
Mensen die beweren dat vanaf begin mei de roofvogel geen gevaar meer is hebben het mis. Afgelopen week werden onder mijn neus een oude en twee jongen gepakt. Toegegeven die neus mag er zijn, maar dan nog. Een van de drie ga ik nog kunnen redden, de andere zijn verloren. Waar ik woon is het vergeven van houtduiven en tortels. Van de laatste kwamen er in februari drie koppeltjes in mijn tuin en die komen er nog. Vanwaar die voorkeur voor postduiven? Waarom blijven ze met hun klauwen van die houtduiven en tortels? Ik heb het nooit gesnapt.

  Geen asocialen  (22-05-2020) 

Het imago van duivensporters is niet echt goed. ‘Sociaal wat minder’ hoor je soms. Nou dat blijkt dan niet uit mijn post die ik gisteren schreef. Over hetzelfde onderwerp kreeg ik vandaag meerdere mails. Van mensen die zich verbaasden over de discipline van de liefhebbers bij het inmanden. Mensen die netjes in hun auto bleven en zich keurig aan de regels hielden. Daar waren geen boa’s nodig om de orde te handhaven. De verbazing werd nog groter toen men de wanorde elders zag, de over bevolkte straten en stranden. En zo constateerden ze dat er hele volksstammen zijn die zich minder weten te gedragen dan duivenliefhebbers. Die hebben beter verdiend dan met een gesloten truck niet de grens over mogen om wat duiven los te laten.

Heb hier meermaals mijn respect uitgesproken voor het nieuwe KBDB bestuur. Daarom dat het berichtje dat nu op FB circuleert zo’n domper is. Een ‘KBDB man’ meldde iets in de geest van: ‘Zolang wij Frankrijk niet in mogen, mogen anderen Belgie niet in.’  Ik kan begrijpen hoe sommige Belgen zich zouden voelen als zij niet zouden kunnen spelen en Nederlanders daar losten, maar toch. Het is niet een beetje flauw maar HEEL VEEL. ‘Wij niet, dan jullie ook niet.’ Had meer niveau verwacht.

HANDIG
Met nu voor velen die vreemde en nieuwe losplaatsen het volgende: Als je zo’n plaats intikt op Google maps zie je meteen en korte tijd de afstand in vogelvlucht links boven. Tenminste op Samsung.

 Echt beter?   (20-05-2020)

‘Jij komt veel in die streek. Zijn de duiven in het Diamantverbond en het Tienverbond ook zo veel beter?’ werd me voor de zoveelste keer gevraagd. Ga je puur af op de feiten, dan lijkt dat inderdaad zo. Daarbij doel ik niet zo zeer op de snelheid van de winnaars als wel op de snelheid van de duiven die de laatste prijs winnen. Hoe hoger die is hoe sterker de concurrentie zou je kunnen zeggen. En inderdaad, het Diamantverbond ‘sluit’ over het algemeen eerder dan het Tienverbond en het Tienverbond op haar beurt doorgaans eerder dan elders.

ILLUSTERE NAMEN
Gert Heylen, de Lambrechtsen, Docx, Ceulemans, de Marissen, Leysen, Gebr v d Brande, v d Bulck om er maar enkele te noemen hebben bijzonder goede snelheidsduiven, laat daar geen twijfel over bestaan. Vooral duiven van Karel Laenen Herenthout zouden aan de basis staan, maar anderen moeten dat beter weten dan ik. Maar of die duiven daar superieur zijn? Hmm. Er zijn te veel voorbeelden van mensen die bij zo’n topspeler in de regio Herentout, Berlaar, Heikant, Itegem, Nijlen duiven aanschaften maar er niets mee konden.

Natuurlijk haalden Gebr. Leideman een witte raaf bij Gebr. V d Brande. Maar hoeveel duiven hebben ze in de streek wel niet gekocht? Luc en Bart Geerinckx haalden hun stammoedertje bij Keirsmaeckers Nijlen en zelfs de Gebr. Janssens haalden hun basisduiven in Herenthout. Maar bij de uitblinkers daar even wat duiven gaan kopen en daarmee je hok automatisch naar een hoger niveau tillen?

Zo simpel ligt het echt niet. Beter presteren hoeft niet altijd te betekenen 'dus betere duiven'. Er is ook nog zo iets als ligging. Vroeger had ik medelijden met mensen die beweerden dat de ligging van die mannen daar beter was. Mogelijk zat er toch een kern van waarheid in, voor zowel vitesse als kleine fond. Nergens in Belgie worden meer Nationale overwinningen behaald dan daar wat uiteraard een kwestie is van heel goede duiven, maar dat is tegenwoordig niet genoeg.

VANDAAG QUIEVRAIN  
Hehe. Eindelijk konden we in Antwerpen duiven letten. Van Quievrain met prachtig weer, om 8.00 u los en een kalme Oostenwind. Maar duiven regenen deed het echt niet, en zo leerde navraag, ook niet bij anderen. Zorgde de provinciale lossing voor die vrij trage aankomsten? Een duif die van zo’n vluchtje 3 minuten voor de rest arriveert is ook niet normaal. Het was een jaarling uit een bonte doffer van E die al meerdere goede gaf, ook eerste prijswinnaars. Zoals ook het nestzusje van deze duif verleden jaar een 1e won tegen ongeveer 1.200 duiven. E S nam er op mijn advies een mee uit dezelfde ouders. Ben benieuwd.

Naar verluidt had de familie Geysen het in Sint Job goed voor elkaar wat betreft veiligheidsprotocol bij het inmanden en waren de liefhebbers zeer gedisciplineerd. Zoals het hoort. En die man die zei dat het vandaag weer was om op te selecteren? Naar hem luisteren zou betekenen enkele echt goede en meervoudige winnaars naar de poelier verwijzen. Zondag weer Quievrain en de week daarop hopelijk een prijsvlucht. Van waar is afhankelijk van de Fransen.

 Update 20 mei   (20-05-2020)

 Frank was in gaan korven en zag er enigszins ontredderd uit. Ik kon daar in komen. In de middag had hij moeten bellen hoeveel duiven hij in ging manden. Hij kreeg ook een nummer dat hij nodig had.

Toen werd hij terug gebeld over aantal doffers en duivinnen en hoe laat hij verwacht werd.

Hij moest een mondkapje om doen.

Bij het lokaal werd hij naar een plaats gedelegeerd.

Daar moest hij wachten in de auto, mocht er niet uit.

Toen kwam iemand de duiven halen. Hij moest zijn handen ontsmetten en de mand aangeven.

Hij moest in de wagen blijven, mocht niet babbelen met anderen.

Na een klein half uur werden de manden, nu leeg, terug gebracht. Hij mocht die in de auto zetten en weer de handen ontsmetten, dat alles in het bijzijn van de toezichthouder. Toen mocht hij gaan.

NOG NET TIJD om de boodschappen te doen waarom zijn vrouw gevraagd had. In de winkelstraat kon je over de koppen lopen, waar hij moest zijn hingen ze met de benen buiten. Frank snapt niets meer van deze wereld. En 'Franken' zijn er veel. En toch aan al die Franken. Maak je niet druk.  

GRENZEN
Belgen mogen de grens naar Frankrijk niet over, Nederland de Belgische grens niet. Duitsland mag men wel in en Duitsers hebben ook al in Frankrijk gelost. Leervluchten mag wel, wedvluchten niet. Ben ik te dom om het te snappen? Zie ook eens aan de grenzen. Hoeveel vrachtwagens daar passeren om in het buurland te lossen. Wat is er nu onschuldiger dan duiven in een duivenwagen? Zo’n truck rijdt door het land, laadt nergens, lost nergens, maar rijdt naar een rustig plekje om duiven te lossen en dan weer terug naar huis. Contacten worden niet gemaakt. Is het vreemd dat liefhebbers het niet snappen?

NAAR HET OOSTEN
Belgie niet in mogen is vooral beroerd voor Nederlandse duivenliefhebbers vlak over de grens. Zaterdag hebben die een leervlucht uit het oosten. Spreek je topspelers dan oordelen ze verschillend. De een doet niet mee, rekent toch op België en Frankrijk, al is het wat later. De ander doet alleen mee met zijn oudste duiven, weer een ander alleen met zijn jongste. Die oudste, heel hun leven een andere vlieglijn gewend, zouden makkelijker verloren gaan, menen sommigen.

Er zijn ook nog liefhebbers die niet meedoen met ZW wind. De duiven zouden ‘de verkeerde richting ingeslagen worden’ en er zijn liefhebbers die geen risico willen nemen met de eigen gezondheid en daarom passen. Wat is wijsheid? Ik weet het ook niet. Weer je zeker niet slechter van wordt is, ondanks alles, proberen positief te blijven!

 Veel geleerd?  (18-05-2020) 

C ging zijn jongen lappen. Voor de eerste keer. ‘Van jou ook wat jongen mee nemen?’ vroeg hij. Dat was even netjes als sportief. ‘Waar los je ze?’ vroeg ik. Dat bleek tegen Hoogstraten, 12 km van hier, net om te doen met jongen die nog niet gelapt waren maar wel gezond. ‘Hmm. Van dat hokje in de tuin mag. Die kan je zo pakken’, was mijn reactie.

Hij met de duiven weg. Ondertussen kwam een oudere oud-liefhebber een kop koffie drinken. ‘Oudere liefhebber’ zeg ik vaker, niet beseffend dat ik daar zelf inmiddels ook toe hoor. C belde toen hij de duiven had los gelaten, twee uur nadien ‘viel’ de eerste. ’s Avonds alles thuis op een na. De ‘oudere liefhebber’: Die hebben een goed vluchtje gehad en verlies je niet meer. Die hebben veel geleerd en kan je volgende keer veel verder lappen.’ Ik antwoordde niet, want ik dacht daar helemaal anders over. NIETS hadden die jongen geleerd. En ‘volgende keer verder lappen? Geen sprake van. Ik ken dat.

Net even op de site van M van Zon gekeken. Martin was langere tijd inactief (Kees B is dat nog), maar wat hij nu schrijft is de spijker op de kop. Hoogstens drie man bij het inmanden en plaatsen waar men over de koppen kan lopen elders? ‘Lof der zotheid’ (Erasmus) hoorde vroeger tot mijn verplichte leesstof. Er lijkt niet veel veranderd.

 Helaas (17-05-2020) 

De meeste duivenliefhebbers waren echt stomverbaasd toen ze hoorden dat de Franse grens open was voor duiven. Die verbazing werd nog groter toen de voorzitter van de Franse duivenbond te kennen gaf dat het geven van lossingsvergunningen geen probleem was.

Want was Frankrijk niet het land dat altijd moeilijk deed? En waren de Duitsers niet dat soepele volk? Hadden we ons dan vergist in Frankrijk? Hmm. Niet echt zo blijkt nu.

De Franse minister van Transport heeft zo pas op de rem getrapt. Duivenvervoer is niet ‘essentieel’ en daarom dus toch verboden in Frankrijk. En dat tot minstens ongeveer half juni. Ja als bepaalde woorden belangrijk gaan worden. In België mogen opleervluchten georganiseerd worden, maar voor prijs mag niet gespeeld worden. Wat voor verschil maakt het met dat virus vraag je je af. Welt, zo luidt het, dan zouden het ‘evenementen’ worden en die zijn verboden. Of… hoe leg je aan je studenten uit wat bureaucratie is. Het goede nieuws is dat men binnen de KBDB niet stil zit en in gesprek is met de Belgische en Franse overheden. Nog even niet Frankrijk in hoeft geen ramp te zijn als mensen maar kunnen vliegen. Quievrain en eventueel Arlon bijvoorbeeld en dan alsnog Frankrijk in. Zie ook www.deduif.be

 Update 16 mei  (16-05-2020)

 En hoe zit het met die Belgen, vooral Limburgers, die lid zijn van de NPO en in Nederland met duiven spelen, nu de grenzen dicht zijn? Mogen die naar Nederland, de grens over om in te manden? Dat wilde dhr. H ook wel eens weten. Hij stuurde een mail naar de Nederlandse politie (in Stein) en naar de Belgische. De politie in Stein antwoordde snel en netjes. ‘De grens is alleen aan Belgische kant gesloten.’ En wat was het antwoord van de Belgen? Die vroegen geen vragen te sturen en ook niet te bellen. Informatie kon je vinden op een site. Conclusies kunt U zelf trekken. Dus die mannen hebben pech. Toch vreemd dat België grotere gezondheidszorgen heeft terwijl de maatregelen er veel strenger zijn.

GOED OM TE WETEN

Wat betreft Corona kwam Amerika wat laat in actie, maar daar is men ‘de schade’ aan het inhalen. Vooral de John Hopkins Universiteit is heel verdienstelijk bezig met allerlei onderzoeken, aldus duivenliefhebber E. En hij stuurde wat info over hoe lang het virus stand houdt op kleding, hout, ijzer, plastic, metaal. Wat voor duivenmelkers interessant is, maar mogelijk wist U dat: Open niet afgesloten ruimtes zijn oneindig veel veiliger dan gesloten ruimtes. In de club van E worden de duiven buiten ingemand. Dienaangaande heeft de club in B N mazzel, daar is de voorkant van de inkorfruimte volledig open.  Dus, indien mogelijk, gooi open die deuren van de inkorflokalen.

BELGIË
Afgelopen dinsdag was er veel optimisme in Belgie. Maar het bleef akelig stil en niet weten waaraan en waaraf wekte wrevel. Goed nieuws is ook belangrijk voor Zuid Nederland, meer specifiek voor die liefhebbers die de Oostenlijn helemaal niet zien zitten. ‘Als de Belgen gaan spelen zullen ook de lossingsvergunningen wel komen’, zo is de opvatting.

Zo juist verlossend nieuws. Mijn GSM lag aan de oplader en dat ding bleef maar over gaan. ‘Er moest iets gebeurd zijn’, en dat was ook zo. Het gerucht van weleer, ‘gezamenlijk opleren vanaf de 18e’, werd een feit. Negen keer kreeg ik het doorgeseind met als eerste de man die ook met duiven vaak zegeviert, E S. Toestemming om in België te lossen lijkt nu heel dicht bij en Frankrijk, waar zowel Nederlanders als België niet optimistisch over waren was als eerste ‘open’.

BEGRIP
Nu zal op heel korte termijn heel veel werk verricht moeten worden door heel weinigen. Omdat de situatie uniek is zullen zeker fouten worden gemaakt. Neem dat die mensen niet kwalijk en ben blij dat je ze hebt.

AFDELING 10
Afdeling 10 speelde overigens al. Uit Rheine, voor de kortere afstanden amper 65 km. Echt lekker ging het niet zoals je op compuclub kan zien. Overigens heeft deze Afdeling een mooie website. Waren het ook niet mensen van Afdeling 10 di e met dat protocol kwamen dat de beleidsbepalers deed besluiten met duiven spelen toe te laten?

Overigens bijna grappig die berichten in Op De Hoogte. Die waren altijd ondertekend door dhr. M v d K. Toen de kritiek op het beleid los barstte stond er een groepje namen onder. Nu, in betere tijden, is het weer alleen de naam van dhr. V d K.

WORST CASE
Die in Belgie woonachtige liefhebbers kunnen wel eens heel erg gen....d worden. Het lijkt er op dat de Belgen gauw gaan spelen, maar zij niet. Ze zijn geen lid van de KBDB. In Nederland spelen is voor hen ook geen optie omdat ze de grens niet over mogen. 

 Update 15 mei   (15-05-2020).

 Ten onrechte van iets beschuldigd worden is echt erg, maar weet je wat nog erger is? Als al je lotgenoten hetzelfde ondergaat. Zoals ongeveer twee weken geleden.

BELGIE
De Belgen mochten hun duiven nog niet opleren en grote verontwaardiging omdat Nederlanders er massaal hun duiven ‘lapten’. Zelfs de KBDB ging er zich mee bemoeien. Ik zou die verontwaardiging begrijpen als het waar was, maar geloof er geen snars van. Je kan niet geloven hoe de grens met België is afgebakend. Zelfs het flauwste karrespoor bij de grens is geblokkeerd. Ook door de bossen kom je er niet weet elkeen die wel eens gaat fietsen. Het land is alleen toegankelijk via de hoofdwegen en daar word je gecontroleerd of je bezoek essentieel is. Ik hoorde trouwens maar van een man die met zijn duiven de grens was gepasseerd, een boete van 400 € riskerend.

OOK TOEN
Het doet denken aan een aantal jaren terug. Een gekende Vlaming liet weten dat hij flink wat jongen was verloren. Door overvliegende duiven vroeg ik? Dat wist hij ook niet. Nadien bleek dat nog twee streekgenoten duiven kwijt waren. ‘Misschien door overvliegende duiven’, werd ‘door overvliegende Hollanders’. Na een week roddel was men zo ver dat Zuid Holland er 10.000 duiven gelost had. Maar op de bewuste dag had geen enkele club daar een leervlucht. Iemand individueel? Zuid Hollanders hebben veel duiven, maar 10.000? Bovendien, alleen een dwaas rijdt tegenwoordig langs het file gevoelige Antwerpen en Gent om in Vlaanderen duiven te lappen.

ZOALS TOEN
Het doet denken aan mijn jeugdjaren. Als in het dorp waarin ik woonde Pietjes zijn enkel had verstuikt, waren twee weken later, als het nieuws 5 dorpen verder bekend werd, Piets beide benen geamputeerd. Of erger. Belgen denken veel te snel aan ‘meegesleurd door Hollanders’. In Friesland en Groningen verliest men ook jongen. En daar komt niemand zuidwaarts duiven lappen. In Belgisch Limburg waren op een zondag ook veel jongen verloren gegaan. Ook ‘door overvliegende Hollanders natuurlijk’. Er was die dag niet een Nederlandse vlucht uit België.

DUITSLAND
In Duitsland heeft men afgelopen weekend dus gespeeld. De meeste duiven gingen er al om 7.00 uur uit. Want, zo liet B weten, daar bestaat inversie kennelijk niet. Zoals in België, Frankrijk en Engeland. Of…’heeft men geen IWB’.In Nederland ‘om 7.00 uur los’, gebeurde in de pre historie. Nu wordt veelal gewacht tot het warmer wordt.

B N
Mijn woonplaats was uitgebreid in het nieuws in Roemenie, zo laat een melker van daar weten. In tijden van crisis inderdaad nergens zo’n circus als in BN met al die Belgische enclaves in Nederlands gebied en Nederlandse enclaves binnen Belgische enclaves. De ene winkel open (Nederland) en de buurman dicht (België) is inderdaad een slordig zicht. Dat gaat straks wat worden als de horeca verschillend ‘opent’. Ik zie het al voor me. Het ene terras stampvol en geen kip op het terras van de buurman. Over EEN Europa gesproken en ons geld straks naar ‘arme landen’ waar men al met 60 met pensioen kan? (Brave New World)

  Update 12 mei   (12-05-2020) 

Belgie lijkt onderhand het enige land waar niet met duiven gespeeld kan worden. En zolang dat het geval is zouden ook geen lossingsvergunningen voor Nederland worden afgegeven. De logica ontgaat me. In de lockdown en heel de crisis gaat het toch om menselijke contacten en niet om duiven of vervoer? Of vind men het tegenover de liefhebbers niet kunnen als Nederlandse duiven voor hun deur gelost worden en men zelf niet kan vliegen? Hmm. Zou ook wel heel erg cru zijn.

Over Frankrijk is er goed nieuws. Te lezen in Sportblad de Duif van morgen en ook op de site van de Duitse bond. Daarop staat dat met onmiddellijke ingang duiven weer in Frankrijk gelost mogen worden. Half België rekent nu op heel snel goed nieuws. En voor dhr. E: Ik ken niemand ‘van het vervoer’ van Afdeling 2. Ook met niemand contact.

TIP
Van Daniel heb ik veel gemak. Ik ken hem nu een jaar of vier en hij heeft ook van mij gemak gehad middels een op het oog heel simpele tip. Hij speelde voorheen slecht ondanks een kweekhok met daarop duiven van goede Nederlandse en Belgische hokken. Met jonge duiven ging het wel redelijk.

Ik adviseerde hem kwekers van drie jaar en ouder die nog geen goede gaven te verwijderen, ongeachte de herkomst, en vooral te kweken uit jaarlingen die als jonge duif goed gevlogen hadden. En of dat zich geloond heeft!

BLIJVEN LACHEN
Het lijkt wel of liefhebbers elkaar op willen peppen, zoveel hilarische appjes doen de ronde. Dat Trump van lijdend voorwerp is is niet nieuw, maar daar maakt de man het zelf naar. 'The liar tweets to-night' is vooral in Amerika een grote hit.  

 

 Mevrouw Herbots overleden (11 mei)

Ons bereikte het trieste nieuws dat Mevrouw Herbots, vrouw van Filip en moeder van de overbekende Jo, Miet en Raf is overleden. Talrijke duivenliefhebbers zullen haar herinneren als een bescheiden, lieve hardwerkende en altijd gastvrije vrouw. Aan de familie Herbots en ook het team innige deelneming met dit smartelijk verlies.  

Weer vliegen?  (9 mei)

Voor info m.b.t. de mogelijkheid tot spelen in Nederland zie www.deduif.be  Kennelijk zit niet iedereen er op te springen. In een mail zegt R dat in zijn 'maatschappij' zeker 6 man terug houdend is. Voor hen hoeft vliegen nog niet direct en als het volgende week al zou kunnen zouden ze wel eens kunnen passen. Die angst komt meestal voort door mensen uit de eigen kennissenkring die overleden. Gelukkig leven we in een vrij land. Over ervaringen met vliegen uit andere richtingen, want dat lijkt zeker in Zuid Nederland n zeker voorlopig toch te gaan gebeuren, zie Sportblad De Duif.         

 Nederland voor Belgie (8 mei)

 Ik geloofde dus stellig dat we al voor I juni konden gaan vliegen. Zo moeilijk was het niet om je in duivensport aan wat regels te houden. Daarin kreeg ik dus gelijk. Prima werk van de commissie, complimenten.

Maar waarin ik geen gelijk kreeg? Ik was er stellig van overtuigd dat de Belgen eerder ‘los’ zouden gaan, ook vanwege zo weinig en dan nog gebrekkige communicatie van de NPO naar de leden toe. Maar Nederland was de Belgen voor. Vanaf 11 mei kan er dus gevlogen worden, mits, zoals overal elders, aan een aantal regels wordt voldaan. Het Noorden kan meteen de goede richting uit. Voor de zuidelijke provincies ligt dat anders. Dat zal na bijvoorbeeld een of twee keer Maastricht of Eysden Duitsland worden als er niets verandert.

Over de ervaringen in het verleden van sportgenoten en mij m.b.t. vliegen uit andere richtingen zoals Engeland, Roodeschool en Duitsland kan men lezen in sportblad De Duif.

HOOP
Vooral de liefhebbers in Zuid Nederland mogen dus hopen dat ze snel België in kunnen. Zo moeilijk mag dat toch niet zijn. Want wat gebeurt er meer dan mensen die in hun auto met duiven in de cabine naar een veelal afgelegen plaats rijden om die daar te lossen en vervolgens met de auto weer terug te keren? Gewoon vrachtverkeer met per definitie al geen contacten. Die zijn ook niet nodig. Eerlijk gezegd ben ik niet pessimistisch wat betreft dat open gaan van de grenzen. Alleen wordt mogelijk wat geduld vereist.

Nogmaals oppassen    (8 mei)

De meeste liefhebbers zijn al (wat) ouder en vooral zij moeten oppassen. Ook als ze straks weer in gaan manden. Het is zondag 2 weken geleden dat Charel Boeckx tegen zijn vrouw zei ‘ik ga een stuk fietsen.’ Dat deed hij elke dag minstens een keer. Ook in de winter en ook met slecht weer. Want Charel was eigenlijk kerngezond. Vlak bij huis kwam hij dus ten val en voor de zekerheid toch maar even na laten kijken in het ziekenhuis. Alvorens toegelaten te worden getest op Corona. Negatief. Lichte operatie, hij herstelde snel en zou naar huis mogen. De familie blij. Na het fietsen had niemand Charel immers nog gezien want in dat ziekenhuis was elk bezoek verboden (Belgen zijn streng).

Terecht zou blijken want toen sloeg het noodlot toe. Charel begon te zweten en te hoesten. Corona opgedaan in het ziekenhuis dat geacht werd hem beter te maken. Hij overleed. Niemand mag hem nog zien. Straks gaat hij gecremeerd worden. Buiten het crematie gebouw mogen enkelen toekijken naar de rook. Hoe hard kan het leven zijn.

Goed en zeer slecht nieuws  (8 mei)

 We hebben uit vrij officiële bron dat men in Nederland kan gaan vliegen. Vanaf wanneer en vanaf waar? Vandaag 8 mei zou een bekendmaking komen.

Bronnen
Bezoekers van deze site weten dat ik zowel in Nederland als België mijn bronnen heb. Dat zijn een handvol goedwillende mensen die me het laatste nieuws gunnen omdat ze weten dat ik lol heb in de enorme bezoekersaantallen van deze site.

Laatst vroeg dhr. W. V. om mijn bron m.b.t. NPO nieuws dat ik als eerste en enige had gepubliceerd en dat dus niemand destijds kende. Ik zei die niet te kunnen geven en dhr. V had daar alle begrip voor. Dus er naar informeren is zinloos en speculeren niet echt chique.

ADRIAAN SCHEELE
Het eerste slechte bericht is dat over Adriaan Scheele die plots is overleden. Adriaan is de vader van Jaap en ze spelen onder de naam Gebr. Scheele. Een paar jaar terug noemde ik ze op de eendaagse fond de beste van het land. Niemand die protesteerde. Het betreft niet alleen grote kampioenen maar ook bijzonder eerlijke duivenliefhebbers die hun uiterste best doen anderen aan goede duiven te helpen. Wat inmiddels ook blijkt uit talloze referenties. Adriaan zei me herhaaldelijk dat hij een enorme optater had gehad met het overlijden van zijn vrouw. Duivensport zal hem missen.

CHAREL BOECKX
Op 6 mei is Charel Boeckx Turnhout dan overleden. Samen met zoon Daniel was hij enkele decennia lang de schrik van de streek op vitesse. Charel was eind april wezen fietsen en vlak bij huis gevallen. Hij moest naar het ziekenhuis, werd met succes geopereerd aan een been en net toen hij naar huis zou mogen sloeg het noodlot toe: Corona.

Beide families innige deelneming en heel veel sterkte.

VALLEN
Wat moet je toch oppassen met vallen als je ouder wordt. Mijn moeder en ook Cor Zweere, vriend van Willem, waren al op leeftijd maar een valpartij werd beide fataal. Stan Baelemans stierf na een val. De broers Maegh terug in het ziekenhuis na een val, nu dus ook Charel en zo kan ik nog heel lang door gaan. Oppassen dus!

 07/05/2020 Mededeling van de KBDB

Wij hopen zo vlug als mogelijk dat gezamenlijke Opleervluchten kunnen doorgaan, zowel in België als in Frankrijk, en dat vervolgens het sportseizoen 2020 kan aanvangen.

Er zal een tweede bijeenkomst van het KBDB-crisiscomité “Covid-19” worden georganiseerd om onder meer deze opleringen in de verschillende regio's op punt te zetten.

Het crisiscomité nam, mits akkoord van een meerderheid van de leden van de algemene vergadering, de volgende beslissingen dewelke, tijdens de periode van de Covid-19, de gebruiken/gewoonten of reglementeringen vervangen:

 1. Koppelen

Voor het koppelen van chipringen met identiteitsringen (art. 30 § 1 van het NSR) - 1 persoon van de vereniging (verantwoordelijke voor de koppelingen, zoals vermeld op de inlichtingsfiche van de vereniging) in het lokaal of bij hem thuis & op afspraak. Een lijst met de afspraken dient opgemaakt te worden en eveneens te worden bijgehouden

 1. Loodjes/verzegelingstrips De formulieren moeten worden ingevuld zoals in het verleden, maar in het lokaal worden bewaard.
 2. Aanpassing van de transportmaatregelen voor reisduiven op basis van de algemene richtlijnen van de overheid genomen in het kader van de strijd tegen covid-19

Volgende week zal een vademecum, ter attentie van de liefhebbers en de verenigingen, met gedetailleerde instructies, worden gepubliceerd. We nodigen onze liefhebbers en verenigingen uit om kennis te nemen van deze praktische informatie op onze site. Deze informatie wordt regelmatig bijgewerkt.

Het heeft geen zin contact op te nemen met de crisiscel van de federale overheid over dit onderwerp. Deze krijgen enorm veel vragen en zijn begrijpelijkerwijze niet gespecialiseerd in de duivensport. Uw federatie onderneemt de nodige stappen voor u.

Actueel wordt een dossier samengesteld en een persoonlijk onderhoud gevraagd bij de bevoegde diensten van de federale overheid teneinde onze belangen te verdedigen. We houden jullie uiteraard op de hoogte! Gezien de problematiek dewelke zich stelde met de individuele lossingen, vragen we u ook om met de grootste omzichtigheid om te gaan met publicaties op niet-officiële websites dewelke ingaan tegen het gemeenschappelijk belang van eenieder onder ons.

Niet alleen de verantwoordelijken van de lokalen maar ook onze leden hebben tijdens de corona periode niet stil gezeten en staan klaar voor de start seizoen !!

Voor de leden van de NRBB, De nationale voorzitter, Pascal Bodengien.

 Kris kras   (07-05-20).

 Zopas werd ik herinnerd aan de woorden van Jan Broeckx Turnhout die een aantal jaren in Baarle Nassau heeft gespeeld. In 2007 (!) wees iemand uit Rijkevorsel hem op de prestaties van mijn duiven, want het ging daar al meteen goed. Het eerste jaar al Kampioen jongen Noyon. ‘Dit is nog maar het begin. Je gaat met hem nog wat mee maken’ had Jan gezegd. De uitslagen van alle vluchten van alle jaren kan men vinden op deze site. Men heeft daar in Rijkevorsel zelf overigens weinig last van. Ze spelen bijna allemaal Noyon.

OOK HIJ
Hier liep enkele jaren terug een duif binnen van slechts een tiental weken oud van een Kampioen uit de Pinte. Duif aangemeld, los gelaten en die vloog terug. Alles ok dacht ik tot ze hier weer terug op het ook zat. En vervolgens weer naar de Pinte vloog. Dat is in vogelvlucht meer dan 100 km. En dat zonder ook maar enige voorafrichting. Nu vraagt T J uit Westerlo wat hij met een piepertje moet doen. Komt nog niet lang buiten maar loopt telkens ergens binnen 15 km van hem vandaan. Zo iets houd je toch niet voor mogelijk? Er zijn er die de oude de eerste keer niet eens zo ver durven lappen.

ONTGOOCHELD
Heel veel Belgen hadden gisteren op goed nieuws gehoopt. Vliegen dus. Zoals in Duitsland, Frankrijk, Denemarken en Oost Europese landen. Komt helaas niets van in huis, de ontgoocheling was bij velen groot. Doen ‘we’ iets niet goed? Beheersen ‘we’ de kunst van het lobbyen niet genoeg?

INVERSIE
Belgische Dirk is overigens deze morgen zijn jongen gaan lappen. ‘Jij durft nogal’, had een Nederlandse vriend gezegd. ‘Er is elke morgen zeer scherpe inversie.’ Dirk had geen idee wat dat betekende. Zijn jongen stormden naar huis.

 Wat een verschil (04-05-2020)

  De NPO stond altijd bekend om haar transparantie en goede communicatie naar de leden toen. Hoe anders was dat in België. Of zeg maar, daar was het tegendeel waar. Toen kwam in België een nieuw bestuur. En een nieuwe voorzitter. En vervolgens kwam Corona.

Nu lijkt de situatie omgekeerd. En zijn de Belgen veel mededeelzamer naar de liefhebbers toe die smachten naar nieuws. ‘De wraak van de voorzitter, omdat men hem niet zag zitten’, zo mailde er een. Zo ver wil ik niet denken.

Wel wordt je echt droevig van wat hij en zijn medebestuursleden weten te zeggen in ‘Op de hoogte’. Daar kan je lezen dat ze gedaan wisten te krijgen dat men weer op mocht leren. Wat een gezever. Toestemming gekregen voor iets wat nooit verboden was? Komaan. Denken v d K en co nu echt dat liefhebbers onnozel zijn???

BIEB
Mijn vrouw is bij de plaatselijke bieb een aantal boeken gaan halen. Het was daar echt schrikken van alle maatregelen die men had getroffen. Zelfs de boeken werden een voor een ontsmet. Hoe veel eenvoudiger is met duiven spelen dan wel niet?

Als er een sport of activiteit is die kan plaats vinden met inachtneming van de geldende ‘corona-regels’ dan is het duivensport. Veel makkelijker te verwezenlijken dan in een bibliotheek of warenhuis.

Het is echt niet zo dat de overheid naar de duivensporters zal komen met de mededeling dat ze kunnen spelen. Dan kan je wachten tot je een ons weg. De Duivensporters zelf moeten naar de overheid toe. (zoals in België). Ze moeten duidelijk maken wat duivensport is en… met een overtuigend protocol komen.

SCHIJN
Hopelijk is de negatieve indruk die de NPO wekt op de neutrale liefhebber schijn. Hopelijk vergissen we ons en wordt achter de schermen wel goed en hard gewerkt.

Als dat niet zo is zou het wel eens kunnen dat Belgen veel sneller aan vliegen toekomen dan de noorderburen. En dat terwijl België veel zwaarder getroffen is door corona en veel zwaardere maatregelen trof.

In deze tijd  (02-05-2020)

Ik schreef dat ik opvallend veel mails kreeg van herintreders. En wat zegt de voorzitter van de KBDB, dhr. Pascal Bodengien, nu? Verleden jaar sloten ongeveer 450 nieuw leden zich aan. Het heeft mogelijk te maken met de frisse wind die sinds een jaar waait in de Belgische duivensport. Natuurlijk was die aan vernieuwing toe, maar zo iets doe je met mate en vooral overeenkomstig de wil van de meeste liefhebbers. De zwijgende meerderheid zeg maar. Wat ‘TE’ tot gevolg heeft weten ze in Zeeland waar velen gestopt zijn en een flink aantal clubs is opgeheven omdat men daar met vernieuwen wel erg rigoureus te werk ging.

GEEN PROBLEEM
Sommige van die herintreders vragen zich af of de vliegduiven een maal daags voeren volstaat. Met jonge duiven kan dat zeker. W de Bruijn met name doet niet anders. Een goed systeem is wat gerst bij het voer te doen en ’s avonds zo veel voeren dat wat gerst blijft liggen voor eventueel de volgende ochtend.

En oude duiven? Gaston v d Wouwer heeft heel zijn leven goed gespeeld, dat doet hij nog, maar kreeg pas naam na 2010. Omdat hij toen pas (kleine) fond ging spelen. Dit najaar stopt hij definitief en de verkoop gaat een voltreffer worden. In dit geval terecht. Gaston heeft zich bewezen op de wedvluchten en dat kan je niet zeggen van bepaalde namen die voor bizar veel geld (totaal) verkochten. Liefhebbers die niet een goede uitslag meer maakten en NIET EEN goede uitslag meer maakten en niet een echte goede meer op de hokken hadden. Wat ze wel hadden was de naam.

Hopelijk kunnen de kopers van die ‘gehypte’ duiven dit jaar nog met de jongen van hun dure aankopen spelen. Wat zullen velen dan teleurgesteld zijn. Maar ik dwaal af. Die Gaston speelde de laatste jaren alleen duivinnen die… EENMAAL daags gevoerd werden, ’s avonds. ’s Morgens kwam hij er niet eens bij. Als je maar goeie hebt en in dit geval ook een goed systeem. Zie ook artikel over hem op deze site. (articles 2014). Kan je ook vinden met zoekfunctie. Rechts boven.

Geen Adeno en ook daar vliegen (01-05-20) 

Met 4 man kregen ze ongeveer tegelijkertijd (nu zo’n 14 dagen geleden) problemen met de jonge duiven die allemaal op elkaar leken. Niet luisteren, niet eten, niet drinken, niet vliegen, (sterk) vermageren en een enkeling die het niet overleefde. Een van de vier deed niets, de problemen zijn er nog. Twee van de vier kregen van hun dierenarts medicijnen tegen Adeno/Coli. Het hielp geen steek, iets wat de vierde man niet verbaasde. In geval van Adeno/coli drinken duiven overdadig veel en maken slechte mest. Maar daarvan was geen sprake.

Rota virus? Dan sterft een aantal veel sneller. Het moest iets anders zijn dus wendde de vierde man zich tot Giantel. Dokter S R wist het ook niet met zekerheid, eigenlijk zou je een dode duif in het lab moeten laten onderzoeken maar dan ging kostbare tijd verloren. Hij gaf iets mee wat mogelijk zou helpen. Voor de afwisseling geen medicijn tegen Adeno/Coli. En of het hielp!! Binnen twee dagen al knapten ze op. Dus jongen die niet tieren? Hoeft geen Adeno/coli te zijn, dus bel de dierenarts ook niet meteen om medicijnen daartegen!!

OOK ZIJ
Dr. Branislav laat weten dat ook Tsjechie ‘los’ is. Men kan er vanaf vandaag met duiven spelen. In Slowakije zal dat op 7 mei zijn. Dat laatste is nog niet 100% zeker maar de clubs hebben alles in orde m.b.t. anderhalve meter enzovoorts. Dus verwacht men geen problemen.

Dienaangaande is me de gedegen aanpak van duivensport in Oost Europese landen al eerder opgevallen. De eerste keer toen ik met de mannen van Pipa en de voorzitter van de KBDB een duivenfeestavond bij woonde in Roemenie. Klasse!

Dus zit het spel in omringende landen op de wagen. In België wordt er hard aan gewerkt, daar houdt men ook wekelijks de liefhebbers op de hoogte, de NPO hult zich nagenoeg in stilzwijgen. Jammer. Als communiceren naar de leden toe ooit belangrijk was is het in deze dagen vanwege zo veel onzekerheid.

AANVULLING
Overigens beslissen in Duitsland de deelstaten over wel of niet gevlogen kan worden. In Nordhein Westfalen (tegen Enschede) mag dat, maar moet in de open lucht worden ingekorfd en zijn er nog heel wat stringente voorwaarden zo laat dhr. A B ons weten. Vraag is welke verenigingen in Nederland daar aan zouden kunnen voldoen.  

Steeds meer beweging (01-05-2020)

Eerder lieten we hier weten dat de Fransen al gauw weer gaan vliegen, dat men in Denemarken dit weekend gaat spelen, dat men in België duiven op mag leren en datzelfde geldt voor de Duitsers. Ik heb zo links en rechts dus mijn bronnen en vriend Rik wees me op een bericht op de site van de Duitse Bond.

En dat is een positief bericht: Vanaf 4 mei, en dat is dus al gauw, mogen de Duitsers, tenminste in bepaalde deelstaten, weer prijsvluchten organiseren. Spelen dus!!! Dat wel onder zeer strikte voorwaarden. Zo veel werk zal door zo weinig mensen verricht moeten worden dat het zelfs moeilijk te realiseren zal zijn. Maar die Belgen die rekenden op spelen eind mei waren mogelijk niet TE optimistisch.

 Update  (30-04-2020) 

In België is meer optimisme om nog iets van het seizoen te redden dan in Nederland. Mogelijk heeft een nieuw bestuur met een bekwame voorzitter er mee te maken dat mensen (weer) vertrouwen hebben. Zo hoopten velen dat ze begin juni konden spelen maar hebben dat al ‘opgeschaald’ naar eind mei. Of er een kans is? Veel zal afhangen van de corona-ontwikkelingen komende dagen.

Dat positivisme is er ook bij veel clubs (maatschappijen zeggen ze hier) die al maatregelen treffen om te voldoen aan het ‘nieuwe normaal’, ofwel de anderhalve meter samenleving. Die clubs vinden, anders dan in Nederland, onderdak in cafés of bijzaaltjes van cafés en op veel plaatsen is men naarstig bezig.

Dat het werk corona gerelateerd is zie je aan de materialen, veel doorschijnend plastic en ook plexi glas. Ook is er een maatschappij, waar alles betaald wordt door een ‘sponsor’ die geen dag langer wil wachten dan nodig om te kunnen spelen.

JONGEN EN OUDE 
Als er gespeeld gaat worden zal het met de massa zijn omdat zowel jongen als oude in de dans moeten.  ‘Gewoon samen lossen, de jongen vliegen wel met de oude mee’, hoorde ik. Zulke taal komt duidelijk niet uit de mond van een man van de praktijk. ‘Samen lossen’ kan misschien best maar dat jongen ‘de oude wel zullen volgen’ is pietpraat.

Zo heb je in Nederland zogenaamde navluchten. Die vluchten waren meer voor de later gekweekte jongen, zodat die ook nog wat ervaring op konden doen. Ik deed daar nooit aan mee. Latere jongen waren aan mij niet besteed. De laatste jaren heb ik wel enkele keren mee gedaan, zelfs met oude, en dat waren leerzame vluchten.

LEERZAAM
Zo maakte ik meermaals mee dat al de oude thuis waren voor de eerste jongen zich meldden. Van enkele jaren terug herinner ik me een ‘navlucht’ in Oost Brabant met zowel jongen als oude duiven. Het was zeer warm die dag met oostenwind. Alles was samen gelost, het concours met de oude duurde zes minuten, dat met de jongen drie uur. Of langer! In het naburige Turnhout, en ook in Arendonk en elders kon men jaarlijks speciale ringen kopen voor later gefokte jongen, die pas in maart werden uitgereikt. De verschillen in concoursduur met ervaren vroege jongen en oude waren gigantisch.

KWESTIE VAN DURF?
Jongen sluiten zich meteen na een lossing dus NIET bij oude ervaren duiven aan. Het lijkt alsof ze dat niet durven en dat weten met name mensen die in de mand mei lossingen bijwoonden in Quievrain. De oude (half uur eerder los) vertrokken, mee dat de manden geopend werden, in donderend geraas en in kaarsrechte lijn, zonder ook maar een kromming te maken. Maar hoe anders was dat met jongen. Die bleven draaien, draaien en draaien. Wat mij betreft mogen ze alles samen lossen. Maar zeg niet dat de jongen wel mee zullen vliegen met de oude. Dat is niet waar!!! Uiteraard verandert alles na enkele maanden spel. Dan zijn het knappe oude die de jongen kunnen volgen.

 Lichtpuntje  (27-04-2020)

 De goede contacten tussen de KBDB en de regering werpen vruchten af. Er was verzoek ingediend om de duiven begin mei te mogen lappen of eventueel eerder. Het werd NU.  Die voorzitter Pascal en zijn team hebben het slim gespeeld. Zeiden eerst hoe ook duivensporters zich keurig aan de regels hielden, vervolgens werd duivensport een beetje toegelicht en toen werd diervriendelijkheid als wapen in de strijd geworpen. Over ‘sportzaken’ werd niet gesproken, wel over het leed van vooral jonge duiven die massaal verloren zouden gaan bij niet opleren, waarvan er velen een hongerdood zouden sterven.

OPPASSEN

Dus zal men vanaf morgen massaal op stap gaan met vooral jonge duiven. Er is verzocht alleen in de voormiddag te ‘lappen’ maar je kan beter geen risico nemen en je jongen enkele dagen vast houden. Daar is er nog nooit een ziek van geworden. Verder zijn de clubs massaal ‘doorzichtige plastic zeilen’ aan het kopen en ook plexi glas om de volgende stap gedaan te krijgen richting SPELEN!

In Nederland was geen verbod bod om op te leren, wel werd dat ten strengste afgeraden. Maar wat kan je met zo’n loze kreet! Niets toch. Overigens zijn de grenzen, tenminste in de regio waar ik woon, hermetisch gesloten. De onnozelste karresporen en meest afgelegen bospaden zijn met zwaar betonnen blokken afgegrendeld. Zie voor verdere details de site van de Bond: www.kbdb.be

MINDER GOED
Helaas ook minder goed nieuws. Enkele weken terug zei streekgenoot Ivo dat er 6 jongen waren gestorven. Daar gaan we weer, dacht ik. Gelukkig bleef het daarbij, tenminste op zijn hok, maar nu zijn er meerdere klachten. Ook hier. Hier scenario is niet dat van de inmiddels helaas maar al te bekende Adeno/coli. Die kwaal wordt vooral gekenmerkt door weinig eten en heel veel drinken en bijgevolg zeer slechte natte mest. Meestal betreft het een kortstondige inzinking en er is een scala aan medicijnen die allemaal werken.

Waar we het nu over hebben is anders. Duiven eten niet meer, maar… drinken evenmin. Daarom zie je niet die natte mest. Ze worden mager en kunnen sterven. Soms heel snel met het witte ‘vormpoeder’ nog op het gevederte. De dierenarts zal je waarschijnlijk spul geven tegen Adeno/coli maar omdat het dus iets anders is zal het niet helpen. Zoals meerdere liefhebbers dat ook twee jaar terug ondervonden. Het was allemaal minder erg als het een goede selectie was, maar dat is het niet. Zelfs de meest vitale duiven kunnen bezwijken. Tora virus? Geen idee. Een bekend dierenarts zei ook geen benul te hebben en dat siert hem. Pas op voor mensen die op alles een antwoord te hebben. Zeker in duivensport.

 Wat beweging?  (27-04-2020)

 Gisteren hebben de Duitsers gespeeld (allemaal weet ik niet), volgende week gaan de Denen los, half mei naar verluidt de Fransen en de KBDB overlegt morgen. Zonder gekke Corona sprongen zou 4 mei weer 'gelapt'  mogen worden. En waarschijnlijk in juni spelen onder voorwaarden.

En Nederland? De stilte is er, behoudens wat gebrabbel in Op de Hoogte, oorverdovend als je dat vergelijkt met de KBDB. Was dat wat betreft communicatie naar de leden toe niet altijd omgekeerd? De NPO heeft het protocol van de Afdelingen 10 en 11 overgenomen. Prima. Probleem is ook dat we met een ‘gemankeerd’ bestuur zitten. Hopelijk houden die mannen niet de eer aan zichzelf en denken die niet ‘zoek het nu zelf maar uit’. Wat betreft Corona is enig optimisme gepast, het open gaan van de grens/grenzen lijkt het grootste struikelblok.

 Stand van zaken  (26 april)

24/04/2020 Mededeling van de KBDB

Het lijkt ons opportuun om, niettegenstaande onze wekelijkse mededelingen, de huidige stand van zaken mede te delen aan onze leden en onze verenigingen voor wat betreft de stappen, dewelke de nationale raad van beheer en bestuur, in het kader van de Covid-19-crisis, heeft ondernomen en de impact hiervan op onze favoriete sport.

Op dit moment zorgt de KBDB ervoor dat de door de federale regering genomen maatregelen, door al onze leden, strikt worden nageleefd.

Individuele lossingen, het verzamelen van reisduiven voor de “One Loft Races” (om dezelfde redenen als diegenen welke het inrichten van vluchten onmogelijk maken), … zijn verboden.

De mogelijkheid om verloren (of gekochte) duiven op te halen, is de enige "uitzondering" die we hebben kunnen verkrijgen aangezien deze zijn gebaseerd op de essentiële principes van respect voor dierenwelzijn.

ALLE maatregelen m.b.t. de duivensport blijven van kracht. Voorlopig is er niets veranderd.

De KBDB wacht vol ongeduld op de aankondiging van nieuwe versoepelingsmaatregelen om duidelijkheid te krijgen in het beheer van dit dossier en om te kunnen genieten van de soepelere maatregelen in het belang van de duivensport.

In afwachting van dit groen licht, heeft de nationale raad van beheer en bestuur zijn voorbereidingen reeds getroffen en een dossier samengesteld waarmee de specifieke situatie van de duivensport in België aan de bevoegde beslissingsorganen kan worden voorgelegd.

Dit dossier, hetgeen enkel nog moet worden afgerond in samenwerking met de leden van het crisiscomité “Covid-19” (comité zal vergaderen in functie van de mogelijkheden dewelke hen zullen worden geboden door de versoepelingsmaatregelen) , ingesteld in de schoot van de KBDB, zal alle bepalingen bevatten waarmee onze vervoerders, onze verenigingen en onze liefhebbers dienen rekening te houden teneinde de inkorfprocedures "veilig" te laten verlopen en vrij te zijn van enig verwijt voor wat betreft de bestrijding van de verspreiding van covid-19 virus.

De doelstelling van dit dossier bestaat er in om de besluitvormers bewust te maken dat de "specifieke" duivensportsector, op eigen initiatief, de koe bij de horens heeft gevat en op de situatie heeft geanticipeerd door het opstellen van verschillende te volgen procedures zodat ze alleen nog hun akkoord hoeven te geven.

Helaas kunnen we actueel geen specifieke datum, waarop de duivensportactiviteiten zullen kunnen worden hervat, mededelen maar wees er zeker van zijn dat de nationale raad van beheer en bestuur, vanaf het begin van deze crisis, al het mogelijke doet en klaar is om te reageren indien de gelegenheid zich voordoet .

Tot op heden, is de nationale raad van beheer en bestuur, meermaals, tussengekomen voor wat betreft de individuele opleringen. Wij danken de gespecialiseerde dierenartsen en de diensten van de FOD "dierenwelzijn" voor de steun die zij hebben verleend ingevolge ons verzoek bij de bevoegde autoriteiten.

We moeten ons niets voorliegen, er zal nog een lange weg dienen afgelegd te worden alvorens we opnieuw onze favoriete sport kunnen beoefenen zonder de naweeën te voelen van het Corona-Virus maar we moeten gebruik maken van de positieve elementen en de toelatingen die ons zullen worden geboden en, stap voor stap, verder gaan.

We vragen onze leden en onze verenigingen om er nu voor te zorgen dat de regels, die zowel door de federale overheid als door de KBDB werden opgelegd, ook worden gerespecteerd, zodat onze federatie een positief imago kan uitstralen bij de bevoegde diensten. Elke overtreding van de bepalingen uitgevaardigd door de federale overheid kan de algemene strategie van de KBDB schaden en uiteindelijk negatieve gevolgen hebben voor onze sport.

Afspraak aanstaande maandag voor onze wekelijkse mededeling. Mocht ons positief nieuws bereiken dit weekend dan zullen wij deze onmiddellijk mededelen.Zorg goed voor jezelf en je familie.

Voor de leden van de NRBB, De nationale voorzitter, Pascal Bodengien

Update  25 april

In mei opleren en in juni spelen, zo schreef ik dat mijn vermoedens waren. Dat LIJKT er ook van te komen nu met al die versoepelingen in België.

Maandag komt de KBDB in ‘speciaal beraad’ bij een. Voorstel zou zijn om vanaf 5 mei op te mogen leren. Afwachten. In Nederland zou in mei alles nog stil liggen volgens welingelichte bron.

GETEKENDEN
Kampioen worden, ook nationaal, is niet zo zeer een kwestie van goed spelen, wel van getekende pakken. In Nederland is het weinig anders blijkens de vier beste prestaties van de Nationale Kampioen jonge duiven vitesse:

14 prijzen van 41 gezette duiven.

15 prijzen van 41 gezette duiven.

20 prijzen van 41 gezette duiven.

25 prijzen van 61 gezette duiven.

 Laffe Nederlander  (24-04-2020)

Een Nederlander gaat er prat op dat hij zijn duiven (al) aan het opleren is, zelfs tot in België toe. Wat een laffe kerel. Belgen mogen zelf niet opleren en dan wil meneer zich even doen gelden. En hoe onsportief is het zo een voorsprong trachten te krijgen op clubgenoten die zich wel netjes aan de regels houden?

Het betreft nog een bestuurslid ook. De eerste 4 vluchten niet mee mogen doen, in geval we gaan vliegen, lijkt me nog een te milde straf. Naar verluidt pocht hij er ook nog mee op FB. Het zou een Oost Brabander zijn. Bah. NPO toon eens daadkracht en pak zulke kerels aan.

 Belgie en Blote Borsten  (23-04-2020)

Ja, binnen de bonden heb ik zo inderdaad mijn bronnen. Van Nederland weet ik het niet maar de Belgische Bond is erg actief en doet wat binnen haar vermogen ligt om in overleg met de overheid weer zo snel mogelijk aan spelen toe te komen. Wat die (KBDB dus) hoopt, met de nadruk op hoopt?

Dat men in mei de duiven op kan leren en in juni spelen. Afwachten en toch maar op niet te veel rekenen. Dan kan het alleen maar meevallen. Overigens hoor je van velen dat duiven in fantastische conditie zijn. Ook vanwege social distancing? (niet in contact komen met duiven andere hokken?)

BOTE BORSTEN
Een vraag van een liefhebber die duiven heeft met kaalgevreten of gebroken borst veertjes. Hij wil graag weten wat het is en wat er aan te doen.

Deze kwestie speelde al in de 90-er jaren en ook toen konden dierenartsen het niet eens worden. Het spagaat was inderdaad ‘kaal gevreten’ of ‘gebroken’. De ene stroming had het over een mijt die de pluimpjes op vrat.

De andere stroming beweerde, ik meen met dr. Stam voorop, dat het mechanische beschadigingen betrof. Veroorzaakt door de scherpe randen van voer of drinkbakken door te gulzig eten of drinken. Dr. Stam en co hadden als sterke proeven:

-Waarom alleen maar voor op de borst en ook…

-Er zou nooit een mijt gevonden zijn.

Wat waarheid is? Na zoveel jaren weet ik het nog niet. Dierenartsen zouden na een kwart eeuw wat slimmer zijn. Weet een van hen misschien meer? 

 Afdeling Friesland zit niet stil  (21-04-2020)

 Protocol April 2020
Inkorven, afslaan, transport en lossen tijdens coronacrisis
Pagina 1 van 7
Inleiding
In een eerdere persconferentie zei Rutte dat hij graag zag dat alle sectoren in de maatschappij nadenken over hoe ze zich het beste kunnen richten op de anderhalve-meter-samenleving, omdat dit voorlopig “het nieuwe normaal” wordt. Minister Wiebes maakte bekend dat alle sectoren daarvoor een plan moeten maken en dat de coronaprotocollen beoordeeld worden op afstand houden, gedragsbeïnvloeding, hygiëne, beschermingsmiddelen en toezicht.
Het coronavirus grijpt in Friesland, Groningen en Drenthe niet zo hard om zich heen. Daarom wordt nu nagedacht of in het noorden van het land al eerder verruiming van de coronamaatregelen kan plaatvinden. Jaap van Dissel noemde dat in de Tweede Kamer Over de sport hoor je (nog) niets. Het ironische is: sport is gezondheid. Het zorgt voor ontlading en ontspanning. Iets dat juist nodig is in tijden met veel stress, onzekerheid en angst. Het verbroedert. Broodnodig in een samenleving die door een onzichtbaar rondwarend virus steeds argwanender wordt. Duivensport is geen contactsport zoals vele andere sporten. Uit onderzoek van Shi et. al.
2020* is gebleken dat vogels niet gevoelig zouden zijn voor het virus wat Covid-19 veroorzaakt en als
gevolg het virus niet verspreiden. Duivensport speelt zich voornamelijk af aan huis. De liefhebber wacht zijn duiven die van de vlucht terugkeren aan huis op. Dat betekent dat bij versoepelingsmaatregelen de duivensport als hobby niet hetzelfde behandeld hoeft te worden als vele sporten en daardoor eerder haar activiteiten weer kan hervatten.
Organisatie van de postduivensport m.b.t. de coronamaatregelen
 De Nederlandse Postduivenhouders Organisatie (www.duivensportbond.nl ) draagt als
overkoepelende organisatie zorg voor de vereiste protocollen.  De afdelingen hebben een rol als het gaat over toezicht, vervoer en lossing van de duiven op de losplaats.  De verenigingen zijn aangewezen om een omgeving te creëren waar duivenhouders onder
veilige omstandigheden hun duiven kunnen aanvoeren volgens de 1,5-meter-samenleving. Pilot sector-4 (afdelingen 10 en 11)
Met in het vooruitzicht dat in het noorden van het land al eerder verruiming van de coronamaatregelen kan plaatvinden, willen de afdelingen 10 en 11 in Noord Nederland in samenspraak met de NPO en WOWD ( www.wowd.nl ) als pilot fungeren voor de andere afdelingen van de NPO. Andere afdelingen worden gevraagd input te leveren.
Zelfregulering
Het is van het grootste belang dat in de pilot wordt aangetoond dat de organisaties in staat zijn de regelgeving strikt toe te passen en na te leven. De protocollen die van toepassing zijn voor Inkorven, Vervoeren en Lossen van postduiven zijn daarop toegesneden en geaccordeerd door de bevoegde instanties.
* Shi et. al. Susceptibility of ferrets, cats, dogs, and different domestic animals to SARS-coronavirus-2. Online:
https://doi.org/10.1101/2020.03.30.015347
Protocol April 2020
Inkorven, afslaan, transport en lossen tijdens coronacrisis
Pagina 2 van 7
Achtereenvolgens wordt nu ingegaan op
Protocol voor Inkorven
Protocol transport van de duiven
Protocol lossing van de duiven
Bijlage 1, Verkort inkorfprotocol verenigingen
Protocol voor Inkorven
Duivenverenigingen werken toe naar verantwoord open stellen van hun gebouwen na de sluiting vanaf 15 maart. Hierbij wordt het maatschappelijk belang in acht genomen om liefhebbers zo snel mogelijk in een gecontroleerde en veilige omgeving weer te laten deelnemen aan de wedstrijdsport met postduiven. Aan verenigingen wordt voor het seizoen 2020 de mogelijkheid geboden om haar gebouw onder strikte voorwaarden open te stellen. De leden moeten op een veilige manier hun duiven kunnen brengen voor verzending naar de losplaatsen. Dat geldt ook voor de behandeling van de wedstrijdklokken waarin de data van de deelnemende liefhebbers en duiven worden opgeslagen en uitgelezen.
Inkorven van duiven in het verenigingsgebouw
De liefhebbers komen op afspraak met hun duiven naar de vereniging volgens een vooraf opgesteld rooster. De liefhebbers geven twee dagen voor het inkorven bij hun vereniging aan hoeveel duiven ze mee willen geven op de wedvlucht. De vereniging bepaalt dan op voorhand een inkorfschema en
neemt voldoende tijd om de inkorving af te werken. Elke deelnemer krijgt vervolgens een tijd door waarop hij/zij op de club wordt verwacht. De liefhebber dient de doffers en duivinnen gescheiden aan te bieden. Het gebouw, behalve het inkorfdeel, blijft gesloten en de deelnemers dienen buiten
het gebouw (in de auto) te wachten totdat men aan de beurt is. De auto dient voldoende geventileerd te worden wanneer er duiven in aanwezig zijn. Elk verenigingsgebouw dat in aanmerking komt als inkorfcentrum wordt vooraf geïnspecteerd door een vertegenwoordiger van de afdeling of men aan de voorwaarden voldoet. In het inkorflokaal ben je met maximaal 3 personen:
 1 persoon achter de inkorftafel die zelf de duiven pakt uit de mand van de liefhebber, Haalt de duif over de inkorfantenne, controleert het ringnummer en zet de duif in de verzendmand.
 1 persoon die de computer bedient en de data van de klokken in- en uitleest
 1 persoon die optreedt als centrumleider en toezichthouder en die de liefhebbers afroept volgens schema
Het verenigingsgebouw kan pas geopend worden nadat de centrumleider aanwezig is. Na elke inkorving dienen de aanwezigen hun handen te desinfecteren. Ook dient er desinfectiemiddel/doekje beschikbaar te zijn om de klok(ken) te desinfecteren. Om het dragelijk te houden is er de mogelijkheid om tijdens het proces van rol te wisselen. Het laden van de manden in de vrachtwagen geschiedt door Maximaal vier personen waarbij een afstand van minimaal 1,5 meter wordt gerespecteerd.
Protocol April 2020
Inkorven, afslaan, transport en lossen tijdens coronacrisis
Pagina 3 van 7
Voorwaarden voor de vereniging
1. Verenigingen weten wie er aanwezig zijn in het gebouw. Er wordt alleen toegang verleend aan leden van de vereniging;
2. Verenigingen informeren bij de ingang hun leden over de hygiëneregels in het gebouw via een poster of banner. De poster of banner wordt digitaal aangeleverd door het NPO. Verenigingen kunnen deze zelf printen op A3-formaat;
3. In het gebouw en daarbuiten hanteren we de richtlijnen van het RIVM, zodat de onderlinge afstand van 1,5 meter geborgd blijft en er geen lichamelijk contact ontstaat;
4. Verenigingen dienen looproutes dan wel scheidingsvakken aan te brengen om de door het RIVM voorgeschreven afstand (1,5 meter) te bewaren;
5. Een lid is verplicht zich vooraf aan te melden bij de vereniging, zodat er een rooster opgesteld kan worden en er niet meer mensen dan toegestaan aanwezig zijn;
6. Op aanwijzing van de centrumleider kan het lid het gebouw betreden, kunnen de duiven en de wedstrijdklok aangeboden worden en zal het lid het gebouw verlaten.
7. De liefhebber dient de korven en de klok thuis te reinigen en te ontdoen van stof en vuil;
8. Het bestuur is verantwoordelijk voor het voortdurend reinigen en desinfecteren van de
apparatuur;
9. De toiletgroepen (mannen en vrouwen gescheiden) mogen door maximaal 1 persoon tegelijkertijd worden gebruikt en worden na gebruik van het toilet direct gereinigd;
10. De kantine is gesloten;
11. Wanneer maatregelen niet worden nageleefd door leden, kan het bestuur een lid (tijdelijk) de toegang tot het gebouw ontzeggen dan wel het lidmaatschap intrekken;
12. Er vinden geen samenkomsten plaats; enkel de toezichthouder, de inkorver en de persoon die de computer bedient zijn in het gebouw aanwezig .
13. De geldende protocollen bevinden zich ter inzage in het gebouw en kunnen getoond worden in geval van controle.
14. Het bestuur is verantwoordelijk voor het naleven van de protocollen en dient daar op toe te zien. Personen die zich niet houden aan de voorschriften worden geweigerd.
Aanvullende hygiënemaatregelen
1. De verenigingen dienen op strategische posities desinfecterende gel te plaatsen;
2. Prullenbakken dienen te worden afgesloten.
3. Bij binnenkomst dienen personen verplicht gebruik te maken van desinfecterende gel/zeep.
Aanvullende aanwijzingen voor leden
1. Blijf thuis als je ziek bent of in de afgelopen 72 uur ziek bent geweest;
2. Volg de aanwijzingen van de centrumleider altijd op;
3. Houd u aan de regels over de aankomst en het vertrek in de omgeving van het gebouw;
4. Vermijd fysiek contact met andere in of bij het gebouw aanwezige leden;
5. Neem alle meegebrachte zaken (duivenmanden en klok) weer mee naar huis. Zorg dat deze schoon zijn;
6. Liefhebber dient bij het aanleveren van de oude duiven doffers en duivinnen gescheiden aan te bieden. Het dient voor de inkorver duidelijk te zijn welk geslacht in welke mand zit.
7. Volg de algemene richtlijnen van het RIVM met betrekking tot het minimaliseren van de verspreiding van de infectie.
Protocol April 2020
Inkorven, afslaan, transport en lossen tijdens coronacrisis
Pagina 4 van 7
Protocol Transport van duiven
1. Het laden van de manden in de vrachtwagen geschiedt door 4 personen, waarbij een afstand van minimaal 1,5 meter wordt gerespecteerd. Dit geldt ook voor het lossen van lege manden.
2. In de vrachtwagen is alleen de chauffeur in de cabine aanwezig. De convoyeur die zorgt voor verzorging onderweg of bij de losplaats, rijdt in een eigen vervoermiddel achter de vrachtwagen aan naar de losplaats.
3. Als er overnacht wordt dan slapen convoyeur en chauffeur in afzonderlijke ruimtes.
4. Het water geven van de duiven gebeurt via het aanwezige systeem.
5. Bij het verzorgen van de duiven wordt de 1,5 meter afstand in het gangpad gehanteerd.
6. Alle draag- en handgrepen en plaatsen die aangeraakt worden dienen ontsmet te worden
met desinfecterende middelen.
Protocol Lossing van de duiven
1. Op de losplaats dienen convoyeurs en chauffeurs de door het RIVM uitgebrachte regelgeving in acht te nemen. Minimaal 1,5 meter afstand bewaren; geen lichamelijk contact.
2. Alle draag- en handgrepen en plaatsen die aangeraakt worden dienen ontsmet te worden met desinfecterende middelen.
3. Na de lossing van de duiven wordt de losplaats schoon achtergelaten. Vuil wordt in afvalzakken verzameld en de zak wordt dichtgebonden en bij thuiskomst in de afvalcontainer gedeponeerd.
4. Voor vertrek desinfecteert iedereen de handen.
Protocol April 2020
Inkorven, afslaan, transport en lossen tijdens coronacrisis
Pagina 5 van 7
Bijlage 1
Verkort inkorfprotocol verenigingen
Inkorven
De liefhebbers komen op afspraak naar de vereniging volgens een vooraf opgesteld rooster. De liefhebbers geven twee dagen voor het inkorven aan hoeveel duiven ze mee willen geven op de wedvlucht. De vereniging bepaalt dan op voorhand een inkorfschema en neemt voldoende tijd om
de inkorving af te werken.
We onderscheiden vier verschillende rollen.
1e rol is de centrumleider (toezichthouder)
2e rol is de inkorver
3e rol is voor de persoon die de computer bedient
4e rol is de liefhebber
Werkvolgorde
1. De centrumleider ontvangt de liefhebber. Liefhebbers die nog niet aan de beurt zijn wachten in hun auto en vermijden alle contact met andere liefhebbers;
2. De liefhebber haalt de duiven uit de auto en plaatst de manden en de klok voor de deur van het inkorflokaal. De liefhebber neemt daarna weer plaats in de auto;
3. De toezichthouder brengt de manden en de klok naar het inkorflokaal nadat hij de handgrepen gedesinfecteerd heeft;
4. De inkorver neemt de mand en de klok over nadat de toezichthouder het inkorflokaal weer heeft verlaten. Nadat de klok is ingesteld wordt deze door de inkorver aangesloten op de inkorfantenne. De inkorver voert het gehele proces van inkorven zelfstandig uit. Het uit de
mand nemen van de duiven, het halen van de duiven over de inkorfantenne, het controleren van de ring en het inkorven van de duif in de reismand;
5. Na de laatste duif geeft hij de toezichthouder een teken dat het inkorven is afgerond;
6. De inkorver brengt de klok naar degene die de computer bedient;
7. Na het uitlezen van de klok geeft deze een teken aan de toezichthouder;
8. De toezichthouder plaatst de manden en de klok weer buiten het inkorflokaal, desinfecteert
de draaggrepen van manden en klok en geeft de liefhebber een teken dat het inkorven is afgerond;
9. De liefhebber laadt zelf de manden weer in de auto en vertrekt direct;
10. Na iedere liefhebber wassen de toezichthouder, de inkorver en de degene die de computer bedient grondig hun handen. De volgende liefhebber komt aan en de procedure herhaalt
zich.
Protocol April 2020
Inkorven, afslaan, transport en lossen tijdens coronacrisis
Pagina 6 van 7
Inladen manden
Na het inkorven worden de transportmanden verzegeld. Voor het inladen wordt er gewerkt met vier personen. Tijdens het dragen van de manden hanteren we de onderlinge afstand van 1.5 meter. Vooraf en na afloop zorgvuldig alle hygiënemaatregelen uitvoeren. Uit onderstaande foto blijkt dat
dit ook tijdens het dragen van de manden behaald wordt. De onderlinge afstand is 1.5meter.
Afslaan van de klokken
Het afslaan van de klokken dient ook weer gefaseerd te worden uitgevoerd. Alle klokken worden afzonderlijk aangeleverd. De klokken worden in het inkorflokaal door de toezichthouder gedesinfecteerd. Na het uitlezen van de klokken kunnen de klokken weer gefaseerd afgehaald worden. Ook het thuisbrengen of opslaan van de klokken is een optie. In alle gevallen moet worden vermeden dat mensen onnodig samenkomen. Het advies is om geen papieren uitslagen te verstrekken.
Protocol April 2020
Inkorven, afslaan, transport en lossen tijdens coronacrisis
Pagina 7 van 7
Inkorven grotere aantallen duiven
De duiven worden door 3 leden ingekorfd. Ieder lid doet alle handelingen met een duif (uit de liefhebbersmand halen, over de antenne halen en in de reismand zetten). Hierdoor kan de onderlinge afstand van anderhalve meter gehandhaafd worden en is er verder geen fysiek contact
tussen de inkorvers nodig. De mand(en) van de liefhebber, de inkorfantenne, en de reismanden worden in een driehoek
opgesteld. De zijden van de driehoek zijn minimaal 2 meter. Zie afbeelding 1.
Afbeelding 1.
Inkorver 1 neemt als eerste een duif uit de mand van de liefhebber en loop hiermee naar de antenne. Tegelijkertijd loopt inkorver 2 vanaf de antenne naar de reismand en inkorver 3 van de reismand naar de mand van de liefhebber. Inkorver 1 haalt de duif over de antenne en inkorver 3 pakt een duif
uit de mand van de liefhebber. Als iedereen klaar is op zijn positie schuift iedereen weer een positie op. Inkorver 1 zet dan de duif in de reismand, inkorver 3 haalt de duif over de antenne en inkorver 2 pakt een duif uit de mand van de liefhebber. Zo gaat het door tot alle duiven in de mand zitten.

 Stand van zaken  (21-04)

Men kon lezen dat de Belgen driftig gewerkt hebben aan een protocol om zo snel mogelijk te kunnen starten. In Duitsland kan men inmiddels weer opleren en zijn ook voorbereidingen getroffen, in Denemarken kunnen ze 2 mei daadwerkelijk gaan spelen. In Nederland bleef de NPO bedenkelijk stil. Maar stilgezeten heeft die niet. Ook zij hebben een protocol zo liet men weten. Dat is niet alleen zeer uitgebreid met oog voor detail maar ook zeer overtuigend. Gewoon heel goed werk.  Zou juni dan toch haalbaar zijn?    

Nog diverse   (20-04)

Middels livestream hebben we afscheid kunnen nemen van onze laatste overgebleven oom. Hij was al oud, maar wel gezond en omdat hij regelmatig een koffie kwam drinken pakt zo’n dienst je toch. Vooral al die foto’s uit een soms ‘grijs’ verleden. Morgen, dinsdag, is het afscheid van Christ v d Pol, de markante duivensporter uit Goirle ook live te volgen. www.klumalivestream.nl Ik meen 10 uur.

VERLIEZEN
Ik kreeg nog wat mails, merkwaardig genoeg allemaal van Belgen, die tot hun verbazing nog geen jonge duif verloren hadden. Maar zo mailde met name Rudy: Oppassen als straks ‘opleren’ wordt vrij gegeven. Iedereen zal meteen op stap gaan, massa’s jonge en oude duiven zullen worden gelapt met grote verliezen als gevolg als je je jongen uit hebt vliegen. De eerste dagen vast houden dus.

DIRECT OF RECHTSTREEKS
E D uit Amerika snapt niets van Pipa. Waarom staat er steeds DIRECTE ZOON/DOCHTER van die en die duif? Dat ‘direct’ dient inderdaad tot niets. Je hebt het over een zoon/dochter uit een duif of niet uit die duif. Als een duif een zoon is van pakweg Harry, volstaat ‘zoon van Harry’. Ik denk dat die woorden direct of rechtstreeks dienen om te benadrukken.

 Update   (20-04)

Dirk, Ide, andere Dirk (allen België) lieten weten dat ze tot hun verbazing nog geen jongen verloren zijn, terwijl dat bij de ene Dirk in voorgaande jaren soms opliep tot 75%.  ALS (daar gaan we weer) ze het geweten hadden, hadden ze de hokken niet tjokvol gekweekt. Hier trouwens ook niets weg. Fungeerden die in de week veelvuldig getrainde duiven dan als een soort stofzuiger onder het jonge duivenvolkje? Daar lijkt het alleszins op.

PRESTATIES
Drie liefhebbers laten weten de ‘on line’ reportage over mij/ons in De Duif zeer interessant te vinden maar ze missen de uitslagen. Jammer, die zijn wat mij betreft het meest interessant. Wat je moet doen is die downloaden, dat kan onder aan de reportage.  (results Maegh A S).

TRIEST
Mijn laatste nog in leven zijnde oom is vandaag begraven. Hij was een van de zes broers van mijn moeder en de enige die geen duiven had. Ondanks zijn 93-jaar was hij nog kerngezond, nam geen medicijnen, en dan is het wel heel triest dat Corona je fataal wordt.  Anderzijds, gezond zo oud mogen worden...

Eerste schaap over de dam (19-04)

Niet al het duivennieuws is gelukkig slecht. Gisteren zag ik de eerste zwaluwen en in Denemarken maken die een beetje lente. Van duivenvriend Sten Stensen hoorde ik dat ze daar 2 mei beginnen te vliegen.  Duiven en het virus hebben niks met elkaar te maken en daar wil men het leven van zo veel mogelijk mensen zo aangenaam mogelijk maken.  Wie volgt en wanneer.

Duitsland misschien zo laat dhr A .B. weten verwijst naar de site van de Duitse Bond. Privaat  africhten is toegestaan en men bereidt zich voor om na 3 mei te kunnen gaan vliegen. Wel is het zo dat zij niet dat probleem van de landsgrenzen hebben dat wij hebben. Wordt het niet hoog tijd dat er gelobbyd gaat worden te beginnen met Belgie? Ik zie geen enkele geldige reden om duivenwagens aan de grens tegen te houden.   

Boefje  (18-04)

Men zegt wel eens dat er zo veel jaloezie is in duivensport, dat liefhebbers niets van elkaar kunnen hebben. Is dat ook zo? Valt denkelijk best mee. Op korte tijd nog nooit zo veel mails, appjes en telefoon gehad als de laatste twee dagen. Het ging allemaal over een reportage in De Duif. En wat nu zo merkwaardig is? Die complimenteuze woorden kwamen vooral van de betere spelers, ik zou bijna zeggen de top. Wel was niet ik het die al die lof verdient maar Luc v d Plas… Bij deze Luc.

DUIVENVERKOOP
De 12 duiven die op Internet te koop staan worden niet door mij aangeboden, die zijn eigendom van de man die ze nu aan biedt. Wel zijn die door mij gekweekt en komen uiteraard uit de betere duiven.

SPORTIEF?!
Van een tussenpersoon kreeg ik een tijd terug de vraag wat ik zou doen als een duif die van mijn hok kwam zou sterven of niet bevruchten. Of ik die zou vervangen? Ik antwoordde bevestigend. Toen weer een mail. Of ik die zou vervangen door een duif van dezelfde ouders? Want een klant HAD een duif van me die niet bevruchtte. Dat werd al heel wat moeilijker, zo antwoordde ik en vroeg om welke duif het ging. Ik kreeg een ring door van een duif van 2017. Duif nagekeken en dat was schrikken. Uitgerekend uit dezelfde ouders als de 006 de Nationale zone winnaar Argenton die al meerdere goede gegeven had waaronder de 3e Nationale Asduif HaFo KBDB jrl 2019. Uitgerekend die duif? Dat was wel heel sterk.

BOEFJE
De moeder bevruchtte niet meer, dus hoefde ik er ook niet over na te denken. Dat schreef ik ook. Een uit dezelfde vader dan, was de vraag? Ik vertrouwde het voor geen meter en zei dat de benadeelde dan eerst de voetring op moest sturen voor we verder zouden praten. Tien dagen later had ik die, maar die was (en waarom verbaasde me dat niet) door midden gezaagd. Ik stond perplex. Dacht die man nu echt dat ik achterlijk was? Ik weer een mail gestuurd, nu minder vriendelijk, dat ik twijfels had over de hele gang van zaken. Duif niet gedood maar ring af gedaan. Reactie van de tussenpersoon: ‘Klant is goud eerlijk, en inderdaad duif niet dood gedaan want zo iets kon die man niet. Of ik dat niet kon begrijpen.’ Heb niet meer geantwoord. Ben overtuigd dat ‘klant’ een boefje is. Misschien wel een boef!

Voorzitter spreekt  (17-04)

 Verleden zomer kon men al merken dat in Belgie veel veranderd is. De KBDB is m.b.t. lossingen veel flexibelere geworden en alle voorgestelde wijzigingen vielen goed uit. Gevolg: Een record aantal duiven op de laatste national. Duivensport is er duidelijk in beweging en dat is goed. Te lang stond de sport er stil. Te lang gebeurde te weinig. Daarin is verandering gekomen. Vooral de voorzitter speelt nu een belangrijke en actieve rol. Zo is vandaag een dossier aan het ministerie overhandigd met als doel in de mate van het mogelijke zo snel mogelijke met duiven te spelen. Deze avond had Sportblad de Duif een onderhoud met de voorzitter. Zie zeker op www.deduif.be.  Het is zeer de moeite!!!

Belgen zitten niet stil (17-04) en communiceren (eindelijk).

Er is daar zelfs een corona commissie. Duidelijk is dat het bestuur KBDB nieuwe stijl doet wat in haar vermogen ligt om de sport zo veel mogelijk 'te redden' in deze moeilijke tijden. Of de NPO ook zo bedrijvig is? Hmm. Weet niet. De communicatie naar de leden toe is alvast weinig belovend. Wat betreft Belgie lees onderstaande.

Van de KBDB aan alle aangesloten verenigingen

 Beste,

Ingevolge de uitbraak van de coronacrisis werd de start van het sportseizoen 2020 uitgesteld. We tasten nog steeds in het ongewisse voor wat betreft de datum waarop de leer- en wedvluchten zullen kunnen aanvangen.

Rekening houdend met het feit dat er op 15/04/2020 toch enkele versoepelingen werden aangekondigd door de federale overheid willen de leden van de nationale raad van beheer en bestuur hierop reeds nu anticiperen. Weet dat uitzonderlijke situaties ook uitzonderlijke beslissingen en maatregelen vergen.

 U zult begrijpen dat wij overstelpt worden met vragen van liefhebbers die hun duiven individueel willen opleren, hetgeen begrijpelijk is. Actueel worden deze VERBODEN aangezien het individueel opleren NIET onder een “essentiële” verplaatsing kan worden gecatalogeerd. Zoals u reeds zult hebben kunnen lezen op onze website en onze facebookpagina, wordt er meermaals bij de liefhebbers op aangedrongen om hun duiven NIET individueel te gaan opleren en de KBDB rekent dan ook op de “fairplay” van hun liefhebbers ten overstaan van andere collegaduivenliefhebbers.

De leden van de nationale raad van beheer en bestuur hebben een dossier samengesteld teneinde ons standpunt te verdedigen bij de bevoegde federale overheidsdiensten met het oog om binnen afzienbare tijd toch individuele opleringen, gezamenlijke opleervluchten (in te korven in de verenigingen) en vervolgens wedvluchten te mogen organiseren.

 De KBDB streeft er immers naar om de start van het seizoen voor IEDERE duivenliefhebber op hetzelfde moment te laten aanvangen en de mogelijkheid te bieden om ALLE duiven van IEDERE liefhebber aan dezelfde trainingen, qua afstand, te kunnen laten deelnemen. Dit is dan ook de reden waarom wij nu al contact met jullie opnemen om, in de mate van mogelijke, nu reeds de nodige voorbereidingen te treffen. Indien de toelating wordt verleend om te mogen inkorven in de lokalen zal er worden gestart met opleervluchten.

 De leden van de nationale raad van beheer en bestuur hebben een crisiscomité “Covid-19” opgericht, waarin iedere provincie wordt vertegenwoordigd, zodat afspraken kunnen worden gemaakt nog voor het einde van de beperkingsmaatregelen. De opleervluchten zullen, rekening houdend met de uitgevaardigde beperkingsmaatregelen in Frankrijk tot en met 11 mei, vrijwel zeker, indien de Belgische federale overheid hiervoor zijn akkoord zal verlenen, UITSLUITEND in België kunnen doorgaan. Van de vervoerders zal, bij de start van het seizoen 2020, de nodige soepelheid worden gevraagd. De verenigingen worden uiteraard niet verplicht om te korven. Iedere vereniging neemt hierin zijn eigen beslissing. De maatregelen, dewelke op dat moment verplichtend toepasbaar zullen zijn voor de inkorvingslokalen, zijn minimum deze dewelke dienen gehanteerd te worden voor de grootwarenhuizen.

 Aan welke maatregelen werd er reeds gedacht voor wat betreft:

 De opleervluchten

 Voor de lokalen alwaar wordt ingekorfd in een café zal naar een andere oplossing moeten worden gezocht en zal er in een aanpalend of apart lokaal (zonder drankgelegenheid) dienen ingekorfd te worden. Zoals reeds meermaals aangekondigd via alle mogelijke kanalen zullen de cafés en restaurants één van de laatsten hun deuren kunnen/mogen openen.

 Inkorven per liefhebber en op afspraak. De liefhebbers wachten hun beurt (op het voorafgaandelijk afgesproken uur) af in hun wagen.

 Maximum 2 inkorvingsrijen en dit enkel voor de lokalen dewelke op dat moment de “social distancing” maatregelen kunnen garanderen

 Rekening houdend met het feit dat dergelijke inkorvingen meer tijd in beslag zullen nemen, dient tijdig te worden aangevangen met de inkorvingen en dient te worden gestart met de oudste liefhebbers (kunnen reeds van in de namiddag hun duiven komen inkorven)

 De liefhebbers plaatsen hun duiven zelf in de manden

 Aanwezigheid van 1 of maximum 2 leden van het bestuur van de vereniging teneinde lege manden te voorzien en eveneens voor het loden van de manden.

 1 persoon blijft aanwezig in het lokaal tot de ophaling van de duiven door de vervoerder.

 Het formulier, verplichtend in te vullen door de vereniging, met vermelding van het nummer/ de nummers van de loodjes/verzegelingstrips, dient in de vereniging te worden bewaard i.p.v. meegegeven te worden met de vervoerder.

 Het formulier, waarbij de vereniging wordt ontheven van alle verantwoordelijkheid en wordt ondertekend door de vervoerder, dient UITZONDERLIJK niet te worden ingevuld.

 Te voorzien voor de vrijwilligers van de vereniging:

 Plastieken handschoenen

 Alcoholgel voor het ontsmetten van de handen

 mondmaskers

 Paramyxoformulieren dienen door de liefhebber, digitaal of per post, VOORAFGAANDELIJK te worden overgemaakt aan de vereniging

 Het ingevulde paramyxoformulier door de vereniging (formulier terug te vinden op onze website) dient digitaal te worden overgemaakt aan de betrokken vervoerder

 Plexiglas voorzien – de KBDB zal zich dienaangaande informeren en meer inlichtingen verstrekken begin volgende week

 Het afrekenen van het bedrag van de kosten per liefhebber kan NIET gebeuren met baar geld maar via overschrijving op de rekening van de vereniging. Liefhebbers kunnen, net zoals in horeca, voorafgaandelijk reeds een voorschot betalen aan de vereniging.

De wedvluchten

 De voorwaarden gesteld voor de opleervluchten zijn eveneens van toepassing voor de wedvluchten, met uitzondering evenwel van het feit dat voor de wedvluchten de duiven in de manden worden geplaatst door de inkorver en de normale procedures voor het inkorven van de duiven voor wedvluchten worden gerespecteerd  Het voorafgaandelijke overmaken, per post of digitaal, van de poelebrief aan de liefhebber, dewelke deze dan zal afgeven bij de inkorving

 Voor het binnenbrengen van de klokken zal, ten gepaste tijde, nog een procedure worden uitgewerkt, waarbij uiteraard de maatregelen van “social distancing” dienen gerespecteerd te worden.

U zult begrijpen dat onze leden-duivenliefhebbers tot een risicogroep behoren gezien hun leeftijd. Daarom dat er nu reeds wordt gedacht om zowel de liefhebbers als de vrijwilligers van de inkorvingslokalen, zoveel als mogelijk te beschermen.

Gelieve te noteren dat dit enkel de voorbereidingsmaatregelen zijn teneinde klaar te zijn voor het moment dat de federale overheid GROEN LICHT geeft op de door ons geformuleerde voorstellen. Tot nader order zijn individuele en gezamenlijke opleringen evenals wedvluchten VERBODEN.

 Verdere info volgt via het crisiscomité “Covid-19” van de KBDB. Voorstellen, adviezen en opmerkingen zijn steeds welkom en dit in het belang van onze liefhebbers, onze vrijwilligers in de vereniging en onze duiven. Bijgevoegd vindt u een affiche met instructies dewelke in acht dienen te worden genomen door de liefhebbers en het/de aanwezige bestuurslid/bestuursleden van uw vereniging met verzoek deze uit te hangen in uw lokaal.

 Met vriendelijke groeten. Voor de leden van de NRBB, De nationale voorzitter, Pascal Bodengien. 

Bemoedigende mail  (16-04)

Onderstaand schrijven kregen de ‘maatschappijen’ in de provincie Antwerpen. Eerder schreef ik al dat men in Belgie aan het lobbyen is. Kennelijk met resultaat. Een aantal mensen gaan er dus van uit dat in mei gestart gaat worden. Zou het dan toch? EERLIJK GEZEGD MOET IK HET NOG ZIEN. JULI LIJKT MIJ AL MOOI. Hopelijk hebben die Antwerpse  optimisten gelijk. Let in eerste regel op het woordje als!  (uitroeptekens zijn van mij)

 Voorstel start seizoen als (!!!!!!!!!!) 3 mei is vrij gegeven.   

 Dinsdag 5/mei

opleervlucht

opleervlucht

donderdag 7/mei

Quiévrain

Momegnies

 Zondag 10/mei

Quiévrain

Momegnies

Woensdag 13/mei

Noyon

Soissons

Zondag 17/mei

Noyon

Soissons

Melun

 Zaterdag 23/mei

Melun

Melun

 Dit schema kunnen we per week opschuiven. We zullen moeten afwachten en ik denk dat we midden juni misschien met Hafo kunnen starten.

 Tijdnood  (16-04)

Zoals alle andere sporten raakt ook duivensport in tijdnood en is het zaak te redden wat er te redden valt. Zie post van gisteren. De KBDB zit niet stil en werkt een aan protocol om dat, als de tijd er rijp voor is, te kunnen overleggen aan bevoegde instanties opdat zo snel mogelijk gespeeld kan worden. (Rutte: Zaken/organisaties zonder een goed plan komen als laatste). Of dat in Nederland ook zo is wordt door een vooraanstaand liefhebber betwijfeld.

‘Van het oude bestuur kan je het niet verwachten, het nieuwe bestuur is nog niet geïnstalleerd, dus wie zou het moeten doen?’ zo mailt hij. Hopelijk ziet hij het te somber en zitten dhr. V d A en Co niet stil.

GOED NIEUWS
Het draait allemaal om afstand houden, die anderhalve meter dus, en geen onderlinge contacten. Het goede nieuws is dat dat in duivensport best moet kunnen. Zo maar wat losse ideeën voor een protocol:

-De liefhebber krijgt bericht wanneer hij in kan manden.

-Die zet bij het inzetten zijn mand(en) met duiven en module bij het inmandlokaal /clublokaal en wacht dan (in zijn auto).

-Iemand van ‘de commissie’ pakt zijn mand, en korft zijn duiven in.

-Als alles geregeld is zet hij de (nu) lege manden met module weer (buiten) klaar en kan de melker ze inladen en er mee naar huis.

-Na de vlucht spreekt men af wanneer en waar iedereen zijn module klaarzet, bijvoorbeeld bij de voordeur. Als het kan meerdere op hetzelfde adres. Iemand van de club haalt alle modules op om de uitslag te maken en brengt die ook weer thuis.

ALDUS
Aldus hoeft van onderling contact geen sprake te zijn. Wel zijn er twee grote nadelen.

 1. Heel veel werk komt op de schouders van heel weinig mensen.
 2. Afzonderlijk (een voor een) inmanden is haast ondoenlijk in grote clubs. Die zouden creatief moeten zijn. Het zijn zo maar wat losse flodders.

Planning   (15-04)

8 April kon je in dit blog onderstaande lezen: Nu zo veel mensen met zo veel duiven zitten is elke dag later starten dan mogelijk een dag verloren. Hopelijk is men zich binnen de bonden aan het voorbereiden. Als de boel straks beetje bij beetje ‘open’ gaat zal duivensport het laatste zijn waar Rutte en Co aan zullen denken. Als we zelf niets doen. Ik denk daarbij aan afzonderlijk inmanden en alle andere mogelijke maatregelen om onderling contact te vermijden. Want daar zit nu het probleem, niet bij de duiven. Met een plan de campagne zou men naar de bevoegde instanties kunnen stappen als de tijd er voor rijp is. Die komen echt uit zichzelf niet naar ons toe. Belangrijk: Mensen met enig gewicht laten ‘onderhandelen’.

 Premier RUTTE vandaag:  Iedereen die straks ‘open’ wil moet nu al gaan zorgen voor een gedegen en goed doordachte planning. Hopelijk pakt de NPO het op.

Google translate  (15-04).

-Ook Tony was diep geschokt door het overlijden van Christ v d Pol en prijst zich nu gelukkig dat hij hem afgelopen jaar nog gezien heeft dankzij Louis St. Duidelijk is wel dat duivensport in Christ een graag gezien en bijna iconisch iemand verliest.

-Dr. Bratislav heeft het over het Rota virus en zegt dat de firma Pharmagal uit Slowakije een afdoend vaccin heeft ontdekt: De naam ‘RP’ (Rota-Paramyxo).

Dezelfde firma produceert ook ‘PHA’, een combi vaccin tegen Paramyxo, Herpes en Adeno. In oosterse landen is men zeer tevreden en die entingen worden ook zo aangewend bij duiven voor One Lof Races zo schrijft hij. Het bestaan van die vaccins was me bekend, maar… Hier is men toch sceptisch. Althans voorlopig. Hopelijk zijn ze zo effectief als hij schrijft.

-Achmed en Zhao hadden beide een vraag in verband met totaal weduwschap.

GEMEEN
Wat deze namen gemeen hebben? Het zijn allemaal buitenlanders en reageerden allemaal naar aanleiding van posts op mijn blog. Maar die is toch in het Nederlands? Inderdaad. De oplossing heet ‘google translate’. Heb die zelf ook nog maar eens uitgeprobeerd, dat was lang geleden, en ik schrok. Deze vertaalmachine is op korte tijd enorm verbeterd!

Eigenlijk heb je als liefhebber geen hulp meer nodig als je iemand in het Engels wilt mailen en jezelf die taal niet machtig bent. Zeker niet als je simpele zinnen gebruikt. Vroeger leverde dat wel eens komische effecten op omdat jongen (duiven) steevast vertaald werd door boy(s). Ook dat is flink verbeterd.    

In deze tijd  (14-04-2020)

 Het is ongeveer twee jaar geleden dat in Midden en West Brabant en ook in Zuid Holland nogal wat jongen stierven. Een Brabander was te rade gegaan bij een dierenarts en die had gezegd: Adeno/Coli en wat zwaarder en langer kuren.

Maar helaas, geen verbetering, zelfs bleven jongen dood gaan. Hij moest het weten en reed met enkele levende en dode duiven naar een Duits dierenarts. Tien dagen later, na een labo onderzoek, hoorde hij kreeg hij een ander verhaal: Rota-virus. Dit jaar in de streek opnieuw bij twee liefhebbers (voor zover ik weet) dode duiven.

Weer lijkt het op het Rota virus. Vooralsnog zijn de aantallen beperkt en hopelijk blijft dat zo. Medicatie is er niet. Momenteel doet men wel proeven met entstoffen maar die moeten hun deugdelijkheid nog bewijzen.

EIGEN SCHULD

Als je door het noodlot tegen de oren geslagen wordt is dat overigens niet altijd een kwestie van pech. Zo is er die liefhebber die, door de omstandigheden gedwongen, nog amper op de hokken komt en dat heeft hij geweten.

-In het seizoen duiven tussen de vliegers die er niet thuis horen. Eigen jonge duiven maar ook vreemde.

-En vliegers die bij de jonge duiven binnen lopen met als gevolg dat hun bak wordt ingenomen. Het verdere vervolg kan men raden.

ALLES OM ZEEP

-Zelf ook een slechte ervaring. Een tijdje terug vroeg ik aan Daniel, die hier wel eens helpt, of hij eens wilde kijken of er geen jongen geringd moesten worden. Toen hij uit het hok kwam zag ik aan zijn gezicht dat er iets mis was en dat bleek ook zo. Bij twee van de zes (kweek)koppels lagen jongen van enkele dagen oud dood in het nest. De andere waren van de eieren gaan lopen die dan ook ijskoud waren geworden. Ik wist meteen wat er aan de hand was, want dat is verdorie de derde keer dat het me overkomt. Pak je zo’n schotel met daarin dode jongen of koud geworden eieren dan zie je, als je goed kijkt, piepkleine beweeglijke zwarte stipjes. Of, wat ook kan, iets grotere maar nog zeer kleine rode ronde al even beweeglijke ‘luisjes’. Als het al luisjes zijn. Soms krijg je die op je armen en dan merk je pas goed hoe irritant die zijn en waarom duiven er voor gaan lopen.

Nu moet ik wel zeggen dat ik kranten in de schotels heb en het dan o zo verleidelijk is het vulsel voor een volgend broedsel niet te verversen. Ofwel, zoals vaak als dingen mislopen, eigen schuld.

DE LIEFHEBBER

Mensen stellen zich wel eens de vraag, wat is het belangrijkste om succesvol te zijn, het hok, de duiven of de liefhebber? Voor mij is dat de liefhebber. Die zorgt immers wel voor een goed hok en goede duiven. Dat toont de Belgische Nationale Kampioen Leo van Horenbeeck nog maar eens. Zijn 2e Provinciale Kampioen grote HaFo jongen was een geschenk, zijn zonale winnaar Limoges evenzeer. Kennelijk iemand die uit de duiven haalt wat er in zit.

PRANGENDE VRAAG 
J heeft een prangende vraag. Hij speelt voor het eerst 'totaal' en wil graag weten wat wij doen als van een goede duif een partner verloren gaat. Wel, we hebben enkele voedsterkoppels. Die worden tijdens het seizoen toch niet gebruikt en daaruit pakken we een duif om de verloren gegane vlieger te vervangen.    

Verlies van een markant figuur (12-04) 

Christ v d Pol was een van de weinigen met wie ik in een grijs verleden vrij intensieve contacten had. Grote mond klein maar goudeerlijk hartje, zo was Christ. In de 70-er jaren was hij een sensatie op de fondvluchten voor jongen. Als een van de zeer weinigen verduisterde hij destijds en dat heeft de concurrentie geweten. Sensationeel waren de aankomsten.

Wat later schakelde hij, met Vincent, over naar de fond. Ook hier was hij succesvol met als grootste stunt het winnen van Nationaal Sint Vincent. Ik weet nog dat ik uit diens nationale winnaar een koppel jongen had besteld voor Kayama Japan. Toen we de jongen gingen halen opende hij een hok en zei ‘kies maar uit’. We keken verbaasd. De afspraak was toch jongen van de Sint Vincent. Christ: ‘Dat zijn er allemaal van de Sint Vincent.’ Hij had hem gebruikt als stier. Het is een van de vele anekdotes want Christ was een markant figuur, alles behalve een grijze muis.

Vandaag is Christ bezweken aan Corona. Omdat we hem zo goed hebben gekend was het schrikken. Vrouw Corry, lievere mensen zijn er geen, en Christ runden een slagerij en beide waren oer degelijke hardwerkende mensen met als passie voor Christ zijn duiven. Corrie zit nu in een verpleeghuis. Onze innige deelneming aan heel de familie en dan spreek ik zeker namens velen.

 Vandaag  (09-04-2020)

Vandaag was weer zo’n dag met meerdere mails van duivenliefhebbers.

Mail 1.

Hallo Schaerlaekens. Men zegt dat veel gerst geven nu goed is voor de duiven en je op moet passen voor te vroege vorm als je duiven gescheiden houd. Wat vind jij?

Een duivenvriend.

Op zulke mails wordt uiteraard niet gereageerd. Het is toch een kwestie van fatsoen dat je even zegt wie je bent. Al is het nog zo summier.

Mail 2.

Beste AS, ik woon ten zuidwesten van Antwerpen en heb U uitslagen gevolgd. Ongelooflijk, niemand evenaart U. Proficiat. Ik werk en speel samen met mijn vader vooral Noyon. We hebben redelijk veel vliegers, 20 stuks. Nu hoorde mijn vader dat U de duiven verduistert en daarom wilde ik vragen….. Zo’n mail is heel wat anders. Daarmee weet je toch een beetje met wie je te maken hebt. En wat zeker helpt is ook dat schouderklopje ;-).

Mail 3.

Een Chinees wil weten of het klopt dat wij niet met duiven kunnen spelen. Klopt helaas, zo zei ik en vroeg op mijn beurt hoe de situatie daar was. De Pioneer One Loft Race in Tianjin is uitgesteld tot in mei, was het antwoord.

Niet later? Reageerde ik. De Chinees: Mei is zo goed als zeker. Het gaat met Corona vooral om EEN ding: Afstand van elkaar houden. Dat kan best met duivenwedstrijden. Gewoon wat creatief zijn en de overheid een goed plan voorleggen. Maar wij hebben wel geluk dat sommige belangrijke spelers hier goede contacten hebben met de overheid.' Aldus de Chinees. Geeft een beetje hoop. 

Mail 4
Was er een van een buitenlander zoals ik er veel krijg. ‘Een betrouwbaar adres waar hij voor niet al te veel geld vitesse duiven kon kopen.’

Bij velen komen de waanzinnige prijzen die voor duiven worden betaald kennelijk de strot uit. Op vragen als deze geef ik meestal een stuk of vier namen. Sommige liefhebbers zijn blij als ze wat kunnen verkopen. En ook dankbaar. Anderen tonen zich voor even dankbaar, maar ik heb in dit leven al lang geleerd niet op dankbaarheid te rekenen. Wat in deze ook op valt is hoe rekbaar ‘niet al te veel geld’ is. Voor de een is dat 100 euro, voor de ander 400.

 Wat slimmer zijn (08-04-2020)

Je hoort de laatste tijd veel klagen over geode duiven die voor de gewone man niet meer te betalen zouden zijn. Dat is natuurlijk niet waar. Je kan voor weinig geld of zelfs gratis nog wel degelijk aan klasse materiaal komen. Gewoon wat slimmer zijn.

SLIMMER
Mijn eerste echt goede duif kreeg ik als 17-jarige van de buurman. Volgens mij had die toen de beste van Nederland. Ik kreeg er een uit zijn legendarische ‘05’ omdat ik zijn hokken zo goed schoonmaakte. Vermeulen heette die buurman en wat ben ik gelukt met die gratis duif. Over hokken schoonmaken gesproken: Twee weken terug kon je in het Spoor lezen over dhr. V d Kooy. Hij was afgelopen jaar de 2e beste liefhebber van Nederland geworden na Eyerkamp en zijn hok had vooral aan kwaliteit gewonnen door mijn duiven. Die had hij bekomen van zijn neefjes en die hadden die gekregen voor de boel opkuisen hier. Niet veel, maar ik probeerde wel kwaliteit te leveren.

Natuurlijk moet je dan nog geluk hebben. Zo was ik ook veel dank verschuldigd aan  Cees van Panhuis en zoon Richard. Geld voor bewezen diensten wilden ze niet. Ik gaf ze voor een jaar een doffer te leen, wel de beste die ik had en vader van mijn beste kweker van deze eeuw (622), maar heb er nooit iets van gehoord. Niet mee gelukt misschien? Want dat kan natuurlijk ook.

NU
Nu je steeds meer hoort over goede spelers, die gezien de huidige situatie, de duiven terug samen zetten liggen er ook kansen: De eieren die er snel gaan komen. Maar daar moet je wel achter aan. Je hoeft dus echt niet bemiddeld te zijn om aan goed soort te geraken. Voorbeelden in overvloed.  

OOK HIJ
Toen Amerikaan M Ganus hier voor het eerst kwam was hij samen met zijn vader. Misschien betaalde die de reis wel. Destijds kenden ze in Amerika maar enkele namen van hier. De meeste uit lang vervlogen tijden. De namen van de echte topspelers kenden ze niet. Ik nam mijn voorlichtersrol op me en wij naar de kampioenen van toen, soms met andere Amerikanen. Tientallen hokken werden bezocht en honderden duiven gekocht. Goedkope JONGE duiven veelal. Die dure duiven, Asduiven en Nationale winnaars, liet hij aan de Japanners. Onder die duiven van liefhebbers zonder naam die naar Amerika verkasten zat kwaliteit en dat heeft M Ganus geen windeieren gelegd. Al gauw was hij het die die dure duiven kocht. Of beter kon kopen. Omdat hij wat slimmer was.

DE BONDEN
Overigens zouden in België enkele liefhebbers hun jongen aan het lappen zijn, iets wat streng verboden is. De KBDB roept sportgenoten op ze te verklikken. Klinkt weinig sportief, ook moreel gezien kan men aanmerkingen hebben, maar zulke onverlaten zouden de start van het nieuwe seizoen in gevaar kunnen brengen. Daarom toch begrip voor de KBDB.

Nu zo veel mensen met zo veel duiven zitten is elke dag later starten dan mogelijk is een dag verloren. Hopelijk is men zich binnen de bonden aan het voorbereiden. Als de boel straks beetje bij beetje ‘open’ gaat zal duivensport het laatste zijn waar Rutte en Co aan zullen denken. Als we zelf niets doen. Ik denk daarbij aan afzonderlijk inmanden en alle andere mogelijke maatregelen om onderling contact te vermijden. Want daar zit nu het probleem, niet bij de duiven. Met een plan de campagne zou men naar de bevoegde instanties kunnen stappen als de tijd er voor rijp is. Die komen echt uit zichzelf niet naar ons toe. Belangrijk: Mensen met enig gewicht laten ‘onderhandelen’.

Oude duiven en de roofvogel  (04-04-2020)

Het lijkt nergens anders meer over te gaan dan bovenstaande. Wat betreft oude duiven is bij velen nog de vraag wat te doen. De meningen zijn dus verdeeld, zelfs bij goede spelers.

MAIL
Zo mailde een zeer bekend liefhebber: ‘Adviseer de liefhebbers toch de duiven terug op nest te laten komen, het komt de bakvastheid die u zo belangrijk vind alleen maar ten goede. 20 April kunnen ze dan weer gescheiden worden. Als we begin juni kunnen spelen zitten ze 6 weken gescheiden. Ik heb nooit anders gedaan dan midden in het seizoen even samen laten met zeer goed gevolg.’

Tot daar de mail. Heeft hij gelijk? Sommigen hebben andere ervaringen. Met name in Zuid Holland. Daar speelt men vanouds veel langer met oude dan elders. En wat blijkt? Zo lang ‘gescheiden spelen’ is voor de betere spelers geen probleem. Dus, zegt U het maar.

STRAKS
Eerder schreef ik dat de meest sombere voorspellingen m.b.t. de crisis de meest realistische lijken. Ook waar het onze sport betreft. Wie nog gelooft in ‘begin mei spelen’ moet dringend uit dromenland gehaald worden. Naar mijn idee zal het eerder juli zijn dan juni. Maar hopelijk zit ik er helemaal naast.

ROOFVOGELS
De klachten houden maar niet op. Helemaal niets aan te doen, schreef ik. Dat is niet helemaal waar. Jan: ‘Waarom zien de liefhebbers maar niet in dat je voor april geen jongen los hoeft te laten?’ Toen Rik Hermans in Nederland speelde had hij eens de beste, 2e beste en 4e beste jonge duif van Nederland. Die jongen waren voor april niet buiten geweest. Maarten Huijsmans woont in een prachtig natuur gebied. Is nu ook met jongen een grote (verleden jaar 2e Nationaal Kampioen) en bij hem is nog geen jonge duif gepakt. Kan ook niet, hij laat die niet voor eind april los.

De jonge duiven 2020 van Maarten Huijsmans in de volière. Een spoetnik kan ook hoor. De eerste keer laat je ze best los bij slecht regenachtig weer. Liefst samen met wat lokkers of oude. 

GPS 2021
Nog een keer over GPS 2021. Maurice was ‘the man with a plan.’ Hij wilde duivensport drastisch moderniseren, verlossen uit zijn oubolligheid, vooral meer digitaal maken nu dat kan. Zeeland was het paradepaardje. Daar werd gestart met een pilot. Het zal allemaal wel toeval zijn, maar wat zien we sinds de samenwerking met Zeeland? Vanaf de start, eind 2018, raakten ze 128 leden kwijt en 10 verenigingen. Dhr. v d K wilde kleinere clubs opdoeken. Die pasten niet in zijn plannen. En wat zien we weer in Zeeland? Kleinere clubs opdoeken leidt tot extra ledenverlies, iets wat voor de meeste trouwens voor de hand ligt en nu gelukkig ook voor dhr. v d A en co.’

 In deze tijd  (03-04-2020)

Het is al weer ruim een jaar geleden dat ik hier melding maakte van twee liefhebbers uit het Antwerpse die met duiven wilden beginnen maar eerst 300 euro af moesten tikken voor een hok coördinaat. Wetende dat zelfs een kind een coördinaat kan prikken mits je hem een gsm in handen geeft, haakte een van de twee af. Van een organisatie die haar leden zo het geld uit de zakken klopt wilde hij geen deel uitmaken, temeer daar het vlak over de grens, in Nederland dus, gratis was.

Gelukkig vond het KBDB bestuur nieuwe stijl ook dat dit allesbehalve sport bevorderend was en voortaan is een coördinaat laten prikken gratis.

NOG IETS
Nu las ik vandaag iets in ‘de Duif online’ wat ook om bezinning vraagt. Het ging opnieuw over een iemand die met duiven wilde beginnen. Een sportgenoot bood aan om op zijn grond een hok te zetten maar daar stak de KBDB een stokje voor. Op hetzelfde erf stond namelijk al een hok. Ik zou zeggen ‘so what’ en wees flexibel, doe ook hier iets aan. Ben blij met liefhebbers die toelaten dat een ander op zijn erf met duiven wil spelen. Trouwens hoe zit dat met al die hokken op een gezamenlijk volkstuintje in bijvoorbeeld Rotterdam? Wat mij betreft zouden beginners zelfs op het hok van een actief liefhebber mogen spelen. Dus zijn duiven tussen die van een ander, op hetzelfde hok. Mits, dat spreekt voor zich, alles duidelijk geregistreerd zie ik alleen maar voordelen. Misschien krijgt de ‘nieuwe’ zo zeer de smaak te pakken dat hij een eigen hok neer gaat zetten. Dat is WEL duivensport bevorderen.

NU DE WERELD STIL STAAT
Klagen doen we in deze tijd beter niet. 99,9 Procent van de bevolking (of meer) wordt zwaarder getroffen dan wij duivenliefhebbers. Wat helpt is elkaar appjes sturen waarmee je kan lachen. Heb er al meerdere gehad en ook door gestuurd. Ook elkaar wat vaker mailen kan geen kwaad. Daarbij mag het over van alles gaan als het maar opbeurend is.  Denk wel aan oudere alleenstaanden. Of de sportgenoot die verstoken is van Internet. Beide Gebr. Maegh liggen momenteel in het ziekenhuis. Corona; dus bezoek is er niet bij. Heb net een van hen gebeld. De man schoot vol. Van al mijn ooms is er nog een in leven. Hij zit 24 uur op 24 op zijn kamer in een verzorgingshuis. Ook zonder bezoek en moet daar ook alleen eten. Morgen kan hij een telefoontje verwachten. 'Voorlopig niet met duiven kunnen spelen?' Als er iets niet ter sprake zal komen is het dat.

 Grootvader paradox  (01-04-2020)

Er zijn nogal wat dingen in dit ondermaanse die me mateloos kunnen ergeren. Waar ik met name niet tegen kan?

-Een vrachtwagen die vergeefs probeert de andere in te halen. Je zit er achter, kunt er niet voorbij, met voor beide wagens een eindeloze leegte.

-Het zien van bomen hakken in de Amazone, steeds kleiner wordende gletsjers en het smelten van poolijs.

-Mensen die liegen.

-Bange duiven, domme duiven, duiven die na de vlucht niet binnen komen, bewezen goede duiven verliezen.

-Beginners een poot proberen uit te draaien door ze nutteloze supplementen aan te prijzen.

-Jengelende kinderen in een restaurant.

-Mensen die te pas en te onpas het woordje ‘ALS’ gebruiken.

ALS
Want wat heb ik dat de laatste tijd toch vaak moeten horen. ALS ik het geweten had, had ik later gekoppeld. Dan had ik niet zo veel jongen gekweekt. Dan had ik geen winterkweek gedaan maar was op vakantie gegaan.

ALS ALS ALS, dat is toch om spontaan haaruitval van te krijgen. Moet je nu echt zo slim zijn om te beseffen dat je de tijd niet terug kan draaien? Dat je niet terug kunt in de tijd? Akkoord, het idee fascineert. Denk aan Ebenezer Scrooge, the Time Machine (film) en Back to the future.

GROOTVADER PARADOX
Dienaangaande is in de filosofie de ‘Grootvader paradox’ heel bekend. Het komt neer op de vraag, kan je terug in de tijd en zo ja, "wat gebeurt er als zo’n man de vader van zijn moeder (zijn grootvader dus) vermoordt als die nog jong is?” Hij zou zijn eigen bestaan wissen omdat zijn moeder nooit geboren zou zijn. Maar… als hij nooit was geboren kon hij ook niet terug in de tijd en zou dus zijn grootvader in leven blijven. En zou zijn moeder dus wel geboren worden en ook hij. En kon hij dus teruggaan in de tijd en zijn grootvader doden. Aldus krijg je een cyclus die zich tot in het oneindige blijft herhalen. Lijkt trouwens een beetje op ‘Back to the future’, een film waarin de protagonist de eerste ontmoeting tussen zijn ouders verstoort en daardoor dreigt niet geboren te worden.

ANDER VOORBEELD
Mensen zouden terug willen in de tijd om een ongeluk te voorkomen. Bekend is het voorbeeld van de man die zijn bus miste. Ontgoocheld gaat hij een kop koffie drinken, koopt een kraslot, wint een fortuin en koopt een peperdure Lamborghini. Maar helaas, de eerste de beste keer dat hij met zijn droomwagen op stap gaat krijgt hij een ernstig ongeluk en verliest beide benen. Door het missen van een bus. Hij wil terug naar het verleden, de bus halen zodat hij dat ongeluk niet krijgt. Maar zonder dat ongeluk hoeft hij ook niet terug naar het verleden, tot hij… op een kwade dag de bus mist. Hoe vicieus kan de cirkel zijn.

ALS ALS ALS
‘ALS die duif eens vlot had binnengekomen’, hoe vaak moest ik het al niet horen. Het woord lijkt iets magisch te hebben. Ook op mij. Want soms denk ook ik: ALS ik die vlucht dat slecht weer werd voorspeld die goede had thuis gelaten was die niet verloren gegaan. ALS ik mijn jongen die dag wat later had los gelaten waren ze niet mee gesleurd door die overvliegende duiven en had ik die niet verloren. ALS ik de vader van Ace Four als jonge duif nu eens had verkocht, want dat scheelde niet veel. ALS ik de avond toen ik mijn latere vrouw ontmoette, naar een andere dancing was gegaan. ALS ik Wounded Knee destijds had gedood had Bas Verkerk niet die 7 eerste prijzen Provinciaal van Ruffec gewonnen met allemaal nazaten Bubbels. En had Rik Hermans dat superduifje niet gehad. ALS Chinezen nu eens minder vleermuizen aten. ALS dat f’’’’ing virus er niet was speelden we zondag, nu goed weer wordt voorspeld, lekker met de duiven. Allemaal gel*l. Ik probeer dat woord ALS uit mijn vocabulaire te schrappen. Doet U mee?

EN NOG DIT
Als (sorry, 'telkens wanneer')  ik contact heb met heel goede spelers kan ik het niet laten te vragen hoe ze in spelen op de huidige situatie met zo veel onzekerheid m.b.t. de toekomst. Wat blijkt? De meeste verduisteren hun (oude) duiven, de meeste gaan meer gerst geven en ongeveer de helft zet ze terug samen. Bart Geerinckx is er een van. Ze vrezen te vroege vorm en geloven niet in super gemotiveerde duiven na 6 of 7 maanden gescheiden zitten. En wat frappant is: Zowel voor- en tegenstanders van terug samen zetten hebben twijfels of ze het goed doen. 'Twijfels' kenmerken de kampioen. Wantrouw mensen die 'het' denken te weten en nooit twijfelen.   

 De Duif  (31-03-2020)

Editie 13 van duivensportblad De Duif is door iedereen online te lezen. Wel even downloaden. Zie  

 https://www.deduif.be/

Gekker gaat het niet meer worden (30-03)

Kreeg meerdere mailtjes (een zelfs via de krant) over een duif van P die afgelopen week online is verkocht. Die duif won op twee jaar tijd provinciaal:

997 d – 13e

947 d – 4e

947 d – 32e

913 d – 37e.

Welgeteld een prijs 1:100 en om die prijzen te winnen deed de duif twee jaar. 'Zo'n duif op mijn kot kan vertrekken', zo schreef een gekend halve fondspeler. Deze prijzen betroffen wel fond en toegegeven, nationaal oogt het beter. Maar vaak zijn regionale uitslagen meer presentatief dan nationale vanwege wind en ligging zegt Herbots Senior altijd. En hij heeft gelijk.

De duif is ook vertrokken, maar dus niet naar de poelier. Een Chinees bood er 404.000 euro voor en daar gaan nog heel wat kosten bij komen. De waanzin ten top als je het mij vraagt.

 Twee pijnpunten  (28-03-2020)

Waarover duivensporters momenteel vooral praten zijn de problematiek omtrent Corona (begrijpelijk), maar ook roofvogels. Liefhebbers die er niet mee te maken krijgen kunnen zich niet voorstellen hoe die krengen het leven van een duivenman zuur kunnen maken.

Berry, Ria en Hans, Peter (allen Oost Brabant) zijn enkele van de velen die al slachtoffer werden. Echt erg is het bij Rene (Zeeland) en Fernand (België). Of er dan niets aan te doen is? Helaas. Wat hier een beetje lijkt te helpen zijn eksters en kraaien die dagelijks gevoerd worden en dus nooit ver weg zijn. Hoe moeilijk de bestrijding met legale middelen (!) is blijkt wel bij Fernand. Die is dierenarts, kent dus iets van dieren, maar ook hij zit met de handen in het haar. Tot een kwart van zijn duiven wordt opgepeuzeld.

JONGEN
Sommigen laten hun jongen pas vrij als die ongeveer 10 weken oud zijn. Dat kan. De verliezen blijven erg beperkt, maar wel op voorwaarde dat ze in een ruime spoetnik of volière kunnen. Of het nog zo is weet ik niet, maar tot voor twee jaar deed met name Dirk van Dijck niet anders.

BETER
U kon lezen over die jaarling die hier door de roofvogel gepakt was. Uiterlijk niets aan te zien maar wel met een klein en diep gat direct onder de vleugel en niet in staat zich ook maar 10 centimeter van de vloer te verheffen.

Die is enkele dagen in de mand gezet, ook omdat hokgenoten er boven op zaten, en elke dag werd de vleugel wel een keer of vijf geopend en opgetild. Vandaag terug op het hok geplaatst en zowaar, die kon weer in de eigen bak (tweede rij van onder) vliegen. Als vlieger heeft die natuurlijk afgedaan.

DIRK
Op de site van De Duif een reportage over snelheidsfenomeen Dirk Donckers. Over hem kan je lezen dat hij voor vrij paren is en dat voelt voor mij een stuk minder eenzaam. Ik ben daar altijd voor geweest, natuurlijk wel op voorwaarde dat op het kweekhok alleen pure kwaliteit zit. Eerder wees ik er al op dat proeven door wetenschappers is bewijzen dat wat bij dieren/vogels geboren wordt uit vrij paren gezonder en vitaler is. Waarom zou dat niet gelden voor duiven?     

 Weer bericht van de KBDB  (26-03-2020)

 Beste leden,  

 Aansluitend op onze vorige mededeling en teneinde een antwoord te bekomen op de verschillende vragen verbonden aan de duivenliefhebberij hebben wij contact opgenomen met het crisiscentrum, opgericht ingevolge de uitbraak van het coronavirus.    

 In het kader van het welzijn van onze duiven mogen liefhebbers, dewelke hun duivenhok NIET is gevestigd op hun thuisadres, hun duiven gaan verzorgen en eten geven, op maximum 100 kilometer verwijderd van hun thuisadres.    

 Liefhebbers die zich in deze situatie bevinden en teneinde bij een politiecontrole geen problemen te ondervinden, dienen in het bezit te zijn van een kopie van hun hoklijst zodat door de politiediensten kan worden vastgesteld dat deze verplaatsing van essentieel belang is.

 Wij veronderstellen dat deze precisering van het crisiscentrum een oplossing zal bieden voor al onze liefhebbers betrokken bij deze uitzonderlijke situatie.  

 Wat echter het ophalen van een verdwaalde duif bij een collega-duivenliefhebber/niet-duivenliefhebber of het ophalen van een aangekochte duif of een door een collega-duivenliefhebber geringde duif betreft, zijn de federale overheidsdiensten heel duidelijk nl. dit is ten strengste verboden.    

 De KBDB zal stappen ondernemen om hiervoor dan ook zo vlug als mogelijk een versoepeling te bekomen.    Van zodra er meer nieuws is, zullen wij via onze site communiceren.    

 Wij verzoeken u momenteel nog eventjes geduld uit te oefenen en geen ondoordachte beslissingen te nemen dewelke de duivenwereld schade zou kunnen toebrengen.    

 Draag zorg voor uzelf en de ganse familie.    

De aanslag  (26-03-2020)

 ‘Blijf je blog zo veel mogelijk bij houden’, zo adviseerde een vooraanstaand sportgenoot. ‘Mensen willen ze weinig mogelijk geconfronteerd worden met de nieuwe werkelijkheid.’ Daar zit iets in, dus dat doen we dan maar.

 Peter is een twintiger die een keer of drie per jaar langs komt. Hij is zeer gemotiveerd en is al redelijk succesvol. Het bezoek van twee weken terug zal hij niet snel meer vergeten. We stonden naar de (oude) duiven te kijken die op het gazon liepen toen, pal onder onze neuzen, op amper drie meter afstand, een havik op een doffer dook.

‘Weg’ brulden we beide en hij wàs weg. Hij had de duif geen seconde vast gehad en daar was ook niets aan te zien. ‘Je hebt geluk gehad’, zei Peter. Daar leek het inderdaad op. Op een ding na: Zou die niet weg moeten vliegen? Natuurlijk. Maar dat deed hij niet. Hij liep weg. We pakten hem vast, helemaal niets aan te zien, en ik zette hem in de erker voor het hok. Hij viel er pardoes van af.

TOCH  
De volgende dag vroeg ik Daniel de duif te pakken zodat we hem nog eens konden bekijken. Weer niets te zien. Tot ik de vleugel open trok en net onder het gewricht een klein maar diep gat zag. Veroorzaakt door de vlijmscherpe nagels van de havik. Kon niet anders. Nu zijn we twee weken verder. De duif ziet er fantastisch uit maar is wel verloren. Hij kan nog geen 20 centimeter opvliegen.

MEER  

Meer mensen mailen over dat kreng. Ook bij de gekende dierenarts Marien is het weinig minder dan een nachtmerrie, veel erger dan waar ook zo lijkt het. Vroeger zou het me uit de slaap gehouden hebben. Vroeger dus. Dat is een van de zeer weinige voordelen van het ouder worden. Toch zijn hier al twee weken geen oude buiten geweest.

  In deze tijd  (25-03-2020)

GJB mailt niet veel, maar als hij het doet is het altijd wel iets zinnigs. Zoals verleden zomer toen hij liet zien hoe hij de grootste hitte uit het hok hield. Nu schrijft hij:

Goede morgen Ad,

Vraagje : hoe denk jij er over als je nu nog begint met het verduisteren van de oude duiven. Als je nu begint gaan de dagen korter worden en de nachten langer , krijgen we dan niet het effect van de herfst en de duiven vallen weer in de rui net zo als je te lang verlicht met koppelen. Het verhaal is anders als je eind februari begint te verduisteren. M.vr.gr GJB

NATUURLIJK
Goede vraag was dat, maar in deze tijd gaan verduisteren? Doen we al jaren. En kennelijk doen we het niet verkeerd. Vooral afgelopen jaar was het seizoen te vroeg gedaan voor ons. De laatste vlucht 1, 2, 3, 5, 15, 19, 21 met 7 op 7. Met jaarlingen 1, 3, 10 en 13 met 4 mee. Alles ruim per tiental. Als alles thuis is en we het apparaat kunnen ontkoppelen wacht tweederde van de deelnemers nog op hun eerste duif.

En dit was geen uitschieter. De week voordien 11 op 12 met ook in de Overkoepeling 1e prijs (908 d). De week daarvoor was het 1, 2, 4, 5, 6 en aan de 22e prijs hadden we de 9 eerstgetekende (563 d). In de Overkoepeling met Grensverbond wonnen we tegen 1.270 duiven 1, 3, 5, 7, 8, (daaronder 4 eerstgetekende) met weer 12 prijzen van 12 duiven. Als alles thuis is zijn nog 424 prijzen te verdienen. Dit alles in een zeer uitgebreid samenspel van Lier tot de Nederlandse grens. Dus zullen we het wel niet verkeerd doen zeker?

VERDUISTERD      
Die uitslagen kan men elders ook vinden maar wil er nu mee aantonen dat nu gaan verduisteren geen enkel probleem is. In Zuid Holland, waar het oude duivenseizoen traditioneel langer duurt dan elders, verduistert trouwens bijna iedereen, wel met dit verschil dat ze eind april de verduistering opheffen. En als we onverhoopt in oktober nog met oude aan het spelen zijn? Hoe het dan zit met de rui durf ik niet zeggen.

GESCHEIDEN OF?
Op nogal wat hokken zitten de duiven al weken gescheiden. Omdat het zeer onwaarschijnlijk is dat we voor 1 juni kunnen spelen lijkt het aan te raden de duiven terug op nest te laten komen. ‘Lijkt’ want ik heb de duivenwijsheid ook niet in pacht.

HANS
Hans is al een eind in de 80, maar heeft ‘de geestelijke fitheid’ van een twintiger. Om over zijn enthousiasme maar te zwijgen. Hij vertelde hoe zoon Evert Jan met pijn in het hart 300 personeelsleden naar huis had moeten sturen. Erg voor die mensen en het kostte ook hen klauwen met geld. Maar jammeren deed Hans niet. Niet over de zaak en niet over de duiven. Hij beseft dat verreweg de meeste veel slechter af zijn. De teneur van het gesprek was ‘doodzonde, maar het is niet anders’.

Accepteer de huidige situatie beste mensen, je hebt gewoon geen keus. Als jammeren en klagen zou helpen, zou ik zeggen doe dat. Of luister naar Ede Staal: ‘Het het nog nooit nog nooit zo donker west, of ’t wer altied wel weer licht.

https://www.youtube.com/watch?v=8A1WIP67lYg

 Help elkaar (22-03-2020)

Nog nooit hoorde je deze twee woorden zo vaak als in deze tijd. Dat geldt ook voor duivenliefhebbers. Een voorbeeld: Voor Baarlenaren geldt het niet maar liefhebbers van elders kunnen helaas Belgie niet meer in om bij de gekende voerhandel van Tilburg duivenvoer of anders te halen. Ronny mag wel verzenden en dat gebeurt momenteel met volle pallets tegelijk. Daarvoor moet wel online besteld wat veel oudere liefhebbers niet lukt. HELP ELKAAR !!!!   Bestel bijvoorbeeld voor 5 man tegelijk en doe het vooral tijdig.

Aan huis gebonden  (22-03-2020)

Als ik ‘s morgens bij het opstaan naar buiten kijk en een blik werp op de verlaten straat voelt het alsof je in een boze droom bent terecht gekomen. Gezellig is anders en de troost is schraal, maar besef dat zowat alles en iedereen zwaarder wordt geraakt dan duivenliefhebbers en hun sport.

LEZEN

J v D zit gedwongen thuis en is blij dat hij er achter kwam (nu pas) dat je op deze site ook vele honderden artikelen kan lezen. ‘Waarom niet in boekvorm uitgegeven?’

Simpel: Die verkopen nog amper omdat men zowat alles wat men wil lezen kan vinden op Internet. Zoals op deze site dus.

Ooit was dat anders. Het Janssenboek was binnen twee weken uitverkocht ondanks de gigantische oplage van liefst 15.000. Half de familie moest er aan te pas komen om adressen te schrijven. Een wagen van de PTT kwam enkele keren speciaal langs om boeken op te halen.

‘Het beste van….” (deel 1) hetzelfde verhaal. Ik stond er mee in Den Bosch tijdens de ‘Manifestatie’. De rij kopers werd zo lang dat ik de hulp van Jeroen Braad en Kees de Joode moest in roepen.

Van ‘Het beste van…” (deel 2) daarentegen zijn er nog een aantal over.

Voor video’s en DVD’s geldt overigens hetzelfde. Mensen kopen die nog amper.

Opnieuw werd bij mij thuis een lading boeken opgehaald. De adressen waren door ons gesorteerd op postcode, vandaar die verschillende zakken. Dat scheelde in de prijs.  

EN NOG DIT

Weer prijs. Afgaande op wat je hoort van anderen en wat ik op eigen hok mee maak krijgt men stellig de indruk dat de roofvogels in de tweede helft van maart het meest actief zijn. Iedereen bepaalt het voor zich, maar hier blijven de duiven enkele weken binnen.

Persbericht uit Belgie  (21-03-2020)

 Ons bereikte volgend persbericht uit Belgie: Persbericht FV dierenartsen met een bijzondere interesse voor sportduiven

 Richtlijnen dierenartsenbezoek duivenliefhebbers i.v.m. de Corona maatregelen

 De FV van dierenartsen met een bijzondere interesse voor sportduiven wijst erop dat ook dierenartsen richtlijnen ontvangen hebben via de Orde van dierenartsen met als doel het coronavirus in te dijken. Deze maatregelen moeten helpen om deze epidemie zo snel mogelijk onder controle te krijgen. Aangezien daar bovenop nog eens de gemiddelde leeftijd van de duivenliefhebber-klant in de 65+ categorie zit, is het gevaar voor ernstige gevolgen van Corona infectie niet gering te noemen.

Daarom willen we de duivenliefhebbers oproepen om enkel voor dringende gevallen zoals echt zieke dieren de dierenarts te raadplegen. Bel uw dierenarts bij twijfel eerst op.

Om zoveel mogelijk onderlinge contacten te vermijden, kan de dierenarts u, rekening houdend met onderstaande richtlijnen, ontvangen;

 • er wordt enkel gewerkt na afspraak
 • alleen medisch noodzakelijke handelingen worden uitgevoerd (zieke dieren en urgenties)
 • routinecontroles worden uitgesteld
 • de zieke duiven mogen slechts door 1 persoon vergezeld zijn tijdens het onderzoek
 • verplicht handen ontsmetten bij het betreden en verlaten van het kabinet
 • vermijd contact en houd 1,5 meter afstand
 • wacht in de auto wanneer er reeds iemand in de wachtzaal zit
 • huisbezoeken worden uitgesteld

 We merken veel zenuwachtigheid om aan het nieuwe duivenseizoen te beginnen. Als we echter zien welke sportevenementen op wereldschaal zijn afgelast of uitgesteld, vrezen we dat de duivensport hier niet van zal gespaard blijven en moeten we zeker rekening houden met afgelastingen voor een langere tijd dan 6 april. Daarom lijkt ons enige rust en zin voor realisme op zijn plaats. Routine onderzoeken kunnen in deze optiek gerust nog even uitgesteld worden.

 De dierenartsen hopen uiteraard dat we deze hachelijke periode snel kunnen afsluiten maar vinden het ook hun plicht om zich strikt aan deze maatregelen te houden. Dat is de enige manier om hiermee om te gaan.  Indien er nieuwe richtlijnen van toepassing zijn, zullen we deze zo snel mogelijk communiceren.

 FV dierenartsen met een bijzondere interesse voor sportduiven.

 Allerhande  (20-03-2020)

SCEPTISCH
Tot mei wordt er dus zeker niet gevlogen. Dan wel? Geloof ik helemaal niets van. Denk dat je eerder, sorry voor mijn scepsis, moet denken aan juli. Hoe daarop in te spelen? Duiven die nu een maand, bij sommigen zelfs langer, gescheiden zitten, kan je mogelijk beter samen laten. Verduisteren dan? Misschien. Heb de duivenwijsheid ook niet in pacht.

INFAAM EN ABJECT
Zou Bram M zeggen. Ik heb het over makelaars in luchtkastelen (verkopers van overtollige supplementen die duiven kunnen missen) . Sommigen spelen nu in op de crisis. Op hun site, of middels mails met als enig doel: zakken vullen.

MENSEN EN DUIVEN
Dat de Belgen geen duiven op mogen leren houdt natuurlijk in dat ook Nederlanders daar met de duiven weg moeten blijven. Met duiven an sich heeft het niets te maken. Met mensen des te meer. Die mogen zich in België alleen verplaatsen indien noodzakelijk. Ik weet het, voor sommige draait veel in hun leven om duiven. Dat verandert wel als ze ouder worden.  

OOK DAT NOG
En of het nieuws al niet negatief genoeg, om een of andere duistere reden (want jongen hebben ze nog niet) lijken roofvogels actiever dan ooit. Verleden jaar kon je rond deze tijd lezen dat de ‘707’ een van onze beste duiven met een fantastisch palmares uiteen gereten voor het hok lag. Gelukkig hebben we daar weinig van gemerkt omdat het leek dat 'alles vloog'. Ook dit jaar zijn we de klos evenals B v d B uit Boxtel, K d L uit Valkenswaard en anderen van wie we het weten. Met duiven enkele dagen vast te houden kan je niets verliezen.

GOED NIEUWS
Of er dan helemaal geen goed nieuws is? Niet in de kranten, niet op TV. Voor mij is momenteel het goede nieuws als er geen nieuws is. Of toch? Twee goede 'duiven kennissen' hebben een lang aanslepende ruzie bij gelegd. Ze leden er beide onder, iets wat je vaker ziet. Ik zeg het vaker: De enige ruzies die je met zekerheid wint, zijn de ruzies die je niet begint.

 Welke Film?  (19-03-2020)

Als je ’s morgens de tv aanzet of de krant opent vraagt een mens zich af in welke film hij is beland. In de plaats waar ik woon is het helemaal bizar. Nederlandse winkels zijn open, de Belgische buren zijn dicht. Belgen mogen niet zonder reden op straat. Nederlanders gaan er in grote groepen met de fiets op uit. Hoe apart dit dorp is blijkt uit een artikel dat ik lang geleden begin april schreef.

 OUD ARTIKEL
Al gauw weer gaan we vliegen en dat lijkt vanzelfsprekender dan het in werkelijkheid Is. Zo zullen ‘wij’ het voorjaar van 1993 nooit meer vergeten. Een half uur voor het inmanden voor de eerste vlucht kregen we te horen dat we spelen met duiven voorlopig konden vergeten vanwege vogelpest. We konden en wilden het niet geloven omdat elke logica zoek was. In het dorp is immers ook een Belgische club, voor hun duiven gold geen vervoersverbod terwijl de besmetting nota bene in België was! Zo kon het gebeuren dat van liefhebbers wiens hokken tegen elkaar stonden de Belg kon spelen, de Noorderbuur mocht zijn duiven niet eens los laten.

Ik herinner me de spoedvergadering van de club nog na het slechte nieuws. De meeste zaten er ontredderd bij. Lamgeslagen. We voelden ons in de steek gelaten door alles en iedereen.

 ANDERS?
'Als de buurman met duiven in een mand over straat fietst mag ik het ook' zei er een. Maar dat was waarschijnlijk een te revolutionaire gedachte. Omdat het bloed kruipt waar het niet gaan kan gingen een clubgenoot en ik een pint pakken in "duivenmaatschappij de plezante melker" vlak over de grens op het uur van inmanden. Een voor een stroomden ze binnen, melkers met manden in alle formaten en de meeste met middeleeuwse constateurs. Want het was april en dan is Vlaanderen in de ban van de voorjaarsvluchten uit Quievrain. Mijn maat keek de ogen uit. In het broeierig cafè heerste een sfeer die niet van deze tijd leek. Terwijl de liefhebbers hun mandjes (12-vaksmanden zag je amper) geduldig aanschoven schonk de madam aan de toog eindeloze rijen pinten in. Wachtend op de volgende tournee. En hoe gemeleerd was het gezelschap.

GEMELEERD
De een droeg een kort grijs jasje zoals je die in oude films nog ziet, de ander miste enkele tanden of zelfs een compleet ondergebit, weer een ander droeg een veelkleurige stropdas en was omgeven door een wolk parfum. Maar allemaal waren ze ongecompliceerd en o zo zichzelf. Onder dikker wordende rook werd beurtelings gefluisterd en luidop geschreeuwd in dat onvervalste en dus voor mijn vriend onverstaanbare Vlaams. We zijn op slechts enkele kilometers van huis maar wel in een andere wereld waar mensen van alle rangen en standen elkaar vinden in die onverklaarbare magie die duivensport heet. "Drie filters" riep ik tegen de madam aan de toog. 'Ik kom er aan' riep ze en liep hard de andere kant uit. Al die duiven in zien manden maakte mijn humeur al even zwart als de koffie die werd voorgeschoteld. Ik wilde verdomme ook met duiven spelen!

 BELG
Even wenste ik dat ik Belg was, ook zo'n joviale zorgeloze levensgenieter die overal de tijd voor neemt. Ze leken een grote familie: De man met iets tussen de lippen dat ooit sjekkie moet zijn geweest, zijn maat van wie beweerd wordt dat nog nooit iemand hem zag zonder klak met vieze vette rand, die jonge gast in een wolk van parfum, de man met de tandeloze mond en al die anderen. Vergeelde duivenfoto's en geroeste bekers geven de indruk dat de tijd er heeft stil gestaan en duivensport tiert er nog. Was die ooit een middel om de armoede te ontvluchten, de welvaart heeft niet kunnen verhinderen dat duivensport in sommige negorijen nog ongekend populair is. De madam die koffie schenkt: "Iedereen in het dorp hier heeft wel iemand in de familie die duiven heeft. Al is het maar nen nonkel of nen kozijn." We geloofden het graag.  Cafes als deze zie je in Belgie nog veel. Weliswaar zonder duivenclub maar toch als stille getuige van wat ooit was.

WEL OVERDREVEN
Aan Belgie mankeert veel maar ik houd van het land en de taal. Termen als de gazet, den ijzeren weg, de keef, de nonkel en de gendarmerie daar geniet ik van. Ik versta de taal en voel me er thuis. Duivensport mag voor sommigen keiharde business zijn geworden, voor de meeste is het nog puur folklore. De sport van de hesp (ham) en de taart. Van de vroegmis voor de duivenmelkers, de pastoor die zijn preek afrafelt omdat de duiven los zijn en de duivenwijdingen die ook nu nog plaats vinden. Wel een gevaarlijk land als je wat al te veel van de sport houdt. Het gevaar zit hem in de spel mogelijkheden die haast onbeperkt zijn. In Antwerpen elk weekend een vlucht uit Quievrain, uit Noyon, een halve fondvlucht en later nog een fondvlucht en dat alles met jaarlingen en oude apart. Dat betekent wel heel vaak inmanden, heel vaak klokken halen, heel vaak duiven pakken, heel vaak klokken wegbrengen en... uitslagen betalen.

 OOK DAN
En dan heb ik het nog niet over de vele vluchten in de week als een of andere heilige wordt herdacht. Maar dat alles leidt wel tot een belachelijke versnippering waardoor je uitslagen krijgt met enkele tientallen prijsduiven en inleggelden die geen enkele Nederlander zou accepteren. Maar Belgen in het algemeen en duivenliefhebbers in het bijzonder houden van vrijheid. Die willen spelen wanneer het hen past en op de vluchten die ze past. Ze houden niet van regels. Ze koesteren hun eigen huis, hun vrijheid en hun pint zoals de Nederlander zijn uitkering en zijn caravan.

 KOMT GOED
Mijn slechte humeur duurde niet lang. Alles zou goed komen. Zeker weten, zo zei ik tegen de sportgenoten. En alles kwam goed.    

 Twee mails  (18 maart)

 Kreeg vandaag twee mails m.b.t. de Corona crisis. Een van de KBDB en een van Jan. Waarom Jan niet zijn echte naam is zal blijken.  

MAIL EEN

                       MEDEDELING VAN DE KBDB

Rekening houdend met de bijkomende maatregelen die gisterenavond (17/03/2020) werden afgekondigd door de federale overheid in de strijd tegen het coronavirus en meer bepaald dat niet essentiële verplaatsingen worden verboden, willen wij erop wijzen dat het opleren van duiven vanaf VANDAAG (18/03/2020) 12u00 wordt verboden.

De KBDB is er zich terdege van bewust dat dit voor haar liefhebbers een grote opoffering inhoudt maar wij moeten nu al onze krachten bundelen teneinde deze strijd te overwinnen.

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien. LOGORFCB.            COMMUNIQUE DE LA RFCB

 MAIL TWEE

Hallo AS. Hoe is het met U. Heb gehoord van U probleem. Hopelijk helpen pijnstillers? Lees elke dag u blog en nu kunt u iets voor de sport doen omdat u veel invloed hebt. U zou velen een plezier doen als u zou kunnen bereiken dat we met duiven spelen. Dat virus heeft niet met duiven te maken en eventueel zouden we een voor een in kunnen manden. Als we maar kunnen spelen want daarvoor verzorg ik toch niet elke dag mijn duiven?’

Toch niet te geloven? Na enig nadenken herinnerde ik me wie deze idioot was. Die was van in de tijd dat ik meende in de besturen te moeten zitten van de club, de Afdeling en de Fond Union. Als een vergadering begon was hij al aangeschoten, op het einde even stomdronken als drie Zwitsers. Een keer heb ik zijn vrouw gezien. Hoewel, zijn 'vrouw’. Meen eerder zijn maîtresse voor in bed. Zijn echte vrouw heette Alcohol. Tijdens zo’n vergadering voerde vooral hij het woord met alleen maar kritiek op alles en iedereen. Zo’n figuur, zo zijn er meerdere, die te simpel, te onnozel, te onbenullig, te hulpeloos, te dom en te ontevreden is om zelf iets te ondernemen.

Omdat ik niet op dergelijke mails zonder ook maar enig niveau zit te wachten stond ik even op het punt hem te blokkeren, maar denk dat dit niet nodig is. Die zal vanzelf niet meer mailen als hij dit leest.

Misschien had ik op zo'n stompzinnige mail beter niet gereageerd, maar wilde even laten zien wat voor mails een mens krijgt als hij een blog heeft.  Anderzijds mogen sommige zielenpoten  wel eens met hun gedrag en houding geconfronteerd worden. Vandaar.

Maandag 16 maart

 Gisteren mails gehad van drie duivenliefhebbers. Van een clubgenoot, een van een beginner en een die iets wilde weten over het dorp waarin ik woon.

BEGINNER
De beginner, nog niet lang afgestudeerd, 29 jaar en nu al ver geschopt, had bericht gekregen dat hij voorlopig thuis kon (moest) blijven. Daarom was hij dankbaar voor dit blog, hij keek er alle dagen naar uit en vroeg naar nog meer leesvoer. Nu had hij tijd. Er voor betalen, zoals op Pitts, deed hij principieel niet. De Duif had hij en hij was blij dat ook W de Br daar nu in schreef. Ja, inderdaad goed nieuws. Het heeft twee jaar geduurd voordat Jan en ik hem over konden halen.

Heb hem verwezen naar C Bosua, P Theunis, A Roodhooft en Verbree in Duifke Lacht. Voor degenen die nu in deze Corona tijden een overvloed aan tijd hebben, op deze site staan ook talloze artikelen.

B N
De derde mailer had gelezen over Belgen die Nederlandse cafés en restaurants zaterdag overspoelden omdat daar alles gesloten was. Of het in B N ook zo erg was. Niet zo erg, maar wel een beetje bizar dat het ene restaurant (op Nederlands gebied) propvol zit terwijl het Belgische restaurant tegenover gesloten is.

Rond de eeuwwisseling drong eigenlijk pas goed tot me door in wat voor bizar dorp ik woon. Er was ‘vogelgriep’, ‘wij’ moesten de duiven vasthouden. terwijl er voor de Belgen in het dorp, dat konden ook de buren zijn, niets aan de hand was. Die speelden zelfs. En dan te weten dat die vogelgriep was uitgebroken bij een fazantenhouder in Weelde, nog wel in België. Sterker nog, de liefhebbers in Weelde konden wel spelen. Vreemde wereld ja.

 Update  (15-03-2020)

 Hoor nu uit meerdere betrouwbare bronnen dat de KBDB rekent/hoopt op de maand mei om met duiven te kunnen spelen.

-----------------------------------

Het moet nu ongeveer anderhalf jaar geleden zijn dat ik hier, en in de duivenkrant, schande sprak over de KBDB met betrekking tot haar beleid met hok coördinaten. Twee streekgenoten die met duiven wilden beginnen moesten voor een coördinaat, en dat heb je toch nodig, liefst 300 euro aftikken. En dat terwijl het voor iedereen met een GSM een fluitje van een cent is. De een heeft netjes betaald, voor de ander was dat reden om maar geen duiven te gaan houden. ‘Al kosten genoeg en van een sport met daarin zo veel geldklopperij wilde hij geen deel uit maken.’

Ik wist dat ‘het’ naar de Bond gegaan was en daar heeft men kennelijk ingezien dat men niet goed bezig was. De kosten zijn nu 25 euro plus ‘benzine kosten’ en als het beginners zijn is het gratis. Zoals dus in Nederland.

SEIZOEN 2020

Gaan we op de geplande tijd met duiven kunnen gaan spelen? Vroegere besmettingen (vogelgriep) waren immers anders. Die gingen over van duif op duif. Nu is daarvan geen sprake. Het virus zou alleen overleven in en op het menselijk lichaam. Dus ook geen problemen met die honderdduizenden pakketjes die hier arriveren vanuit uit China. Daarom zou je zeggen ‘voor duivensport geen problemen’. Toch kan ik me, gezien de huidige toestand, niet voorstellen dat we tijdig kunnen starten.

MOET KUNNEN

Jack is een van de weinige liefhebbers die nog werken. ’s Morgens kan hij de duiven niet voeren. Of de vliegers alleen ’s avonds eten geven kan? Natuurlijk. G v d Wouwer deed nooit anders. Heb geadviseerd wat gerst bij de mengeling te doen. Wat ruimer te voeren, zodat wat gerst blijft liggen en die kunnen de duiven dan eventueel de volgende ochtend eten.

 Nu ook duivensport (13-03-2020)

In opdracht van de KBDB wordt MET NAME het inmandlokaal in Sint Job tot minstens 3 april  gesloten. Dat betekent tot dan geen vergaderingen, kaartdagen, leervluchten en prijsvluchten. Dit ook ingegeven door de gemiddelde leeftijd van de liefhebbers. 

Te vroeg: Eerder schreven we dat de KBDB wedvluchten voor komend weekend, los van Corona, verboden had vanwege te verwachten slecht weer. Zoals dat ook in voorgaande jaren het geval was. Maar het weer zal dan helemaal niet slecht zijn. Zelfs redelijk goed voor de tijd van het jaar. Wel is het nog maar goed half maart. Ofwel veel te vroeg om met duiven te spelen, iets wat ik al vele jaren beweer.   

Murphy, Eric, Kees en Vincent  (13-03-2020)

Peter heeft hier wat eieren mee en ook Eric. Door de laatste voelde ik me wel enigszins gevleid. Die is zich nu, na vele jaren, een weg naar de top aan het banen en dat heeft veel te maken met Brian natuurlijk. Ik voelde me ietwat gevleid omdat hij een streekgenoot is en zelf dus prima aan het spelen is. Natuurlijk is een 20-tal eieren aanschaffen uit prima duiven ook veel verstandiger dan een veelvoud aan geld spenderen aan EEN enkele duif. Peperdure duiven kopen is weinig minder dan speculeren, vooral als het een jonge duif betreft, terwijl ik me niet kan voorstellen dat uit al die eieren niet enkele prima duiven gaan komen.

MURPHY

Van al die eieren van kwekers en vliegers samen, bij Eric, Peter en hier waren er slechts drie onbevrucht, te verwaarlozen dus. En toch zit ik hier te balen als een stekker. Men moet weten dat Vincent slechts èèn koppel kwam halen, als vervanging van een eerder koppel dat onbevrucht was en dat lijkt nu toch weer het geval zeker. Ik baalde omdat het uit een speciaal koppel was en omdat het net hem en alleen hem overkwam, opnieuw.

Nietsche: ‘Veel wat misloopt noemt men pech maar is meestal het gevolg van eigen gemaakte fouten.’ Ik een fout gemaakt? Hoezo dan? Het antwoord is simpel: Welke dwaas geeft eieren weg uit een duif met de naam: “Murphy’s law” ;-).

KEES

C mailt vaker. Nu met de vraag of ik wist wat er met Kees was. Het was zo rustig op zijn site. ‘Misschien geen inspiratie’ dacht ik. Verder schreef hij (weer) dat hij respect had voor Kees en mij omdat we onze mening durven geven. Zeggen dat we met 10 duiven spelen tegen 150 geen sport vinden, terwijl we met sommige van die ‘veel inmanders’ ‘goede maatjes’ zijn.

Inderdaad. Zo kan ik zelf best goed overweg met mensen als van Oeckel, Broeckx, Donckers, Vercammen, Eyerkamp, Verkerk, de Bruijn, Reynen, van Mechelen, v d Merwe enzovoorts, allemaal ‘veel inmanders’, maar… Mag dat voor Kees en mij reden zijn om niet voor onze mening uit te komen? Nee toch. Bovendien, niemand van die mensen heeft me ooit iets verweten.

 Mixed emotions  (11-03-2020)

 Vandaag zag ik Luc weer. Lang geleden. Hij las dit blog elke dag, zo zei hij en ook: ‘Niemand in Belgie speelde afgelopen jaar zo goed als jullie’, met zo veel steenvroege duiven en een onwezenlijk hoog prijspercentage. ‘Niet wat overdreven?’ vroeg ik. Hij weer: ‘Wijs me er eens een aan.’ Sympathieke gast die Luc ;-). Ik groeide zeker 10 cm maar die groei was van korte duur.

Luc stond me altijd bij als een te vroeg kalende jonge gast. Maar, zo bleek, Luc v d P was al 60. Gaat het verdorie zo snel? Mijn goede humeur was bijna weg en zou enkele uurtjes later helemaal weg zijn.

IK MIS PRIKKELDRAAD

Vanwege tijd in overvloed deden we een rondje Chaam en reden langs al die streken waar ik vroeger in deze tijd van het jaar ‘bij verdiende’ met het zoeken naar kievitseieren. Kieviten zaten destijds overal. Aan alle kanten van elk dorp. Overal waren weilanden en overal zaten kieviten. Ontelbare kieviten. Ook grutto’s, leeuweriken, wulpen, patrijzen enzovoorts.

Vandaag niet een van die vogels gezien. Ook de weilanden zijn niet meer. Evenmin als de melkfabrieken zoals je die destijds zelfs in de kleinste negorij kon vinden. Die weilanden waren toen afgebakend met prikkeldraad. Wat ben ik vaak met een kapotte broek thuis gekomen. Nu zie je oneindige groene lappen grond, zo glad als een biljartlaken. Op zo’n vlakte is elk vogeltje een sitting duck voor roofvogels, vossen enzovoorts. Wat miste ik vandaag dat prikkeldraad, de koeien en al die vogels. Ook de grutto’s en kieviten, maar vooral de lentes van weleer.

In de laatste editie van De Duif kon je uitvoerig lezen over iemand zijn jeugd. En zijn idolen van weleer. Hij kon het maar niet los laten. Hier is er nog zo een.

        Belgie   (10-03-2020)

Vluchten afgelast
Al jaren schrijf ik dat men veel te vroeg begint te spelen, zeker in Belgie. Bijna elk jaar worden de eerste vluchten door de KBDB verboden vanwege voorspeld slecht weer en dat is voor komend weekend weer het geval.

Weer een  
Karel Hufkens, in vroeger jaren een zeer geducht vitessespeler in het Antwerpse is helaas overleden.

Heibel
Ook in Belgie de nodige heibel over de vlucht kalender 2020. De vijf geplande fondvluchten voor jongen is er nog niet door. Het zouden er volgens sommigen te veel zijn.  Daar kan je je inderdaad iets bij voorstellen.


Afscheid  (10-03-2020)

                            Afscheid nemen van een Voorzitter.

Een voorzitter is over het algemeen iemand die zich met hart en ziel inzet voor de club of de organisatie waarvan hij voorzitter is of is geworden. Als de tijd gekomen is om die functie neer te leggen, om welke reden dan ook, anders dan om misbruik, overtredingen of strafbare feiten dient elke, zichzelf respecterende organisatie, een persoon die zich in deze functie heeft ingespannen om die organisatie te dienen het afscheid aan te bieden waar fatsoenshalve op gerekend mag worden. Dat geldt absoluut voor een organisatie als de NPO.

Deze organisatie kenmerkt zich door het gegeven dat op elk niveau het de vrijwilligers zijn die de organisatie draaiend houden. Het landelijke bestuur wat wordt gevormd door vrijwilligers die onevenredig veel tijd investeren in het trachten die organisatie te laten functioneren, verdient groot respect.

Nu het moment kennelijk is aangebroken dat, op veler verzoek, de huidige voorzitter plaats moet maken voor een opvolger is ook het moment aangebroken om na te denken over zijn afscheid.

Het is een vertrek, mede op basis van een ingediende motie van wantrouwen die door de Ledenraad is aangenomen en op de eerstvolgende vergadering van de Ledenraad behandeld zou kunnen worden en waarin de voorzitter het recht heeft zich te verdedigen. Maar is dat wel wat we allemaal willen? Willen we echt de “vuile was” buiten hangen ?

Als we inhoudelijk naar de motie kijken en in alle eerlijkheid ons afvragen of alle daarin genoemde grieven wel aan de voorzitter toegeschreven kunnen worden dan moeten we bekennen dat de Ledenraad zelf minstens evenveel blaam treft. Dit is iets wat we niet moeten willen uitzoeken want het levert alleen maar verliezers op. We moeten ons richten op een herstel van het onderlinge vertrouwen en in absolute gezamenlijkheid zoeken naar die raakvlakken die ons in deze sport binden.

Daarvoor is een traject in gang gezet bestaande uit een oproep en werving van bestuurskandidaten. Functieprofielen voor een Dagelijks Bestuur zijn beschikbaar en de NPO reglementen voorzien in een zorgvuldige aanpak en tijdspad. Dat geeft ons de gelegenheid en de tijd om op een waardige en respectvolle manier het afscheid van, in dit geval de voorzitter, voor te bereiden en vorm te geven.

 • Met zijn besluit om op 14 maart zijn vertrek te bevestigen wordt voorkomen dat een discutabele motie van wantrouwen in het openbaar in behandeling komt en ook nog live stream wordt uitgezonden.
 • Een slechtere reclame voor onze duivensport is ondenkbaar.
 • Omdat de voorzitter zijn functie 14 maart neerlegt en ook geen gebruik wenst te maken van zijn recht op een weerwoord op de ingediende motie wordt deze blamage voorkomen.
 • Het zou de indieners van de motie sieren als zij meteen hun motie zouden intrekken.
 • Dan dient er door een klein comité een passend afscheid te worden georganiseerd waarin de voorzitter wordt bedankt voor al zijn inspanningen. Immers al zijn inspanningen zijn met de volledige steun van de gehele Ledenraad uitgevoerd.
 • Dit alles overziend moeten we de strijdbijl onmiddellijk begraven en ons in volledige saamhorigheid richten op de toekomst, te beginnen met het vliegseizoen 2020.

Het is nu de 5e keer dat er een bestuur of delen er van wordt “afgedankt”, dat repeterende proces moet stoppen want het al dan niet functioneren van onze NPO organisatie ligt beslist niet alleen aan een op dat moment zittend bestuur. Hier zou iedereen eens even serieus over na moeten denken want het kan geen toeval zijn dat onze organisatie dit al jaren achtereen overkomt.

 Met vriendelijke groet,

 Wim Vos

Heel triest  (09-03-2020)

Van Maarten Huijsmans kregen we het trieste nieuws dat zijn broertje Roel, een twintiger nog maar, afgelopen nacht is overleden. Roel sukkelde al lang met zijn gezondheid. Maar mede door de enorme steun en zorgen van de familie, vooral moeder, knapte hij telkens weer op. Roel kreeg zowaar interesse in duiven. Helaas zal Maarten nooit meer kunnen genieten van het samen 'letten'. Roel was pas vader geworden, hoe erg moet dat zijn voor zijn partner?  Bent U jongen kwijt? Adeno op het hok? Of veel verloren op de beurs vandaag?  Het stelt toch allemaal niets voor vergeleken bij het verlies van een broer of zoon op die leeftijd.  Aan de familie Huijsmans innige deelneming en heel veel sterkte !!

Straf  (09-03-2020)

Vandaag twee interessante mails. Een van Belgische Tom. Omdat hij weet dat ik voor vrij paren ben (alleen met goede duiven natuurlijk) stuurde hij een krantenartikel over zwanen. De details zal ik U besparen maar waar hij op wilde wijzen was dat uit proeven bleek dat met name zebravinken en monniksgieren (in Planckendael) meer en gezondere (vitalere) jongen krijgen als die vrij konden paren en niet daartoe gedwongen werden. In Amerika, waar anders, is dat middels proeven bij meerdere vogels al veelvuldig gebleken. En waarom zou het bij duiven anders zijn? Vliegers een partner opdringen is verkeerd. Geldt dat dus mogelijk ook voor kwekers?

 ‘STRAF’

Leanne (Nederlands Limburg) en vader Jan maakten iets 'strafs' mee. Met stijgende verbazing zagen beide een koppel jongen groot worden. Twee vaaltjes terwijl op heel hun hok niet een rode of vale duif zat. Ze stamden af van duiven van W de Br en mij, maar ook daar niets ‘vaals’ in de soort. Stel je nu eens voor dat ze die als ‘eieren uit een goed koppel’ verkocht hadden. Er zijn er al voor minder met de vinger nagewezen. Waardeloze duiven uit een goed koppel van een sportgenoot komt wel vaak voor. Veroordeel dan niet te snel negatief. Ook de goede geven (veel) rommel. Leanne stuurde er een mooie foto bij van die vaaltjes. Maar 13 MB is voor mij te veel. Ben niet handig genoeg om die te plaatsen. Jammer !

Het is me toch gelukt dankzij mijn maatje van weleer. Bedankt Kees. (Bosua dus). Willem de Bruijn en 'hok Eyerkamp' laten weten dat ze uit bepaalde lijnen vaker zulke duiven fokken. Ze noemen het geen 'vale' maar Isabel.    

In deze tijd  (07-03-2020)

Christ is een van die jongere liefhebbers (26) met wie het prettig mailen is. Hij noemt me soms een van zijn beste vrienden. Ben daar niet ongelukkig mee, maar moet er gezien het leeftijdsverschil wel om glimlachen. Christ nu vroeg me of hij met deze temperaturen (amper 8 graden) de duiven wel op kon leren. Een clubgenoot had dat immers gedaan.

REACTIE

Een columnist die in een grijs verleden door velen bewonderd werd was v d H. Maar dat wil(de) nog niet zeggen dat je het met alles met hem eens moest zijn of dat hij overal gelijk in had. Dat geldt trouwens voor elke columnist. Arie nu vond dat je beneden 12 graden C niet met duiven moest spelen. Dat lijkt achterhaald. Zo was 29 april verleden jaar de enige vlucht dat niet echt goed gespeeld werd. Orleans was ook niet goed maar met 8 prijzen op 10 ook weer niet echt slecht. Die 29e april nu speelden we niet goed omdat we geen duiven mee hadden vanwege de bijtende koude. Voor mensen en hun duiven ‘niet om te doen’. De vluchten verliepen evenwel in een flitsend tempo, zonder verliezen.

Een keer (en nooit meer) was ik in China. Die dag was daar voor jongen een 500 km vlucht met 3 graden C. en een laagje sneeuw. Vrij vlotte vlucht. Enkele jaren terug verbood de NPO vluchten met jonge duiven vanwege de verschroeiende hitte. Noor Holland stoorde zich er niet aan, daar vlogen ze wel, en… zo mailde Mike me, het was daar de eerste vlucht zonder verliezen.

Ik herinner me ook grote fondvluchten die vlekkeloos verliepen met 33 graden in Frankrijk. Duiven kunnen veel hebben, meer dan we lange tijd meenden.

 Wat een zooi vervolg  (07-03-2020)

U houdt van Openheid? Zie onderstaande briefwisseling.

Beste Maurice,

Het is spijtig dat je niet ingaat op ons aanbod voor een ordentelijke overdracht van jouw positie. Ons aanbod blijft staan. Wat betreft jouw opmerking over een onwettige couppoging het volgende. Het voorstel tot jouw ontslag is geheel volgens de statuten en reglementen ingediend. De reglementen en statuten bieden daartoe ook nadrukkelijk de mogelijkheid. Er is dus helemaal niets onwettigs aan. 2 Wij gaan ervan uit dat de geplande Ledenraad van 14 maart a.s. regulier plaatsvindt en dat het voorstel tot ontslag en jouw eventuele verweer worden behandeld voor de bestuursverkiezing. Mocht dat niet zo zijn dan zullen wij, gebruikmakend van de statuten en reglementen, stappen nemen om jouw ontslag als bestuurder alsnog zo snel mogelijk te effectueren. Jouw grieven naar de Selectie Commissie zijn ons niet duidelijk. De Selectie Commissie is ingesteld door jullie, het NPO bestuur. https://www.duivensportbond.nl/nieuws/profielen-npo-bestuur-1 Een eventueel dispuut met hen dien je wat ons betreft met hen op te nemen. Wel staan wij open voor de wens van jouw collega-bestuurders om te vernemen met wie ze gaan samenwerken in de toekomst. Uiteraard kiest de Ledenraad de nieuwe bestuurders, maar wij begrijpen dat jouw collega NPO-bestuurders graag willen weten hoe verder en met wie. Wij verwachten vrijdag daar meer bekend over te kunnen maken en zullen hen dan uitnodigen voor een gedachtewisseling met deze kandidaten. Een copy van deze email wordt tevens naar jouw collega bestuurders gestuurd.

Met vriendelijke groet en een fijne vakantie gewenst, Gert.

-------------------- 

Op 23 februari 2020 om 9:35 schreef Voorzitter : Beste Gert, In vervolg op je bericht hebben wij binnen het bestuur overleg gehad. Op de door je voorgestelde wijze komen wij niet tot oplossingen en zeker niet op korte termijn. Ik kan niet meewerken aan deze onwettige couppoging en de rol van de zogenaamde onafhankelijke selectie commissie. De selectie commissie heeft tot heden geen namen bekend gemaakt aan het zittende NPO bestuur, een zeer kwalijke zaak, daardoor is de bestuursverkiezing van 14 maart nutteloos en onwettig verstoord. De Nederlandse duivenliefhebber en het NPO bestuur, kan niet gegijzeld worden door het niet verstrekken van namen en kandidaten voor het bestuur. Als ik ruimte zou maken in de organisatie willen de overige bestuursleden weten met wie zij moeten samenwerken. Daar hebben zij dan ook recht op. Zoals al meerdere keren aangegeven, vinden wij het van belang dat alles volgens de statuten en reglementen verloopt. Op dit moment wordt dit ernstig geblokkeerd. Ik stel voor om op mijn eerdere voorstel in te gaan zoals telefonisch toegelicht. Dus een gesprek op korte termijn om tot een ordentelijk proces van bestuursverkiezingen en mijn overdracht naar mijn mogelijke opvolger te komen. 3 Ben deze week op vakantie en volgende week beschikbaar voor een gesprek. Met vriendelijke groet, alle rechten en weren voorbehouden

Maurice van der Kruk

 EEN mentor  (06-03-2020)

Eric Jan had ergens op Pipa gelezen dat ik destijds de mentor was van Mike Ganus USA. Nu moest ik hem uitleggen wat een mentor was. Hij is een nog vrij jonge beginner en die zijn er gelukkig meer. Zoals Lisa, een 19-jarige Belgische en sinds kort gewonnen voor duivensport. Een sponsor heeft ze al. Thomas woont tegen de Nederlandse grens. Kreeg ‘het’ een jaar terug te pakken en heeft nu een prachtige hokinstallatie neer gezet. Simon woont 200 meter van mij vandaan. Hij is 25, en vader Jack heeft zopas een hok gekocht. Ook Yannick, John, Christ en Petra zijn in de 20 of in de 30 en met duiven begonnen of ze gaan beginnen. Vooral als ze niet van huis uit besmet zijn zitten zulke mensen vanzelfsprekend met vragen. Daarvoor hoef je trouwens niet eens beginner te zijn.

MENTOR

Ik heb ze aangeraden niet aan te rommelen maar een soort mentor te zoeken. Iemand met ervaring die op de vluchten bewezen heeft iets van duiven te kennen. Maar… zo heb ik er bij verteld: Stel in slechts EEN persoon je vertrouwen. Niet dat de anderen het niet waard zijn, maar je zou enkel in verwarring worden gebracht omdat de kampioenen in onze sport totaal anders kunnen denken vanwege zo veel verschillende wegen naar Rome.

Wat dierenartsen betreft trouwens hetzelfde verhaal. En opnieuw erg frustrerend te horen hoe die elkaar soms zelfs tegen spreken. Overigens wilde John zich aansluiten bij de plaatselijke duivenclub, maar, zo had hij gehoord, die zou worden opgeheven omdat die slechts elf leden telde. Ook weet hij niet welk systeem aan te schaffen want die van nu zouden straks niet meer bruikbaar zijn. Ik heb hem gerust gesteld. ‘Geen kleinere clubs meer’, was de wens van de voorzitter. Maar die lijkt achterhaald.

Die onzekerheid omtrent constateersystemen is een gevolg van gebrekkige communicatie en dat gaat er niet beter op worden. Het Spoor (Nederlands enig overgebleven duivenblad) krijgt geen informatie meer van de NPO. De krant zou ‘partijdig’ zijn. Sjonge jonge. Zo word je wel ‘partijdig’ gemaakt.

Wat ik dus wil zeggen is dit: Beginners en twijfelaars, bij vragen ga te rade bij of laat je adviseren door EEN persoon. Om verwarring te voorkomen!

 De Duif  (05-03-2020)

Beginnende, soms nog jeugdige liefhebbers, ze zijn er nog. Dat die met vragen zitten en fouten maken is eerder normaal. Dat geldt vooral mannen die zich al jaren in spannen om daar te komen waar zo weinig plaats is (aan de top), overal duiven haalden, maar nog steeds amper prijs winnen. Voor hen heb ik een advies: Lees De Duif van deze week of anders die van verleden week. Leen die eventueel bij iemand die abonnee is. Er staan zeer leerzame stukjes in en ook reportages die je best twee keer kan lezen.

Een er van gaat over de broers Vandenheede. Ooit was ik daar met Ganus (Amerika) en wat ik me nog herinner is een heel groot zolderhok waarop hun jongen op nest gespeeld werden. Op de hokken lag een flinke laag stro, iets wat je trouwens veel ziet in Vlaanderen. Nadien is Freddy nog een keer in B N komen melken. Of er veel veranderd is zullen we gauw weten want Willem heeft al een afspraak gemaakt. Want zeg nu zelf: Met mannen babbelen die al zo veel jaren Nationale top zijn wordt een mens zeker niet dommer.

Beetje amateuristisch (05-03-20)

 Natuurlijk heeft de voorzitter van de NPO wel een punt als hij wil moderniseren. Alleen moet hij niet zo doordrammen en luisteren. Vooral buitenstaanders verbazen zich vaak over zo veel amateuristisch gedoe in duivensport. Want die is helaas niet ‘mee gegaan’. Neem onze 17-749, een prima duif, die won met name:

Noyon 958 d – 1, Chevrain 654 d – 2, Noyon 1.004 d – 3, Noyon 632 d – 3, Chevrain 974 d – 4, Melun 495 d – 4, Melun 424 d – 4, Melun 710 d – 7, Noyon 862 d – 6, Chevrain 232 d – 19, Ecouen d 851 d – 55, Noyon 1,360 d – 114. We vermelden alleen de prijzen per tiental. Volgende prijzen won ze op vier opeenvolgende vluchten: Noyon 958 d – 1e, Chevrain 654 d – 2e, Noyon 1.004 d – 4e, Noyon 632 d – 3e. Misschien zijn er betere, maar kan niet geloven duiven die dat 4 weken achtereen wonnen.

ASDUIVEN

We begonnen afgelopen jaar dus met 12 koppels en enkele reserveduiven. Bij de 10 eerste Asduiven in ZAV hadden we 4 oude en 5 jaarlingen. Van die 9 Asduiven waren acht duivinnen. Verder zaten er nog 2 duiven die in voorgaande jaren Asduif werden. Wel, voornoemde 749, met haar resem kopprijzen, staat nergens bij de Asduiven. 

Nog een. Neem ook de 18-732. Die won afgelopen jaar: Melun 323 d – 1e, Melun 515 d – 1e, Melun 563 d – 1e . Noyon 375 d – 2e, Melun 830 d – 3e, Chevrain 975 d – 3e en nog een 1e tegen 1.270 d in Dubbeling met Grensverbond.

Ze werd daarmee 3e Nationale Asduif jrl HaFo KBDB. In ZAV echter ‘slechts’ 4e Asduif na enkele hokgenoten.

Het doet denken aan vriend Omar. Die had van Luc van Mechelen prima duiven en daarom dat hij die een beetje had gevolgd. Luc had ook een Nationale Asduif maar Omar kon die tot zijn verbazing niet vinden onder de Asduiven in diens club.

VERKLARING

Omar begreep er niets van en dat zou ook geen enkele buitenstaander doen. We hebben echt geen 10 duiven die beter zijn dan eerstgenoemde 749.  Die rangschikkingen hebben alles te maken met de manier van berekenen. 

In ons samenspel (ZAV) tellen grootst aantal gewonnen prijzen per tiental. In andere samenspelen (denk ook aan Duitsland) tellen gewoon het grootst aantal prijzen. Zo kan het gebeuren dat een duif met pakweg 8 eerste niet in aanmerking komt voor Asduif en een duif die elke vlucht de laatste prijs wint Kampioenduif wordt vanwege meer gewonnen prijzen. Ook in de club in B N was er een tijd dat een duif per vlucht EEN punt kon verdienen, of het de eerste of laatste prijs was maakte niet uit.

WAAROM

In Nederland was een tijd dat elke club de kampioenschappen op eigen manier berekende. Of je met een bepaald resultaat kampioen kon worden hing dus af van waar je woonde. Dienaangaande is er veel verbeterd. Die diversiteit zie je nog in België. Waarom, zo vraagt een mens zich af, niet OVERAL dezelfde berekening? In elke club, provinciaal en nationaal. En voor mijn part ook In Nederland, België en doe daar Duitsland maar bij. De sport zou beter verkoopbaar zijn en veel transparanter.

VERDUISTEREN

Of we al aan het verduisteren zijn? In vroeger jaren rond dit tijdstip wel. Nu heb je nog enkele weken. Rik Hermans, toch zeer succesvol op de Nationals, begint daar eind maart pas mee.  

 Kenmerkend  (03-03-2020)

Peter is een sportgenoot die mij zowat een half mensenleven van nabij heeft gevolgd. heeft. Hij weet hoe vroeger werd gepresteerd en ook hoe de duiven het nu doen in België. ‘Niet tegen te spelen’ had hij ergens gelezen. En dàt hij het gelezen had deed me uiteraard deugd. Veel deugd zelfs. Nu vroeg hij hoe ik mezelf als duivenliefhebber zou omschrijven.

KENMERKEND

Ik moest daar niet lang over nadenken.  Ten eerste een beetje lui. Probeerde al die jaren met zo weinig mogelijk inspanningen zo goed mogelijk te spelen. Heb verder een bloedhekel aan kuren. ‘Elke dag dat niet gekuurd wordt is winst.’

Maar het voornaamste was/is toch die eeuwige speurtocht naar betere duiven. Mensen die me beter kennen weten dat. Dat had ik van jongs af aan en heb dat nog. Bij het maniakale af. Vooral zocht ik die mannen met weinig naam, weinig duiven maar wel uitzonderlijk goede. En meestal, als zo’n rijzende ster door anderen werd ontdekt, was ik er al geweest. Dus toen ze nog geen naam hadden en je voor betrekkelijk weinig geld aan jongen van hun beste duiven kon geraken vanwege nog niet ‘verdorven’ door de commerce. Liefst ook liefhebbers met ruimtegebrek. Zulke zijn gedwongen tot strenge selectie. Bosua had dat ook en in de 90-er jaren maakte ik kennis met nog zo iemand.

Duizenden kilometers hebben we afgelegd, samen op zoek naar witte raven. Heel veel lol gehad, heel weinig 'witte raven' op de kop getikt. Peter weet dat. ‘Ik snap niet wat jullie nog in België gaan doen’, zegt die herhaaldelijk. Inderdaad. Wat mij betreft kan je het een verslaving noemen. Bovenstaande kan je goede eigenschappen vinden, maar evengoed slechte. Maar ik voel(de) er me goed bij en gaat het daar niet om?

TOT SLOT  

Nu steeds meer liefhebbers in de winter hun duiven niet durven loslaten vanwege de roofvogel, zou ik graag weten hoeveel weken voor het vliegseizoen ze er uit moeten, wil D B weten. En of ik dat in mijn blog wil zetten. Ook anderen zitten met die vraag. Dienaangaande is elke empirie me vreemd, maar als ik zo om me heen kijk, uiteraard naar de betere spelers, lijkt een maand het minimum. Dus wordt het hoog tijd. Vitesse spelers in België die half maart al beginnen zouden dus half februari al moeten beginnen de duiven los te laten. Uiteraard, en dat geldt voor al wat ik zeg, voor wat het waard is.

 Opnieuw 'wat een zooi' (01-03-2020)

Voor het laatste nieuws m.b.t. de controverse dhr. v d K en 'de meerderheid' zie onderstaande.

Aan de Ledenraad NPO en NPO bestuur
Betreft: kandidaatstelling bestuursfuncties en amendement agenda punt 7 van de Ledenraad
Capelle 28-2-2020
 
Geachte Ledenraad, geacht NPO bestuur,
Bij deze stellen de heren; 
Leen de Rijke, Oudemolen, als bestuurslid
Ton Geitenbeek, Heelsum, als penningmeester
Gerard van de Aast, Laren (gld) als voorzitter
zich kandidaat voor het NPO bestuur.
De kandidaten zijn bereid genoemde bestuursfuncties te aanvaarden mits de huidige NPO voorzitter, de heer van der Kruk, het bestuur verlaat. Wij verzoeken U dan ook om op de Ledenraad van 14 maart eerst het ontslag van de voorzitter te behandelen en daarna de bestuursverkiezing te behandelen.
Wij en de kandidaten spreken de hoop uit dat dat de huidige NPO voorzitter uit eigen beweging terug treedt uit het bestuur en dat de ontslag procedure niet nodig zal blijken te zijn. 
De kandidaten zijn bereid om met de overige nog zittende NPO bestuursleden constructief samen te werken en zullen hen hiertoe zo spoedig mogelijk uitnodigen voor een gesprek.
De kandidaten hopen verder dat het bekend maken van hun kandidatuur aanleiding zal zijn voor andere potentiele kandidaten, die wellicht nu nog afwachten, zich ook te melden.
Aldus ingediend namens de kiesmannen van afdelingen 5 en 9.
Harry Blaak, secretaris Afdeling 5 Arthur van Marrewijk , 2e secretaris afdeling 5
Gert Visser, voorzitter Afdeling 9 , John Bosman, penningmeester afdeling 9

Hamvraag  (29-02-2020)

Verleden week carnavalsoptocht afgelast in mijn woonplaats en vandaag opnieuw. Niet dat ik ook maar iets met carnaval heb maar wel sneu voor zo veel mensen die zo veel uren voor niets werkten. In verband met die hevige wind moet ik wel iets terugnemen, en dat gebeurt me niet gauw. Ik wilde in eenvoudige bewoordingen aangeven dat veel wind en een open raam in een duivenhok best samen kunnen gaan, maar drukte me wel erg ongelukkig uit, gaf de indruk dat tocht niets te betekenen heeft. Tocht is echter iets anders dan een winderige omgeving zoals dierenarts R terecht opmerkte. Waarvan dus akte.

MYSTERIES

Ik zeg het vaker, duivensport zit vol mysteries. Hoe langer je mee draait hoe meer vragen rijzen. Zo kon je in De Duif lezen over de Nationale Asduif van Rondags. Die had hij als jonge duif twee keer op moeten halen bij Bruninckx, nadat die van een leervlucht verloren was gegaan. Het is een van de vele voorbeelden. (Die Bruninckx won overigens een 1e Nationaal met een De Bruijnduif). Blijkt daaruit nogmaals dat verliezen niets met kwaliteit te maken hebben? Stefaan Lambrechts meent zelfs dat vooral de beste makkelijk verloren gaan.

EN DIE DAN?

Vandaag dan kwam hier iemand die met jongen een ongelooflijk seizoen kende en dat zag er aanvankelijk niet naar uit. Van de eerste de beste lapvlucht gingen bijna 30 van de 60 jongen verloren. En ik ken nog zo'n voorbeeld. Nu is de hamvraag: Gingen die jongen verloren omat ze minder kwaliteit hadden? Was het hok te vol? Of waren ze niet perfect gezond? Je zou neigen naar het laatste.

 

 Some food for thought  (28-02-2020)

Enkele dagen terug schreef ik over open hokken waarin weer en wind vrij spel hebben met toch een uitstekende conditie van de duiven. Onderstaande mail van iemand uit de regio Brussel zet ook aan tot denken.  

Duiven kunnen zeker tegen tocht, kijk maar naar al die volieres. De strafste hierin woont niet ver uit men buurt nl in Asse en is Koen Van Roy u waarschijnlijk wel gekend. Die speelt enkel met duivinnen en die zitten 7/7 24/24 365/365 in een open voliere ZONDER dak erboven. Regent het dan zijn ze nat! Die komen enkel in hun hok bij de inkorving en zien daar enkele doffers. Een 15 tal voor een 40tal duivinnen.  Tot zo ver de mail. En die Koen speelt enorm!  

'Het beste'    (26-02-2020)

Van ‘het Beste van Ad Schaerlaeckens deel 2’ zijn nog boeken verkrijgbaar. Hieronder recensie site De Duif.

Het laatste boek van de best gelezen schrijver van Nederland en België is er een dat thuishoort in de boekenkast van elke liefhebber, kampioen of niet-kampioen. Zoals met zijn columns beloven wij u waar voor uw geld want dit boek is werkelijk Ad Schaerlaeckens op zijn best, met ruim 250 bladzijden van de eerste tot de laatste regel leesplezier.

Het is geschreven in de van hem zo bekende stijl, afwisselend satirisch, relativerend, humoristisch maar vooral leerzaam. Bijna wekelijks krijgen we nog vragen naar het al lang uitverkochte “deel 1” dus aarzel niet en gun uzelf dit prachtige meesterwerk waar maar één nadeel aan kleeft: Als u het uitleent goed onthouden aan wie!

 Waar en hoe verkrijgbaar:

 - Webwinkel www.deduif.be           Kosten 26,45 €

- Komend weekend in Houten: Stand Sportblad De Duif. Daar nog goedkoper.

Blackpool, jaren geleden alweer. Het liep storm voor de Engelse editie. Peter Fox moest zelfs familie inschakelen.  

 Wie heeft gelijk  (25-02-2020)

‘Tocht moet je absoluut vermijden, dat is dodelijk voor de vorm van je duiven’, beweren sommigen. Anderen beweren het tegendeel. Duiven zouden er goed tegen kunnen en ze verwijzen naar duiven in open volières waarin weer en wind vrij spel hebben. Dienaangaande moet ik denken aan heel lang geleden toen ‘de 01’ van Verheyen Chaam furore maakte. Die was drie weken na elkaar de snelste van de totale lossing, de derde keer bleef die zelfs een kleine 100.000 “Nationale Orleansvliegers’ voor. Wel, die ‘01’ broedde op de ‘binnenklep’ vlak tegen de tralies. In de tocht dus.

ALTIJD OPEN

In B N zijn voor de hokken kleine erkers en uit noodzaak worden de duiven daarin gevoerd. Van buiten af dus. De toegang tot het hok vanuit de voliere is een groot raam, dus men begrijpt hoe het in de hokken aan moet voelen in dagen zoals deze met zo veel wind. En toch zien de duiven er patent uit. Zelfs de jongen. Geen genies of natte oogjes. Je hoort overigens vaker over oplopende conditie bij winderig weer. De resultaten hieronder zijn ook behaald op hokken waarin je door de pannen de buitenlucht kan zien. Het voer was ofwel ‘Teurlings A S’ of ‘Van Tilburg Vlieg Vital Duo’. Dat laatste zal ook het voer voor komend jaar zijn, waarmee niets ten nadele van andere merken.

VERGIST

Het best beoordeel je de medemens op zijn goede eigenschappen anders zal je weinig of geen vrienden over houden. Door mijn verleden meende ik altijd mensen redelijk te kunnen beoordelen. Maar soms zat/zit ik er toch gruwelijk naast.

Zoals lang geleden toen hier een jongeman van 18 of 19 was. Met zijn vader. Er werd die dag uit Pont gevlogen weet ik nog. Ook dat er een koude tegenwind stond en de duiven prima presteerden. Maar daar kwam hij niet voor.  Die jonge gast had een plan, hij legde dat uit, en vroeg om mijn medewerking. ‘Snel vergeten, je bent veel te ambitieus’, zei ik. Hij liet zich echter niet uit het veld slaan, ging door, dan maar zonder mijn steun, en later zou blijken hoe ik hem had onderschat. Zijn naam? Pieter Koss !!

Hoezo onderschat? Zie komend weekend in Houten. Een groot compliment voor Pieter die op zijn eentje zelfs de NPO aftroefde.

 Wat is enorm goed (22-02-2020)

Wat ik onder ‘enorm goed’ spelen versta? Zie hieronder over 2017 en 2018. Per vlucht aantal gewonnen prijzen en aantal gezette duiven. Mensen die er niet goed tegen kunnen dat ik over eigen prestaties schrijf niet lezen!!!

Quievrain                23/29                           Noyon      23/29

Noyon                     22/29                           Chevrain  10/11

Chevrain                 16/18                           Chevrain 16/22

Chevrain                 10/12                            Melun 11/11   

Orleans                   4/4                                Noyon 6/6.

Chevrain                 5/6                                Ecouen 21/24

Ecouen                   10/12                            Melun 22/24 

Chevrain                 18/20                            Chevrain 9/10

Melun                     9/10                               Melun 7/7

Melun                     4/4                                 Melun 7/8

Melun                     6/6                                 Noyon 17/22

Noyon                     21/28                            Noyon 15/22 

Noyon                     16/18                            Noyon 8/8

Melun                     8/8                                Noyon 21/24

Pont                       18/24 

Ook veel kop. Maak je nooit meer mee, zei men eind 2018. Dat geloofde ik meteen.  Toen kwam 2019. ‘Niemand in België deed beter’ kon je nu, zelfs van heel grote namen, horen . Let vooral op de data, want vluchten overslaan doen we niet. Men ziet ook dat vluchten met 'slechts' 70% prijs de mindere waren. Voor 2020 staat een ding vast. Dat zal minder zijn. VEEEL minder. 

 22 april Noyon:
Openingsvlucht. Jrl 13/18. Oude 21/28

 29 April: Niet gespeeld vanwege de koude.

 5 mei Noyon:
513 Jaarlingen: 1, 2, 12, 13, 16, 21 enz. (9/10, alles in eerste helft prijzen).

928 oude: 2, 3 enz (9/10).    

12 mei Chevrainvilliers
830 Jrl. 3e enz (14/16).

1.622 oude: 5, 6 enz (23/26).

3.414 duiven in overkoepeling; 7, 9 enz.(23/26).

 18 mei Chevrainvilliers.
975 Jrl. 3, 4, 5, 6, 10, 26, 27, 32 enz. (11/13). Na de 11e duif nog 325 prijzen.

1.651 oude: 3, 4, 5, 6, 12 enz. (19/22). Na 19e duif nog meer dan 300 prijzen.

Overkoepeling 3.348 duiven: 7, 8, 9, 10 enz. (19/22).

 25 mei Chevrainvilliers: (Zeer ongunstige oostenwind).

732 Jaarlingen. 9, 10 enz (11/14).

1.250 oude: (19/22). Opnieuw als eerste 4 duiven geklokt aan 17e prijs.

1 juni Toury: (weer ongunstige oostenwind)

Jaarlingen 12/12.

Oude: 17/20

8 juni Toury: ZW storm. 2.200 mpm.
Jaarlingen: 3e, 6e, 10e, 14e, 22e enz. Weer als eerste 4 duiven. (11/13).

734 Oude: 4e, 10e, 12e, 13e, 19e, 25e en 27e prijs. (19/22).

Overkoepeling 1.398 duiven. 6e, 14e, 17e, 18e en 27e prijs. Ook daar weer als eerste 4, 5, 6, 7 en 8 duiven.

 15 juni Melun;
Jaarlingen: 1, 6 enz (8/12).

814 Oude: 2e, 9e, 11e, 12e enz (14/20).

Overkoepeling 1.913 d: Opnieuw als eerste 4 duiven.

 22 juni Melun
Jaarlingen: 1, 16, 17, 22, 31, 46 . (6/7). Bijna allemaal per tiental.

687 oude: 1, 2, 16, 25, 27, 33, 40, 47 (11/14).

 29 juni Melun
Jaarlingen: 1, 2, 6, 8, 14

323 Oude: 1, 2, 10, 12, 18, 22 enz.  

Overkoepeling 952 d: 2, 4 enz. (9/18)

 6 Juli Chevrainvilliers.
Jaarlingen: 1, 3 (Twee eerstgetekende!!!) 7, 11, 12, 14. (8/8 en 7 per tiental).

563 Oude: 1, 2, 4, 5, 6 (waaronder 4 eerstgetekende), 11, 12, 21, 22, 24 enz. Aan de 22e prijs de 9 eerstgetekende!!!. (12/12).

Overkoepeling 1.270 duiven: 1, 3, 5, 7, 8 (4 eerstgetekende), 15, 16 enz. Alle 12 ingezette duiven bijna per tiental. Als alles thuis is nog 424 prijzen te verdienen.

 13 Juli Orleans en Noyon
Orleans: Zeer onregelmatig, toch 8/10.    

Noyon 798 jongen: 1, 2, 3, 13. Drie minuten vooruit en 16/24.

 20 Juli Chevrainvilliers
Jaarlingen: 2, 14, 18 enz. 7 prijzen van 8 duiven (239 jrl).

Oude: 1, 4, 12, 15 enz. 11 prijzen van 12 gezet (372 o. d).

Overkoepeling met Grensverbond 908 d: 1, 4 enz (10/12).

 29 Juli Chevrainvilliers, laatste vlucht jrl/oude.
158 Jaarlingen: 1, 3, 10 en 13, alles per tiental (4/4).

238 oude: 1, 2, 3, 5, 15, 19, 21. (7/7 alles per tiental).

Overkoepeling: 1, 4, 6, 14 enz. Ook hier 7 prijzen per tiental van 7 duiven mee.

Bijna tweederde van de liefhebbers moest nog beginnen toen alles thuis was.

 JONGE DUIVEN
De jongen kwamen minder goed dan in voorgaande jaren. Toen werden we meestal Algemeen kampioen jongen, in 2012 ook in Union Antwerpen (we speelden toen samen). Maar toch op 13 juli tegen bijna 800 duiven met drie jongen drie minuten los vooruit. Op 10 aug nog een 1e in overkoepeling (1.380 d). Het seizoen werd in stijl afgesloten op

 31 aug: Melun jonge duiven.
In ZAV 441 duiven: 1, 2, 8, 13, 15 enz. (12/12, alles in eerste helft)

In overkoepeling 1.039 jongen: 1, 2, 8, 15, 18, 31 enz (12/12). Snelste 2 duiven in heel de provincie.

 ASDUIVEN:
Een unieke reeks Asduiven is het resultaat van zulk een seizoen:

Oude: 2e, 3e, 5e en 7e Asduif.

Jaarlingen 1e, 3e, 4e, 5e, 7e Asduif.

Met 12 koppels en enkele reserve duiven begonnen. Dus 9 Asduiven, waarvan 8 duivinnen. Dit niet in een lokale club maar in ZAV, een samenspel van Lier tot de Nederlandse grens.

Goed gevoel  (21-02-2020)

B N, vrijdag 21 februari 2020. Ik betrap mezelf op enig optimisme m.b.t. de toekomst van onze sport. Lang geleden. Vanwaar dat goede gevoel? Een artikel in Het Spoor ondertekend door dhr. G v d Aast. Veel van wat je leest snijdt hout en getuigt van realiteitszin. ‘Die man is goud’, zo zei W. Enkele bemerkingen dienaangaande.

TOO MUCH TOO SOON

De vorige voorzitter (?) ging uit van een aanwas van nieuwe (jongere) leden door vergaande digitalisering en andere veranderingen in de sport. Bij het revolutionaire af. Het tegendeel lijkt eerder waar. Er lijkt zijnerzijds eerder sprake van luchtfietserij waarvan echter alleen de basis doordrongen leek. Men had beter eerst orde op zaken gesteld in hedendaagse duivensport, daar is nog genoeg mis, en pas dan vernieuwen maar dan wel step by step. Wat dhr. van Aast goed aanvoelt is dat de duivenliefhebber niet houdt van verplichtingen. Die wil vrij zijn en zelf keuzes kunnen maken in de mate van het mogelijke.

OPDOEKEN

De vorige(?) voorzitter wilde alle kleinere clubs opdoeken. Hoe onverstandig toch. Natuurlijk begrijpt elk mens het nut van fuseren. En al die voordelen van grote clubs. Maar duivensport is anders. In duivensport moeten we zuinig zijn op elk lid.

‘Als uit een dorp de laatste club verdwijnt verdwijnt op termijn ook duivensport’, zo schreef ik. Nu kan je dat letterlijk in het Spoor lezen. Overgeschreven? Nee hoor, dat gegeven is gewoon vanzelfsprekend. Alleen kennelijk niet voor dhr. vdK. De voorbeelden zijn er al, in België en in Zeeland, van liefhebbers die niet gestopt zouden zijn als de club niet werd opgedoekt. Liefhebbers die gaan stoppen vanwege grotere afstanden naar het clublokaal? ‘Dan moeten ze maar stoppen, er komen anderen voor in de plaats.’ Komaan dhr. v d K.

ZELFDE ERF

Die was ook pertinent tegen het spelen van twee liefhebbers op een erf. Opnieuw lijkt het of hij mensen uit de sport wilde jagen. Al die hokken in volkstuintjes bij grote steden opdoeken op een na? Ik zou juist willen pleiten voor het tegenovergestelde. Meerdere liefhebbers toelaten op HETZELFDE HOK te spelen. (voor het seizoen alles goed omschrijven natuurlijk). Wat kan je daar tegen hebben?

Mensen die om wat voor reden geen hok hebben kunnen misschien aangestoken worden en zelfstandig liefhebber worden. Denk daarbij met name aan het toekennen van wat duiven aan de buurman, neef of schoonzoon. In mijn directe omgeving zijn de meeste op ongeveer dezelfde wijze liefhebber geworden. Besmet door vader en zijn duiven. Daarom, vergroot het besmettingsgevaar! Houdt die kleinere clubs in ere in plaats van ze op te doeken. En stimuleer combinaties en meerdere liefhebbers op hetzelfde erf. Dus juist het tegendeel van wat dhr. vdK beoogde.  

ANDER UITERSTE

Dit gezegde hebbende krijgt men misschien de indruk dat de vorige (?) voorzitter nergens voor deugde. Ook niet waar. Nette vent, communicatief sterk en de sport goed vertegenwoordigend naar de buitenwereld. GPS 2021 had ook goede elementen. Maar hij leek weinig gevoel te hebben voor de realiteit en wat leeft aan de basis. En juist daar begint duivensport, iets wat dhr. v d Aast en zijn team kennelijk wel goed aanvoelen. Zij willen de kar gaan trekken. Een beter moment konden ze niet kiezen en zo kan dit jaar toch een jaar van ommekeer zijn.

 Bang  (19-02-2020)

Betsie had hier een duivin gehaald. Die zat in de voliere en het was werkelijk beschamend te zien hoe bang die was. Maar haar man is een fijne en ik ben er zeker van dat dat goed komt. Bij duiven en andere dieren draait alles in het leven om eten (of gegeten worden) en om seks. En bij mensen is het niet eens zo anders. Minstens drie van onze voorouders (ja ook die van U) ‘deden’ het zelfs met Neanderthalers. Hoe verliefd kan een mens zijn. U gelooft me niet? DNA liegt niet. Of google anders maar eens. 

Misschien herkent U zich? Hij is een over over over over over enz opa. En met zijn baard zijn tijd ver vooruit.

Een dorpsgenoot kreeg verleden jaar een lading duiven uit quarantaine. Ze vlogen je recht in het gezicht, zo bang waren ze. Na enkele weken aten ze uit zijn hand. En dat ‘aten’ was geen toeval. Voer, of moet ik zeggen 'geen voer', is de manier om duiven naar je hand te zetten.  

ETEN

‘Eten of gegeten worden? Bang zijn? Hoe toepasselijk toch in deze tijd. Want de roofvogel is hier een absolute ramp. Bijna dagelijks een jong minder. Op de (Belgische) tv een liefhebber die nog amper jongen over houdt. Elk jaar opnieuw dezelfde miserie. Bewonderenswaardig dat hij het niet opgeeft.  

Meer met minder  (18-02-2020)

We zaten koffie te drinken in zo’n steeds zeldzame wordend café met biljart. Vroeger waren er in mijn woonplaats alleen zeker 15. Nu nog een. In dit cafe, in Lille, waren liefst twee biljarts. Alles ademt er 60-er jaren. Er werd zelfs nog gerookt. Alleen de jukebox ontbrak. Wel brengt de prijs van een kop koffie je terug in het heden. Betaal je op de ene plaats 1,5 €, hier was het dubbele. Beide biljarts waren bezet. De spelers waren prutsers, maar wat dan nog? De mannen hadden plezier.

DUIVEN

En, U raadt het al, een van de biljarters had duiven. Als je ergens in België met iemand in gesprek bent en je laat je ontvallen dat je duiven hebt, krijg je vaak te horen ‘Duiven? Die had mijn vader, grootvader, oom, buurman, baas ook. Wel een uitstervend ras,he’, wordt er bijna steeds bij gezegd. Maar ze herkennen het. Duivensport zit in België nog veel meer in de samenleving verweven dan in Nederland. Daar kijken ze je vragend aan als het over duiven gaat.

DE BILJARTER

Toen het spelletje afgelopen was kwam de biljarter bij ons zitten. Hij had het plezier in duiven weer helemaal terug, nadat hij enkele jaren terug op het punt stond te stoppen, zo zei hij. Om tegenstand te bieden aan mensen die met 40 of meer duiven speelden was ook hij meer duiven gaan houden. Resultaat, veel werk maar helaas geen prestaties. Hij werd het kotsbeu, tot… de uitslagen er anders uit gingen zien.

Onder aan verscheen voortaan een rangschikking gebaseerd op het prijspercentage. Bovenaan stonden de mannen met 100% prijs en dat liep zo af. Daardoor vonden mannen, die OGENSCHIJNLIJK prima hadden gepresteerd met bijvoorbeeld 30 prijzen van 60 ingezette duiven zich meestal op een bescheiden plaats geklasseerd. Ergens in het midden of zo. Nu had de man, zoals vroeger, weer 12 weduwnaars. En meer dan eens, zo toonde zo’n overzicht, was hij beter dan die massa inkorvers. Tenminste percentsgewijs. En daar genoot hij van. Het doet denken aan Bosua. Enkele jaren geleden schreef Kees dat hij ook meer duiven ging houden. ‘Je moest wel mee.’ Hij is er helemaal van bekomen en heeft nu ook een beperkt aantal.

DE MORAAL     

Houdt nooit meer duiven dan je aan kan en… leer uitslagen op waarde schatten. Als de sportgenoot 30 prijzen wint van 60 duiven en jij 8 op 12 was jij percentsgewijs beter. En percentsgewijs telt ook. Zo’n overzicht zou eigenlijk onder elke uitslag moeten staan als genoegdoening voor de prestaties van de man met weinig duiven.

BETREKKELIJK

Het was vooral het vele werk dat de Belg bijna had doen stoppen. Toegegeven, om top te zijn worden veel inspanningen vereist. Maar moet je ook ‘top zijn’ om lol te beleven aan je hobby? Nee, vinden de mensen voor wie duiven een toffe bijzaak is. Bij sommigen wordt hun leven bepaald door duiven. Er gaat geen avond voorbij of ze zitten uren op internet. Niets mis mee, als je er gelukkig mee bent, maar niet iedereen is dat. Twee duiven samen aan zien komen kan een even grote kick geven als 30. Die man in Lille wist te relativeren en geniet. U toch ook?

 Duiven heeft in de samenleving nog amper iets te betekenen schreef A Coolen ooit. Inderdaad. Zet alle duivenliefhebbers van Nederland in de Johan Cruijff ArenA en die is bijna leeg! Zo betrekkelijk is het dus allemaal!

Tof  (18-02-2020)

Vaak krijg ik de vraag gesteld wat ik toch in duivensport gezien heb. Een van de zaken die me aanspreken is dat je beoefenaars vindt in alle lagen van de bevolking. Om succesvol te zijn hoef je niet jong te zijn, geen man, niet atletisch, niet rijk, niet hoog opgeleid. Iedereen kan slagen, als je ‘het’ maar hebt. De staande man is de broer van ex-president Mitterand.

Sjonge wat vliegt de tijd. Een mens wordt er helaas niet knapper op. En Henk bedankt voor deze foto uit de oertijd. 

Samen  (17-02-2020)

 Ondanks een serieus fysiek probleem kan in B N nog met duiven worden gespeeld, zij het in beperkte mate en dankzij wat hulp. In het seizoen is er J. Zelf een gedreven liefhebber geworden, maar had een serieus probleem. Zijn duiven zaten veel te ver van huis. Ik, of beter mijn vrouw, hielpen hem aan een woning en nu zijn we beide geholpen. Weer een toonbeeld hoe samen werken voor beide partijen vaak perspectief biedt.

VOORBEELD

De duiven presteerden in 2019 ongelooflijk. Vluchten met 70% prijs behoorden al tot de mindere en meerdere gekende kampioenen bij onze zuiderburen mailden dat niemand in België beter deed. Tenminste op HaFo, maar HaFo en pure vitesse verdienen even veel respect als fond.

Meerdere duiven die zo goed presteerden dank ik ook aan samenwerking. Ik kreeg prima materiaal door samenkweek (met name Den Ad gepaard met 4 duivinnen van mij), maar ook door ruilen, als tegenprestatie of gewoon gekregen. De soms dure duiven die werden gekocht daarentegen brachten niets.

ANDEREN

Goede spelers als met name M Wouters, J Hooymans, W de Bruijn, K Meyers, D v Dijck en Leo Heremans weten hoe positief samenkweek kan zijn. Ze nemen soms zelf het initiatief om ‘de super’ die ze zelf hebben te laten paren met ‘de super’ van een sportgenoot. Neem ook de ‘Olympiade 03’ van Gust Janssen, al bij leven een iconische vererver.

Gust kon hem aan Oosterlingen verkopen maar Leo Heremans en hij besloten de handen ineen te slaan en zo bleef ‘de Olympiade’ in België. Beurtelings op de hokken Gust Jansen en Leo. Misschien een idee voor U om met een sportgenoot aan samenkweek te doen? Nu is het de tijd, kan men de jongen nog spelen !!!

 Gouden Duif  (14-02-2020)

Morgen, zaterdag, dus Gouden Duif viering. Het zal er een zijn zonder Chinezen wat een pak geld gast schelen wat betreft opbrengst geschonken duiven. Misschien kan men er zijn voordeel mee doen. Zie ook:  www.deduif.be

Slim?   (11-02-2020)

Wat je de voorzitter van de NPO zeker moet aangeven: Dom is hij niet. Zo werden voor de vergadering van morgen 12 februari, pas vandaag 11 februari de uitnodigingen en agenda ontvangen. ‘Vooral luisteren naar de achterban en goed samenwerken’, zo vindt hij. De genodigden hebben welgeteld EEN avond om te overleggen. Deze avond dus. Zo iets zie je ALLEEN in duivensport. Of meer precies, in duivensport 2020 ‘onder’ het huidige bestuur.

LEESBAAR

Jordi heeft me aan een tool geholpen die me laat zien hoeveel mensen dagelijks deze site bezoeken, rond welke tijd, wat ze lezen, hoe lang ze lezen, wie het zijn, waar ze wonen enzovoorts. Vooral bij slecht weer krijg je veel bezoek. Hoeveel zeg ik liever niet, men zou me toch niet geloven. Sites die zeker een bezoek waard zijn zijn ook die van: Vereyken Gommers (België), Bosua, Theunis, Henk Simonsz (Pigeonfever), Gebr. Jager en zo zullen er nog best wat zijn.

Voor betaalbare Belgische bonnen kijk je best op ‘duivenspel’, ook voor Belgische lossingsberichten en uitslagen regio Antwerpen. ‘Pitts’ dan weer brengt vaak het laatste nieuws en welke uitslagen kan je daarop NIET vinden.

NIKS MIS MEE

Nogal wat liefhebbers hebben een site die ze alleen gebruiken om er de eigen uitslagen op te zetten. Sommigen kunnen daar niet goed tegen. Waarom niet? Niks mis mee hoor. Trots zijn op je prestaties en anderen daarin delen is o zo menselijk.

Controversieel  (11-02-2020)

‘Alles draait om goede duiven’, de rest is bijzaak hoor je soms. Is dat ook zo? Ik denk het niet.

Ik durf zeggen dat ik al heel wat goede duiven heb gehad, toch zette ik, in de tijd dat hier nog flink gepould werd, mijn centen liever op een middelmatige vlieger in super conditie dan op een super zonder vorm.

BEZOEK

Met Jan was ik bij Ouwerkerk Dekkers In Brasschaat België. Jan is nog niet zo lang liefhebber, zijn ambitie is fond en dat komt wel goed. Hij stelde de juiste vragen. Jacques Ouwerkerk is al een gevestigde waarde op de grote fond. En van mensen zoals goedlachse en praatgrage Jacques, die al een en ander bewezen hebben, kan een mens altijd leren. Ik zei hem dat ik geen duiven hoefde zien, daar ken ik toch niets van, maar wel graag eens naar de hokken wilde kijken. Aldus gebeurde.

HOKKEN

Want is conditie, zoals gezegd, het belangrijkste om te presteren, daarvoor is een goed onderkomen vereist. Mogelijk kent men het onthullende verhaal van de hokken van Eddy Janssen Zandhoven. Nu hebben velen wat betreft hokken de volgende opvatting.

-Zijn die boven de koppen van de duiven open, kijkt men zo tegen de pannen, dan dient de voorkant dicht te zien.

-Zijn de hokken boven de koppen dicht, dan verdient een open voorkant de voorkeur.

Bij Ouwerkerk Dekkers is het anders. Er is geen plafond in de hokken, je kijkt dus zo tegen de pannen, en… ook de voorkant is open. Maar niet alleen dat, ook zitten er ramen in de achterkant die open stonden. LICHT EN LUCHT was hem geadviseerd door Gerard Koopman. Voor licht werden doorschijnende golfplaten aan gebracht. En als dat geen enorme verbetering was had Jacques die wijziging al lang weer ongedaan gemaakt. Een hok moet goed zijn, maar dat kan op veel verschillende wijzen. En dat golfplaten niet zouden deugen wordt tegen gesproken door de hokken van grote kampioenen. Dixit Eddy Janssen.

GOUDEN DUIF

Komende zaterdag weer de jaarlijkse Gouden Duif viering, de grootste manifestatie in West Europa. Waar zie je meer topliefhebbers dan daar? Het is een onvergetelijk duivenfeest dat je mee gemaakt moet hebben.

 Een vergelijking die hout snijdt (09-02-2020) 

Natuurlijk ontkwamen ook mensen en duiven niet aan de evolutie. Maar die rustte de mens niet uit met vaardigheden om, pakweg, te voetballen. We kregen weliswaar benen om te schoppen, een hoofd om te koppen, ellebogen om overtredingen te maken, maar het enige wat we daarmee kunnen is het oefenen van penalty’s nemen. Voor wedstrijden heb je niet alleen 10 teamgenoten nodig maar ook 11 tegenstanders. Dat noopt wel tot samenwerking. Zonder samenwerking geen voetbal. Maar daarmee is men er nog niet. De mens heeft geen 'voetbal genen'. Om te spelen met volkomen vreemden hebben we allemaal dezelfde ideeën over voetbal nodig en meer nog regels die iedereen kent en waar eenieder zich aan houdt.

DUIVENSPORT

Dit kan je perfect vergelijken met duivensport. Ook daarin kan je alleen competitief zijn op eigen hok. Zoals een voetballer alleen zich zal moeten beperken tot het oefenen in penalty’s nemen. Ook in duivensport kan je niet zonder elkaar en zoals in voetbal hebben we ook nood aan regels. Dezelfde regels voor iedereen en die iedereen ook kent. Het is hier dat duivensport toont hoe onvolwassen die is en geen volwaardige sport, de pogingen van dhr. V d K ten spijt om erkenning.

Alvorens zo drastisch vooruit te willen vernieuwen was het beter geweest als hij eerst orde op zaken gesteld had in de hedendaagse sport.

Want in februari nog geen vliegprogramma hebben zoals verleden jaar? Of in januari nog geen ringen? Of een Olympiadeduif door een prijs op een zogenaamde taartvlucht in oktober? Komaan.

SPORT?

-Kan je spreken van een volwaardige sport als de een aan 15 wedstrijden kan deelnemen en de ander 20? Het basis principe van elke sport is gelijke kansen.

-Is daarvan sprake als de een met 250 duiven speelt en de ander met 10?

-Neem ook kampioenschappen. In het ene samenspel kan een duif Asduif worden met 10 punten (gewonnen prijzen), in een ander samenspel kan een duif op een vlucht alleen al 1.000 punten verdienen.

-Twee jaar terug was het dubbelen van jaarlingen tegen oude in het ene samenspel verplicht, in het andere toegestaan, in weer een ander verboden (Antwerpen).

-De Belgen lossen bij heet weer vroeger, de Nederlanders, als het aan de WOWD of IWB ligt later.

-Om even in België te blijven. De een heeft elk weekend de kans om aan twee of zelfs drie vitesse of halve fondvluchten deel te nemen zodat hij voor een Nationaal kampioenschap kan kiezen uit meerdere resultaten. Een ander heeft die mogelijkheid niet.

-Pak ook een concours van 1.000 duiven. Een duif die als 300e ‘arriveert’ heeft prijs waar per drietal gespeeld wordt, maar geen prijs bij 1 op 4. Wat moet een buitenstaander daaruit opmaken als hij hoort over een duif die 10 prijzen won?

-In België kan in veel samenspelen een duif Asduif worden als die wekelijks de laatste prijs wint. Die wordt in een ‘Asduif kampioenschap’ hoger gewaardeerd dan een duif die 8 eerste won, maar wel een prijs minder.

-Neutralisatie is nog zo iets. De Nederlanders hebben andere criteria dan de Belgen. En zo kan ik nog wel even door gaan.

DE MORAAL

Het door dhr. V d Kruk ontworpen en nu door velen zo verguisde GPS 2021 heeft zeker goede elementen, maar als gezegd er is nog genoeg werk dat veel dringender is: Perfectioneer EERST het huidige functioneren van de sport. Landelijk en later eventueel in samenwerking met de Belgen en andere omringende landen. Pas met overal gelijke regels zou je kunnen spreken van iets dat ENIGSZINS lijkt op een sport. Het zou ook de geloofwaardigheid ten goede komen.

Al meerdere malen hoorde ik van mensen met een wat hoger IQ die met duiven wilden beginnen hoe die schrokken. Van zo veel amateurisme, soms zelfs chaos. Want GPS 2021? Op zo’n korte termijn zo veel helemaal om willen gooien? Je houdt toch je hart vast als dat moet gebeuren door mensen die het niet eens voor elkaar kregen dat ik in januari mijn ringen had, hoorde ik destijds iemand zeggen. Wat mij betreft had hij een punt.  

Dankbaarheid en nog wat (08-02-2020) 

Jan was hier met zijn vrouw. Hij is met duiven moeten stoppen maar kwam een attentie brengen vanwege zo lang goede contacten, goede duiven en een gunst. Ik was aangenaam verrast en moest denken aan wijlen Stan R., de vader van de bekende ‘omroeper’ Gust van De Duif. We kwamen wel eens bijeen met de vrouwen. Stan op een dag: ‘Mensen nemen jou serieus en daarom dat je het in je hebt liefhebbers bekend te maken, zelfs beroemd. En ook om ze geld te doen verdienen, zelfs rijk te maken. Maar, ik zeg je nu al. Veel mensen zullen tegen vallen. Aanvankelijk is men dankbaar, tot ze je niet meer nodig hebben. Ik kan er over mee praten.’  Sportgenoten en ik inmiddels ook.

GEDEELTELIJK

‘Dankbaarheid bestaat niet’, hoor ik soms uit directe omgeving. Gedeeltelijk waar. Zo ondervond ik persoonlijk, althans in duivensport, dankbaarheid van de broers Marcel en Frans, Jeroen en Mark, Harrie en Cor. Van Falco, Frans en Betsie, Henri en Jaap om er maar enkelen te noemen.

Zo kreeg ik een mail van een Belg die een Nederlandse 'vriend' aan goede duiven had geholpen, maar hij kreeg, zo schrijft hij, 'stank voor dank'. Het zijn mijn zaken niet, maar met ondankbaarheid heeft iedereen te maken, ook buiten de sport. Niet van wakker liggen.

NOG TWEE

Nog twee toffe referenties. Gebr. v d. Kooy, de sympathieke schoonmaakploeg, kregen hier, uit dankbaarheid (…), wat eieren en jongen. Dat resulteerde in 2019 in de 2e beste jonge duif van Nederland. Een jong dat Willem de Bruijn hier haalde werd 4e Asduif in SS Gouwe Ijssel. Nu ben ik weer dankbaar dat zij dit kenbaar maken.

VERDUISTEREN

Sommigen zijn nu al aan het verduisteren. Helemaal overbodig. Daarmee leggen ze zichzelf nodeloze druk op. Je hebt nog meer dan een maand om daarmee te beginnen.

MINIMUM?

In het te progressieve beleidsplan van voorzitter dhr. V d Kruk passen geen kleinere clubs. Weinigen hebben daar begrip voor. Saneren kan met name in het bedrijfsleven goed zijn maar duivensport is anders.

Overal waar het speelt toont de praktijk dat, wanneer in een dorp de (laatste) duivenclub verdwijnt, ook duivensport verdwijnt.

De meeste liefhebbers zijn al (wat) ouder en clubs opdoeken houdt in wekelijks enkele keren (vele) kilometers meer rijden om in te manden enzovoorts. Iets wat de doorslag kan geven om te stoppen. In meerdere plaatsen minder duiven op halen is financieel natuurlijk niet aantrekkelijk. Maar in deze kan men creatief zijn, door met name de kosten te verhogen bij minder dan een gesteld minimum aantal duiven.

En op vrij korte termijn een ander systeem aan schaffen vanwege gps 2021? Niet ongerust zijn. Komt niets van in huis.

 Voorzitter NPO  (08-02-2020)

Voorstel ontslag heer Van der Kruk uit bestuur NPO         7 februari 2020

De Ledenraad NPO heeft op grond van de door de Ledenraad aangenomen motie van wantrouwen op 25 januari 2020 geconstateerd dat er onvoldoende vertrouwen in bestuursvoorzitter Maurice van der Kruk is voor het voortduren van zijn bestuurslidmaatschap. Het verweer tegen de motie van wantrouwen door de heer Van der Kruk is vooralsnog als onvoldoende beoordeeld. Wij stellen daarom voor de heer Van der Kruk per direct uit het bestuur NPO te ontslaan. Dit conform artikel 24 lid 6 van de Statuten NPO.

Wij verwachten van de heer Van der Kruk dat hij meewerkt aan een ordentelijke overdracht van zijn taken.

 Dit voorstel wordt ingediend mede namens de Afdelingen

Brabant 2000 Oost Brabant Limburg Zuid-Holland Noord-Holland Midden-Nederland Gelders Overijsselse Unie en de Sectie Vitesse-Midfond.

Bestuur Afdeling 9 Oost-Nederland,

Douwe Kuipers, 2e secretaris.

 Mocht ter vergadering blijken dat het verweer van de heer Van der Kruk reden is tot intrekking van dit voorstel, dan zal dit terstond ter vergadering worden meegedeeld.

Verbaasd  (04-02-2020)

Veel liefhebbers in den lande snappen er niets meer van. Van een voorzitter die maar blijft posten alsof er niets aan de hand is. ‘Treedt die dan niet af?’ zo vragen ze zich af. Ik verbaas me met hen. Misschien is dhr. v d K een prima voorzitter, misschien ook niet. Maar iemand met een greintje zelfrespect denkt er toch niet aan in functie te blijven na een motie van wantrouwen en het besef dat de meerderheid van de liefhebbers het niet meer in hem ziet zitten. Houdt toch de eer aan U zelf, geachte/beste voorzitter.

Onder deze omstandigheden kan je toch niet meer functioneren. Ik twijfel niet aan Uw goede bedoelingen, maar anderzijds is enige zelfreflectie op zijn plaats. De basis denkt aan luchtfietserij Uwerzijds. ‘Too much too soon.’ Denk ook aan een oude Griekse wijsheid: ‘Als je te langzaam loopt word je ingehaald door het ongeluk. Loop je te snel dan haal je zelf het ongeluk in.’

Om EEN aspect te noemen: U hebt mensen die een constateer systeem willen kopen aan het twijfelen gebracht. En mensen die er pas een gekocht hebben, soms met meerdere antennes, dus voor veel geld, brengt U in verwarring door zo veel onduidelijkheid en slechte communicatie. Hoe kan iemand functioneren in de wetenschap dat er bij de meerderheid geen vertrouwen is?

Zo is onderstaande van een sectie:

De 'lange arm' van de Voorzitter NPO reikt tot diep in de besturen van secties en platforms..... Overal zitten z.g. 'Stromannen' die in nauw contact staan met de VZ en resulteert een in voorkook en achterkamertjes overleg.... Slecht voor het democratische gehalte als je het mij vraagt...

 Binnenkort volgt er een persbericht van de sectie Vitesse/Midfond n.a.v. de vertrouwensbreuk binnen het bestuur van de sectie ten aanzien van de VZ sectie VM. Bij het opzeggen van het vertrouwen in de VZ sectie VM door de overige bestuursleden heeft Kruk de toegang tot de mailbox van de sectie geblokkeerd voor de secretaris de Heer Admiraal.  Zeer slechte zaak als je het mij vraagt en doet grove inbreuk op het bestuurlijke vermogen van de sectie...

(noot A S: ‘Kruk’ zou wel een beetje respectvoller mogen)

 Prettig  (03-02-2020)

Wat vroeger onmogelijk was is nu alledaags geworden: Middels mails contacten onderhouden met sportgenoten die ver weg wonen of die je niet eens kent. Zo heb ik zelf regelmatig ‘mailcontact’ met enkele jongeren in onze sport. Liefhebbers van pakweg 20 tot 40. Het stellen van vragen, geven van antwoorden, ervaringen uitwisselen en vooral het delen van nieuwtjes vinden we wederzijds tof.

Zelf speelde ik, al zeg ik het zelf, ook op vrij jonge leeftijd goed, maar gasten als Gebr. Dekker, Frank Zwiers, Christian v d Wetering, Maarten Huijsmans en juffrouw Wendela Wiersma enzovoorts waren/zijn nòg jonger nòg beter. Als oudere leer ik soms ook van hen.

VERSCHILLEND

En, geloof het of niet, aan de mails van die jongeren kan je vaak zien wie nu al landelijke top zijn, wie dat proberen te worden en wie dat nooit zullen worden. De laatste soms ondanks veel inzet, ambitie en goede wil. Die hebben ‘het’ gewoon niet, wat je ziet aan de (weer goedbedoelde) vragen die ze stellen. Gisteren kreeg ik een vraag van iemand die ‘top’ kan worden.

SERIEUZE PROBLEMEN

Voor het eerst sinds hij duiven heeft serieuze problemen. Zijn duiven tierden van geen kanten, de dierenarts constateerde geel, haarwormen en coccidiose en hij kreeg medicijnen mee. ‘Je kan al die medicijnen  natuurlijk niet tegelijk toedienen, waar kan ik best mee beginnen’, zo vroeg hij. Ik heb gerefereerd naar mijn moeder en andere bejaarden in het verzorgingshuis.

Als ik daar was tijdens etenstijd lag naast hun bord een heel assortiment pillen in allerlei kleuren en formaten die ze in een hap met een flinke slok water tot zich namen. Zou het met duiven zo veel anders zijn?

Eerst tegen pakweg geel alleen kuren en ze verder af laten glijden met hun ingewanden vol wormen of coccidiose is helemaal fout. Je laat ze toch geen dag langer met wormen opgescheept dan nodig, zeker. Wat je wel kan doen is medicineren via het voer en via het drinkwater.

VOORBEELD

Dienaangaande herinner ik me een bekend liefhebber uit Reeuwijk. Die had jaren terug problemen met de jongen (ja dat overkomt ook kampioenen) en je wil niet weten wat die allemaal tegelijk in de drinkbak kieperde. ‘Als die zijn duiven niet vergiftigt?’ ging het door me heen. Amper drie weken later wist ik, en zeker de concurrentie, beter. Wel dient gezegd dat dat iemand was met veel ervaring en best doe je zo iemand niet na maar overleg je, bij meerdere problemen met een goed dierenarts. Vele ziekten gaan overigens samen met coccidiose. Dat slaat immers vooral toe bij verzwakte duiven, daarom wordt het ook wel een 'factorenkwaal' genoemd.   

Kortom, hebben duiven iets onder de leden dan is elke dag dat je wacht met ingrijpen er een te veel. ‘Er op tijd bij zijn’ heet het ook bij veel ziektes onder mensen. 

Aanbevolen    (02022020)

Bovenstaande cijfers kan je van voor naar achter en van achter naar voor lezen. Zoals lol, raar enzovoorts. Hier betreft het een datum. De laatste datum in ons leven dat daarvan sprake is.

Een One loft race die ik voor de liefhebbers zeker kan aanbevelen is die in de Algarve. De organisatie is in handen van zeer integere mensen en het verloop is elk jaar prima met een spetterend duivenfeest op de aankomstdag van de finale met verleden jaar 4.000 liefhebbers.  

 Niet mijn dag  (31-01-2020)

Nee, ik was er vandaag niet echt bij. De dag begon al met het bericht dat Piet van Raak gestorven was. Hij woonde in het naburige Chaam, waar ook ik vroeger met duiven speelde. Piet heeft dat zo’n halve eeuw gedaan. Zijn vrouw was begaan en haar ouders nog meer. Ja, wie had vroeger in Chaam geen duiven? (beetje overdreven). Enkele weken terug moesten we afscheid nemen van Herman van Helmond, redelijk bekend, met wie ik vele jaren goede contacten had en hetzelfde geldt voor Frans Verheyen Merksplas. Over hem, kon U hier lezen. Zeer onlangs stierf ook Cor, de vrouw van een bevriend duivenliefhebber en wat eerder de vrouw van Leon, met wie we goede contacten hadden. Het wat eerdere overlijden van Raymund Hermes (ooit wereldberoemd) was een schok en zojuist, dat was dus de tweede vandaag, het nieuws dat ook Wim Vermetten uit het naburige Alphen was heen gegaan. Wim was een van de meest miskende liefhebbers van Nederland en daarvoor was maar EEN oorzaak: Weinig duiven. Maar wat kon hij daar uitslagen mee maken. Maar, zo zei Wim herhaaldelijk, ik was de enige die dat wist te waarderen. Of zagen anderen het niet? Verder heb ik het nog niet gehad over familie of goede kennissen buiten de duivensport die de laatste maanden zijn heen gegaan. Beangstigend gewoon. Een van mijn mantra’s is, en dat hebben meerdere lezers onthouden: ‘Zolang de grootste ellende in je leven zich afspeelt op je duivenhok ben je een gelukkig mens.’   Dat is, beste mensen, het onthouden meer dan waard en zullen de naasten van de overledenen zeker beamen. Die wens ik veel sterkte maar ik weet het: Makkelijk praten!

  Onder ons  (31-01-2020)

 Eigenlijk ben ik in Rijkevorsel niet anders gewend dan enorm gezonde duiven met steeds een bijzonder vlotte kweek en buitengewoon goede prestaties elk jaar weer opnieuw. Dit jaar is anders. Niet bij de kwekers, wel bij de vliegers waarvan er enkele traag legden of zelfs helemaal niet. En dat is wennen.

GEMOLKEN

Dinsdag lekker gemolken met Roger die de duiven zo keurig verzorgt, Marcel topspeler in Antwerpen wiens naam voor altijd verbonden zal zijn met De Leeuw en Den Ad en Eric, in Zuid Nederland sinds enkele jaren top, in België winnaar Nationaal Chateauroux, waarover dadelijk meer.

GEEL

Ook bij Marcel was sprake geweest van een dipje. Hij had al lange tijd niet tegen geel gekuurd (wij evenmin), had wat duiven laten onderzoeken en de uitkomst verbaasde hem. De meeste geelvrij, een redelijk besmet, een ander zat ‘vol geel’. Iets soortgelijks maakte ik eens mee in B N. Een prima vlieger deed het niet, terwijl er niets aan te zien was. Voelde strak, geen te rode keel, daarin geen slijm of draadjes maar toch… zwaar aangetast door inwendig geel. Verspreid het zich dan toch niet zo snel als verondersteld? Lieten Marcel en ik ons in slaap sussen en daarom zo lang niet gekuurd? En… kwamen onze duiven daardoor moeizaam met eieren?

LICHTEN

De duivinnen waren niet voor gelicht en volgens Willem lag het daar aan. Ik denk anders en daar is niets mis mee. We zijn geen van beide papagaaien maar beide wel wat eigenwijs. Waarom ik anders denk? De duivinnen van de kwekers waren ook niet voorgelicht, duivinnen voor lichten doen we al jaren niet en nooit hadden we problemen. Evenmin als liefhebbers die me na volgden en ook alleen de duivers lichtten.

VLIEGERS

Kweek dus vooral uit bewezen vliegers. Eerder toonde ik dat aan met voorbeelden. Dat ik hierin een punt heb bewijst ook Dirk van Dijck. De aankoop van twee geweldige vliegers, Di Caprio van Heremans en de Nationale Asduif van Boeckmans, zorgden daar voor een enorme kwaliteitsimpuls.

VORM

Ik hoor Eric Reynen, nadat hij weer eens uitgeblonken had in een One Loft Race en hier bar slecht had gespeeld nog zeggen ‘onmogelijk dat ik zulke slechte duiven heb’. Klopte helemaal. Hij nam Engelse Brian in dienst en oeps, de prestaties volgden meteen. Brian bewees eerder als verzorger op andere hokken al wat voor vakman hij is. Zijn droom, ooit nog eens een 1e Nationaal winnen in België, kwam dit jaar trouwens uit. De duiven achter Bunga Melatti suizen nu na de vlucht binnen en dat is ooit wel anders geweest. Onze eigen duiven doen hetzelfde heeft al menig ‘letter’ kunnen zien. ‘Soort’ dat goed binnenkomt? Nee hoor. Niks geen soort. Vorm! Gecreëerd door mensen die met duiven om kunnen gaan.  Wat die kunnen betekenen weten ook Eyerkamp, Hooymans en John van Wanrooy en H de Weerd inmiddels maar al te goed.

HOE HALSSTARRIG TOCH

Ervaringsdeskundigen als Eyerkamp, de Bruijn, Bosua, Verkerk, Theunis en ik durf mezelf daarbij zetten, ergeren zich al jaren aan ‘het inversie spook’ van die WOWD in Nederland. Klak kon er woedend om worden. ‘Wonderboy’ Christian v d Wetering, Nationaal kampioen en Gouden Duifwinnaar in een leerzame reportage in De Duif vindt om 9.00 u lossen bij bloedheet weer te laat. Hij is van een jongere generatie maar daarom niet minder bij de pinken.

De ‘Sectie Jonge Duiven’ begint dat late lossen bij heet weer ook de keel uit te hangen, die wilde dat woord ‘inversie’ ook uit de vocabulaire van onze sport bannen, maar stuitte weerom op de WOWD. Die is nog niet om en wil nader onderzoek. Laten ze eens achter hun computer vandaan komen en naar mensen luisteren met ervaring. ‘Nader onderzoek?’ Hoe simpel kan het zijn. Dat ze eens over de grens kijken! De Belgen doen niet anders dan met heet weer de lossingstijden zelfs vervroegen. Liefhebbers in de grensstreek kennen het verschil tussen vroeg en laat lossen bij heet weer. Nu de WOWD nog. Ik maak me bij hen geen vrienden door dit te schrijven, ik weet het. So what?

 Verwarrend  (27-01-2020)

Vandaag de zoveelste die dezelfde namen door elkaar haalt. Vandaar enige uitleg. Boeckx Turnhout zijn Charel en zoon Daniel die op de vitesse vele jaren schier onklopbaar waren. Vitesse is voor hen 135 km. Dan is er nog zo’n vitesse kampioen die Boeckx heet, maar dat is Patrick, bijna buur van Leo Heremans Vorselaar. Niels Broeckx Turnhout is de zoon van Jan en Marleen. Jan heeft nog een tijdje in B N gespeeld, ze verhuisden naar België omdat het toffer spelen is en zijn daar zeker succesvol. Leo Broeckx en Maria zijn weer de ouders van Jan. Die spelen al goed zo lang ik ze ken en dat is lang. Ik haalde er in de vorige eeuw drie duiven waarvan twee supers. Wie in Friesland kende destijds de Vale van Elzinga niet? Een duif die, tegen duizenden duiven, de ene eerste na de andere won. Ook als kweker formidabel. Ik kweekte die uit een duif van Leo, evenals de Olympiade duif van Cor Leytens, een duif met een nooit gezien palmares. Jan van Oeckel en Bart. Jan is de vader van. Ook Jan speelt al vele jaren top. Bart is dus de zoon. Die werd pas deze eeuw melker maar is inmiddels full prof.

Wat voornoemde spelers gemeen hebben is dat ze niet alleen in Turnhout wonen maar ook, evenals Luc van Mechelen, met de massa spelen. Behalve van Oeckel senior. Hoeveel jongen zouden genoemde grote vijf jaarlijks kweken? 1.500? De KBDB is er goed mee want men weet hoe die omgaat met mensen die veel ringen kopen.

NPO

De laatste tijd hoor je over de NPO weinig goeds. Maar die heeft natuurlijk ook zijn verdienste. Anders kijkt U maar eens naar ‘mijn duivensportbond’. En nu we het toch over ringen hadden, de KBDB en NPO verkopen jaarlijks altijd nog meer dan 1 miljoen ringen. De NPO vraagt 50 cent per ring (echte kostprijs 7 cent), de KBDB het dubbele of nog meer. Ofwel, de KBDB krijgt ruim EEN HALF MILJOEN meer euro in de pocket. En dat terwijl die langs andere bronnen al zo veel extra inkomsten krijgt die de NPO moet missen. En dan praten we over heel veel geld. Knap dat de NPO het met zo veel minder middelen wist te rooien. Want biedt de KBDB, waar naar verluidt zo’n 700.000 euro meer binnenkomt (jaarlijks!) nu zo veel meer???

Also for foreign readers (25-01-2020)

I still hear fanciers say they regret they cannot read my blog or articles in their native language. Well this is very easy. On the left you see a note ‘selecteer een taal’. Scroll down and with one click you have it in the language of your choice.

Voor Nederlandsprekenden misschien tof om een taal bij te spijkeren. Van de meeste Nederlandse artikelen is trouwens toch een Engelse versie, waarvan  enkele gemaakt door vriend Nick uit Canada. Bij deze bedankt Nick. 

EN OOK NOG DIT

Weet je waar duivensport ook enorm bij gebaat is? Mensen die zich inzetten en de kar willen trekken. Mensen als Roger Geysen (en familie), Bart van Oeckel (en vrouw), Eugene Stabel, Christ v d Linden, Cees Epping, Andre v d Wiel, Wim de Troy (vooral diens vrouw) en zo veel anderen. U kon hier eerder lezen over een club in België die zich noodgedwongen moest opheffen vanwege geen ‘helpers’. Hebt U goede clubmensen? Koester ze !!

 Update  (24-01-2020)

BON

Vandaag om 16.00 u liep de bonnenverkoop van Sint Job op Toppigeons af. Met tot heden 1.300 euro was mijn bon veruit de duurste. Is wat minder dan in B N maar nog erg veel. Deze avond definitieve verkoop in de zaal. Meer dan 500 euro gingen ook de bons van Verkerk, Geerinckx en Vercammen. Eerlijk gezegd spring ik geen gat in de lucht met die hoge opbrengst. Het betreft dus het Zuid Antwerps Verbond (ZAV).

In mijn jeugdjaren las ik al over Union en ZAV. En ook over de rivaliteit tussen deze ‘bonden’. Nooit had ik toen durven denken dat mijn duiven ZAV zo zouden domineren als ze in 2019 deden. En het ‘spelgebied’ strekt zich toch echt uit van Lier tot de Nederlandse grens.

MEER

Roger deze morgen: ‘En hoe is het met de Willem?’ Hij had het woord Willem amper uitgesproken of de telefoon ging. Het was Willem! Iets soortgelijks gebeurde enkele weken terug met Yannick de Ridder.

‘En Leo’… ‘Heremans’ wilde ik zeggen, toen bij Yannick de telefoon over ging en hij een afwerend gebaar maakte. Het was Leo Heremans.

Gisteravond dan was Dirk hier. We hadden het, zoals zo vaak, over vroeger. ‘Wat heb ik toen gedanst op ‘Save the last dance for me’ zei ik. Mee hoorden we op de radio ‘Save the last dance for me.’ Ongelovig keken we elkaar aan. Beetje beangstigend. Zou er dan toch meer zijn tussen hemel en aarde?

ALS GELD GEEN PROBLEEM IS

Soms hoor je over buitenlanders die hier een huis zoeken met duivenhok om hun droom waar te maken: Spelen in de bakermat. Door overlijden staat in Brabant, tegen de Belgische grens, een bijzonder chique villa te koop met een grote zeer fraaie tuin en daarin een zo goed als nieuw fantastisch mooi duivenhok. Gegadigden mogen mailen.

 Lovenswaardig initiatief (22-01-2020)

Cees, Danny en Twan met name, liefhebbers uit Kaatsheuvel Midden Brabant waren die verliezen met jongen kotsbeu. Niets doen is geen optie vonden ze en er werden enkele bijeenkomsten belegd met wat prominenten uit de regio wat heeft geleid tot een plan de campagne voor de liefhebbers van Brabant 2000. Meer hierover onder ‘Articles 2020’ (Nederlands) elders op deze site.

BONNEN

Op Doevepeet (duivenmarktplaats) vindt men nog bonnen, ver beneden hun waarde, van bijzonder goede spelers uit Rayon 4 van Brabant 2000. Hier liggen kansen, maar de tijd dringt. Op de bonnen van Sint Job (België), mogelijk het grootste inmandlokaal in de provincie Antwerpen, kan men nog een dag bieden. Zie www.toppigeons.com.  Er zijn bonnen in de aanbieding van topliefhebbers voor amper 50 euro.

ONGEHOORD

Peter is een jonge liefhebber die ik elk jaar 3 koppels eieren schenk. Vandaag kwam hij die afhalen, maar anders dan in voorgaande jaren was hij alleen. Is je vriend Sjaak er niet bij? Die was er niet bij nee. Die had hem bitter teleurgesteld. Sjaak had hem namelijk gevraagd zijn bons wat ‘op te jagen’. Hij vond zijn duiven te goed om voor 50 euro van eigenaar te verwisselen. Peter deed wat hem gevraagd werd, daar zijn vrienden voor, maar Sjaak praat nu nergens meer over. Peter heeft ze dan maar betaald, maar die duiven af gaan halen zal er zo te horen niet bij zijn.

ANGSTAANJAGEND

Vandaag, in mijn tuin en onder mijn ogen, toch weer een vogeltje gepakt door een havik zeker. Denk een meesje. Maar dit gaat niet lang meer duren. De meesjes zijn 'op'. Je hart vast houden heet dat. 

   

B N  (21-01-2020)

In Baarle heb je eerst clubspel en vervolgens staan de meeste duiven gedubbeld in ‘Hart van Brabant’ (HvBr). ‘De meeste’ dus, want sommige liefhebbers ‘dubbelen’ in een ander overkoepelend samenspel: De Langstraat. De duiven van S uit B N staan gedubbeld in Hart van Brabant. Voor wat dat kan betekenen zie onderstaande. Het betreft uitslagen van verleden jaar. **

BIZAR

-10 Juni Quievrain: De eerste duif van S won in Hart van Brabant de 6e prijs tegen 1.448 duiven. Had S in De Langstraat gespeeld, zoals dorpsgenoten, dan had die tegen 1.265 duiven de 1e prijs gewonnen.

-21 Juni opnieuw Quievrain. De eerste twee duiven van S maakten 1.346 en 1.345 mpm. In HvBr was dat goed voor de 22 en 24e prijs. In de Langstraat vloog de winnaar 1.330 mpm. Daar zouden die duiven dus 1 en 2 gewonnen hebben tegen 1.270 duiven. Heel wat anders dan 22 en 24.

-11 augustus Bierges. In HvBr begon S met de 6e prijs (3.046 duiven). In De Langstraat zou dat de 1e prijs zijn geweest tegen meer dan 3.000 duiven.    

-18 augustus Melun. S begon in HvBr met de 10e prijs tegen 1.211 duiven. In de Langstraat zou dat de 2e prijs zijn geweest.

-25 augustus.S begon in HvBr met de 6e prijs tegen 2.412 duiven. In de Langstraat zou die duif de 1e gewonnen hebben tegen 2.604 duiven.

-8 September Morlincourt. Het wordt eentonig, maar hetzelfde verhaal. Ook andere liefhebbers die in HvB spelen hebben overkomt natuurlijk hetzelfde.

COMMERCIEEL

Zo kan het dus gebeuren dat iemand die na S klokt de 1e prijs wint in zijn spel in groter verband terwijl de duif van S niet bij de eerste 10 wint in HvBr. Zulke situaties, en die komen elders natuurlijk ook voor (denk aan Gouda), kunnen enorme consequenties hebben voor wat betreft coëfficiënten voor Nationale Asduiven, om over het commerciële aspect maar te zwijgen.

Duifke Lacht is een tof krantje. Daarin worden niet steeds dezelfde liefhebbers bejubeld en staan vaak interessante reportages met ‘diepgang’. Zo kon je in het laatste nummer lezen over een Nationale Asduif vitesse van een liefhebber tegen de Franse grens met een reeks 1e prijzen tegen grote deelname.

Zou die duif dat ook gewonnen hebben als die in pakweg de omgeving Berlaar was gespeeld, zo vroeg me iemand. Goede vraag was dat.

GOEDKOOP

Waren er ooit vier (grote) clubs in B N, daar is er maar een van over en die is verre van groot. Door een fantastische bonnenverkoop elk jaar weer opnieuw is de kas echter zeer gevuld. De bonnenverkoop dit jaar en de gulle sponsoring van ‘de Ronny’ is goed voor liefst een kleine 700 euro PER LIEFHEBBER en daarvan blijft niets in de kas. Reiskosten worden vergoed, contributies betaald, poulegeld uit de kas betaald en op elke vlucht toffe prijzen in natura te winnen. Het had 4 nieuwe leden tot gevolg en dat compenseert een beetje de leden die verloren gingen.

VREES

Van de talrijke zangvogels in de tuin is niets meer over en dat zal wel alles te maken hebben met een havik die bijna dagelijks op bezoek komt. Een laag pluimen van een merel herinnert er nog aan. Hoorde van clubgenoot Johan, die zo vriendelijk was te komen helpen, dat elders al meerdere duiven gegrepen zijn. Wat moet dat gaan worden.

**Dit was 2018. 

Vandaag  (20-01-2020)

Duivensport moet beginnen in de club, vooral in het lokaal, daar moet het goed zitten. Dienaangaande hoorde ik vandaag iets interessants.

Zo telt de club in Vosselaar (bij Turnhout) 39 leden. En wat doen veel van die mannen, althans de vitessers, op zondagen voordat de duiven moeten vallen om de tijd te korten? In het clublokaal nog gauw even een borrel gaan pakken. Dat zijn nog de echte. In mijn jeugdjaren, toen de duiven om 7.00 u los gingen en ‘inversie nog niet bestond’ bleven de duivenmelkers na de mis voor de kerk ‘hangen’ voor een voorbeschouwing op die vlucht.

Maar de missen zijn verdwenen en de duivenmelkers zo goed als. Mega-hokken bestonden nog niet, althans in mijn omgeving. Zijn zij een van de redenen dat het poulen verdween? Of is er nog een andere? Want kan je nu, zeker in verenigingsverband, een beknopt lijstje maken van favorieten die waarschijnlijk gaan winnen, toen, lang geleden dus, was bijna iedereen kansrijk.

IDEALE SPELBETHODE?

Twee jaar geleden schreef ik wat mogelijk de meest ideale spelmethode was om op vluchten van rond de 600 km. uit te blinken: Weduwschap met duivinnen waarbij de partner thuis bleef. Gaston v d Wouwer was een van de voorlopers en er volgden er meer. Voor dit jaar is Vereyken Gommers, de succesvolle man-vrouw combinatie uit Schilde om en is ook bij hen het spel met doffers verleden tijd. En dan te weten dat er een tijd was dat de duivinnen apart vlogen om ze te beschermen tegen de weduwnaars. Nu stel zich de vraag wie de weduwnaars beschermt tegen de duivinnen, zeker op de verdere afstanden. Meerdere uitblinkers (in België) beweren dat totaal weduwschap op verdere afstanden minder effectief is omdat de partner soms te lang op zich laat wachten.

 Bonnen en duiven  (14-01-2020)

 WEER EEN

Als je wat ouder wordt komen de gebreken. Bij de een wat meer dan bij de ander. Ik kan er helaas over mee praten. Nu was het schrikken dat ook Jan van Brandenburg een hele stap terug zal moeten zetten in zijn leven en zelfs zijn geliefde duivensport vaarwel moet zeggen. Wie sympathieke Jan kent weet dat hij een minzaam iemand is die altijd op zoek was naar betere duiven die hem al heel wat succes opleverde.

Vanaf morgenavond staan deze te koop op duiven.net.  Het is geen opruiming maar een totale verkoop en Hier ga je met 100% zekerheid voor weinig geld aan goede duiven kunnen komen.  En Jan (hij sukkelt al langer met zijn gezondheid), veel sterkte en hopelijk knap je wat op.

RAYON 4 BRABANT 2000

Over ‘goede duiven en weinig geld gesproken’, op Duivenmarktplaats (Doevepeet) staan een flink aantal bons van bijzonder goede liefhebbers van R 4 Brabant 2000 die tot heden veel en veel te laag gewaardeerd zijn. Ook hier liggen unieke kansen. (bovenstaande twee items vanwege het hemd nader dan de rok).

ADVIES

Overigens doen sites die duiven en bons in de aanbieding hebben er goed aan de liefhebbers een extra mogelijkheid te geven om te bieden. Bijvoorbeeld middels een extra email adres. Dat ‘verplicht inloggen’ is voor velen een belemmering.

Overigens hulde aan Bart van Oeckel (en Nance), Jan Broeckx (en Marleen), vader Leo en Maria, Dirk van Dijck en anderen dat ze zo veel bonnen schenken. Het zijn niet zo zeer de duiven, maar al dat bezoek, je moet het maar op kunnen brengen. Juist om dat bezoek te voorkomen hebben steeds meer liefhebbers, tenminste in Antwerpen) daarop iets op gevonden. Ze kweken een ronde late jongen en schenken een ‘duif ter plaatse’.

Helaas is daar veel minder interesse voor, want die gaan veelal stukken goedkoper, soms zelfs voor een schijntje.  En toch hoeven die kwalitatief niet minderwaardig te zijn. Integendeel zelfs.

Update      (14-01-2020) 

We krijgen regelmatig vragen over onze manier van spelen, zelfs van bekende spelers. Dat krijg je na zo'n jaar. Onderstaand een mail van iemand uit de regio Brussel en ook mijn antwoord.

Dag Ad, In een van je laatste artikels vermeld je dat jullie je speelduivinnen verduisterd , mag ik weten hoe ,wanneer je er mee begint enz...? Kweken die in de winter ? Speel je ze zuiver op weduwschap met thuisblijvende patner ?  Vr Gr,  Rudy

ANTWOORD  

Rudy,

We verduisteren als de jongen gedurende heel het speel seizoen. Ze worden gekoppeld op 10 Januari. De eerste ronde eieren gaat weg, op het jong van de volgende ronde vertrekken ze. Ook partners worden gespeeld maar na enkele vluchten zijn er altijd wel duiven die niet voldoen. Die blijven vanaf dan thuis zodat duiven van een vlucht  nooit op een leeg hok komen.

Vr Gr, Ad S 

GEEN VERANTWOORDING

 Ik werd er op gewezen dat er op een verkoopsite duiven van mij te koop staan. Dat kan en mag. Deze duiven zijn echter niet door mij aangeboden en ben daarom ook op generlei wijze verantwoordelijk.

Belgie  (12-01-2020)

Mijn vorige blog stond nog maar enkele uren online of ik kreeg al drie reacties uit België. Het ging over het ook daar overladen vliegprogramma, dat wel lijkt te zijn afgestemd op de grote hokken. De vrij nieuwe Nationale voorzitter, de hoop van velen, is er door meerdere mensen op gewezen, maar hij ziet, en dat wordt betreurd, het probleem niet.

Vooral zeven fondvluchten voor jongen ziet het gros van de liefhebbers niet zitten, maar, zo zegt de voorzitter, je MOET niet mee doen. Klopt, maar door minder mee te doen worden de kansen op een NATIONAAL Kampioenschap wel erg veel kleiner.

Spreek je de doorsnee liefhebber dan was die blijer geweest met vier fondvluchten voor jongen, een om de twee weken, voor zowel groot als klein. Want 7 fondvluchten achtereen jongen ‘gereed’ hebben lukt alleen de mega hokken.

De KBDB wil dit volgens de meeste dit zware en ook overladen vliegprogramma voor meerdere jaren vastleggen om van het jaarlijkse gezeur af te zijn.

ANTWERPEN

In Anwerpen had men de wekelijkse HaFovlucht uit Dourdan, toen Souppes en verleden jaar Chevrainvilliers. Voor dit jaar zou dat Angerville worden, voor de verste afstanden meer dan 400 km. Een zestal vluchten voor jongen van meer dan 400 km is in een jaar met veel warm weer en tegenwind al redelijk zwaar, los van de zeven fondvluchten. Ik sprak al enkele liefhebbers die, als we weer zo’n bloedhete zomer krijgen, gaan passen voor HaFo. Ze gaan Noyon spelen (ruim 250 km voor verste afstanden). Uiteraard waren dat geen mensen die meer dan 200 jongen geringd hebben.

MOEILIJK

En, zo lijkt het althans, vinden velen in Nederland hun programma voor jongen te licht, terwijl de meeste Belgen het te zwaar vinden. Maar die kunnen uitwijken naar korter. Als alles doorgaat zoals voorzien gaan in België op de eerste HaFo vlucht de jongen van grensbewoners naar ruim 400 km, terwijl hun Nederlandse buren op ongeveer 80 km ‘zitten’.

‘In België alleen maar vitessers, waar men in Nederland niets mee kan’, zoals je vaak hoort? Het lijkt eerder omgekeerd.

Aldus hebben de opstellers van vliegprogramma’s een moeilijke taak omdat de meningen en interesses van liefhebbers zo verschillen. Kwestie is zo veel mogelijk

Tevreden gezichten te krijgen. ‘Zoals voorzien’, schreef ik, want we hebben uit zeer betrouwbare bron dat Angerville voor Antwerpen nog niet zeker is.  Daar zou maar ruimte zijn voor 10.000 duiven. En zo is het altijd wat. Een duivenorganisatie (mee)besturen? Een niet te benijden job met vaak kritiek en zelden respect.

 Weer mails   (12-01-2020)

Onderstaand een mail van een verontruste Belg.

Beste,

 Jij schreef twee jaar terug over mega-hokken in Nederland en zei er bij dat Belgie heel snel zal volgen. Ik had niet gedacht dat het zo snel zou zijn. Ik tel nu in Antwerpen alleen 20 hokken die al 200 of meer jongen geringd hebben en als er niets gebeurd gaan er hier eind dit jaar de pannen er op. Ik heb er geen moeite mee dat ik weg gespeeld wordt maar dan wel door kwaliteit en niet de massa.

Met 10 duiven spelen tegen 150 noem ik geen sport meer. Als niemand meer dan 10 duiven zou mogen spelen zouden er niet zo veel zijn afgehaakt. Maar met gelijke wapens strijden durven ze niet. Want ze willen opvallen en verkopen. Als iedereen met niet meer dan 10 duiven zou spelen zouden veel grote namen van nu onbekend zijn en zouden we de echte kampioenen hebben.

Jij en je compagnon nog proficiat met je niet te evenaren uitslagen. Wat ik graag zou weten. Laten jullie de duiven nu los en zijn de hokken dicht of heb je de voorkant open. Ik hoorde dat in zuid Nederland Huismans en Teunisse heel goed zijn en Huismans alles dicht heeft en Teunisse voorkant hok open. Kan je hier iets over zeggen. Heb trouwens ook moeite met Nederlanders die met honderden duiven hier komen spelen.

Groet,

V

MEGA

V hoeft er niet op te rekenen dat er iets zal veranderen m.b.t. ‘mega-hokken’. Is in Nederland geprobeerd maar zonder resultaat. Hij is wel erg negatief. Die mega-hokken, althans in Nederland, betreft bijna alleen hokken met (heel) goede duiven en een prijspercentage van vaak meer dan 70%.  Verder is hier al genoeg aandacht besteed aan dit verschijnsel. 

WINTER

Ik zou in de winter de duiven graag los laten maar durf niet vanwege de roofvogels. De ramen zijn dicht. Bij Huijsmans eveneens dicht en ik meen dat bij P Theunis de ramen open staan. Hoewel ik liever anders zou doen hoeft opgesloten zijn in de winter een daverend seizoen niet in de weg te staan.

Die roofvogels zijn overigens met niets weg te houden. Het enige wat MOGELIJK iets doet is wat ik doe: Eksters en kraaien aanlokken met oud brood. Ik denk dat je duiven best heel de winter vast houdt, wil je ze toch los laten dan indien mogelijk dagelijks.

TEGENSTRIJDIG

Overigens mailde dezelfde V me ooit dat die ‘grote inmanders’ in Nederland met zo veel duiven spelen omdat ze rommel zouden hebben. Als dat zo zou zijn hoeft hij er toch geen schrik van te hebben, evenmin voor Nederlanders die met veel duiven in België komen spelen.          

POSITIEF

Van de NPO (dhr. V d Kruk) kregen de liefhebbers zo pas een uitgebreide ‘Op de hoogte’ met nuttige informatie. Dat kan nu kennelijk wel. Wat betreft vliegprogramma 2020 (eindelijk) ook goed nieuws. Het is, en daar verlangde bijna iedereen naar, minder overladen. Nu België nog!!!

Veel vlieg programma’s voor jongen die in het verleden nergens op leken, zijn ook aangepast. Die moeten, zo vind ik, zodanig zijn dat je meerdere mogelijkheden hebt om ‘in te stappen’ (te beginnen) en je moet ten allen tijde een vlucht over kunnen slaan zonder dat de afstanden te groot worden. In vier stappen naar 350 of zelfs meer kilometers lijkt nergens op. Er hoeft dan maar een vlucht niet door te gaan of je hebt een probleem. Vier vluchten van 80 km., is qua afstand, dan weer wat minimaal, maar op een lijn krijg je de liefhebbers inzake vliegprogramma's nooit.

Onder impuls van enkele liefhebbers in Kaatsheuvel zal in Brabant 2000 voor 2020 ook een en ander veranderen om de verliezen van jongen te beperken. We komen er op terug.

 Laatste bon    (08-01-2020)

Nog een bon

De bon die we geschonken hadden voor de club in B N ging wel erg duur weg. Maar er komt een herkansing. Voor ‘Sint Job’ staat ook weer een bon online, nu op Toppigeons. Nu mogelijk aan een redelijke prijs. We werden ‘Koning’ in ZAV met tevens een record aantal 1e prijzen ook in Overkoepeling met grensverbond. Zie ook onderstaande tekst op Toppigeons.

 Combinatie MAEGH-AD SCHAERLAECKENS Rijkevorsel

 De Combinatie MAEGH-AS schenken een jonge duif op afspraak.

 Dit jaar weer SUPERUITSLAGEN!!! Was niet tegen te spelen!

 Ook een onwaarschijnlijk hoog prijspercentage, week na week!

 3° Nationale ASDUIF Kleine Halve Fond Jaarlingen met 6243732/18 , 5 prijzen en een Coëff van 0,9991 !!!

 Kampioenschap Halve Fond oude duiven 2019

 2° met 1° getekende

 4° met 1°+2° getekende

 4° met 1°+2°+3° getekende

 2° met 1°+2°+3°+4° getekende

 2° + 3° + 5° ASDUIF Halve Fond oude

 In St Job KAMPIOEN HALVE FOND JAARSE DUIVEN

 Kampioenschap Halve Fond jaarse duiven 2019

 1° met 1° getekende

1° met 1°+2° getekende

 1° met 1°+2°+3° getekende

 1° met 1°+2°+3°+4° getekende

 1° + 3° + 4° + 5° ASDUIF Halve Fond jaarse

 1° prijs uit Melun op 31/08/19 van 1.039 jonge duiven in het samenspel ZAV (Zuid Antwerps Verbond) + Grensbond

 1° prijs uit Melun op 10/08/19 van 1.380 jonge duiven in het samenspel ZAV (Zuid Antwerps Verbond) + Grensbond

 1° prijs uit Chevrainvilliers op 29/07/19 van 566 oude+jaarse duiven in het samenspel ZAV (Zuid Antwerps Verbond) + Grensbond.

 1° prijs uit Chevrainvilliers op 21/07/19 van 908 oude+jaarse duiven in het samenspel ZAV (Zuid Antwerps Verbond) + Grensbond.

 1° prijs uit Noyon op 13/07/19 van 798 jonge duiven in het samenspel NVAK (Nieuw Verbond Antwerpse Kempen) + Noordhoek + Wugobraka.

1° prijs uit Chevrainvilliers op 6/07/19 van 563 oude+jaarse duiven in het samenspel ZAV (Zuid Antwerps Verbond).

 1° prijs uit Melun op 29/06/19 van 323 oude+jaarse duiven in het samenspel ZAV (Zuid Antwerps Verbond).

 1° prijs uit Melun op 22/06/19 van 687 oude+jaarse duiven in het samenspel ZAV (Zuid Antwerps Verbond).

 1° prijs uit Melun op 15/06/19 van 515 jaarse duiven in het samenspel ZAV (Zuid Antwerps Verbond).

 1° prijs uit Noyon op 5/05/19 van 513 jaarse duiven in het samenspel NVAK (Nieuw Verbond Antwerpse Kempen) + Noordhoek + Wugobraka

 Vervolg 'Wat een zooi'  (09-01-2020)

Gisteravond is er gestemd op de algemene ledenvergadering van afd.7 om een motie van wantrouwen in te dienen tegen het NPO bestuur.  Hier waren 27 verenigingen voor en 13 tegen. conclusie motie van wantrouwen aangenomen door afd. 7.
Op deze avond was de NPO voorzitter aanwezig maar bleef op de vlakte.

Algarve Golden Race  (08-01-2020)

 One Loft Races, in China zouden er jaarlijks meer dan 1.000 zijn, hier slechts enkele en daarvan heeft de Algarve Golden een zeer goede reputatie, vanwege dhr. Rui en ook de transparantie. Niet voor niets komen de meeste deelnemers uit Nederland.

Deelnemen doe je met teams van 4 duiven, waarvan 2 geactiveerde plus 2 reserveduiven. De inleg is 600 euro per team, de transportkosten zijn 27,50 per duif. De nog aanwezige reserveduiven kunnen na de halve finale alsnog geactiveerd worden, kosten 300,- euro per duif. Indien een geactiveerde duif uitvalt, dan zal de plaats ingenomen worden door een reserveduif, deze hoeft dan niet geactiveerd te worden.

Bij de organisatie krijg je een eigen account met inlogcodes. Dit werkt als een soort bankrekening, waarop de prestaties en de financiële afwerking terug kan worden gevonden. Het aanleveren van de duiven kan plaatsvinden in de eerste weken van maart, april en mei.

In 2019 zonden ruim 100 Nederlandse teams meer dan ongeveer 800 duiven in en jaarlijks is er een exodus aan deelnemers/supporters/landgenoten voor de finale eind september. Je kan er, samen met 4.000 sportgenoten genieten van het weer, de wedstrijd en vooral een geweldige sfeer.

 Mocht je op de hoogte willen worden gehouden van de ontwikkelingen van de Algarve Golden Race laat het weten aan onderstaand adres. De duiven worden verzameld op de eerste of tweede zondag van maart, april en mei, van 10/12 uur in Nijemirdum en van 17/18 uur bij Wegrestaurant Napoleon in Hank. Bijna alle deelnemers van de vorige editie hebben zich inmiddels weer aangemeld, nieuwe deelnemers kunnen zich melden via de mail:

 sjaak.buwalda@gmail.com (06-27106716)

  

GOED BEHANDELD   (07-01-2020)

 Gebr v d Kooy komen hier jaarlijks grote kuis houden. Ik geef ze daar niet veel duiven of eieren voor, maar wel van mijn beste. Een ervan is de 220. Die gaf meerdere winnaars tegen duizenden duiven en in 2019 de 2e beste jonge duif van Nederland. Ze legde zo pas maar EEN ei, maar… de broers presenteerden zelf spontaan het jong er uit te komen brengen. Zie je niet te vaak.

EYERKAMP

Als ik iets bijhaal is dat bijna steeds in België. In 2015 werd met deze gewoonte gebroken. Hans Eyerkamp (en zoon) en ik besloten iets te ruilen. Of het verder een goede is weet ik niet, maar de duif die ze van mij hebben gaf all wel een 2e NPO. En de ironie van het lot is soms verpletterend, superman J v d Pasch en Leanne haalden hier een broer van die duif en die gaf bij hen ook een 2e NPO.

De duif die ik van Eyerkamp heb is wel een echte. Gaf al meerdere winnaars en dat liet ik ze in 2017 al weten. Ze wisten niet meer uit welke ik die had. ‘Uit Vetblauwe Jackpot en dochter Kadootje’, zei ik. Evert Jan: ‘Beter hebben we niet.’

Dat waren geen loze woorden, want wat kan je nu op Pipa lezen? Volgens hun berekeningen hebben ze de beste HaFo duif van Nederland. Uit ‘Vetblauwe Jackpot’ waar dus ook die goede kweker van mij uit komt.

Met andere woorden: Natuurlijk kunnen ook Hans en zoon niets garanderen, maar feit is wel dat ze top kwaliteit hebben (wie speelde in 2019 beter?) en dat je door hen goed behandeld wordt!!! Meer dan dat mag je van niemand verlangen.

 Mails   (06-01-2020)

Ook blije vader R F weet zijn hobby te relativeren blijkens zijn reactie op het plaatsen van een simpele oude foto toen zijn zoon nog zijn zoonTJE was. Maar 'Simpel' dan niet voor hem.

Beste Ad,

Dit is mijn mooiste nieuwjaarsgeschenk , van harte dank echt schitterend deed dit me wat , echt heerlijk en diep menselijk . Ad nogmaals dank voor dit mooie gebaar dit had ik nu echt niet verwacht .

Vr Gr, R

-------------------

Dhr W uit Taiwan schreef een vervolg op zijn eerdere mail. Het is daar dus gebruikelijk dat meerderen op een locatie vliegen. Voor sommigen is dat reden nadien zelf met duiven te beginnen. En dat vliegen op een locatie is nu juist iets waar de NPO niets van wil weten.

Dear Ad S

All because of gamble it becomes pretty complicated. As regards the cooperation of my loft, I and my two assistants are the handler, racer breeder and trainer, respectively. we three are the key persons for the loft. Furthermore, we have 4 extra racer breeders and 5 investors from outside. W

-------------------

Hoe bestaat de NPO het om afwezig te zijn bij de ZLU festiviteiten, zelfs zonder berichtgeving, aldus Dhr. B.  Daar heeft hij zeker een punt.

Hallo Ad

Communicatie !!! De malaise op nationaal bestuursniveau duurt voort , het 2e jaar op rij is er geen NPO afvaardiging op de ZLU festiviteiten aanwezig en dat spreekt voor zich, zelfs geen bericht van verhindering, en dit alles in een periode waarin de NPO het woord “ communicatie “ hoog in het vaandel heeft staan. Al met al een droevige situatie, op nationaal niveau bijna onwerkelijk. Teruggedacht werd aan de goede tijd toen er nog wederzijds respect was voor elkaars standpunten en werkzaamheden.

---------------

Dhr G v R is een herintreder. Zijn mail was erg lang maar niet minder interessant te lezen hoe hij het ervaart opnieuw duivenliefhebber te zijn.

 Geachte heer Schaerlaeckens (Beste Ad),                                                                           

Ik groeide op in de 50…60er jaren. Voor de deur weilanden met koeien, paarden en schapen.  De koeien werden met de hand gemolken. Na school hielp ik de bode van het gemeentehuis met zijn dieren op de volkstuin. Hij had varkens, geiten en een pauw. Varkens voor het vlees, geiten voor de melk en wat de pauw daar deed weet ik niet meer. Een oom had thuis in de schuur 40 Vlaamse reuzen. Daar liep hij tentoonstellingen mee af. Verderop in de straat woonde een man met zangvogels op de zolder van zijn huis. De kar van de schillenboer werd getrokken door een paard, en twee keer per jaar kwam de voddenboer aan de deur. Op zondag naar Duindigt voor de paardenraces. Boven elk dorp vlogen koppels duiven.

En elke zondag naar de kerk … op tijd … anders zat ie vol.

De Hillegomse P.V. de Zwaluw kende 80 leden … ik was er een van (12 jaar oud),

Ze kwamen op klompen … op de fiets … of op de brommer,

Mannen in stofjas … soms een hoed … meestal een pet,

Het was altijd druk ... en blauw van de rook,

Lange tafels met gummitangen … rieten manden met houtmot,

Per trein naar de losplaats … Ruffec kon dagen lang open staan,

Je had Zaterdag- en Zondagvliegers … elke week één vlucht,

Lossingsberichten via de radio … uitslagen in de dorpskrant,

Toen al … waren het altijd dezelfde ... die kampioen werden,

Het was de tijd als je een Belgische duif opving ... het hele dorp kwam kijken,

Omdat een Belg … altijd een goeie is,

De lucht was leeg … alleen vogels,

Een beetje “de Reiger” in het water … voor de weerstand en conditie,

Medicijnen waren voor zieke mensen … niet voor duiven,

Verkopingen in zaaltjes en cafe’s,

Nederland kende 60.000 duivenliefhebbers

NPO heette boven de rivieren NABVP …

Toen ik 40 jaar later besloot om weer duiven te gaan houden moest ik terugdenken aan mijn jeugd en aan de tijd bij P.V. de Zwaluw. Aan de club en de liefhebbers van toen … maar:

Ze komen nu op gymschoenen … in auto’s,

Een hoed of pet … is nu een cap,

Het is niet meer druk … en niet meer blauw van de rook,

Steeds vaker onvoldoende duiven … de klok is elektronisch,

Aluminium containers … met karton op de bodem,

Geconditioneerde vrachtwagens … rijden naar de losplaats,

Ruffec … binnen een uur zijn de prijzen eruit,

Alleen nog zaterdagvliegers … en twee … of meer vluchten per week,

Lossingsberichten op teletekst of de PC … uitslagen bij Compu-club,

Als je een Belgische duif opvangt … komt niemand meer kijken, In Nederland zitten betere,

De lucht is niet meer leeg … niet meer alleen vogels, wel vliegtuigen, drones, kabels, windmolens, roofvogels, jagers, dichter bevolkt, meer licht, smog, satellieten, meer straling, CO2, klimaatverandering,

Veel dorpen … zonder duiven,

De reiger in het water … wie doet dat nog,

Medicijnen … allang niet meer alleen voor mensen … ook voor duiven,

Verkopingen via internet … het café is gesloten,

Nederland kent nog 16.000 duivenliefhebbers,

Het zijn nog steeds dezelfde … die altijd kampioen worden,

En ik … ga niet meer elke zondag naar de kerk … de kerk is dicht!

Wat me ook onmiddellijk opviel was de gemiddeld hoge leeftijd en de gesloten wereld waarin ik terecht kwam en waar het aan de koffietafels meer gaat over het verleden dan over de toekomst (wie geen toekomst ziet idealiseert het verleden). Ik merkte ook dat er elk jaar minder leden zijn door overlijden of door problemen met de gezondheid en er komt zelden iemand bij. Als ik vroeg hoe dat zat kreeg ik een karrevracht aan argumenten waarom niemand meer aan duiven gaat beginnen. Ik heb voorzichtig geprobeerd uit te leggen, dat de duivensport gaandeweg onder het radar van de samenleving terecht is gekomen omdat de wereld om ons heen in een rap tempo veranderd en inmiddels geen mens meer weet wat duivensport is , behalve dat er grote bedragen in omgaan en ze de boel vervuilen. Dat dat volgens mij één van de redenen is dat er geen nieuwe leden bijkomen. Hoeveel van de 606 verenigingen in Nederland hebben een website? Doet aan duivensport promotie? 10?20? Hoe moeten ze ons vinden? Hoe weten ze van ons bestaan? Wat het is? Hoe het werkt?

 Ik stelde ook vast dat het NPO decennialang niets? … nauwelijks? … in ieder geval onvoldoende heeft ondernomen om de duivensport te promoten, nieuwe leden te werven, mee te laten ontwikkelen met de wereld om ons heen en bestendig te maken voor de toekomst. Ik zie ook grote verdeeldheid in het land waar iedereen het laken naar zich toe probeert te trekken. Elk jaar gaan er 1.000 liefhebbers af … ELK JAAR!!! protesteerde ik. Als het zo doorgaat is het binnen nu en 10 jaar einde duivensport in Nederland.

 Ik was dan ook blij verrast dat er in 2016 eindelijk mensen opstonden met een visie, een plan en het lef om de duivensport terug te brengen in de samenleving en overeind te houden met perspectief voor de toekomst “GPS2021”. Tegelijk was daar ook de twijfel over de slagingskansen omdat de duivensport een wereld is die wordt beheerst door eigenbelang, de verdeeldheid groot is en “ je mag best afwijken, zolang je maar niet afwijkt ”.

Ik herinner mij nog het NPO initiatief bij de introductie van GPS2021 om het land in te gaan en avond aan avond, in vooraf ingehuurde zalen, liefhebbers de gelegenheid te geven vragen te stellen en mee te denken over het project wat was opgestart om “onze” sport overeind te houden. De opkomst was meestal dramatisch terwijl de zalen waar de kampioenen worden gehuldigd, met feest tot in de kleine uurtjes, tot de nok toe gevuld zijn. Als ik sectievergaderingen bijwoon zit ik in half gevulde zalen. Als ik via internet ledenraad vergaderingen bijwoon is het aandeel kijkers laag. Achter de NPO tafel zitten mensen die al jaren bezig zijn om een grote kei (GPS2021) de berg op te rollen. We weten allemaal dat de duivensport besturen een zware opdracht is. We weten ook dat er in elk veranderingstraject zaken fout gaan ... dat het soms onbedoeld anders gaat dan je dacht ... dat het soms langer duurt dan je dacht … dat er voor de muziek uitgelopen wordt ... dat iemand iets teveel initiatief neemt en een ander weer te weinig. Het is en het blijft mensenwerk!

 Facebook, Twitter, instagram … ik heb er niks mee en weet dus niet wat er allemaal rondgaat. Ik weet ook niet wat er precies speelt en wat ik wel en wat ik niet moet geloven. Ik ken ook de omvang van de revolte niet, maar heb onderhand wel een vermoeden. Het lijkt erop dat het NPO (en dan met name de voorzitter) in een oorlog dreigt te raken (of al is) met driekwart van de Nederlandse duivensport. Het leiden van een duivensportbedrijf was altijd al complex maar is in een relatief korte tijd nog veel complexer geworden. Een paar voorbeelden: Dierenwelzijn, Commercialisering, Klimaat, Multimedia, Krimp, Fair play, Internationale samenwerking, Transport en logistiek, Inspraak, etc. etc. … het is totaal anders dan 10-20 jaar en langer geleden. Tel daarbij op dat we grote stappen moeten maken om mee te blijven doen in een in rap tempo veranderende samenleving.

 Of ik het met alles eens ben? Zeker niet!

Een Olympiade niet eerder dan dat is aangetoond, door ledenaanwas, dat de duivensport in Nederland levensvatbaar is. Dan is zo’n Olympiade een mooie gelegenheid om zoveel mogelijk mensen buiten de duivensport (specifieke doelgroepen) binnen de muren van de olympiade te krijgen om ze kennis te laten maken met de duivensport. Bovendien … moet dat zoveel kosten????  Ik hoop dat, met welk NPO bestuur dan ook, het project GPS2021 doorgang vindt en er niet teveel vertraging optreed. We hebben geen kans … laten we haar benutten!

Met vriendelijke groet, G van R

Taiwan en kl.kinderen  (05-01-2020)

Over de sport in Taiwan hoor je verschillende verhalen. David Lin zei destijds dat die ook daar erg achteruit gaat. Van anderen hoor je dan weer dat daarvan geen sprake is. Heb navraag gedaan bij W. Doctor, Professor en Docent aan een Universiteit in Taipee en ‘duivengek’. Van hem kreeg ik onderstaand antwoord.

Dear Mr Ad S

In my opinion, the fancier number in Taiwan is not quite different from it was. However, the situation was changed a lot since sea race started about 20 years ago. When I was a child ( about 1970-ies ), most fanciers raced for fun and I said the sport was hobby orientation. Differently, it becomes more commercialization orientation now. For instance, two or three fanciers , in general, took care of a loft in the past while now it even involve as many as 10 fanciers in a loft because of working together on a project but doing different things based on specialization. In Taiwan there are about 200,000 birds in a race season and 3 seasons in a year for most clubs. If we assume there are 20 birds in a loft, this means 10,000 lofts involved in the race. Therefore, I estimate the number of fanciers in Taiwan is about 100,000 or a little higher. Hope I do answer your question.

Best regards,

 ---------------------

Meerdere mensen herkennen zich in de foto van en wat ik schreef over de kleinzoon. Zoals de Belg R F. Nooit vergeet hij meer de dag dat ook zijn zoontje werd verkozen tot beste speler in een jeugdtoernooi. Kleinkinderen pakken je nog meer Rudy. Wal Z (Riel) wees me er al op voordat ik zo ver was en had gelijk. Zo zijn Eric R (Bunga Melatti) en Sjef V (Goirle) ‘verse’ grootvaders die volledig begrijpen waarom kleinkinderen hier een heel enkele keren ter sprake komen.  Elke duif, nog zo goed, valt er bij in het niet, schreef ook van R.

 

 R F Junior, nog zo'n stralend jong 8 jarig voetballertje

Diverse     (04-01-2020)

BONS

Dit weekend lopen weer meerdere online bonnen verkopingen af. Met name die van PV de Valk Baarle Nassau op: www.duivenmarktplaats.nl > Doevepeet. Het is de moeite er eens voor te gaan zitten. Ik wees buitenlanders eerder op die bonnenverkopen hier. Vasile Turda en Elton Dinga (beide USA) met name konden tot hun eigen verbazing al voor weinig geld bonnen van prima liefhebbers kopen.

GESTOPT

Teurlings, van oudsher bekend om duivenvoer, is in andere handen over gegaan. Die nieuwe eigenaar stopt met de verkoop van alle duivenproducten, inclusief voer, vanwege dalend aantal liefhebbers en daardoor niet meer rendabel.

DOOF

Wat de KBDB en de NPO gemeen hebben is dat luisteren naar wat leeft bij de ‘zwijgende meerderheid’ niet hun sterke kant is. Zowel in Nederland als België klaagt men alom over overladen vliegprogramma’s. Want zeg nu zelf, drie fondvluchten op een dag haalt niet eens het niveau van de belachelijkheid. In België zijn soms zes vluchten in een weekend. De NPO doet er niets aan, de KBDB doet er nog een fondvlucht voor jongen bij. Dat worden er voor 2020 liefst ZEVEN. Ofwel, hoe zet je de man met weinig duiven nog meer schaakmat.

Verenigingen die opgeheven worden is helaas geen nieuws meer. Nu is er in België, zo kon je lezen in De Duif, een club die niet stopt vanwege te weinig leden of geen 1.200 ingemande duiven per jaar, maar… vanwege geen mensen beschikbaar die willen helpen. Dat heeft natuurlijk ook te maken met te veel werk vanwege te veel vluchten. In deze heeft GPS 2021 wel een punt.

VERSCHILLEND

Waarin de NPO en de KBDB dan weer verschillen weten de grensbewoners best. Op warme dagen met helder weer adviseert het IWB in Nederland om later te lossen vanwege inversie, de KBDB adviseert VROEGER lossen. Vooral Nederlandse grensbewoners ergeren zich mateloos en dat wordt nog erger als blijkt dat de Belgische duiven vlot af kwamen en de Nederlandse archi slecht.

-Was er in vroeger jaren dan geen Inversie?

-En is het niet zo dat bij helder warm weer ALTIJD sprake is van inversie?

-Ervaren liefhebbers nemen dat IWB al jaren niet serieus. Hoeveel ervaring hebben die mannen van het IWB zelf als het op vliegen aan komt? Onze voorzitter weet hoe ervaren ‘praktijkmannen’ er over denken, maar toch blijft hij halsstarrig dat gedrocht dat IWB heet (zo noemt ervaringsdeskundige Bosua het) steunen. En die krijgen er nog voor betaald ook.

NIET VERWONDERLIJK

De ‘oppositie’ (Afdelingen 2, 5, 6 enzovoorts) lijkt veel realistischer en wil komaf met dat IWB en hun inversie spook. Niet verwonderlijk dat zij de sympathie hebben van velen. Komt bij dat die de kleinere clubs NIET de nek om willen draaien met als gevolg dat veel, vooral oudere liefhebbers, af gaan haken. Meerdere keren per week, telkens opnieuw moeten rijden? In Zeeland werd zo’n kleine vereniging opgeheven en de gevolgen kent men. Mensen stopten of korfden vaak niet in.

Helaas een wat somber relaas, maar de realiteit is helaas somber.

GELUKKIG

In dit ondermaanse is er gelukkig veel meer dan duiven, iets wat sommigen wel eens willen vergeten. Zo was er vandaag in Wouwe een toernooi voor jeugdige voetballertjes. De kleinzoon werd bij de achtjarigen gekozen als beste van heel het toernooi. En zo is de eerste 1e prijs 2020 binnen.

De vliegers !!!    (02-01- 2020)

Een Duitser aan de telefoon: ‘Wat kosten de jongen van de kwekers?’ was zijn vraag. Ik noemde mijn prijs en kennelijk was het hem te gortig want zijn wedervraag was: ‘En jongen van de vliegers?’ ‘Die kosten het dubbele’ antwoordde ik hem. Ik kon bijna horen hoe hij even op hield met adem halen. Hij weer: ‘Je bedoelt het omgekeerd zeker?’ ‘Om de dooie dood moet’, zei ik in mijn beste Duits.

HAD GEKUND

Bovenstaande is nooit echt gebeurd, maar had wel gebeurd kunnen zijn. En dan doel ik niet op de prijs die ‘kennelijk te hoog was’. Ik heb namelijk geen duiven te koop omdat ik kennelijk te goedkoop ben en al die jaren was. Jan H heeft het me talloze malen gezegd.    

Wat ik wel wil zeggen is dat velen de jongen van de vliegers verwaarlozen, terwijl daar (zo denk ik althans) de klemtoon op zou moeten liggen. Duiven die de laatste vijf jaar een verpletterende indruk op me maakten waren ‘Di Caprio’, ‘Wonder Aske’ en ‘Eenoogske’ (Leo Heremans), de Nationale Asduif van Boeckmans (gekocht door van Dijck), die topduivin (naam kwijt) van Gevaert Lannoo), die Heremansdoffer doffer bij P Embrechts, de ‘New Harry’ van Christian v d Wetering, ‘Robina’ Luc van Mechelen.

Op een na allemaal superieure vliegers en nadien fantastische kwekers. Zoals ‘Hurricane’ en ‘Gilbert’ van W de Bruijn. En waren mijn 'Creilman',  'Ace Four'  en 'Home Alone' destijds ook geen witte raven als het op presteren aan kwam?

ADVIES

Kweek toch vooral uit je betere vliegers, beste liefhebbers. Zet een jonge doffer die geweldig presteerde tegen een duivin die al even goed vloog en je hebt een reële kans op goede jongen. Groter als met die jongen van die ‘pedigree duif’ uit beroemde ouders. Toptalenten in de Nederlandse duivensport geven het voorbeeld.

VOORBEELD

Fenomeen Bas Verkerk meent zijn successen vooral te danken te hebben aan het feit dat hij zijn beste vliegers nooit verkocht maar er uit ging kweken.

De al even getalenteerde Maarten Huijsmans, zo kon men hier eerder lezen, vroeg me of ik een goed adres wist om zo’n tien tot twintig jongen te kopen. Waarom zo veel? Hij wilde die gaan spelen met de hoop er iets goeds aan over te houden. En pas dan zou hij er uit gaan kweken.

Ik adviseerde eerder genoemde de Bruijn destijds te kopen bij Meire. Voor weinig geld kocht hij er 14 duiven. Hij ging er mee spelen, 13 er van faalden hopeloos en de 14e was ‘Gilbert’. Vloog formidabel, kweekte nog beter. Je moet er toch niet aan denken wat gebeurd zou zijn als hij uit AL die 14 duiven was gaan kweken?

Samen hebben we ook een ronde gehaald bij een superman die twee keer Nationaal Kampioen van België was. Hetzelfde verhaal. Het betrof zo’n 40 duiven, hij ging er mee vliegen, er zat niet een goede bij.

TWEEDE ADVIES

Velen onder ons mogen straks weer jongen of eieren halen voor een gekochte bon. Als je mag kiezen tussen jongen van een bewezen vlieger of die van een ‘stamboomduif’, kies de eerste. Best natuurlijk van een duif die EN goed vloog EN een fraaie stamboom heeft. Maar natuurlijk mag U daar anders over denken.